Yüzyılın komplosuna son hazırlıklar

04 Mayıs 2019 Cumartesi

Küresel emperyalizmin başını çeken ABD’nin hazırladığı ve Filistin davasını tamamen tarihe gömmeyi, siyonist işgalin ise kazıklarını iyice sağlamlaştırmasına imkan vermeyi amaçlayan, “Yüzyılın Anlaşması” adıyla gündeme getirilen komplo planının piyasaya sürülmesi için son hazırlıklar yapılıyor. 

Komplo planının takibini ABD Başkanı Trump’ın yahudi asıllı damadı ve müsteşarı Jared Kushner yürütüyor. Ramazan sonrasında kamuoyuna açıklanmasının muhtemel olduğu dile getirildi. Ramazan şartlarının böyle tehlikeli bir planın tartışılması açısından uygun olmayacağı düşünüldüğünden Ramazan sonrasına bırakıldığı tahmin ediliyor. O yüzden bu sıralarda içeriği hakkında zihinlerin hazırlanması için bazı işaretler verilmeye, tepki yoklamaları yapılmaya çalışılıyor. 

Büyük çaplı bir oyun oynanması amaçlandığından içeriği şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmadı. Bununla birlikte bu anlaşmayla esasta nelerin amaçlandığı hakkında bazı sinyaller verildi. Hakkında yorumlarda bulunanlar amaçlar konusunda genellikle aynı şeyleri söylemekle birlikte bu amaçlara ulaşılması için ne tür formüllerin masaya konulacağı konusunda farklı tahminlerde bulundular. Bu şekilde farklı tahminlerde bulunulması da belki plan hakkında zihinleri hazırlamaya çalışanların, tavır yoklaması yapmak amacıyla irtibatlı oldukları medya mensuplarına farklı bilgiler vermelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Tabii önemli olan planın kamuoyuna açıklanması değil uygulamaya geçirilmesi. Filistin sahasında faaliyet yürütenlerin hiçbir kesiminin böyle bir plana onay vermeyeceği dolayısıyla planın onlarla pazarlık yoluyla hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı biliniyor. O yüzden onlarla pazarlık yoluyla değil de onlara dayatma yöntemiyle planın hayata geçirilmesi için şartların oluşturulmasına çalışıyor. Bunun için de Arap dünyasındaki etkin devletlerin ve rejimlerin aktif rol alması isteniyor. En başta da Suudi Arabistan’dan yararlanılmaya çalışılıyor. 

ABD, Suudi Arabistan’ın bu plana şartsız destek vermesi ve Filistinlileri de yerine göre havuç, yerine göre de sopayı göstererek bu anlaşmaya razı olmaya zorlaması için çok cüretkâr hareket etmeye yöneltiyor. Son günlerde Trump’ın Suudi Arabistan’a yine yüklenmesinin, “bizim desteğimiz olmasa sizin saltanatınızın ayakta durması mümkün değildir” tarzında mesajlar vermesinin en önemli sebeplerinden biri de Yüzyılın Anlaşması konusunda kendisinden istenecekleri itirazsız yapmasını sağlamaktır. 

Suudi Arabistan’ın, Filistin Yönetimi olarak nitelendirilen Mahmud Abbas yönetimini söz konusu anlaşmayı kabule ikna için 12 milyar dolar yardım teklif ettiği haberlerde yer aldı. Abbas eğer ki tabandan gelecek tepkilerden çekinmese bu anlaşmayı tartışmak için masaya oturmayı kabul edebilir. Ama kendi örgütünün mensuplarından bile sert bir tepki olacağını tahmin ediyor. Çünkü plan Filistinlilerin bugüne kadar savunduğu tüm ilkeleri yok saymayı, Filistin davasını tamamen tarihe gömmeyi, Kudüs’ü pazarlık konusu yapmaktan çıkararak tamamen siyonist işgalin kontrolüne vermeyi ve işgal rejiminin başkenti olarak kabul ettirmeyi, yahudi yerleşim merkezlerinin boşaltılmasıyla ilgili tartışmalara son vermeyi ve buraların işgal rejimine ilhak edilmesinin önünü açmayı, mülteci durumundaki Filistinlilerin yurda dönüş dosyalarını tamamen kapatmayı ve onları yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçirmeyi, iki devletli çözüm formülünü ise zihinlerden silmeyi ve Filistinlileri tamamen işgal rejiminin tahakkümünü kabule zorlamayı amaçlıyor. 

Bu derece tehlikeli bir oyunda kullanılmak Suudi Arabistan’ın da gözünü korkutuyor. O yüzden ABD şimdiden onun iplerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Fakat şunu söyleyelim ki bu davanın tarafı Suudi Arabistan değil Filistin halkıdır ve Filistin halkı kesinlikle bu oyuna razı olmayacaktır. Bu halkın direnişi devam ettiği sürece de oyunun hayata geçirilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak önemli olan bu mücadelede Filistin halkının direnişine destek verilmesidir. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Süfyani Hadis-i ŞeriflerSüfyani Hadis-i Şerifler1 ay önce
    SÜFYANİ FİTNESİ / Celaleddin Süyuti'nin tasnifinden hadisler"ALİ BİN HÜSAMEDDİN EL MUTTAKİ /  "SÜFYANİ FİTNESİ"1- SÜFYANİ’NİN ŞAM’DA ÇIKIŞI""• Süfyani’nin Şam’ın ortasından çıkacağı""**"4.48--- Hakim, Ebu Hureyre’den tahric etti, Dedi ki Resullullah (s.a.v.) buyurdu: Şam’ın ortasından, adına Süfyani denilen ve kendisine tabi olanların çoğunun Kelb Kabilesinden olacağı birisi çıkar. O insanları öldürür, hatta kadınların karınlarını deşip çocuklarını katleder. Sonra onunla savaşmak için bir ordu toplanır ve onu öldürür."**""**"• Süfyani’nin vasıfları"**""**"4.36--- Emiril Mü’minin Hz. Ali b. Ebi Talib (r.a.)’dan, Buyurdu ki: Süfyani, Halibi b. Yezib b. Ebusüfyan’ın evladındandır. Kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan (çiçek bozuğu) eser vardır. Gözünde de beyaz bir nokta bulunur. Şam şehrinden çıkacaktır. Ona tabi olanların çoğu Kelb’dendir. Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür, kendisine karşı toplanan Kays kabilesini de iyice yok eder. (İşte o zaman) Ehlibeytim’den Harem de bir Recul çıkar. Onun haberi Süfyani’ye ulaşınca, Süyfani ona karşı ordusundan bir ordu gönderir. Ancak Mehdi, bu orduyu hezimete uğratır ve bunun üzerine Süfyani yanındakilerden bir orduyu, O’na karşı tekrar gönderir. Ancak bu ordu arzdan Beyda’ya vardıklarında yere batırılır ve kendilerinden haber getirecekler dışında kimse sağ kalmaz."**""**"• Süfyani’nin rüyası"**""**"4.41--- Naim b. Hammad Fiten’de nakletti. Ebu Meryeme’den, o da kendi şeyhlerinden rivayet etti ki:Süfyaniye rüyasında “Kalk ve ortaya çık” denilir. Kalkar ancak kimseyi bulamaz, ikinci bir rüya ile ayni şeyi görür, yine kimseyi bulmaz, üçüncü bir rüyada ise “kalk çık ve kapının önüne bak” denilir. Kalkıp kapıyı açtığında ellerinde bayraklarla yedi ila dokuz kişiyi görür, bunlar Süfyani’ye “Biz senin ashabınız”derler. Süfyani onlarla beraber çıkar ve vadinin muhtelif yerlerinden bir çok insanda kendisine tabi olur. Allah kendisine karşı Şam sahibini çıkarır, ona karşı gelir savaşır, sancağına baktığı zaman, Süfyani onu hezimete uğratır."**""**"• Süfyani’nin çıkışının, Hz. Mehdi’nin zuhur alametlerinden olduğu"**""**"4.53--- Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti, O şöyle dedi: Beni Abbas’ın değirmeni döndüğü zaman, bayrak sahipleri atlarını Şam’da zeytin ağaçlarına bağladığı zaman ve bu ordu ile Allah’ın, “Esheb ve ailesinin” yok ettiği zaman, onlardan kaçacak ve saklanacak kimsenin kalmadığı zaman, Caferiler ve Abbasiler düştüğünde, “Ciğer yiyen oğullarının” (Süfyaninin) Şam minberine oturduğunda Berberi kavmi de Şam’a geldiği zaman, işte bu Mehdi’nin çıkış alametidir."**""**"4.13--- Ebu Kubeyl’den rivayet edildi. Buyurdu ki: Beni Haşimi’den bir adam Melik olur ve Beni Ümeyye’yi öldürür. Onlardan azıcık bir şey kalır, onlardan başkasını öldürmez. Sonra Beni Ümeyye’den birisi çıkar ve bir kişiye karşılık iki kişiyi öldürerek, kadınlardan başkasını sağ bırakmaz. Sonra ise Mehdi gelir. (Bu hadisi, İmam Ebul Hasen ve Ahmed b. Cafer el-Münadi Melahim isimli kitapta tahric etmiştir.)"**""**"• Süfyani’nin çıkış alametleri"**""**"4.51--- Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: (Mehdi’nin alameti) Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf  bir adam başa geçtiği zaman, Şam’ın batısında batma olduğu zaman, Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da Mısır’a çıktığı zaman, bunlar Süyfani’nin alametleri olacaktır."**""**"• Süfyani’nin çıkış şekli"**""**"4.40--- Naim b. Hammad, Halid b. Said’den tahric etti. Dedi ki: Süfyani elinde, vurduğu kimseyi öldürecek, üç kılıçla çıkar."**""**"4.60--- Keza (Naim b. Hammad), Ebu Hureyre’den tahric etti. O dedi ki: Süfyani’de Mehdi’de iki yarış atı gibi çıkarlar ve arkalarından gelenlere karşı galip gelirler."**"2- SÜFYANİ’NİN DOĞUDAKİ SAVAŞLARI"**""**"• Süfyani’nin Fırat’ı ancak kafir olarak geçeceği"**""**"4.42--- Kab-ül Ahbar (r.a.)’dan, buyurdu ki: Süfyani, Fırat’ı ancak kafir olduğu halde geçer. "**"(Bu hadisi, İmam Ebu Amr Ed-Dani Süneninde, Keza İmam Hüseyin b. Muhammed b. Abdullah el Kısai’de Kısas-ı Enbiya’sında nakletmektedir.)"**""**"• Süfyani’nin Kufe’ye gireceği"**""**"4.49--- Naim b. Hammad, Ebi Ertad’dan rivayet etti ki: Süfyani Kufe’ye girer ve üç günlük bir işgalden sonra altmış bin kişiyi öldürür. Burada on sekiz gece kalır. Kufe’nin mallarının hepsini paylaştırır. Ancak Süfyani’nin Kufe’ye girişi Türkler ve Rumlarla “karkısa”da çarpışmasından sonradır. Sonra onların aralarına fitneler sokar ve onlardan bir grup Horasan’a döner. Süfyani öldürür, kaleleri yıkar, Kufe’ye girer. Sonra Horasan ehlini arar. Horasan’dan Mehdi’ye itaat edecek bir grup zuhur eder. Sonra Süfyani Medine’ye bir ordu gönderir, Peygamber (s.a.v.)’in soyundan bazı insanları Kufe’ye getirir. Sonra, Mehdi ve Mansur çıkıp kaçar ve Süfyani’de onları araştırır. Mehdi ve Mansur Mekke’ye vardığında Süfyani’nin ordusu da Beyda’da batmış olur. Sonra Mehdi Medine’ye gelerek Beni Haşim’den hapiste olanları kurtarır. Ve bu arada siyah bayraklılar çıkarak bir su kenarına varırlar ve bunu duyan Süfyani ile yakınları kaçarlar. Mehdi, bilahare Kufe’ye inerek buradaki Haşimileri kurtarır. Sonra Kufe havalisinden kendilerine “Usub”adı verilen bir cemaat çıkar ki silahlarını fark etmiş olan bir kısım Basralılar da bulunur. Böylece onlar Kufe halkından esir bulunanları Süfyanilerin elinden kurtarırlar ve ardından siyah bayraklı ordu biat için Mehdi’ye gelir."**""**"• Süfyani’nin Kufe ve Bağdat’tan sonra ordularını etrafa göndermesi"**""**"4.54--- Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki: Süfyani, Kufe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir, Horasan toprağındaki Maveraün nehir’den başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani’nin ordusuna katılır. Onlar için Tunus’ta bir vak’a da Şırnakta görüldükten sonra, sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği, siyah bayraklı bir ordu çıkar. Ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehine bir vak’a olur. Bu Haşimi karayolu ile ilerler ve Şuayb b. Salih Temimi’nin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek, Estahir kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşlar atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine Allah Teala, başında Beni Adiy’den bir adamın bulunduğu ve Sicistan’dan gelen bir orduya da yardım edecektir. Rey vak’asından sonra Medayinde de büyük bir vak’a olur. Kerkük’de de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vak’a görülür ve sonra büyük bir katliam meydana gelir. Nuseybin arzında da bir vak’a olacak veAhvaz’da kendilerine “Usub” denilen hepsi de Kufe ve Basra’lı bir topluluk çıkıp Kufe’li esirleri kurtaracaklardır."**""**"• Süfyani’nin doğu halkı ile savaşları"**""**"4.55--- Keza (Naim b. Hammad) Demure bin Habib ve onun hocalarından tahric etti, Dediler ki: Süyfani ordusunu, Horasan ve Fars toprağından doğu’nun bütün insanlarına karşı gönderir. Doğu halkı ile defalarca savaşır. Bu savaşlar devam ederken, doğu’nun en uç noktasında Beni Haşim’den birisine biat edilir. Beni Haşim’den olan bu genç, Horasan ehli ile beraber çıkar ve başlarına Şuayb b. Salih Temimi olur. Bu genç sarışın olup hafif sakallıdır. Beş bin kişilik ordusu vardır. Bu ikisi birleşirler ve Şuayb b. Salih Temimi komutan olur. Bunların karşısına dağlar çıksa ezilir. Süfyani’nin ordusu ile savaşırlar, ancak Süfyani galip gelir. Haşimi genç kaçar. Şuayb b. Salih’de saklanarak Kudüs’e gelir ve Hz. Mehdi Şam’a ulaştığında onun için Kudüs’de bir ev hazırlar."**"*"3– SÜFYANİ ORDUSUNUN MEDİNEDE BENİ HAŞİMDEN İNSANLARI ÖLDÜRMESİ"**""**"• Süfyani ordusunun Medine’de Haşimileri öldürmesi"**""**"4.59--- Keza (Naim b. Hammad) Ebu Kubeyl’den tahric etti, Dedi ki: Süfyani, bir ordu göndererek, Medine’de Beni Haşim’den kim varsa öldürülmesini ister. Beni Haşim’den ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak Mehdi, Mekke’de çıkana kadar saklanırlar. Mehdi zuhur ettiği zaman Medine’den kaçan bu insanlar Mekke’de O’nun etrafında toplanırlar."**""**"4.57--- Keza (N.b. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, Dedi ki: Medine’ye gönderilen bir ordu, Beni Haşim’den kadın ve erkekleri öldürür. Hz. Muhammed (s.a.v.) ehlinden bir kısmını da esir alır. O zaman Mehdi ve Mebis Medine’den Mekke’ye kaçarlar. Süfyani ise onları yakalamak için bir ordu gönderir. Ancak onlar Mescid-ül Harama varmış olurlar."**"• Süfyani’nin Medinelilerle Savaşı"**""**"4.58--- Keza (N.b. Hammad) Yusuf b. Zikarabat’dan tahric etti, Dedi ki: Şam’da bir halife olur Medine’lilerle savaşır. Medine ehli, kendilerine karşı bir ordunun gelmekte olduğu haberini alınca içlerinden yedi kişi Mekke’ye giderler ve saklanırlar. Medine reisi, Mekke reisine bu yedi kişinin kendisine ulaştığında öldürülmesini ister. Bu durum Mekke Reisinin ağırına gider ve bir gece kendisine sığınan bu yedi kişiye, önce “serbestsiniz, emniyetle gidiniz” der, onlar çıkarlar, ancak sonra ikisini geri çağırarak birini öldürür. Diğeri kaçarak arkadaşlarına yetişir ve hep beraber Taif’e giderek dağlarda barınırlar. İnsanlar onlarla irtibat kurar. Mekkelilerle savaşırlar fakat esir düşerek Mekke’ye geri getirirler. Bu yedi kişinin başkanı öldürülür ve geride kalanlar Beyda’da ordunun batma olayına kadar Mekke’de kalırlar."**"4– SÜFYANİ ORDUSUNUN BEYDA’DA YERE BATIŞI"**""**"• Süfyani ordusunun Beyda’da batışı"**""**"4.35--- Hakim, Ebu Hureyre’den tahric etti, Resullulah (s.a.v.) buyurdu: Şam’ın alt tarafından, kendisine Süfyani denen bir adam çıkar ve ona tabi olanların çoğu Kelb’den olur. Süfyani insanları öldürür ve hatta kadınların karınlarını deşerek çocukları katleder. Onlara karşı Kays toplanır ve onları da öldürür. Hatta zulmü o hale gelir ki kurtlar bile onu lanetlerler. Sonra Ehlibeytim’den olan Mehdi Harra’da çıkar ve bu haber Süfyani’ye ulaşır ve O Mehdi üzerine bir ordu gönderir. Ancak Mehdi Süfyani’nin ordusunu hezimete uğratır. Süfyani bunun üzerine yanındaki bütün askerlerini toplayarak O’nun üzerine tekrar bir ordu gönderir, fakat bu ordu Beyda’ya varınca yere batırılır. Onlardan ancak haberci kurtulur."**""**"• Süfyani ordusunun bir şahsı aramak için Medine’ye gelişi"**""**"4.44--- Bezzar, Hz. Enes (r.a.)’dan tahric etti, dedi ki: Bir gün Peygamber (s.a.v.) Ümmü Seleme’nin evinde uyurken birden uyanarak “Biz Allah içiniz ve Allah’a döneceğiz.” Dedi. Ümmü Seleme “Niçin böyle dediniz Ya Resullullah” dediğinde, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Medine’li bir şahsı aramak için Irak tarafından gelen bir ordu sebebi ile ki, Allah Teala o ordudan o şahsı korur ve onlar Zülhuleyf’den Beyda’ya geldiklerinde yere batırılırlar. Onların önde olanları, arkadakilere yetişemedikleri gibi, arkadakiler öndekilere kıyamet gününe kadar yetişemezler."**""**"• Süfyani ordusundan 600 yabancı kimsenin olacağı"**""**"4.69--- Naim b. Hammad, İbni Abbas’dan tahric etti, O dedi ki: Medine reisi, Mekke’deki Haşimilere bir ordu gönderir, ancak Haşimiler bu orduyu hezimete uğratır. Bunun üzerine Şam’ın o günkü sahibi olanSüfyani, içinde altı yüz yabancı olan yeni bir orduyu tekrar Haşimi’lerin üzerine gönderir. Aydınlık bir gecede bu ordu çöle giderken, bir çoban farkederek “Vay  Mekke’nin başına gelene” şeklinde söylenirken, ordunun birden gözünün önünden kaybolduğunu görünce “SübhanAllah kısa zamanda nasıl da yok oldular” diyerek onların battığı yere gelip ve yarısı yerde, yarıs yerin dışında kalmış bir yorganı yakalıyarak, çıkarmaya çalışır. Lakin çıkaramaz ve o zaman ordunun toprağa battığını anlar. Mekke reisine bunu müjdelemek için gider ve bunu duyan Mekke reisi “Elhamdülillah, bize kendisinden haber verilen alamet işte buydu” der."**""**"• Batan ordudan sadece iki kişinin kurtulacağı"**""**"4.70--- Keza (N.b. Hammad) Ebu Kubeyl’den tahric etti, O dedi ki: Batan ordudan biri müjdeleyici, diğeri ise korkutucu iki kişi sağ kalır. Müjdeleyici Mehdi’ye korkutucu ise Süfyani’ye haber verir. Bunların ikisi de Kelp’dendir."**""**"• Beyda’da ordunun batışının Hz. Mehdi’ninçıkış alameti olduğu"**""**"4.50--- Naim, Amr b. Asi’den tahric etti. O şöyle dedi:Beyda da ordunun yere batırılışı Mehdi’nin çıkış alametidir."**""**"• Kabe’ye karşı gelen ordunun Beyda’da yere batacağı"**""**"4.80--- Nesei, Ebu Hureyre’den tahric etti. O dedi: Şu Beyt’e bir ordu gelir, ancak Beyda’da yere batar."**""**"4.79--- İmam Ahmed, Muslim, Nesei, İbni Mace Hz. Hafsa’dan tahric ettiler. O dedi: Şu Beyt’e karşı bir ordu gönderilir, ancak Beyda’ya girdiğinde bu ordunun önce ortası batar ve baştakiler sondakilere bağırırken, hepsi birden batar. Onlardan bir kaç haberci dışında kimse sağ kalmaz."**""**"4.81--- Nesei ve Hakim, Ebu Hureyre’den tahric ettiler. O dedi ki: İnsanlar, Beyda’da bir ordu batana kadar Beyt’in fethinden vazgeçmeyeceklerdir."**""**"• Beyda’da yere batanların kıyamette niyetlerine göre dirileceği"**""**"4.77--- Buhari ve İbni Mace, Hz. Aişe’den tahric ettiler; o dedi ki: Kabe’ye saldırmak için gönderilen bir ordu, Beyda’da yere batar. Kıyamet günü ise herkes niyetine göre dirilir."**""**"4.75--- Ahmed b. Hanbel, Tirmizi, İbni Mace ve Ebu Davud, Hz. Safiyyeden tahric ettiler, O dedi ki: İnsanlar şu Beyt’in fethinden vazgeçmezler . Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakilerde kurtulmaz. Denildi ki: “İstemiyerek o orduya katılıp batanların durumunu ne olur?“Buyurdu. “Allah onları niyetlerine göre diriltir.”"**""**"4.76--- Ahmet b. Hanbel ve Müslim, Ümmü Seleme’den tahric ettiler: O dedi ki: Mehdi, Beyt’e iltica ettiğinde, üzerine her taraftan ordular gönderilir. Ancak bunlar Beyda’da batarlar. Peygamber (s.a.v.)’e“İstemiyerek gidenlerin durumunun ne olacağı” sorulduğunda, buyurdu ki: “Kıyamet günü herkes niyetine göre dirilecektir.”"**""**"• Süfyani ordusunun Kabe’deki bir zatı (Mehdi’yi) aramaya gelmesi"**""**"4.78--- Taberani, Ümmü Seleme’den tahric etti. O dedi ki: Ümmetimden bir grup,  Mekke’deki bir adama karşı gönderilir. Ancak Beyda’da yere batarlar. Onların battığı yer aynı, ancak niyetleri ayrıdır."**""**"4.47--- Tarabani, Evsad’da  Ümmü Habibe’den tahric etti, O dedi, Resulullah (s.a.v.)’den işittim şöyle buyuruyordu: Doğu tarafından bir kısı minsanlar, Beyt’teki bir şahsı aramak için yola çıkarlar. Beyda denilen yere geldiklerinde yere batırılırlar."**""**"Musannif diyor ki: Şeyh İbn Hacer’İ  Mekki (Heytemi) de El Kavlul Muhtasar fi alametil Mehdiyyil Muntazar’da bu konuda şöyle nakletmektedir: Irak tarafından bir ordu, Medine’li bir şahsı aramak için yola çıkar. Bu şahıs Mehdi’dir. Ancak Cenab-I Hak onları engeller ve zulhuleyfe yakınında Beyda’da yere batırılırlar. Öyle ki altta kalan üsttekini, üste kalan alttakini kıyamete kadar göremez. Bu ordunun Irak tarafından geleceği rivayeti ile doğudan geleceği rivayeti arasında bir zıtlık olmadığı gibi, pek çok nakilden açık olarak anlaşılacağı gibi Onlar Şam ehlinden olacaktır."**""**"• Süfyani’nin helaki"**""**"4.68--- İbni Asakir, Halid b. Miğdan’dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani’nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi’de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz."**""**"4.67--- Naim, Hakim b. Nafi’den tahric etti. Dedi ki: Süfyani Türklerle savaştıktan sonra, onun yok edilmesi görevi, Mehdi’nin elinde olur. Mehdi ilk kurduğu orduyu da Türk (tarafından düşmanlara)’e gönderir."*
  • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent1 ay önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; malumunuz, Profesör olmak için Doçent olarak 5 yıl beklemek gerekmektedir. 25-30 yıl boyunca Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmış; 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanarak EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMİŞ Yaşlı Doçentleri, yaşlılıkta beklenmesi bir ömür kadar uzun olan söz konusu bu 5 yıllık bekleme süresi belasından (profesörlük kadrosuna başvurmak için hazırlanması gereken yayınlar dosyasını hazırlayıp sunmak önkoşuluyla) kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.

Günün Özeti