FETÖ - Oylarda kirli oyun ve iki dava adamı

06 Nisan 2019 Cumartesi

Rehberi karga olanın burnu nerden çıkmazsa, zillet ittifakı FETÖ’yü rehber ve ortak edindikten beri aynı akıbetten bir türlü kurtulamıyor. Son yerel seçimlerde görünen sonuç da bize aynı şeyi söylüyor…

Yaşadıkları oy kaybı, yüzleştikleri hezimetten bahsetmiyorum; alenen ve açıkça sergilenen oy hırsızlığını, gerçekleşen sahtekârlıkları konuşuyorum. Böylesi bir organize hırsızlığı, böylesi sistemli bir sahteciliği, önceki sabıkalarını da (bütün eğitim ve kamu birimlerine ait sınav sorularını çalmak gibi) nazara alırsak FETÖ’den başkası beceremez, zaten onlardan başka değil vicdan ehlinin, hiçbir vicdansızın bakiye kalmış vicdan artığı bile böylesi bir vicdansızlığa tahammül gösteremez. Fakat onlar meshe uğramış karakterleriyle bunu da yaptılar; binlerce, yüz binlerce Milli İttifak oyunu çaldılar, çaldıkları oyları zillet ittifakına boca ettiler. Hırsızlıkları anlaşılınca da ortalığı velveleye vermeye başladılar. Milli İttifakın haklı itirazlarını ve başlattıkları hukuki süreci iptal için ellerinden gelen bütün kirli oyunları devreye soktular. Hâlbuki yüzlerce deşifre olmuş sahtekârlık ve hırsızlık belgesi ortada. Ama onlar yavuz hırsız ev sahibini bastırır hesabıyla hareket ediyorlar. Merak etmeyin ev sahibi yavuz çıkınca onlar tabana kuvvet kaçarlar; zillet ittifakı üyelerini de bir çırpıda satar ve ortada bırakırlar. 

Bizler, yani bütün sağduyu sahipleri, her türlü fevri hareketten kaçınarak, vakar ve ciddiyet geleneğimizden ödün vermeden, hukukun gereklerini yerine getirmek suretiyle hareket etmek zorundayız. Onların her türlü kışkırtıcı davranışına karşı en güzel cevap, sükûneti muhafaza ile mukabele etmektir ve biz de hakkımızı, hukukumuzu hukuk çerçevesinde ararken böyle davranmak mecburiyetindeyiz. Zaten öyle de yapılıyor, öyle de yapıyoruz.

Bu tecrübe ile birlikte, ümit ederim, Cumhur İttifakının bu seçimleri bir beka meselesi olarak değerlendirmesini abartılı bulan dostlarımızın ayakları suya değmiştir. FETÖ alçaklarının bu milletin iradesine kast etme niyetleri devam etmektedir, kökleri bütün bütün kazınıncaya kadar da devam edeceğe benzemektedir. Evet, FETÖ mücadelesinde sona varıldığı zehabına kapılan safdil dostlara da yerel seçimlerde yaşanılan bu uyarı yeterli olur sanırım. 

Devletin adalet mekanizmaları devreye girerek seçimlere karıştırılan bu fesat mutlaka ve çok ciddi olarak incelenmeli; ve bu fesat organizasyonunda aktif görev alanlar bundan sonrakilere ibret olacak şekilde ve en caydırıcı cezalarla tecziye edilmelidir.

İstanbul’da iptal edilen ve başkalarına kaydırılan oylar sayıldıkça Binali Yıldırım lehine Ekrem İmamoğlu ile aradaki farkın gitgide kapandığı görülüyor. Binali Yıldırım ustalık dönemini yaşayacağı bu süreçte elbette İstanbul için çok büyük bir fırsattır. İstanbul’un, bütün problemlerini sıfırlamış bir mega kente dönüşmesi, Recep Tayyip Erdoğan ile 1994’te başlatılmış belediyecilik geleneğini devam ettirmesiyle yakından irtibatlı. Kesinti, katlanarak geriye gitmek demek. Yine de demokrasinin bir gereği olarak seçimin sonuçlarına herkes saygı duymak zorunda. Yeter ki, milletin iradesini hiçe sayan oy hırsızlıkları olmasın; kim hakkıyla ne oy aldıysa onunla yetinmesini bilsin.

Ekrem İmamoğlu seçimi kazansa da bu vahim şaibenin altında ezilmekten kurtulamaz. Bizim önerimiz acilen partisinden istifa ederek bağımsız hale gelmesidir. Bu taktirde hem kötü şaibeden kurtulur hem de mevcut müktesebatıyla kısmen de olsa İstanbul’a hizmet edebilir. Yoksa bu kambur üstüne kambur halle İstanbul’a hizmet adına bir arpa boyu yol kat edemez. 

FETÖ ile mücadele, asla gevşekliğe tahammülü olmayan ve tamamen tenkil edilecekleri zamana kadar sürdürülmesi elzem bulunan öncelikli bir konudur. Bu konu çerçevesinde devletimizin kat ettiği mesafe ciddi ölçüde başarılı seyretmektedir. Fakat bu mücadeleyi akamete uğratmak isteyen kripto FETÖ elemanları da sürekli yeni taktik ve stratejilerle duruma müdahale eylemlerini kesintisiz sürdürmekte ve bazen başarılı da olmaktadırlar. Yargıda bunun örneklerine sıkça rastlanır oldu. FETÖ ile doğrudan hiçbir irtibatı olmayan ya da olsa da sempatiden öteye geçmeyen bazı kişiler yargıdaki kriptolar tarafından en ağır cezalara muhatap edildiler, edilmekteler. Bu uygulamanın faturasını elbette iktidar ödemekte dolayısıyla da bir itibar aşınması söz konusu olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı nezdinde hazırlanmakta olduğunu duyduğun yeni mücadele yapılanmasında mutlaka bu husus gözden geçirilmeli, söz konusu yapılanmanın temel dinamikleri sağlam bir zemine oturtulmalıdır. Bu sağlam zemin ancak çok yönlü güvenilir insanların mevcudiyetiyle kurulur ve korunur. Onlar ki, FETÖ ile mücadeleyi iş edinenler değil dava edinenlerdir. 

FETÖ’ye karşı yurt içi ve dışında amansız mücadele veren ve örgüt yapısında “kim kimdir”i en iyi bilenlerden birisi olan aziz dostum, kardeşim Hayati Küçük bu çerçevede değerlendirilmesi gereken yılmaz bir dava adamıdır. Ve onun vesilesiyle gıyabi olarak tanıdığım, yaptığı mücadeleyi öğrendiğim nezih insan Av. Serhat Pak da aynen öyle bir dava adamıdır. Allah onların sayısını artırsın ve mücadelelerini başarıyla sonuçlandırsın. Amin.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Eyüp Ekmekçi Facebook'ta ve twitter'da yazıyorEyüp Ekmekçi Facebook'ta ve twitter'da yazıyor1 ay önce
  Mezkur yazıyı dikkatle okudum.Her satırını takdir ve tebrik ediyorum.Nazara alınıp tatbikedilmesi gereken hususlar çok ehemmiyetli.Bir noktayı da ben,cereyan eden hadisenin ka-deri esas sebebi olarak mütalaa ediyorum.Ki:Vaki olan temel keyfiyet olup az dile grtiriliyor.Yani:Bu ahırzaman fitnesinde Feto ve onu sevkeden saik;Kur'an'a,Hakikat-ı Kur'aniye birihanet teşebbüsüne girmişlerdi.Kader dünyalarını başlarına yıktı,yıkıyor.Kur'an lisanında,Kainat, Mücessem Kur'an-ı Kebirdir.Kudret sıfatının eseridir.San-i Kainat'ın Sıfat-ı Mutlaka ve Esma-i Hüsnasının tecellileriilevücutve beka bulmaktadır.Sani-i Kainatı,yani,Rab-bi Rahımimizi hakkıyletanımamız;Kainat kitabının Kur'an lisanıyla oku-nuşunu,fen asrının dimağına Kur'an'ın dersinialmamızla yani:Tefekkür-ü imaniyi,yani yakıynilmini,Kur'an'a ayine bir tefsirinden bu asrın di-mağına ders verilmesine mü'min,müslim ve insan olan herkedin şimdi ikicihan saadetleriiçin şifdetle ihtiyaç var.Ve çok lisanlarda dersiniveriyor.Hrr seviyede insanların fevkalade istifadelerine medar olmaktadır.Dünyada ebedi saadet-lerin zevkini tattırmaktadır.F.Gülen hangi daiklerle ise;tarihteki semavi menşe'li kütüp ve suhuflara yapılan tahrif ihaneti nev'inden bir ihanet teşebbüsüne çalışmıştır.Başına grlenler bu ihanetin silsile halinde sapma ve saptırmalarının kadericezalsrı olaraktecelli ve tahakkuk etmektedir.Aslında bu hadisede mevzu' olan bedi' tefsir-iKur'an Risale-i Nur; Kelamullahın Asr-ı Saadette-ki Nur-u Nübüvvetle mu'cizevari açılışından sonra bu fen asrının insanın nazarına serdiğimikro ve makro alemlerin geniş ve derin ufkunda,Kur'anın Kainat kitabını okuyan vechesini,ilim ve hikmet nuruyla tefsir eden,-Arab allameve profesörlerinin tabrleri ile "Kur'an lisanıyla ders veren" bir tefsir-ibedi';asrın dimağını,asrın maneviyattaki sathiliğinden doğan materyalizm dalaletinin körlüğünden kurtardı-ğı gibi,Kur'anın Asr-ı Saadetten sonraki ikincidefa bu fer bizzat Kur'an'ın ilim ve hikmet(tefekkür) nuruyla açılımının feyyaz dersi,HAKİKAT-I İSLAMİYETİN bütün muhteviyatınınen ulvi seviyeden,Kur'anın arşından nüzul eden bir ilmi ve manevî mu'cizesi olarak,sünuhattarikı ile bu asra Rab-bül Alemin'in bir ihdasıdır.Binler selam ve hürmetlerimizle arzediyoruz.
 • Osman AkarOsman Akar2 ay önce
  Ali Dağı'nın yorumuna aynen iştirak ediyorum..Latif Erdoğan hocanın Bediüzzaman Hazretlerinin 2. Emirdağ Lahikasındaki siyasi-içtimai tesbitleri ve yol göstermeleri gibi makalelerine elzem olarak ihtiyaç vardır, sureti haktan görünen münafıklara kulak asıpta (asmaz ya) ehemmiyet vermesin.
 • Hulusi DinçerHulusi Dinçer2 ay önce
  Latif bey, Sizi kitaplarınızı ve konuşmalarınızı takip ediyorum. Çok eski yazılarınızı ve vaazlarınızı da yakinen biliyorum. Siz çok değerli bir fikir adamısınız. Ama şuanda geldiğiniz nokta için ciddi üzüntü duyuyorum.Söyle özetlemek isterim umarım siz, oğlunuz veya sizi tanıyan bir hak eri bunları size haber verir. 1. Başlandığinız nokta ve mücadeleniz takdire şayandı. Anlattıklarınız bize aşk şevk verdi. Fakat şuanda geldiiğiniz nokta hakkı ne olursa olsun savunan birşnden ziyade bir parti sözcüsü yazara benzer oldu. Üzüldük....2. Duruşunuzda adalet ve hakka riayet etmenizi beklerdik yazılarınızda masum insanları yok yere Fetö den dolayı aldatılmış ama malesef farkedememiş ama siyasi olarakta zülm aldında haksızlık gören kardeşlerinize azda olsa adeleti iyi kötüyü ayırma adına siyasi otoriteye bir kalb ehli fikir adamı olarak tavsiyelerde bulunmanızı beklerdik. Üzüldük...3. Mihenk noktanız olan ve manevi tasarrufu ile feyizlendiğiniz Risale-iNur hakikatlerini daha fazla anlatmanızı bu şekilde başka gönüllerinde nurlanmasına vesile olmanızı beklerdik ama yazılarınız buna uygun seyirde gitmiyor. Üzüldük....4. Tv programlarında muhattap olduğunuz sizin anlattıklarınızı anlamaktan mahrum ve kapatisesi siyasi akla yalakalıktan başka birşeyi kaldırmayan insanlara birşey anlatmaya çalışmanız ve o sizi ve yaşantınızı bilmeyen spiker ve gazetecilerin tuhaf tavırları ve sizinle ilgili atıp tutmaları karşısında üzüldük....4. En son yazdığınız yazı olan oyların çalınması ve fetö ile ilgili yazıyı sizinle ve fikriyatınızla bir türlü örtüştüremedik üzüldük. Bu tür yazılar yazan bir ton yazar var sizin kaleminiz adalet hak ve iyiler için olmalı. Nur damlamalı varsın bir iki kişi istifade etsin feyzyab olsun. Yani siyasete biraz fazla mı daldınız acaba...Muhtemel bunları okuyunca kızacaksınız ama sizin ehli keşf gönlünüz neden bunları okuduğunuza dair ilhamlarla dolacaktır.Selamlarla
 • Diyar diyarDiyar diyar2 ay önce
  Bu ülkede iyi şey yapılınca akp yapar kötü ve akp aleyhine olan her olayı feto dış güçler artık yemiyor çünkü vatandaşlar aç sizin gibi iktidardan beslenmiyor calismayinca aç kalırlar bu dersin 1 rauntu 2 rauntu genel seçimde
 • Akit okuruAkit okuru2 ay önce
  Sn yazar bizimle alay etme.imam oğlu seçimi kazanmıştır.İktidar alabilir elinde tüm devlet gücü var fakat milletingözünde kaybetmiştir. Yarın ruzi mahşer de her kes hesap verecektir. Ülke de hukuk yoktur. Burada yorum yazanlara bakıyorum ülkenin fotoğrafı çıkıyor. Bu zihniyet ümmet ruhunu kavramamış, gurup fanatiği,insanlar. Ben yıllarca akit gazetesini takip ediyorumfakat parti fanatiği olmuştur son zamanlarda. Bu memleketin yarısına yakını ak partiye oy vermiyor.Hepsi din düşmanı değil, yapmayın siz sözcü,veya cumhuriyet gazetesi değisiniz.Dindar insanlar adil olur. Tüm insanlığı kuşatırlar allah için. Partibazı hizmetleri yapar ama particilik zarar verir...ülke son zamanlarda MHP çizgisine evrildi,bu çizgi islamın öğretilerini kavramamıştır.Bu çizgi ülkede türklüğü pekiştirir amaümmetin ruhunu öldürür....
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer2 ay önce
  Amin..Yüce..Allah(CC)..Ülkemizin..yardımcısı..olsun.
 • kibarcikkibarcik2 ay önce
  muslum ne nankörsün vede yalancısın fetoş denen vatan haını burun kurumlara sızarken devletı adeta ıstıla edıp kım bir şeyler sezse hemen onun işini vatan haını yardakcıları ıle saldırıyordu sen bılmıuyormusun bee ahlaksız herıf rıeis demedımıbende aldandımdah ne olsun bak ipliği pazara cıktı alayı ıcerıde dehada gırecek fetoşa chp ip hele hele saadetcı denen dönekler bunların mustahakını allah cc verecek veselam
 • AytaçAytaç2 ay önce
  Latif Bey, oylar calınmıs vs. ama Allah askına AKPARTI neden bu kadar kılpayı yakın CHP'ye bu defa bunu dusunelım. Bence secım yenılgısının adı MURAT KURUM. Posetler marketlere rant saglayacak sekılde paralı oldu. Eskısı gıbı market posetı saglasa ve verılen 20 kuruş o oluşan çöpün bertarafınının malıyetını karsılamak uzere Cevre Fonuna aktarılsa idi, o kılpayı CHPye gıden oyların bır kısmı AKPARTIde kalırdı. Vatandasın elınden posetı al, markete poset uzerınden para kazandır. MURAT KURUM yaptıgını gordun mu?
 • MatematikciMatematikci2 ay önce
  En donanımlı olan ak parti gorevlilerinden bu durumlar kaçamaz.Yenilginin en büyük sebebi fakirlerin sözlerine kulak asmayan zengin zuppe kesim haline dusulmesidir.
 • Ali DağıAli Dağı2 ay önce
  Buraya yorum yazan türlü kılığa bürünmüşFETÖ bukelamunları. Dinleyin!Elbette ekonomi oy kaybettirir. Ama 301 olan oy sayısını1 oy yazdırmaz. Kanıtlandı. İspatlandı. Kontrol edilen sandıklardakanıtlanan oy hırsızlığı bize kopyacı, zorla himmetçi, kumpasçı v.s. ile maruf hangi adrese işaret ediyor. Dünya da var mı bu kadar organize çeken örgüt? 15 Temmuz günü "Vatandaş evinden çıkma" diyen şeytanın şakirtleri şimdi milleti kaosa çağırıyor. Millet bu tuzağa düşmez.
 • Bi ara haber falan dinle la bari!Bi ara haber falan dinle la bari!2 ay önce
  Şerherif Emill Çöleşer "yenilen pehlivan güreşe doymuyor" diye yazmış. Bu seçim de dahil Ak Parti 17 yıldır Türkiye ve dünya şampiyonudur ve tek yenilgisi yoktur. Emill, 40 yıl önceki arşivde tuttuğu standard yazılarını bastırtmaya devam etmektedir. Okuyucusu da standard uyuz kitledir, değişmez.
 • müslümmüslüm2 ay önce
  FETÖ geçmişteki bu hırsızlılkları bu iktidarla birlikteyaptı. O zaman gıkınız çıkmiyordu. SizlerdeşimdiFETÖ nün yaptığının benzeri oalarak mülakat yapiyorsunuz. Torpili olmayan KPSS den 90-100 bile alsa torpili olmasa mülakatta 50-60 bile alamiyor. Buda aynı şey değilmi. Bunu nasıl izah edeceksiniz...
 • eyyüb sabrieyyüb sabri2 ay önce
  ALLAH. C. C MAZLUMLARIN YAR VE YARDIMCISI OLSUN. DİN DÜŞMANLARINA, NİFAKÇILARA, KAVMIYETCİ SAPKINLARA, HASETCİ KARDEŞLERE, DÜŞMAN ETEĞİNE TUTUNAN FETÖYE, PKKYA, RAFİZİLERE KARŞI MÜCADELESİNDE RECEP TAYYİB BEYE YARDIM ETSİN AMİN
 • hamidohamido2 ay önce
  Alışmış kudurmuştan tehlikeli ve daha kötüdür.Benzemezler in de bir araya gelmesi ile bu destan pardon bu rezalet bu hırsızlık yaşandı. Akparti nin içide temizlenemeyince aadeta kale içten fetedilmiş gibi oldu. Reis in çırpınması gayretleri karşılığını bulamadı.
 • Kocasolak dan hayati kşmbilir, eKocasolak dan hayati kşmbilir, e2 ay önce
  Öncelikle mhp ve hdp yi unutmuşum partileri yazarken. Benim kim olduğumu avrupa milli görüş teşkilatlarındaki herkes bilir.Ben ak parti kurulduktan sonra da ak partiye çalışırım. Ancak ben,ak partimin DOĞRU işlerini takdir eder, yanlış iş ve kişilerini TENKİT ederim. İdam, ayasofyanın camiye çevrilmesi, askeri okullardaki KAMALİST müfredatın değişmesi gibi konuları DÜZELTMESİ için, sürekli yazarım. Benim için öncelik İslam'dır.
 • LatifLatif2 ay önce
  fetö ile mücadelede yanlis yoldan gidiliyor, devlet icinde bir ekip sanki mucadele ediyormus gibi gozukup butunfetö karsiti insanlari iftiralarla diskalifiye ediyor, gerek icerde gerek disarda.Yazik...
 • sukrusukru2 ay önce
  Bu olayda fetö yoktur diye yırtınanlar şu soruya da cevap vermek zorundadır.Pkk,nın siyasi kadrosu,dağ kadrosu ve cezaevi karosu,Fetönün tüm yurtdışı kadrosu açıktan,yurtiçi kadrosu gizli olarak.Milliyetçilik değil açıktan faşizan ve ırkçı söylemler yapanlar ve herkesi zındık ilan Edip sadece kendilerinin müslüman hareket olduğunu ilan edenler.Nasıl oluyorda bunların hepsi aynı çuvala girebiliyor.İşte bunu yapabilecek tek güç cıa destekli fetödür.
 • REİSREİS2 ay önce
  Sayın hocam;FETÖ'den 250 bin soruşturma açılan her bir kişi en yakınları 10 kişi ile çarpsak 2.5' 20 kişi ile 5 milyon kişi ediyor FETÖ ile yakınlığı bulunan belki bizim en yakınımız olabilir öylede olsa fetö'nün yanlış yol ve DİN anlayışını KABUL etmediğini söylemeliDEVLET'te ki görevinden ALININCA Topyekün devlete ve tüm diğer müslümamlara düşman olmak yerine ülkesinde başka bir İŞ ve uğraşla hayatını devam etmeli.AMA tam tersi lanetli YAHUDİ gibi düşman oluyorlar SA bunlara ve PİÇ leri gelecek büyük tehlikedir .
 • mevhibe inalmevhibe inal2 ay önce
  Dönmeler dönmez diye bir söz var! Beyin Takımında kimler varmış Fetönün?!Bölgemizde Kökü dışarıda, İpleri Şeytani Aklın elinde Terör gurupları ve Fetö guruplarıvar Bunların adları değişiyor amaİslam'a,Barışa, Anlaşmalara verdikleri zarar değişmiyor.Bütün yaptıkları bölücülük yapmak düşmanlıkyaymak.
 • ali tendürekali tendürek2 ay önce
  Lütfen nolur artık saçma sapan konuşup bunu da fetö'ye bağlamayın. Ekonomideki açmaz, işsizlik, hayat pahalılığı, yapılan hırsızlık ve talanlar Ak partiyi bu hale getirdi. Herşeye rağmen çok iyi oy aldılar. Milyonlarca oyun olduğu bir şehirde 15-20 bin farktan dolayı oluşan yenilgiyi fetö'ye bağlarken aynı zamanda aynaya bakıp ben nerede yanlış yaptım demek daha isabetli olacaktır.
 • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 2 ay önce
  Tüm fetöşlerin Allah belasını versin.
 • Hayati KimbilirHayati Kimbilir2 ay önce
  Kocasolak fetö bazen vardır bazen yoktur. Başarısız mı oldun? O zaman fetö vardır! Sen mi kazandın? Bunun fetöyle ilgisi yoktur, atı alan Üsküdar'ı geçti dersin. En önemli durumlarda kimse tutuklanmayabilir ya da en olmayacak hallerde fetö diyerek insanlar işlerinden olabilir. Anlayacağın fetö öyle bir örgüttür ki onu sadece ak partililer bilir ne zaman bir işe karıştı ne zaman karışmadı. Mesela senin öfkeli muhalefet eder gibi yazdığın yorumun bir fetö ağzından yazılmış gibidir ak partililer için. Fetöye karşı görünen bir kripto fetö elemanı gibi yazmışsın mesela. Nereden bilelim fetöcü olmadığını?
 • Yunus 16 Yunus 16 2 ay önce
  TESCİLLİ HIRSIZ FETÖ, YENİ ORTAKLAR BULDU! ORGANİZE BİR HIRSIZLIK YAPTI! FTÖCHDPKSDTIYI. İSTANBUL VE ANKARA DA SANDIK DARBESİ!! SEÇİM ÖNCESİ VE SANDIKLARDA MÜKEMMEL ORGANİZE BİR ÇALIŞMA!! AK PARTİ VE MHP DE BUNDAN SONRA SANDIK ÜYE VE MÜŞAHİT SEÇİMİNDE DİKKAT ETSİN UYANIK OLSUN! NEREDE AK GENÇLİK NEREDE ÜLKÜCÜ GENÇLİK NEREDE PLANLAMA?? CHP SANDIKLARDA GENÇLERDEN YARARLANDI! AK PARTİ YAŞLI KİŞİLERDEN MÜŞAHİT YAPTI SAYIMI TAKİP EDEMİYOR!! MİLYONLARCA ÜYESİ OLAN PARTİNİN GENÇLERİ NEREDE?? BU TEŞKİLATLARIN İYİ BİR PLANLAMA YAPMADIĞINI GÖSTERİYOR! TEŞKİLATLARDA KRİPTO FETÖ CÜLERİN İŞ YAVAŞLATMASI İLGİLENMEMESİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU!....
 • Ahmet KoçakAhmet Koçak2 ay önce
  fetö ile mücadelede ters yoldan gidildi.asıl olan ana damarlardan başlanmalıydı.biz ne yaptık zamanında bürokratlarında destek verdiği dönemlerde ,günahlardan uzak ortamları mevcut olduğu için dersanelerine,yurtlarına ,okullarına gidip oradanda memuriyete atanan çoğunluğu hükümet taraftarı ailelerin çocuklarıyla uğraştık.dönenleri,onlara maddi hiç bir destek vermeyenleri 2013 den sonra tamamen bağlarını kopartanları ayırt ETMEDEN işten attık,attıktan sonra özelde çalışmalarına engel olundu(bu sonradan büyük bir hata)olduğu anlaşılınca vazgeçildi.yani hak etmeyen bir çok insana fazlaca eziyet edildi.bakın yanlış okumayın 250 kardeşimizi şehit eden,hala onlarla irtibatını koparmayanları savunmuyoruz.kurunun yanında yanan yaşların varlığını kabul etmediğimiz için sıkıntılar çoğalıyor.son ihraçlar tam fetö teröristinin bir kumpasıydı hükümetimiz bunuda görmedi.şimdi gerçek fetöcüler her tür alavere dalavereyle tilkilik ve hainliklerine devam ediyorlar.
 • Şimdi soruyorum kendime:Şimdi soruyorum kendime:2 ay önce
  İsmetsiz mi daha dehşetli bir deccal di yoksa Gülen mi? Gülen, kendisiyle asla başa çıkılamayacak şiddette bir deccaldir; taa, ki Allah canını almadıkça! Mütemadiyen toplumda karşılık bulacak ve taraf toplayacak darbeler yapıyor! Allahım, sen onun şirretliğinin şiddetinden koru bizleri ve bütün ümmeti!
 • Kral çıplakKral çıplak2 ay önce
  Ey ehl-i vicdan FETÖ yü en iyi bilenlerden biri olan Latif Erdoğan a kulak verin. Bukalemun şakirt kılıktan kılığa girse de kuyruğu dışarıda. Münafığın alametidir kizb. EYFETÖ! Millet kış uykusundaydı uyandı. Kral çıplak. Penisilvanya çıplak.
 • KocasolakKocasolak2 ay önce
  Çok doğru, aynen katılıyorum. Ancak bir ek yapmak istiyorum. Ak parti dahil chp, ip, sp içerisinde, derde derman BİR TEK fetö yok mu imiş???Ben yakalanıp içeri tıkılan birini görmedim, siz gördünüz mü? E.berberoğlu bile serbest bırakıldı.Allahını seviyorsan DE BANA bu partilerde HİÇ fetö yokmuymuş? Bizi inandir.....

Günün Özeti