Dik durmanın grameri

24 Ağustos 2019 Cumartesi

Devlet risk alır, aldığı risk ölçüsünde de inisiyatifini kullanır. Bu durum anayasanın devlete verdiği bir haktır; yoksa devlet devlet olmaktan çıkar herhangi bir gönüllü kuruluşa dönüşür.

Halkın oyuyla belediye başkanı seçilmiş olmak kişiyi sorumsuz değil sorumlu kılar. Kendisine belediye başkanlığı için oy verilmişse o sadece o görevi yapsın diyedir; yoksa başka işler çevirsin ve onları da başkanlık şemsiyesi altında devşirsin, diye değildir.

Bu kişiler ne yapmışlar? Daha ilk günlerinden itibaren, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerinin imkânlarını kanlı bir terör örgütü olan PKK’nın emrine peşkeş çekmişler. Sanki onlara oy verenler bu işi yapsınlar diye oy vermişler gibi… Utanmadan, arlanmadan CHP gibi bazı muhalefet partileri de onların bu yaptıklarını meşru gören tavırlarla onların yanlarında yer almışlar. Hadi diyelim CHP’nin yaptığı kronik bir illete mebnidir. Ya diğer bazılarının bu haline ne demeli? Bulanık suda balık avlamak isteyenler, yine oltalarının ucundaki yemi de kaybetmiş olarak geri dönecekler?

Keşke beceriksizler için de kanunda müeyyideler bulunsaydı… Şimdi seçilmişlerin pek çoğu o zaman işsiz kalırdı. Özellikle de üç büyük şehrin belediye başkanları…      

Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte siyasi literatürümüze giren ve hem iç hem de dış siyasi maceramızda sıklıkla tatbik gören dik duruş felsefesinin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Söz konusu kişilerin görevden alınıp yerlerine kayyım atanması da bu olumlu sonuçlardan biri. İçlerinde aynı dürtüyü taşıyanlar varsa bu icraat onların hevesini kursaklarında bırakmak açısından da önemli. Terörle mücadele hassasiyetimiz içte ve dışta daima zinde, daima dinamik devam etmeli…  

Dik duruş, sadece siyasi bir argüman değildir. O aynı zamanda sağlam bir karakter göstergesidir. Temelinde de cesaret psikolojisini iyi okumuş olmak ve hayata iyi yorumlamış bulunmak vardır.

Kutsal değerlerin korunmasını üstlenebilecek en güvenilir yedi emin hiç kuşkusuz cesarettir. Gaye ve maksada ulaşmayı sabit ideale dönüştüren manyetik merkez de yine odur. Cesaret, kararlarımızı, atılımlarımızı, açılımlarımızı ve her türlü aksiyon ve hamlelerimizi besleyen bengisudur. O, olmazı olduran, imkânsızı mümkün kılan ilahi kudrete perdesiz, gölgesiz ayna olma halidir.

Cesaret, uygarlık ve ümranda karar kılan yükselişlere rehberlik eden, his, duygu ve önsezilerimizin, sökün edip gelen ilhamlarla buluştukları, yarı reel, yarı ideal berzahtır. Ve yine cesaret, düz mantığı aşkın mantık yapan, fevkaladeyi sıradanlaştıran paradoksal gizemli güçtür. O, hissedilen, görülen, sezilen, varlık veya yokluğu bilinen hatta şekil alan, maddeye bürünen, soyuttan çok somuta yakın içsel fenomen, müşahhastan el almış harici vakadır. Sürekli oluşumdur, daim gelişim ve değişimdir.

 Cesaret, insiyaki furyaya aklıselimle gelen itidal… Hakkı ihlal endişesinin dengelediği gözü karalık... Korkuyu bilen, derinlemesine hisseden, lakin ona yenik düşmeyen, aksine onu teslim alan, mağlup eden irade seferberliği… Kahramanlık ahlakının en önemli disiplini… Fedakârlığı çağrıştıran bütün mana ve kavramların soy kütüğü… 

Büyük devrimlerin, inkılapların, reformların, tecdit ve yeniliklerin mimarları, önlerindeki anakronik setleri aşmaya, bütün engelleri geçmeye karar verdiklerinde düşüncelerinin cazibesi yanında karşı koyamayacakları bir başka cazibenin de onlara sürekli eşlik ettiğini itiraf etmek zorundadırlar. Bu cazibe, cesaretten başkası değildir.

Bilgi ve üstün zekâ ürünü bütün icat ve keşiflerin arka planında her halde ve mutlaka hummalı çalışma ve gayretler ölçüsünde onlara destek olan bir cesaretin mevcudiyetinden söz etmek gereklidir. Her başarı, büyük ölçüde, cesaretin eseridir.

Sorumluluk cesaret ister. Aile fertlerinden başlayarak ülke ve milletlerin birbirlerine karşı sorumluluklarına kadar uzayan çizgide yer alan her seviyedeki sorumluluk, caydırıcı negatif uyarıcılar karşısında sürekli kendisini ikna edecek telkine ihtiyaç duyar. Sorumluluğun bahtına bu telkini yaparak onu bahtiyar kılacak ancak cesarettir.

Cömertlik cesaretle şekillenir, kuvveden fiile çıkar. Aklı durdurup hayali donduracak ölçekte nice cömertlik örnekleri vardır ki, onları böylesi başarıya ulaştıran, fakirlik ve gelecek endişesini sıfırlayan, tevekkülle, teslimiyetle yoğrulmuş cesaret olmuştur.

Öncesinde ve sonrasında sabrın eşlik, edebin refakat etmediği anlık feveranların cesaret tanımı içinde yerleri yoktur. Cesareti sıradan gözü peklikten ayıran da bu özelliğidir.

Vicdanın ilahi ve semavi sedası önce cesarette yankılanır. Bu yankıyı dile getirebilen kişi hakkın davetçisi konumuna yükselir. Batıla karşı hakkı, zulme karşı adaleti savunur. Ve bu sayede haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olma talihsizliğinden kurtulur.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer26 gün önce
  Kaleminize..bilginize..belagatınıza..sağlık..Selamlar,sevgiler.
 • Vatandaş AhmetVatandaş Ahmet26 gün önce
  Sayın yazar hep guzellemedesin ama keşke cesaret " Ver papazı al papazı."sözünde sende papazı alsaydın,Almanya bastırınca hapisteki Türk asıllı muhabiri apar topar birakmasaydin,cesaret seçim meydanlarında verdiğin 3600 ek gostergeyi verebilseydin,cesaret kendine kepçe,başkasına kaşıkla olmasaydı,cesaret ormanları talan ettirmemek,yanan ormanı çabuk söndürmek ...
 • ErvanErvan26 gün önce
  Sayın yazar son seçimlerde hdp ye verilen oylar ve bu oyları veren halk açıkça devlete dine karşı olduğunu terörü ve ihaneti desteklediğini ilan etmiştir. Masum değildir. Seçtikleriyle ortak bilinçdedirler. Tehdit falan olmamıştır. Kürtler bile bile oy vermişler ve devlete meydan okumuşlardır. Kürt ırkçılığı kürtlerde iman olmuş islam ihmal edilir olmuştur. Önemle duyurulur
 • Hacı VeliHacı Veli27 gün önce
  Kasetçi...
 • Mustafa Mustafa 27 gün önce
  Dik durmak için ADALET in erken gereli Hucurat Sûresi 9..... aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever
 • Dik durmak Dik durmak 27 gün önce
  İçin adaletin cabuk tecellisi lazım. Hırsızı hapsetmek adalet değildir. Çünkü ailesinide hapsedilmiş oluyor. Hırsızlığı meslek edinenin Kes kolunu sal ailesinin nafaka sını temin etsin.
 • Mustafa Mustafa 27 gün önce
  15 günü gecen yargılama yargılama değildir. 15 günü cgecen adalet adalet değildir.
 • Müvit BayramMüvit Bayram27 gün önce
  İnsan dünyada yaratılmış olan en şerli bir mahluktur. Bütün kötülüklerin kaynağı, iblis ve ordusunun mekanı olan beden kokuşmuş ve necis bir çöplüktür.Bu mezbele iblis ve yüz trilyondan fazla cin şeytanına ev sahipliği yapıyor. Sen kendini bilmeden nasıl alimlik ve bilgelik taslarsın ! İblis ve ordusu zerre kadar boş yer bırakmadan cismine yayılıp doldurarak ortak olmuş ve seninle devamlı bedeni ve ruhi olarak taşak geçerken kime ve neye güvenerek her konuda tafra satarsın ! Bil ki şeytanla tam bütünleşmiş olup ameller ve düşüncelerinin  ekseriyeti onun eserleridir. Cismen gaita, bevl ve zarta dolu olduğunu iyi bil. Yoksa gaitanı bal, bevlini şerbet, zartanı misk olarak pazarlarsın. Tersi de aynen vuku bulur. Gerçi bu ticaret dünyada şeytanına belli süre  fayda sağlar. Akebinde beklemediğin bir mekan ve zamanda intikam şiddetli şekilde alınır. İblis insan denilen mahlukata vesveseyle yani akla getirmek suretiyle  her an sayısız emirler verip pislikler, yaldızlı sözler ve edebiyat öğretmektedir. Kendisini ve amellerini süsleyip, övdüverek yaygınlaştırmakta hakka ve taraftarlarına da sövdürüp yerdirmektedir. Kısacası içinde sayısız cin şeytanı olan ve sürekli çoğalan insan vücutu kendisinin şeytanı ve bir cin devletidir. Akla gelen ve çoğunluğu eyleme geçirilen tüm  yararsız ve mutlak doğru olmayan duygu, düşünce ve bilgiler ya kişinin kendi iblis ve cin şeytanlarınının ya da başkalarının iblis ve ordularının yazıp söylediği zarta vesveselerdir. Teknik konulardaki bilgiler hariç okullarda öğretilen bilgilerin tamamına yakınını iblisler ve ordularının eserleri olarak görmek doğru olur. Peygamberler, evliyalar, salihler üzerinde iblislerin sultanlıkları yok gibidir. Zira peygamberler iblisler ve ordularını kelamullahla yenip yok etmişler, bedenlerini ve ruhlarını nurlarla doldurup gölgesiz hale gelmişlerdir. Evliya, salih ve müminler de  iblislerini yenip yok etmekle meşguldurlar. Kur'an'ın sürekli zikredilmesi, bedende bulunan cinlerin çıkarılıp yerine nurdan varlıklar olan meleklerin doldurulmasına en etkin bir vasıta sayılır. İslam'daki tüm ibadetler cinleri derece derece ve zamanla bedenden uzaklaştıran araçlardır. Yöneticilerin kutsal metinlermiş gibi sımsıkı sarıldıkları ve uyguladıkları demokratik kuramlar gavur şeytanlarının yellenme ürünleridir. Yabancı zartalarla bezenmiş icazetli  ileri gelenler toplumu düzlüğe çıkaracaklarını sayıklayıp millete telkin ediyorlar. Kendi iblisleri yabancı iblislerle anlaşıp ortak bir karar almışlar, batılda birleşmişlerdir. Islam'dan devlet ve millette isim ve cisimden başka bir eser kalmamıştır. Devleti kullanarak haram imkanlara    gark olmuş zevat kendilerini ilah sanıyorlar. Türkiye'nin burnukıyamete kadar necasetten çıkmaz. Çünkü her bakımdan kılavuzu kargadır. Keşkerehber olarak yalnız karga olsaydı. Niceinsan görünümlü aslan, kaplan, sırtlan, köpek, tilki, domuz, maymun ve benzeri şerli yaratıklarüstadlık yapıyorlar.
 • şu ânı yaşayan neler gördü neler!şu ânı yaşayan neler gördü neler!27 gün önce
  Yahu düşünün ki, pkk 15 Temmuz akşamı Türkiye' nin o bölümünü kimvırdıya getirip, bir daha geri kaptırmamak üzere sınırda eli tetikte bekliyordu! Şu işbirliğine bak! Kim bu işbirliğinin başı! 50 yıldır Allah Allah diye bağırıp ağlayan, vaaz kürsüsünde kendini yerden yere atan, asrın münafıklarının en irisi, eşi benzeri görülmemiş bir piçoğlu piç olan: f. gülen!
 • Artık şaşırmıyorum:Artık şaşırmıyorum:27 gün önce
  Avukatlık mazbataları olmadığı halde; gul' ün, babacan' ın, davuloğlu' nun, müfrid yüksel' in; pkk' nın sahiplerini savunarak, kayyımlara karşı müdaafa yapmalarına artık şaşmıyorum. Dane ile saman, çerle çöp öylesine karıştı ki, ahirzamanın en dehşetli anını yaşıyoruz! İmanını kurtarana ne mutlu!
 • ULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETIULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETI27 gün önce
  Sayin yazar,sizin olmasini onerdiginiz gibi Turkler cesur ve kisilikli bir millet olsaydi su anda azinlik olan(osmanlinin bakiyesi) yahudi ve ermenilerin baskici ve esir edici sistemlererinin altinda inim inim inlemezlerdi.Bu kolelikleri ve ezilmislikleri iste bu yapisal korkakliklarindan kaynaklanmaktadir.Eger bu korkaklik sorunlari olmasaydi bu gun diger milletler icin artik cok gulunc ve basit olan PKK,FETO ve emperyalist vesayeti olan askeri darbelerden on yillar once kurtulmustu Turkler.Ancak bu cesaretsizligi hic bir sorunu kokunden cozmek icin gercekci ve dise dokunur bir adim atmasini engellemektedir.Ornegin eger Turkler biraz cesur olsalardi PKKnin 40 yildir degismeyen yonetici kadrosundaki 10-15 psikopati dagdan getirir ve sehrin gobeginde sadecebunlarin calisacagi ozel bir genel ev kurardi emperyalistin hizmetinde hayatlarina girdikleri binlerce Kurt ve Turk gencinin intikami icin ve de bu insanlik dusmani komunistlere surekli destek cikan CHP lilerin dillerini kokunden koparirdi.Ve eger Turkler cesur olsalardi coktan ABD li pedofillerin ne diyecegine bakilmadan Penisilvanyadan bu insanlik musvettesi hayvani getirip buraya oldurdugu 250 masum insanin hesabini sorardi onun o sarkik dilini kopararak.Ama ne oldu((oloyor),Turkler surekli agliyorlar korkakliklarindan,Amerika vermiyor ,oburune silah veriyor vs vs diye.Ve Penisilvanyadaki maymun ile Kandildeki psikopat esekler prolarini tutturuyorlar zevkle ve kahkahalarla Turklerin bu caresizlik icindeki aglasmalarini ve kivranmalarini izledikce.
 • sedat kalfasedat kalfa27 gün önce
  sadece başarısız belediye başkanlarını bir dahaki seçimde halk gereken gersi verir partisine ve kendisine . teröre destek veren bir kişiyi dünyanın neresinde olura olsun görevden alırlar .mahkum olur hapse de girer .
 • AtabegAtabeg27 gün önce
  Latif bey yazmaya devam edin yazılarınızfetöcüleri çıldırtıyorsadoğru yoldasınız.Cesaret konusunda yazdıklarınız taktire şayan.Sizin o fetö iblisine karşı tek başına verdiğiniz mücadeleyi biliyoruz.Saygılar
 • BekirBekir27 gün önce
  Sayin hocam helal olsun sana bildiğin doğrulari yazmaya devam et...Sizde dikkat etmissinizdir O aşağılık feto köpeğinin peşindeki mankurtlarin bu sayfaniza girip olumsuz yorum yapmalari sizi uzmesin.Bu mankurtlar abddeki cianin tasmalı kopegi kardinal fetonun talimatlarini yapıyorlar dogru yoldasiniz dualarımız sizinle...
 • LatifLatif27 gün önce
  Ahmaklık ve eblehlikte zirve yaptın Latif.. arpanı hala kesmemişler belli ki.. yalamaya devam..
 • SinanSinan27 gün önce
  Yorumlara baktım maalesef hoca bildiğiniokur cinsinden.bazilari maalesef terörden yana tavır takınmış.hdp ye oy vereni düşünüyordababasız anasız kalan yetimleri, dul kalan gencecik kadınları............düşünmüyor maalesef.bu eğitim sistemi ile devam edersek ne vatan haini,ne insanlık düşmanı, ne ırz düşmanı........biter
 • sema emine aydınellisema emine aydınelli27 gün önce
  Sayın yazar, hiç kimse PKK ya yardım edilsin, yaedıma göz yumulsun demiyor, sadecekararın siyasi olmadığını gösteren hukuki delilleri görmek istiyor. Keşke beceriksiz başkanlar için de müeyyide olsadiyorsunuz. Özellikle de İstanbul, Ankara, İzmir için....Bu kadar afaki bir yorumsiyasi kararları desteklediğiniz anlamına gelmiyor mu...
 • AbdullahAbdullah27 gün önce
  Ülke de bir ilke olmalıhukuk olmalı, gücü eline geçir ,dik duruyorum bu mu.Esad dik duruyor kaç bin insan öldü. Bu ülke de50 yıldır kaç asker polis şehit oldu, hiç yakınınız şehit oldu mu, bölge halkı % 60 bir partiye oy veriyor veben sizi yok sayıyorum siz teröre destek verdiniz soruşturma açmadan görevden al .bunun ülkeye getirisi götürüsü nediracaba ....düşündük mü? O partiye oy veren insanlar nasıl ruh hali ile hareket ederler acaba...yıllardır yara olan kürt sorunu bitmez ...Dik durmak olayları çözmek insanları mutlu etmektir...Gramer bu işlerin bilgisini öğrenmektir latif bey
 • TEMİZLİKÇİTEMİZLİKÇİ27 gün önce
  CİDDENMİ HACI.. DEME YAW.. NOT: YAZINI OKUMADIM BİLE.. DEĞMEZ.. ARAPSINIZ ÇÜNKÜ..

Günün Özeti