• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Latif Erdoğan
Latif Erdoğan
TÜM YAZILARI
19 Ocak 2019

Bizim önerimiz

İnsan merkezli sivil çalışmalar, mutlaka medeniyet muhtevalı, uygarlık içerikli faaliyet yürütmelidir. Aksi yönde yapılanlar ya yanlış ya da eksik olmaya mahkûmdur. Medeniyet muhtevasına bizim getirdiğimiz tarifin özeti şudur:

Medeniyet; bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, spor, sanat, estetik gibi kavramların, ilim, ahlak, adalet ve din formatlarında şekillenerek, fert, aile ve cemiyet hayatlarına bir bütün olarak yorumlanması vakasıdır.

Kültür ise, medeniyete ait içeriğin zaman ve coğrafyaya parçalar halinde yayılması olayıdır. Dolayısıyla medeniyet, aynı zamanda kültür ve kültürleri de içerir. Ama hiçbir kültür tek başına bütün bir medeniyeti temsil edemez. Yani medeniyet, tüm insanlığın ortak malıdır. Bazı kültürlerin yükselerek, öncül rol oynaması bu gerçeği değiştirmez. Öncül rol, zamana ve şartlara göre yer değiştirir; medeniyet ise hep sabit ve ortak değer olarak kalır.

 Modernizm, batı kültürü içinde gelişen, şekillenen tepkisel ve reaksiyoner bir harekettir. Varlık gerekçesini, özellikle mevcut manevi değerleri yıkmaya endekslemiş bu hareket, yine kendi içinden çıkan bir başka reaksiyoner hareket olan postmodernizmle durdurulmuş ve unutulmak üzere tarihin derinliklerine gömülmüştür.

Modernizm, esasen, medeniyetin tabii seyri içinde kat ettiği yükselişi, maddi boyutuyla sahiplenmiş ve bu sahiplenişini, bütün yükselişi, kendi materyalist argümanlarının hayata geçirilmesine indirgemeye kadar da götürmüştür. Fakat ne modernizm ne de onu beslemeye çalışan materyalist düşünce ve akımlar, insan tabiatına ve evrende geçerli doğal kanunlara (Şeriat-ı Fıtriye) uyumlu olamadıklarından, insanlık tarihi göz önüne alındığında çok kısa sayılabilecek bir süreçte kaybolup gitmeye mahkûm olmuşlardır.

Kapitalizm ve komünizm, modernitenin istismarcı, iki haylaz çocuğudur. İsimleri farklı olsa da mahiyetlerinde bir fark yoktur. Kapitalizm, bireye indirgenmiş bir komünizm; diğeri ise devletleşmiş bir kapitalizmdir. Dedikleri de aynıdır: “Sen çalış, ben yiyeyim. Ben tok olduktan sonra, başkası açlıktan ölse bana ne!”  

Medeniyetin hayati rükünleri, başta din olmak üzere ilim, ahlak ve adalet gibi ontolojik fenomenlerdir. Dolayısıyla, bu dört kavramdan birinin devre dışı kaldığı herhangi bir olgudan medeniyet olarak bahsedilemez. Hatta denilebilir ki, medeniyetin aklı ilim; vicdanı adalet; kalbi güzel ahlak ve şuuru da dindir. Bunlardan birini yitirdiğinde medeniyetin işi bitiktir.

 Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, spor, sanat ve estetik gibi sosyolojik olgular ise, kavram olarak medeniyet yapısında hep bulunsalar da, içerik bakımından sürekli bir değişim ya da gelişim kaydederler. Bu sebeple de medeniyet hep canlı ve dinamik kalır. 

Medeniyet ve onu meydana getiren üniteler, dünya-ahiret dengesi içinde, cenneti dünyaya çekerken, dünyayı da öteye cennet olarak taşıyabilmemize vesile ve vasıta olmaları ölçüsünde bir değer ifade ederler. Medeniyet, sadece geçici bir dünya metaı değildir; o aynı zamanda ebedi bir ahiret sermayesidir. Onu yalnız dünyaya hasretmek ciddi bir yanılgı, onu salt dünyeviliğe indirgemek büyük bir hatadır. 

Medeniyeti kitle değil, üstün yetenekli fertler inşa eder, taşır. Öncelikli üstün yetenekli fertler ise kuşkusuz Peygamberlerdir. Medeniyetin büyük kısmı, insanlığa onların eliyle hediye edilmiştir. Sonrasında kâşifler, mucitler, bilginler, bilgeler, filozoflar gelir. Medeniyet onlarla televvün eder, onlarla renklenir. Bu da insanlığa, Cenab-ı Hakk’ın engin rahmetidir. Böylece her istidat medeniyet içinde kendine bir yer bulur, hünerini sergiler, kabiliyetlerini inkişaf ettirir; zengin medeniyete, farklılıkların getirisiyle daha bir zenginlik katar; güçlü medeniyet yapısını artı katkılarla daha da güçlendirir.  

FETÖ, medeniyete talip bir çalışmayı devlete talip kılmakla telafisi imkânsız çok büyük yanlışa düşmüştür. Hedefi küçültmüş ve bitirmiştir. Bizim ise önerimiz hep medeniyet hedefli olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Ve inşallah başaracağız. 

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23