Bizim önerimiz

19 Ocak 2019 Cumartesi

İnsan merkezli sivil çalışmalar, mutlaka medeniyet muhtevalı, uygarlık içerikli faaliyet yürütmelidir. Aksi yönde yapılanlar ya yanlış ya da eksik olmaya mahkûmdur. Medeniyet muhtevasına bizim getirdiğimiz tarifin özeti şudur:

Medeniyet; bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, spor, sanat, estetik gibi kavramların, ilim, ahlak, adalet ve din formatlarında şekillenerek, fert, aile ve cemiyet hayatlarına bir bütün olarak yorumlanması vakasıdır.

Kültür ise, medeniyete ait içeriğin zaman ve coğrafyaya parçalar halinde yayılması olayıdır. Dolayısıyla medeniyet, aynı zamanda kültür ve kültürleri de içerir. Ama hiçbir kültür tek başına bütün bir medeniyeti temsil edemez. Yani medeniyet, tüm insanlığın ortak malıdır. Bazı kültürlerin yükselerek, öncül rol oynaması bu gerçeği değiştirmez. Öncül rol, zamana ve şartlara göre yer değiştirir; medeniyet ise hep sabit ve ortak değer olarak kalır.

 Modernizm, batı kültürü içinde gelişen, şekillenen tepkisel ve reaksiyoner bir harekettir. Varlık gerekçesini, özellikle mevcut manevi değerleri yıkmaya endekslemiş bu hareket, yine kendi içinden çıkan bir başka reaksiyoner hareket olan postmodernizmle durdurulmuş ve unutulmak üzere tarihin derinliklerine gömülmüştür.

Modernizm, esasen, medeniyetin tabii seyri içinde kat ettiği yükselişi, maddi boyutuyla sahiplenmiş ve bu sahiplenişini, bütün yükselişi, kendi materyalist argümanlarının hayata geçirilmesine indirgemeye kadar da götürmüştür. Fakat ne modernizm ne de onu beslemeye çalışan materyalist düşünce ve akımlar, insan tabiatına ve evrende geçerli doğal kanunlara (Şeriat-ı Fıtriye) uyumlu olamadıklarından, insanlık tarihi göz önüne alındığında çok kısa sayılabilecek bir süreçte kaybolup gitmeye mahkûm olmuşlardır.

Kapitalizm ve komünizm, modernitenin istismarcı, iki haylaz çocuğudur. İsimleri farklı olsa da mahiyetlerinde bir fark yoktur. Kapitalizm, bireye indirgenmiş bir komünizm; diğeri ise devletleşmiş bir kapitalizmdir. Dedikleri de aynıdır: “Sen çalış, ben yiyeyim. Ben tok olduktan sonra, başkası açlıktan ölse bana ne!”  

Medeniyetin hayati rükünleri, başta din olmak üzere ilim, ahlak ve adalet gibi ontolojik fenomenlerdir. Dolayısıyla, bu dört kavramdan birinin devre dışı kaldığı herhangi bir olgudan medeniyet olarak bahsedilemez. Hatta denilebilir ki, medeniyetin aklı ilim; vicdanı adalet; kalbi güzel ahlak ve şuuru da dindir. Bunlardan birini yitirdiğinde medeniyetin işi bitiktir.

 Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, spor, sanat ve estetik gibi sosyolojik olgular ise, kavram olarak medeniyet yapısında hep bulunsalar da, içerik bakımından sürekli bir değişim ya da gelişim kaydederler. Bu sebeple de medeniyet hep canlı ve dinamik kalır. 

Medeniyet ve onu meydana getiren üniteler, dünya-ahiret dengesi içinde, cenneti dünyaya çekerken, dünyayı da öteye cennet olarak taşıyabilmemize vesile ve vasıta olmaları ölçüsünde bir değer ifade ederler. Medeniyet, sadece geçici bir dünya metaı değildir; o aynı zamanda ebedi bir ahiret sermayesidir. Onu yalnız dünyaya hasretmek ciddi bir yanılgı, onu salt dünyeviliğe indirgemek büyük bir hatadır. 

Medeniyeti kitle değil, üstün yetenekli fertler inşa eder, taşır. Öncelikli üstün yetenekli fertler ise kuşkusuz Peygamberlerdir. Medeniyetin büyük kısmı, insanlığa onların eliyle hediye edilmiştir. Sonrasında kâşifler, mucitler, bilginler, bilgeler, filozoflar gelir. Medeniyet onlarla televvün eder, onlarla renklenir. Bu da insanlığa, Cenab-ı Hakk’ın engin rahmetidir. Böylece her istidat medeniyet içinde kendine bir yer bulur, hünerini sergiler, kabiliyetlerini inkişaf ettirir; zengin medeniyete, farklılıkların getirisiyle daha bir zenginlik katar; güçlü medeniyet yapısını artı katkılarla daha da güçlendirir.  

FETÖ, medeniyete talip bir çalışmayı devlete talip kılmakla telafisi imkânsız çok büyük yanlışa düşmüştür. Hedefi küçültmüş ve bitirmiştir. Bizim ise önerimiz hep medeniyet hedefli olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Ve inşallah başaracağız. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • TahirTahir4 ay önce
  Medeniyeti bile izah ederken birilerine vurmak pek de medeni olmamaış
 • nostaljinostalji4 ay önce
  Medeniyeti kitle değil, üstün yetenekli fertler inşa eder, taşır. Öncelikli üstün yetenekli fertler ise kuşkusuz Peygamberlerdirpalavranın alası hangi peygamber hangi medeniyeti kurmuş ki? Medeniyet ile din yan yana olmaz. medeniyet sorgulamayı ve araştırmayı gerektirir. Bilime fenne ilime inanmayı gerektir. din ise doğmadır sorgulamaz. Mutlak ve robotik inancı gerektirir. İkisi farklı standartlarda yaşam sunar. Mesela Bugün Akpli bazı akademsiyenelr sırf dinsel inançlarına aykırı diye-Aya gidilmemiştir -Marsa gidilmemiştir-Dünya yuvarlak değildir. Diyebilmektedir. Gercekleri inkar etmekte başlarını kuma gömmektedirler. Tabii tabii gençlikte onlara ****** ile gülmekte ve camilere girmemektedirler. (Camilerdeki AKPsecım afişleri de ayrı bır konu tabıı ) DİN günümüzde siyasilerin HALAmilleti kandırmak ve uytmak için kullandıkları bir afyon niteliğindedir. Gerek yaşam biçimi gerekse dürüstlük ve insana zarar vememem açısından bugun desıt ve ataistler Müslümanlardan daha layıktır cennete girmeye(. Azim olan ALLAH doğruyu bilir) .Onların insanlığı Müslümanlıktan uzaklaştıkça çoğalmıştır. Bana gelince en iyi müslüman benden fersah fersah ırak olandır.
 • AbdullahAbdullah4 ay önce
  Yaziniz guzel bir analiz olmus medeniyet ve muhtevasina dair. Lakin son paragrafta mesajiniz dogru olsa da '' medeniyete talip bir çalışmayı devlete talip kılmakla '' ifadesi sanki en basta dogru bir niyet icin yola koyulmustu ifadesi cikiyor ki bir cok insan bu hareketin en tepesinin; en basindan zaten devlete talip olma sevdasi guttugu asikarken, bir cok kesim bu konuda hemfikirken bunu ifade edis tarziniz bu yoldan ayrilan siz ve sizler gibi medeniyet yolundayiz sananlarin aldanilmisligini ifade icin ise anlasilir bir ifade , ancak aksi yani hepsi bu niyette idi sonradan devlete talip olunmakla hata edildi ifadesi gunesle balcikla sivamaktir .
 • Hasan AkdağHasan Akdağ4 ay önce
  Bir toplumu ayakta tutan dört dinamik vardır. fert, cemaat, cemiyet ve devlet. Selam ile
 • ÖmerÖmer4 ay önce
  Inşallah Hocam.

Günün Özeti