• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Latif Erdoğan
Latif Erdoğan
TÜM YAZILARI
08 Aralık 2018

Aktif nur

İslam’ın başta iman ve ibadet esasları olmak üzere bütün meseleleri aktiftir, dinamiktir; her zaman, her ortamda ve müntesibi bulunan her şahıs için yaşanılabilir olma özelliğine sahiptir.

İslam özü itibariyle eskimez ki, tecdide, yenilenmeye tabi tutulsun; ölmez ki, ihya edilsin, diriltilsin. Yenilenen ve yenilenecek olan Müslümanların İslam’ın özüyle olan irtibatıdır. İhya edilen ve edilecek olan da İslam’ın kendi mana ve muhtevası değil, bu mana ve muhtevadan mahrumiyeti sebebiyle gerçek hayattan uzaklaşmış, ölmüş fetret dönemi Müslümanlarının fertleri, toplumlarıdır ve bu fertlerin, toplumların oluşturdukları hayat alanlarıdır. 

İhya ya da tecdit misyonu üstlenecek çalışmaların mutlaka bu gerçekleri göz önünde bulundurması ve bütün çalışmalarını, bütün söylemlerini aktif ve dinamik bir üsluba büründürmeleri gerekir. Gerisi, maksada ulaşma bağlamında söyleyecek olursak sadece lüzumsuz gayret ve boşa giden emek olur.

“Biz ona şiir öğretmedik, bu ona gerekmezdi de” (Yasin, 69) ayetinin işaretiyle Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bir tek mücerret (soyut) düşünce ve kavram yoktur. Söylenenlerin hepsi müşahhas( somut)tır, tekliflerinin hepsi de pratiğe yöneliktir. Zaten İslam’ın ilk iki kaynağının bu özelliğidir ki, öncelikle bu iki kaynaktan beslenen İslam da daima aktiftir, sürekli dinamiktir. 

İman, pasif bir kabulleniş değil, aktif bir nurdur. Bu nur iledir ki, kişi mümin olduğu andan itibaren akli, kalbi, ruhi pek çok tahavvül ve değişimlere uğrar. Bu müspet değişim kısa zamanda onun hal, davranış ve fiillerine tesir eder; imanın amel-i salihle beslenmesi oranında da söz konusu tesir kişide yeni bir karaktere dönüşür. Böylesi bir inkılabı imandan başka hiçbir güç bu ölçüde ve bu seviyede gerçekleştiremez. Onun içindir ki Kur’an, kişiye kazandırmayı hedeflediği bütün erdem ve faziletleri iman esasları üzerine temellendirir; yeni ve mükemmel insan inşasını bu temeller üzerine kurar.

İman, hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam bütün dünyaya meydan okur; imanının kuvvetine, gücüne göre iç- dış hadiselerin tazyikinden, baskısından kurtulur. İman teslimiyeti, teslimiyet tevekkülü, tevekkül iki dünya mutluluğunu netice verir. İman bir intisaptır, Allah’a bağlanmaktır. Mümin, bütün olay ve hadiseleri söz konusu intisabın verdiği moral gücüyle, Cenab-ı Hakk’ın isimlerini, sıfatlarını göz önünde bulundurarak değerlendirir. Onun öyle bir Rabbi, öyle bir himaye edicisi vardır ki, O her şeyi bilir, O’nun gücü her şeye yeter, O ilmiyle, kudretiyle, iradesiyle her şeye o şeyden daha yakındır. O ne dilerse ancak o olur, olmasını murat etmediği hiçbir şey de varlık sahasına çıkamaz.

Peygamber Efendimizin yirmi üç sene gibi kısa bir zamanda gerçekleştirdiği büyük İslam inkılabının ana dinamiği vahiyle gelen iman esaslarıdır. Bu sayededir ki, o vahşi, bedevi kavim, bu kısa sürede bütün kötü adet ve alışkanlıklarından arınarak medeni topluluklara üstat ve muallim haline gelmiştir. 

Onlardan öyle hayırlı bir model topluluk oluşmuştur ki, nebilerden sonra insanların en değerlileri sahabe adı verilen bu topluluktur.

İlim elbette çok önemlidir; fakat insanı değiştiren ilim değil imandır. Bu bağlamda ilk akla gelen isim hep Hz. Ömer olmuş ve imanın bu değiştirici gücü “İslam’dan önce Ömer, İslam’dan sonra Ömer” vecizesiyle anlatılmıştır. 

Arjantin’deydim. Oranın tanınan ünlü düşünür ve şairlerinden birisi konuğumuzdu. Yemek esnasında Türkiye’deki edebi akımlarla ilgili bazı sorular sordu, sohbetimiz şiir ve edebiyat üzerine yoğunlaştı. Yemek sonrası teolojik konulara girildi. Üç- dört saat sonra, İslam’la ilgili önceki müktesebatının da tesiriyle artık Müslüman olmak istediğini söyledi. Sevindik. Ne yapılması gerektiğini de zaten biliyormuş, şehadet getirdi. Daha kelime-i şehadeti getirir getirmez yüzünde öyle bir ışık öyle bir nur parladı ki tarif edemem. O anda orada bulunan herkes bu ışığı, bu nuru gördü, bazıları hayretle ayağa fırladı ve tekbir getirmeye başladı. Gabriyel, geldiğinden çok farklı bir insan olarak evden ayrılmıştı. İnanın adeta nurdan bir heykeli andırıyordu… 

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı