• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Latif Erdoğan
Latif Erdoğan
TÜM YAZILARI

Bu müjde 

22 Ağustos 2020


Latif Erdoğan İletişim: [email protected]

Medeniyet ve onu meydana getiren üniteler, dünya- ahiret dengesi içinde, cenneti dünyaya çekerken, dünyayı da öteye cennet olarak taşıyabilmemize vesile ve vasıta olmaları ölçüsünde bir değer ifade ederler.  Medeniyet, sadece geçici bir dünya metaı değildir; o aynı zamanda ebedi bir ahret sermayesidir. Onu yalnız dünyaya hasretmek ciddi bir yanılgı, onu salt dünyeviliğe indirgemek büyük bir hatadır.  

 Medeniyet, insanın maddi- manevi bütün yapısına ve insan mahiyetinin bütün ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadır. Böylesi medeniyetten, kendi sınırları içinde nefis de payını alır, ruh, kalp ve diğer duygular da.  

Medeniyete keyfiyet kazandıran, medeniyet öğelerini değerli kılan, onların zati kıymet ve değerleri yanında, insanların onları kullanma biçimleri, kullanma niyetleridir. İyiye, güzele, hayra kullanıldıklarında netice, iyi, güzel ve hayır olarak; kötüye, çirkine ve şerre kullanıldıkları zaman da netice, kötü, çirkin ve şer olarak tecelli eder. 

Cenab-ı Hakk’ın iki türlü şeriatı vardır. Bunlardan biri dini emirleri, diğeri ise kainatta geçerli tüm yaratılış kurallarını barındırır. İşte medeniyet bu iki şeriat emirlerinin birlikte okunduğu büyük bir sayfadır. Kim,  iki emri de birlikte okur ve onlara uyumlu davranırsa, medeniyeti temsil yetkisi onun elindedir. Çünkü, bu bütüncül okuyuş, doğruyu doğru okumak ve başarıya hak kazanmaktır.  Medeniyet sayfasındaki emirleri ayrı tutmak, ayrı okumak; doğruyu, yarım, eksik ve yanlış okumaktır. Yarım, eksik ve yanlış ise daima yenilgiye müstahaktır.   

Dünyanın fani yapısı, mutlak hayrı taşımaya güç yetiremez. Onun için bu dünyada hayır ile şer, iyi ile kötü, doğru ile yanlış, hidayet ile dalalet; birbirini tanımlamada, birbirini derecelendirmede, aynen sıcak ile soğuk, aydınlık ile karanlık gibi iç içedir. Bu ilahi kanun açısından bakıldığında, medeniyetin de bünyesinde bazı zıtları beraber taşıması kaçınılmazdır. Ancak hüküm ekseriyete göre verilir. Eğer medeniyetin olumlu yanları olumsuz taraflarına galip ise, durum müspettir. Eğer olumsuzluklar çoğunluğu teşkil ediyorsa vaziyet menfidir; mutlaka olumlu yanı öne çıkarıcı tedbirler alınmalıdır. 

Sicili temiz teknoloji medeniyetin önemli bir uzvudur. Teknolojiyi insanın emrine vermek, insanın halife varlık olmasındaki ilahi hikmeti anlamakla doğrudan irtibatlıdır. Bu ilahi hikmeti anlamanın en kısa, en geniş ve en doğru yolu ise Kur’an’ın kainat kitabını okuyuş muhtevasını içselleştirmektir. 

Çünkü Kur’an, ezelden gelip ebede uzanan bütün konuları içeren bir kelamdır. Çünkü Kur’an, bütün varlığı konu edinen bir kelamdır. Varlığı var edeni bütün sıfat ve özellikleriyle tanıtan, tarif eden öylesi eşsiz bir eser yoktur. Varlığın gaye ve maksadını öylesine hikmet yüklü bir muhteva, öylesine harika ve veciz bir üslupla ifade eden ancak Kur’an’dır.  

O bütün varlığı, özellikle cin ve insanları çok yakından ilgilendiren bütün soruların nihai ve en doğru cevaplarını içinde barındıran ilahi beyandır. O, kainatta cari bütün tekvini kanunların şerh ve izah edildiği en zengin muhtevalı tek fıtrat sayfasıdır. Bu sebeple de onun bütün teşrii kural ve kaideleri, tatbiki herkes için saadet ve mutluluk vaad eden kural ve kaideler cümlesindendir.  

Kur’an’ın tam tatbik gördüğü, bütünüyle uygulandığı dönemler, insanların en mesut ve bahtiyar oldukları dönemlerdir. O çağlar, altın çağlardır. O dönemleri yaşayanlar, ekseriyetiyle seçkin kullardır. Onun tatbik edildiği coğrafyada bereket vardır, bolluk vardır. Onun tatbik edildiği nizamda, adalet vardır, intizam vardır. İnsanlar mesut olduğu gibi, kendi çapında canlı- cansız her varlık da o coğrafyada, o iklimde bulunmaktan memnun ve mesuttur. Çünkü Kur’an’ın yaşandığı iklim, fıtratla barışık kalabilmiş olmanın yegane garantisidir. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, tam bağımsızlığa koşar adım gittiğimizin işaretlerinden biri olan Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu müjdesi bana bu düşünceleri ihsas etti. Hissiyatımı sizinle de paylaşayım istedim.  Bulunan ve bundan sonra bulunacak olan bütün enerji kaynaklarımız ülkemiz için daim hayırlı olsun. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İkram-ilahi

Takdir-i Hüda kuvve-i pazu ile dönmez. Bir şem’a ki mevla yaka üflemekle sönmez. Allah CC bu necip millete yardım eder. Şeytan ve şakiler kahrından çatlar.
 • Yanıtla

Şahika

Rabbim,kaleminizi ve gönlünüzü âlâ eylesin,evlâdınız Metin'e,hastalıklarının hiçbir eseri kalmayacak şekilde,hayırlı ve acil şifâlar versin..! Onu size,sizi de ona bağışlasın. (El Muhyi-Yâ Şâfi isimlerinin tecellisiyle)
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23