• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Ali Sandıkçıoğlu
Ali Sandıkçıoğlu
..
TÜM YAZILARI
08 Ağustos 2020

Zamanımızın alimlerine bir örnek…

Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz (sas) bir hadisi şerifinde: “Alimler Peygamberlerin varisleridir” buyurmaktadır.

İslam’ın ilk gününden günümüze kadar ulema daima hürmet görmüştür.Hele, hele şerefli ecdadımız idarecisi ileidare edileni ileher zamanilim adamlarına değer vermiş ve hürmette küsur etmemişlerdir.

Hz. Fatih Sultan Mehmet Hanın kabri üzerine vasiyeti üzere bugün talebe ayaklarından çıkan tozlar bulunmaktadır.

Sultan Selim Han bir fetihten dönerken Şeyhulİslamın atının ayağından çıkan çamurlar Yavuz’un giydiği kaftanıbaştan aşağıçamureder. Yavuz o çamurlu kaftanı çıkarır. Vezirlerine teslim eder, bu elbisem üzerindeki çamurları silmeyin ben ölünce kabrimin üzerine koyun.

Hepimizintarih kitaplarımızdan öğrendiğimiz gibi: Osmanlıda bir “Leşkeri kaza”, birde“leşkeri dua “ vardı. Leşkeri kaza cephede düşmanın karşısına dikilen kahramanlar, leşkeri dua ise o kahramanları savaş meydanı gerisinde duaları ile destekleyen ehli ilimdi. İslam’ın yayıldığı ve birçok fetihlerin yapıldığı o zamanlarda ulemaya çok büyük değer verilir, saygı ve hürmette kusur edilmezdi. Fatih Sultan devrinde en yüksek maaşı alimler alırdı.

Asırlar boyumübarek dinimizehizmet edenfakihler, muhaddisler, müfessirlerve tasavvuf ehli olmuştur.

O mübarek zatların birkaçının ismini burada zikir edelim: hepsinin ismini yazmaya kalksak sayfalar yetmez. (Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Hepsinini makam ve mekanlarını cennet eylesin.)

İmamı Azam,İmamı Şafii, İmamı Hanbeli, İmamı Maliki, Fıkıh dalında,

İmamı Buhari, İbniMace, Ebu Davud,İmamı Müslim,İmamı Tirmizi,İmamı Nesei, Hadis dalında.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdailer,

İbni Haldunlar, Süleyman Çelebi, Mimar Sinan Hasan Basri,İmamı Maturidi, İmamı Eşarı,İmamı Gazali, İmamı Busuri, Kurtubi,Kadı Beydavı,İbni Kesir Molla, İbni Abidin, Molla Gürani, Molla Fenarive daha yüzlerce belki binlerce İslam alimleri zamanlarında dinicelili İslam’a en güzel hizmetlerini yapmışlar. Birçokları bugün dahi istifade ettiğimiz baha biçilmez ölümsüz eserler bırakmışlardır. (Hemen her dalda müsbet ilimler alanında da çok büyük hizmetler etmiş, halen bugün insanlığın istifade ettikleri çok değerli eserler geriye bırakmışlardır.)

İsmini saydığımız veya sayamadığımız bu büyük ve muhterem insanlar en zor şartlarda bile yılmamış ve hizmetten geri kalmamışlardır.

Kendilerine devlet başkanları tarafından uzatılan dünyalık makamları

 Ellerinin tersleri ile itmişlerdir, kabul etmemişlerdir. Birçokları kadılık ve dünyevi makamları kabul etmedikleri için cezaevlerine atılmış işkenceler görmüş ve içlerinden bazılarıdünyevi makam kabul etmedikleri için ceza evlerinde ölenlerbile var.(İmamı Azam (ra) gibi)

 Bugünkü yazımda örnek olarak vereceğim büyük zat Türkistanlı büyük fıkıh alimiaynı zamanda Hanefi müctehidiŞemsü’l- eimme(İmamlar güneşi) Muhammed es- Serahsi hazretleridir.Esas adı: Ebu BekrMuhammd b. Ebu sehlAhmeddid. Türk olması kuvvetle muhtemeldir.(ö.483/1090) Dokuz yüz yıldan berifıkıh kaynakları arasında yer alan “El-Mebsut”isimliçokçok kıymetlieserin müellifidir.

Kendisi İmamı Azam (ra) açtığı fıkıh çığrından ve kurduğu fıkıh okulunda yetişen pek çok alimden birisidir.

Serahsihazretleriİran’ın kuzey doğu sınırında kalanbugünkü Türkmenistan sınırlarıiçinde kalanSerahsşehrinde doğmuştur.

İlim tahsilini ise; bugün Özbekistan dahilinde bulunan Buhara’da yapmıştır.

Orada uzun müddetmeşhur fıkıh alimiŞemsü’l – eimmeAbdülazi el-Halvani’nin derslerinde bulunmuş,daha sonrada Halvani’ninyerindedersler vermeye başlamıştır.

O zamanlar Karahanlı Hükümdarınınbazı uygulamalarına karşı İmamı Şerahsi vaazlar, irşat ve nasihatlerde bulunduğu için hükümdar tarafından Özkent/Özcend kalesinde hapis edilmiştir.İmamı Serahsi konan haksız vergilere karşı çıkmış ve şöyle söylemiştir: “Zamanımızdadevlet görevlilerihaksız yerevergilericad etmektedirler. Kimin buhaksızlığa karşıdurabilecek gücüvarsa,bu tutum onun için doğru bir davranış olacaktır.Zulmeengel olmayagücü yetmeyen kimseleristerlersebu vergiyi verebilirler.”(Serahsiel-Mebsüt dural marife Beyrut 1986 x 21)Hapishanedeki bir kuyu hücreye kapatılmıştı.On yıl kadarhapishanedeki kuyu hücrede kalmıştır. Hapishanede bulunduğu yıllarda hocalarını bırakmayangayretli bazı telebelerine “İmla” yoluyla kitapların yazdırmıştır.

Kendisi kuyunun içindeykenhiçbir kitaba müracaat etmeden ezberden söyleyerek yukarıdaki talebelerihocalarının söyledikleriniaynen yazmışlar böyleceotuz ciltlik meşhur “el-Mebsut” isimli eseri ortaya çıkmıştır.

Bunun dışındaİmamı Muhammed’in devletler hukukuyla alakalı kitabına‘Şerhu’s- Siyeri’l –Kebir adıylayaptığı beş ciltlik şerh kitabı, iki ciltlik(Usulü’s-Serahsi ) isimli iki ciltlik kitabınıdakuyu hücresinden hiçbir kitaba müracaat etmeden ezberden yazdırmıştır.

Seksen yıllık ömrünün son üç yılındaserbest bırakılan Serahsi Özbekistan’ın doğu bölgesindeki, Fergana’ya yerleşmiştir. Oranın valisinden destek ve iltifat görmüş, yazılan kitaplarını buradan yeniden bir kere daha gözden geçirmiş ve tamamlamıştır.Daha geniş bilgi için: (İslam ansiklopedisi (M.E.B.) 10/502-507 – Tacü’-Terasım (dimaşk 1992) S.234-235)

Serahsi hazretlerininBuhara’da talebelik yıllarında bir gün ishal olmuş bu yüzden kırk defa abdest almak zorunda kalmış, hava o kadar soğuktu ki odasına her abdestendöndüğu vakit yazı yazdığımürekkebinin donduğunuve ısıtmak için göğsüne koyarak ısıtıp yine derse devam ettiği rivayet edilmektedir. (Hamidullahserakhsi1-xlv111) Pek çok kıymetli esere imza atan Serahsi hazretleri483/1090 yılındaMergina’da (Mergilan) vefat eylemiştir. Rahmetullahı aleyh.

Rabbim zamanımızın alimlerine,hepimize bu muhterem zevatın ihlas, samimiyet, gayret ve sabırlarından ibretler alarak, başta Resulullah (sas) efendimiz olmak üzere, onungerçek varislerinin yolundan ihlas ve samimiyetle yürümeyi, dünyayı ukbaya değil,ukbayı dünya üzerine tercih edip, hayırlı ameller, kamil iman ile bakaya göçmeyicümlemize nasip eylesin, Serahsi hazretlerini sabır ve gayretlerinden inşallah hepimiz ibret alırız. Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali cuma

Yazar Ağabeyimizin hatırlatması üzerine serahsiye rahmet,Ali Ağabeye teşekkür ederiz...El mebsut tercemesi mevcuttur
 • Yanıtla

Bir düşünen

Devletlerin doğru yönetilmesinde alimlerin istikamet göstermesi elzemdir. Ancak usulu çerçevesinde fitne meydana getirmeden yapılmalı ve yöneticiler de alimin fikirlerinden göcünmeden faydalanmalıdır. Yoksa her karşı düşünmeyi yasaklamak, cezalandırmak çözüm değil
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23