• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • VAV TV CANLI YAYIN
Ali Sandıkçıoğlu
Ali Sandıkçıoğlu
..
TÜM YAZILARI
19 Eylül 2020

Fransa yardım almak için önümüzde diz çöküyordu

Şu an Fransa devletinin başında bulunan Bay Macron herhalde kendi tarihini hiç bilmiyor. Biraz olsun tarihten haberi olsaydı Türk milletine ve de onun Sayın Cumhurbaşkanına böyle davranamazdı. Macron, Türklere karşı çıkmakla kendini kahraman (!) ilan edileceğini zannediyor. Böylece ülkesinde sıfırlanan siyasi itibarının geri geleceğini düşünüyor… Türkiye’ye düşman olması bunu sağlamaz. Gayretleri boşuna… Ecdadımızdan bizlere armağan güzel atasözlerimiz vardır. Bunlardan bir tanesi “Keskin sirke küpüne zarar.” Bir diğeri ise “Öfkeyle kalkan zararla oturur.” Herhalde Bay Macron eski sömürgeci günlerini özlüyor. Macron çok iyi bilmelidir ki ne dünya eski dünyadır ne de Türkiye Macron’un ve batılı sözde müttefiklerimizin (!) zannettikleri gibi eski Türkiye’dir. Artık Macron ve arkadaşları iki yüzlü, çifte standart uygulayan batılı liderler şunu çok iyi anlamalıdırlar ki “Ben yaptım oldu” devri, cetvelle devletlerin sınırlarını belirleme zamanı geçmişte kalmıştır.

Bay Macron, Osmanlı kimdir? Türkler kimlerdir? Dün dedelerinizin Osmanlıdan yardım alabilmek için nasıl yalvarıp diz çöktüklerini tarihi belgeleri inceleyerek bir kere daha okuyunuz. Dün dedeleriniz Osmanlı elçisine ulaşabilmeyi, huzura kabul edilmeyi kendileri için büyük bir şeref kabul ediyorlardı. Dün Osmanlının elçisinin atının üzengini öpmek için dedelerinizin birbirleri ile yarıştıklarını unuttunuz mu? T.C. Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, sizlere ve tüm Avrupa ülkelerinin liderlerine “Geliniz medeni insanlar olarak bir masa etrafında oturalım. Devletler hukukuna göre konuşalım, görüşmeler yolu ile meselelerimizi çözelim” derken, sizler hâlâ entrikalar çeviriyorsunuz.Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ı cesaretlendirip öne sürüyorsunuz. Yapılan antlaşmaları çiğneyerek adalara silah yığmasına bıyık altı gülüyorsunuz, bir nevi Türkiye’ye aba altından sopa göstermeye çalışıyorsunuz. Peki dokuz eylül size ve Yunanlılara bir şeyler hatırlatmıyor mu? Yoksa sizler Osmanlı tokadının unuttunuz mu? Sizin Afrika’da yaptığınız insanlık dışı zulümleri, kurduğunuz köle pazarlarını, akıttığınız zavallı insanların kanlarını, çaldığınız, sömürdüğünüz yeraltı ve yerüstü servetlerini tarih unutmadı, hiçbir zaman da unutmayacak. Bizler de unutmuyoruz...

Burada tarihi bir gerçeğe değinmek isterim. 25 Şubat 1525’te İspanya Kralı Şarlken’in orduları ile Fransuva’nın (I. François) ordusu Kuzey İtalya’da bulunan Pavia’da karşılaşmış ve Fransuva’nın ordusu yenilmiş kendisi de Şarlken’e esir düşmüştü. Şarlken Fransuva’ya hakaret ediyor ve aşağılayıcı şekilde davranıyordu. Bu durum karşısında esir Fransa Kralı, annesi Louise de Savoie vasıtasıyla Osmanlı Sultanı Kanuni’ye mektup gönderip kurtarılması için yalvarmıştı. Sadece kurtulmak için değil Fransa devletinin daha rahat ve emin olması için Kanuni’nin Şarlken’e karşı harp ilan etmesi istenmiş ve Kanuni’ye yalvarılmıştı. Mohaç Meydan Muharebesi’nin sebeplerinden birisi, belki de en önemlisi, hiç şüphesiz Avrupa’yı kana bulayan Şarlken’i durdurmak için Fransız liderinin yaptığı yalvarmalar idi.

İtalya’daki hükümetlerin çoğu o zamanlar Şarlken korkusu içinde idi. Açıkça Osmanlı’ya yanaşamıyor ancak Osmanlıların galip gelmelerini istiyorlardı. İbni Kemal, Tarih-i Ali-i Osman isimli eserinde konuyu şöyle anlatmaktadır: “Fransa Kralı, Sultan Süleyman’a bağlılığının bildirip kuvvet ve kudretine sığınarak, sığınağına tabi olduğunun açıklaması üzerine onu İspanya Kralının elinden kurtarmak için verilen sözün yerine getirilmesi şeklinde bu hadise anlatılmaktadır.”.

FRANSA KRALININ ANNESİNİN KANUNİ’YE YAZDIĞI MEKTUP:

“Almanya ve İspanya Kralı Şarlken, oğlum Fransuva'yıPavia Muharebesinde esir edip hapsetti. Şimdiye kadar oğlumun kurtulmasını onun insaniyetine bırakmıştım. Halbuki, beklediğimiz insaniyeti göstermediği gibi oğluma birtakım hakaretler dahi etmektedir. Şimdi ise âlemin tasdik ettiği azamet ve şanınız ile oğlumu düşmanımızın kahredici pençesinden kurtarmak lütfunu buyurmanızı zât-ı şahanenizden bilhassa niyaz ederim.”

FRANSUVA’NIN KANUNİ’YE YAZDIĞI MEKTUP:

“Dünyanın ma'mûr köşelerinden birçok ülke ve şehirlerin hâkim ve padişahı ve bütün mazlumların dâdgâhı olan sultân-ı muazzam ve hâkân-ı mufahham hazretlerine arzım budur ki, Avusturya Kralı Ferdinand üzerine hücum ettiğinizde biz dahi himmet ve inayetinizle hapisten kurtulup Almanya Kralı Şarlken’in üzerine hücum edip öcümüzü alırız. Siz ki, şehinşâh-ı celîlü'ş-şansınız, onun hakkından gelmek için bize yardım buyrulduğu takdirde bundan böyle size ebediyen minnettarlık duyacağıma emin olabilirsiniz.”

Yazımız biraz uzadı. Ortaokul ve lise sıralarında iken okuduğumuz Kanuni’nin meşhur “… ve …ve …” ile devam eden mektubunu sadeleştirilmiş hali ile okuduktan sonra yazımızı bitirmiş olalım inşallah.

KANUNİ’NİN CEVABİ MEKTUBU:

“Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar burhanı, yeryüzündeki hükümdarlara taç bahşeden, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in, Karadeniz’in, Rumeli’nin, Anadolu’nun, Karaman’ın, Rum’un, ZülkadriyyeVilayeti’nin, Diyarbekir’in, Kürdistan’ın, Azerbaycan’ın, Acem’in, Şam’ın, Haleb’in, Mısır’ın, Mekke’nin, Medine’nin, Kudüs’ün, bütün Arab diyarının, Yemen’in ve dahi nice memleketlerin ki babalarım ve dedelerimin -Allah burhanlarını nurlandırsın- kahredici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan ve zafer yazan kılıcım ile feth eylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Şah Han’ım, sen ki Françe vilayetinin Kralı Françesko’sun.”

Bay Macron sizin Gaziantep’e çıkışınızı unutmadık, siz de Şahin Bey’i ve onun bugün Türkiye’de var olan torunlarını unutmayınız… Bir milyon günahsız insanı kadın, erkek, yaşlı, genç demeden hunharca Cezayir’de öldürenler sizler değil misiniz? Ruanda’da keza bir milyona yakın insanı sömürü yapabilmek için sizler katletmediniz mi? Hangi insan hakları ve hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? Siz önce geçmişinizle bir yüzleşin… Bu millete hiçbir zaman Macron zihniyetinde olanlar zincir vuramayacaktır. Cenab-ı Hak Milletimizi sizin iğrenç tuzaklarınızdan muhafaza eyleyip birliğimizi ilanihaye daim eylesin. Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

NOT:

NEDEN TEK CÜMLE İLE BAHSETMEZLER!

Dinin afyon ilan edildiği, Kur’an okumanın en büyük suç kabul edildiği, vefat eden insanlara bir Yasin-i şerif okuyan kimsenin bulunamadığı, cenaze kıldıracak insanların hemen hemen kalmadığı bir zamanda; korkmadan, yılmadan bütün zorlukları göze alarak Kur’an okutan, ehli sünnet itikadını yayan, okuttuğu talebelerinden para almayan ve yardım eden Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri’nin vefat yıldönümü. Konuyu sayfalarına taşıyan AKİT gazetesine teşekkür ederken, sağ kesimde olan çeşitli isim altında yayınlanan gazetelerin konuya duyarsız kalmalarını üzüntü ile karşılıyoruz. Ayrıca o büyük zatın rahle-i tedrisinde bulunan birinci kuşak hayatta kalan ak saçlı hocaların sessiz kalmalarını akıl kabul etmiyor. Bazı noktalarda şeriattan uzaklaşmalar ortada iken bu ak saçlılar neden susarlar? Dini celili İslam’a en zor zamanda ve en zor şartlar içinde çok çok büyük hizmetler veren feyzi Muhammed-i ile nice kalplerin aydınlanmasına vesile olan Hz. Üstadımız Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri’nin 16 Eylül 1959 vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Rabbim bizleri sevdiklerinden ayırmasın kendi rahmeti ve şefaati resulden mahrum eylemesin inşallah.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fransa yardım almak için önümüzde diz çöküyordu

Eski hikayeleri anlatıp anlatıp ağlaşmak ne işe yarar? B...lu yunan da 200 yüzyıl esirimiz ve kölemizdi mesela; köpeğimizdi yani..
 • Yanıtla

eş cinselliğin tevellüt ettiği mekan: fransa

bizim iki milli düşmanımız var; yunan ve ermeni! ama bu ikisi fasa fiso, şu an millet kategorisinde bile değiller bunlar; gerçek iki düşman ise: fransız ve ingilizdir! bu iki millet yalnız bize değil, osmanlı üzerinden tüm islam alemine düşmandır! öyle ki azılı müslüman düşmanı olarak bildiğimiz rus bile bu iki ibne soyun yanında yaya kalır.
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23