Toplumsal Helâk Yasası

29 Ocak 2019 Salı

Yüce Rabbimiz İsrâ suresinin 16. âyetinde bir ülkeyi helâke götüren toplumsal yasayı şöyle açıklar:

“Biz bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde, o ülkenin şımarık ele başlarına (iyiliği) emrederiz ama onlar orada kötülüğe dalarlar da o ülke hakkındaki hükmümüz gerçekleşir ve orayı altüst ederiz.”

Ayetteki “mütrafîn”sözcüğü ‘her milletin refah içinde yaşayan, rahatları yerinde olan aristokrat kesimi’dir. Bunlar şan-şöhret vekonfordan alabildiğine yararlanır, içlerine gevşeklik çöker, bozulurlar; Doğru yoldan sapar ve hayasızlığa dalarlar. O milletin kutsal değerlerini ve iftihar kaynaklarını ayaklar altına alır; ırzlarını-namuslarını ve dokunulmaz kabul edilen değerlerini önemsemezler. Kendilerine karşı çıkacak kimseler olmadığını anladıklarında, halkın arasında ve yeryüzünde bozgunculuğu, hayasızlığı yayar, yaygınlaştırırlar. Bir milleti ayakta tutan üstün değerleri ucuzlatırlar; milletin kendisi için yaşadığı değerleri hiçe sayarlar. İşte bu nedenlerle millet çözülür, yılgınlığa düşer; canlılığını, güç enerji kaynaklarını yitirir; nihayet sayfası dürülür, yok olur gider.

Eğer bozgunculuğun elebaşları çoğalır da millet onları engellemez, yaptıklarına seyirci kalırsa, yüce Allah bu bozguncu önderleri onların üzerine salar ve onları saptırırlar. Böylece sapıklık orada yaygınlaşır; millet çözülüp dağılır. Allah’ın yasası gerçekleşir; yıkılış başlar ve o millet yok olur. Millet; bozgunculuğa önderlik yapanları engellemediği, bozguncuların varlığına izin veren düzenlerini düzeltmediği için başına gelen felâketten bizzat kendisi sorumludur

Eğer bu bozguncuların yollarını kesip, orada yayılmalarına izin vermeselerdi, yok olmayı hak etmezlerdi. Allah da onların başına orada sapıklık, bozgunculuk yapacak kimseleri salmazdı. Eğer bir toplum, bozuk sistemin yaptıklarına engel olmazsa bunun kaçınılmaz sonuçlarından sorumlu olur. Sapık önderlerin bozgunculuğuna engel olmak bütün bir toplumun görevi olmalıdır ki, azgınlar orada bozgunculuk yapıp, Allah’ın sözünün gerçekleşmesine ve orayı yerle bir etmesine neden olmasın.

Allah insan hayatı için şaşmayan ilkeler ve değişmeyen yasalar belirlemiştir. Sebepler oluştuğunda peşinden sonuçlar gelir. Allah’ın iradesi yürürlüğe girer ve onun sözü yerine gelir. Allah sapıklığı, kötü şeyleri, hayasızlığı emretmez. Ama bozguncu önderlerin sadece varlıkları bile o milletin yapısının sarsıldığının, çözülme yoluna girdiğinin ve Allah’ın takdirinin ona uygun bir ceza vereceğinin kanıtıdır. Buradaki irade, sebebi yaratan zoraki yönlendirmeyi ifade eden irade değildir. Bu sadece sonucun sebebe göre şekillenmesidir. Bundan kaçış mümkün değildir ve bu, ilahi yasa gereği böyle olmaktadır.

“Şımarık yöneticiler”e emredilenin ne olduğu hakkında müfessirler farklı açıklamalar yapmışlardır. Zemahşerî’nin açıklaması sosyolojik bir yasaya işaret eder. Buradaki “emir”den maksat, Allah’ın söz konusu insanlara her türlü imkânı bol bol vermesidir; bu da onları şımarıklığa ve azgınlığa sevk eder. Böylece o ülke yoldan çıkmış olur. Bununla birlikte müfessirlerin çoğu emredilenin iyilik ve itaat cinsinden davranışlar olduğu kanaatindedirler. Râzî şöyle der: ‘Günah, emredilenin zıddını yapmaktır; bir hareketin günah olması, emredilmiş olmasıyla çatışır, o halde burada günah olmayan bir şey emredilmiş olmaktadır. Sonuç olarak Allah şımarık yöneticilere iyi işleri, yani iman ve itaati emreder; fakat onlar ısrarla emre aykırı hareket edip günah işlerler’

Bu ifadeye şöyle bir mana da verilmiştir: ‘Günahlara boğulması yüzünden bir toplumu helak etmek istediğimizde, günahlar ortaya çıkınca alelacele cezalandırmayız, bilâkis şımarık yöneticilerine bu günahlardan vazgeçmelerini emrederiz...’

“Emirler veririz (emernâ)” kelimesini “emmernâ” diye okuyanlara göre âyetin manası şudur: 

‘Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarıklarını ve azgınlarını iş başına getiririz; onlar ise orada günah işlerler, sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz.’ 

Yani Allah’ın şımarıkları iş başına getirmesi, o toplumun serbest iradesiyle kötülüğe sapmış olmasının tabii ve kaçınılmaz bir sonucudur. İnsanlar, toplumsal felaketin gerçek sorumluları olan önderlere ve varlıklılara uyarlar; önce onlar isyan, fesat, zulüm ve kötülükler işlerler, sonra da halk onlara uyar ve Allah’ın azabını üzerlerine çekerler. 

Bu, aynı zamanda her toplumun önderlerini ve yöneticilerini seçmede çok dikkatli ve titiz olması gerektiği konusunda da bir uyarıdır. Kötü yöneticileri seçenler, kendi felaketlerini hazırlarlar.

(Tefsirlerden özetlenmiştir.)

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • sinan ÜNLÜsinan ÜNLÜ3 ay önce
  KUR'AN BIZDEN MAHŞERDE HESAP GUNU YAKAMIZA YAPIŞACAKTIR DAVACI OLACAKTIR .ÇÜNKUBIZ SON YÜZ YILIMIZI KUR'ANA HAKARETLE GEÇIRMEKTEYIZ...KUR'ANLA KONUŞMUYORUZ .TARIH SÜZGECÎNE BAKINCA CARPILMAYALIM DIYE YEŞÎL KAPLA KUR'ANI RAFA KALDIRDIK GÜNÜMÜZDEDE MERASÎMLER MUSÎKÎSÎ VE ÖLÜLERÎMÎZE AĞIT YAPTIK.HALBUKI KURAN INSANIN HAYAT BILGISI KITABIDIR. HAYATINDA EYLEME ALMADIKCA KUR'ANLA KONUŞMUYORSUN DEMEKTIR.KONUŞMAYINCADA ANLAMIYORSUN DEMEKTIR. ..ÎŞTE DERT BU DURUM SONUCU ÎTIBARÎ ÎLE VAHÎM..HZ.KUR'AN 'I HAYATIMIZA SOHBETIMIZE ALMAK YAŞMAK TEMENNISIYLE...
 • GöcenderesiGöcenderesi8 ay önce
  Hoca efendi sizin iktidar sayesinde ne toplum kaldı ne ahlak ,mesela zina serbest .
 • SERVER VARGINSERVER VARGIN8 ay önce
  ABDULLAH HOCAMIN YAZISINI, DEGERLi YORUMCULARI OKUYUNCA ÜMiDiM ARTTI. DEMEK Ki BU ÜLKEDE HAKK'I HAYKIRAN YÜREKLER DE VAR.
 • Durmuş yavuzDurmuş yavuz8 ay önce
  Elinize sağlıkŞunu da ilave etmekte yarar var Allah kötülere itaat eden toplumları helake sürdüğü gibi iyi önderlerin arkasında dik durmayan toplumlarıda aynı akıbete uğratırSaygılarımla
 • Hasan Hasan 8 ay önce
  Hocam, bugünkü iktidar nensuplarının durumlarını bir güzel anlatmışsın.
 • MesutMesut8 ay önce
  Bay yazar.mesela feminizm yasalar islama uygunmu yada zina suç değilmi yada devlet bir vatandaşın arazisinin zorla hazineye aktarıp el koyabilirmi köpekleri sokağa salıp çocuklara zarar geliyor devlet hükümet sokak güvenliğini köpekten üstün gorebilirmi şiddet içerikli filmler niçin yasaklanmiyor hukumetinizin avare kasnak gibi kör olmasını nasıl yorumluyorsunuz teşekkürler şimdiden.
 • Okur Okur 8 ay önce
  Tam toplumumuzu anlatmışsın,şunu da ilave etseydiniz bütün bunların sebebi dış güçler,abd,israil,chp,kılıçdaroğlu !.!.!
 • HE MANHE MAN8 ay önce
  Mısırdan halifeliği alan padişah çok masum ve mübarek bi yönetici miydi yada istanbulu fetheden padişah çok mübarek ve masum bi yönetici miydi sonra onlar kişisel olarak islamın 5 şartını yerine getirip millete örnek oldukları için mi osmanlı yıkıldı?Ben cevap verim hayır halifeliği de istanbulu da alan ALLAH dır işte kanıtı Enfâl Suresi 17. Ayet/9. Cüzفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْۖ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰىۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَٓاءً حَسَناًۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌSavaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lutufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir.
 • aptiapti8 ay önce
  Abdullah Hoca neden dosdoğru yazmıyorsunuz.!Şu an bu ülkenin şımarıklık,azgınlık,adaletsizlik,hukuksuzluk,ganimetçi ve talancı işini KİMLER yapıyor.NEDEN ÜLKEMİZ ÖZEL VE ÖRNEĞİNDE AYETİ ANLATMIYORSUNUZ?..GSMH artmış,ama bunu tabana yayılması neden ters orantılı olarak toplam kişi sayısı itibariyle düşmüş?Biim siyasi,dini,önderve yöneticilerimizin çocuk vehanımlarında mütevazilik görüyor musun.??Özel sektörün,eski TÜSİAD çı taifenin öz sermayeleri ve servetleri azalırken yeni zengin ve burjuva kim bilmiyor musun.??Ülke tıpkı Saddam ve Kaddafi ülkesi gibi felakete gidiyor::Birilerinin kişisel kompleksi ,kaprisi ve inadı yüzünden? İş adamları ,yetişmiş insanlar,belli ekonomik gücü olanlar ülkeyi neden terk eder?
 • aptiapti8 ay önce
  Abdullah Hoca neden dosdoğru yazmıyorsunuz.!Şu an bu ülkenin şımarıklık,azgınlık,adaletsizlik,hukuksuzluk,ganimetçi ve talancı işini KİMLER yapıyor.NEDEN ÜLKEMİZ ÖZEL VE ÖRNEĞİNDE AYETİ ANLATMIYORSUNUZ?..GSMH artmış,ama bunu tabana yayılması neden ters orantılı olarak toplam kişi sayısı itibariyle düşmüş?Biim siyasi,dini,önderve yöneticilerimizin çocuk vehanımlarında mütevazilik görüyor musun.??Özel sektörün,eski TÜSİAD çı taifenin öz sermayeleri ve servetleri azalırken yeni zengin ve burjuva kim bilmiyor musun.??Ülke tıpkı Saddam ve Kaddafi ülkesi gibi felakete gidiyor::Birilerinin kişisel kompleksi ,kaprisi ve inadı yüzünden? İş adamları ,yetişmiş insanlar,belli ekonomik gücü olanlar ülkeyi neden terk eder?
 • arif gökarif gök8 ay önce
  sandım ki 6284 sayılı aile yıkımı yani milletin temeline dinamit olan şu kadını koruyorum diye kocayı kovalayan dolayısıyla kadını onun bunun kucağına açık hale getiren iten kanunu yazdın yazacaksın?!
 • Bilger Bilger 8 ay önce
  Hucurat Suresi 13. Ayetinde Allah :”......sizi kabileler ve şubeler halinde yarattık , birbirinizle tanışasınız ( litearafü)diye buyrulur”Niye tanışacaklar ? Birbirlerinin yapıp ettiklerinden haberdar olup iyi şeylerden faydalanmak insanlık için büyük öneme arzediyor.İslam Alimleri 1400 lü yıllara kadar bu “litearafü” emrini fevkalede güzel bir şekilde yerine getirmişlerGazali, Razi, Taftazanidaha pek çok alim bu alanda büyük eserler vermişlerdi.1400 lerden sonra bu konuyu İslam alimleri ihmal ettiler ve artık İslam alemi gerilemeğe başladı.Roma İmparatorluğu ve Antik Yunan’ın toprakları üzerinde bulunan Osmanlı Medreselerinde Roma Ve Antik Yunan medeniyetini araştıran alimler yoktu.Avrupada başlayan rönesanstan Galileden, Newton’dan,Keplerden Osmanlı Uleması habersizdi “litearafü” emri unutulmuştu.Montesquieu 1748 de “Kanunların Ruhu”adlı eserini yazdı Osmanlı Ulemasının haberi yok, Bir ahlak filozofu olan Adams Smith , “Milletlerin Zenginliği”adlı eserini yazdı Osmanlı Ulemasının haberi yok.Sayın Yazarın “mütrefinlerle”ilgili yazısında insanlığın tecrübelerinden faydalanarak çözüm önerileri sunması gerekirdi.Bugün milletimiz “İstikrarın” şuurunda , ama Belediye Başkan Adaylarınınçoğu bu mütrefinlerin arzu ve istekleri doğrultusunda belirlendi.Millet bu gibi adamlardan hoşlanmıyor nefret ediyor, çünkü bunlar viskici, zinacı, ihale soyguncusu, rant avcısı.Millet şimdi kara kara düşünüyor, bir tarafta ülkenin karşı karşıya maruz kaldığı tehditler , bir tarafta belediye başkanı olarak önüne konan mütrefler .Ne yapılabilirdi ,seçimden 6 ay önce bu belediye başkan adaylarını halk seçebilirdi.Ayrıca Nuh Albayrak da bugün bu konuda çok güzel bir yazı yazmış.Sağcı yazarlar birlik ve beraberlik içinde kendilerine düşen tarihi görevi yerine getirmeleri büyük önem arzediyor.
 • engineerengineer8 ay önce
  temelin papazı öpen isa fıkrasını duydunuzmu?, isanın papaz öptüğü devirde bu nasihatler artık kar eder mi bilmem, alperen güzel yazmış, yazdıkları papazı öpen isalar için örneklemelerdir bence.
 • AlperenAlperen8 ay önce
  HOCAM BU HELAK UNSURLARI İÇİNDE HOMOSEKSÜELLERE DERNEK AÇMA HAKKI VERMEKTE VAR MI ACABA..YADA MİLYONLAR ASGARİ ÜCRETLE YAŞARKEN SARAYLAR İNŞA ETMEK LÜKSMAKAM ARACI KONUSUNDA ZİRVE YAPMAKTA VAR MI ACABA..YADA 15 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE FAİZİN GSMH LADAKİ ORANINI % 17 DEN % 70 LERE ÇIKARMAK VARMI ACABA..YADA RESMİ KUMARI YAYMAK İÇİN KUMARBAZLARA VERİLEN PAYI ARTTIRMAK İÇİN KANUN ÇIKARMAKTA VARMI ACABA?
 • iyildiziyildiz8 ay önce
  Bunları yazın ve hala “mütrafîn” AKP yi desteklemeye devam edin...
 • MustafaMustafa8 ay önce
  Ahlakı çöküş te Kur'an'ı uyarıTevbe (Berâe) Sûresi / 126.Ayet126. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratıl(ıp imtihana çekil)diklerini görmüyorlar mı? Böyle iken yine de (nifaklarından) tevbe etmiyorlar ve (bundan) ibret de almıyorlar.
 • MustafaMustafa8 ay önce
  Para kazanmak için gübreyi fazla fazla kullanan seracilara hortum büyük bir zarar verdi . Şimdi en az beş yıl sera ürünü yenmez bazı seraci zararını kurtarmak için gübreyi ne kadar çok kullanır Allah cc bilir!!!!!!

Günün Özeti