Ramazan Ayında Kalpler Kur’ân’la Kaynaşmalı

07 Mayıs 2019 Salı

Huzur, kardeşlik ve barış iklimi mübarek Ramazan Ayı’na, yine mümin yürekleri paralayan acılarla girdik: Hain terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehitler verdik. Katil Esed’in İdlib’i bombalaması ile onlarca sivil hayatını kaybetti. İşgalci Siyonist rejim, Gazze’de her Ramazan yaptığı katliamı yineledi… 

Rabbim, “evveli rahmet, ortası mağfiret, âhiri Cehennem’den âzat” olan Ramazan ayında, kanayan yüreklerimizi onarmayı, paralanan kalplerimizi birleştirip kaynaştırmayı nasip eyler inşâallah. 

Kalplerimizi birleştirmenin yolu ise, Âl-i İmran suresinin 103. âyetinde açıkça gösteriliyor: 

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşman kimseler idiniz de Allah kalplerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.”

“Allah’ın ipi”nden maksat, Kur’an ve İslâm’dır. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışmak” ise, hep birlikte İslâm’a ve Kur’ân’a inanmayı ve Allah’ın talimatlarını yerine getirmeyi ifade eder. Hz. Peygamber (s.a) Kur’an’ı, “Allah’ın gökyüzünden yeryüzüne sarkıtılmış ipidir” diye tarif etmiştir (Müsned). Öyleyse, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bize uzatılan “Allah’ın ipi”ne toptan yapışıp Tevhid inancında birleşmek ve ayrılıklardan uzak durmak suretiyle kalplerimizi onarabilir ve mümin gönülleri birbirine ısındırarak vahdetimizi, kardeşliğimizi ve ümmet şuurumuzu pekiştirebiliriz. 

İslâmiyet’in esası olan Tevhid inancı “Allah’ı birlemek”, Ramazan ayında “Allah için” hep birlikte daha bir huşû ile eda edeceğimiz namaz ve oruç gibi ibadetler ise, “Allah ile birlikte olmak”tır. Omuz omuza kılınan beş vakit namazlara ek olarak “hep birlikte” coşku ile eda edilen teravihler, sadece Allah rızası için tutulan oruçlar ve hep birlikte açılan iftarlar, yapılan infaklar, ikramlar, ihsanlar, tefekkürle okunan Kur’ân-ı Kerimler, yürekten kopup gelen dualar müminlerin birliğini sağlayacaktır. 

Âyet-i kerîme Müslümanların birliğini “Allah’ın nimeti” olarak nitelerken; İslâm kardeşliğini tehdit eden her türlü çekişme, didişme ve parçalanma hallerini ise, mümin insanların her an içerisine düşüp yanabilecekleri ateşten bir çukurun kenarında bulunmaya benzetmiştir ki, maalesef bugün Müslümanlar tam da ateş çukurunun kıyısına eş bir tefrika ve bölünmüşlük içinde bulunuyorlar.

Mehmet Görmez, bu bölünmüşlüğü şöyle özetliyor: “Önce imamet/siyaset üzerinden bölündük (Şii ve Sünni); sonra bu, ırkçılıklarla buluşarak devam etti. Sonra İslâm’ı anlamamızı sağlayan kolaylıklar getiren mezhepler, mektepler üzerinden bölündük. Dahası, birbirinden asla ayrılamayacak olan İslâm’ın temel kaynakları Kur’ân ve Sünnet üzerinden bölündük. Kelâmî meseleler üzerinden, gönül terbiyesi mektebi olan tarikat ve tasavvuf üzerinden, nihayet siyaset üzerinden bölündük… Bir Pakistanlı kardeşimizin ifadesiyle, ‘şimdi geldiğimiz noktada bizi birleştiren tek unsur olan İslâm, ayrılıknedenimiz oldu; her cami, her medrese bir fırka oldu’… Bugün İslâm ümmeti için en büyük tehlike, cemaat kavramının ümmet kavramının önüne geçmesidir.” Görmez Hoca, şu cümlelerle de çözüme işaret ediyor: “Kur’ân ve Sünnetin sabitelerinden şaşmadan, Rasûl-i Ekrem’in o cihanşümul rahmet mesajını esas alarak ve ‘Ehl-i Kıble tekfir edilemez’ ilkesi doğrultusunda bütün İslâm ümmeti ile beraber yeniden bir kardeşlik sözleşmesi yapmalıyız.” (İslâm Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi, Anadolu Buluşmaları-13 Sempozyum Kitaplığı, Tire Kitap, İstanbul-2019, s. 57-60) 

İşte “O’nun (Allah’ın) nimeti sayesinde kardeş oldunuz” buyuran “Allah’ın ipi” Kur’ân-ı Kerim’in talimatlarına “hep birlikte” yapışarak yeniden kardeş olmak için Ramazan-ı Şerif, bütün rahmeti ve bereketi ile muhteşem bir fırsat sunuyor bizlere. 

Kur’ân-ı Kerim’i gereği gibi okuyup anlayanlara ve hakkıyla yaşayanlara selâm olsun.

Peygamber Efendimizin (s.a) ashabına öğrettiği şu duayı tekrarlayalım:

“Ey Allah’ım! Kur’ân’ı kalbimin ilkbaharı, sadrımın/göğsümün nûru, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl(manı) isterim.” (Müsned-i Ahmed b.Hanbel)

O halde, Kur’ân’ı kalp(akıl-zihin)lerimizinilkbaharı, sadır(iç dünya)larımızınnûru, hüzün ve kederlerimizin ortadan kalmasına vesilekılmakiçinhaydi fiili duaya, haydi Kur’ân’ı yaşamaya!

DUYURU: “Aşır Aşır Kur’ân” dersimizi Ramazan boyu hergün (07.00-07.50) AKİT TV’de izleyebilirsiniz.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Kuran ı Meal okuyarak okuduğunu anlamak mı arapca okuyarak anlamamak mı. Allah subhanehu ve teâlâ beni secti beni müslüman olarak adlandırdı müslüman olarak öl dedi de ben bundan habersiz mi yaşamalıyım. Tertip ile oku ne demek.?
 • AbdülkadirAbdülkadir1 ay önce
  “Allah’ın ipi”nden maksat, Kur’an ve İslâm’dır. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışmak” ise, hep birlikte İslâm’a ve Kur’ân’a inanmayı ve Allah’ın talimatlarını yerine getirmeyi ifade eder. Evet Allahın ipi Kur'andır .Ve İslam sadece KUr'anda yazılıdır.Kur'anın dışında İslam yoktur. Şimdi bunu Kur'an ve Sünnet diyorlar. Kur'an ve Sünnet demek şirktir. Allahın Kur'anının yanında başka bir şey olamaz.Allah biz müslümanlardan istediği her şeyi Kur'anına almıştır.Biz müslüman olarak Kur'anın ayetlerini birbirimizle istişare ederek anlamaya çalışmalıyır.Bugün bunun tam tersi uygulanıyor.Bir kere Kur'an Mehcur Bırakılmış yerine Hadis adı altında sünnet ikame edilmiş.Müslümanlar Kur'anı birbirleriyle istişare ederek anlama yerine tek başına anlamaya çalışmaktadırlar. Ayrıca Kur'an ümmet olun ancak müslümanlar kardeştirler demesine rağmen mezhep mezhep cemaat cemaat tarikat tarikat ayrılmış durumdadırlar.Yani Kur'anı kollektif bir akılla anlama yerine bireysel olarak anlamaya çalışınca böyle garabet durumlar ortaya çıkıyor. İslam dünyası Kur'andan uzak durumdadır.Mehcur bırakılmış Kur'an sadece anlamadan cüz cüz okunnan bir kitap haline getirilmiştir. Herkes te bundan memnun durumdadır. KUR'ANI MEHCUR BIRAKMAYALIM. Tabii ki Allahu Alem diyorum.
 • AbdülkadirAbdülkadir1 ay önce
  ADEM = HOMOSAPİENS = BİLGE İNSAN DEMEKTİR. aDEM BİR TÜR ADIDIR. TEK BİR İNSAN İSMİ DEĞİLDİR. ADEM BEŞER TÜRLERİNİN EN MÜKEMMEL EVRİMLEŞTİĞİ BEŞER TÜRÜNÜN KUR'ANDAKİ ADIDIR. BEŞER BİR HAYVAN TÜRÜDÜR.İNSAN TÜRÜ DİYE BİR ÜÇÜNCÜ TÜR YOKTUR. İNSAN BİR ÖZELLİKTİR. ALLAH TARAFINDAN BEŞERE RUH VERİLMESİYLE BEŞER BİLİNÇLİ BİR VARLIK OLMUŞ BÖYLECE İNSAN ÖZELLİĞİ KAZANMIŞTIR. Tabii ki Allahu Alem diyorum.
 • merhaba merhaba 1 ay önce
  sayın hocam kuranın en temel öğretisi adalettir. adaletini yitirmiş zihinler kuranla buluşsa ne olur buluşmazsa ne olur...

Günün Özeti