Müslümanların Kuyusunu Kazanlar

14 Mayıs 2019 Salı

İslâm literatüründe, dışı Müslüman içi kâfir olan, kalbi ile inanmadığı halde inkârını saklayıp, dili ile inandığını söyleyen ikiyüzlü kimselere “münafık” denir.

Münafıklar Peygamberimizin (s.a) Mekke’den Medine’ye hicret buyurması üzerine, Medine’deki çıkarlarını, konumlarını ve statülerini korumak amacıyla dıştan Müslüman görünen, Müslümanlarla birlikte imiş gibi hareket eden ama gerçekte inkârcı olan kalabalık bir güruh idiler. Bunlar Müslümanlarla beraber görünmek için üşene üşene namaz kılar, istemeye istemeye sadaka verir, korka korka savaşlara katılır ama sürekliİslâm’ın ve Müslümanların kuyusunu kazarlardı. Efendimiz (s.a) münafıkları açığa çıkarmaz, camiden kovmaz, onlara “Müslüman” muamelesi yapardı; ama gerek Yüce Rabbimizin Kitab’ında, gerekse Peygamberimizin (s.a) hadislerinde bu tehlikeli gürûha sıkça dikkat çekilerek, Müslümanlar onların tuzakları, oyunları, hile ve desiseleri konusunda uyarılırdı… 

Günümüz Müslümanları ise “münafık” kavramını maalesef özensizce kullanır oldular. Meselâ, kimi Müslümanlar, ulemâmızın “ehli kıble tekfir edilemez” ilkesi/ikazına rağmen, mümin kardeşlerini hiç çekinmeden “münafık” (içten “kâfir”) diye damgalayabiliyorlarken, buna karşılık söylemi ve eylemi ile İslâm düşmanı cephede yer alan ama çıkarı için Müslümanlara şirin görünenleri destekleyebiliyorlar. 

İmdi, işte bu sebeple, münafıkların karakteristik özelliklerini âyet ve hadislerle etraflıca öğrenmeliyiz ki, onların sinsi tuzaklarına düşmeyelim: 

Kur’ân-ı Kerim’in daha ilk sayfalarında, “İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde “Allah’a ve âhiret gününe inandık»derler.” (Bakara, 2/8) diye söz ettiği münafıkları, “Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla ‘inandık’ diyen kimseler” (Mâide, 5/41) olarak tanımlaması anlamlıdır. 

Kur’ân-ı Kerim, münafıkları tanıtmaya devam eder: 

Nisa suresinin 4/139. âyetinde münafıkların müminleri bırakıp kâfirleri dost edindikleri”, 142-143. âyetlerinde ise, “Allah’ı aldatmaya çalıştıkları ama aslında kendilerini aldattıkları”, “namaza üşenerek tembel tembel kalktıkları”, “Allah’ı da pek az andıkları”, ne müminlerden yana ne de kâfirlerden yana olup, “arada bocalayıp durdukları” beyan edilir.

Tevbe suresinin 67. âyetinde münafık erkeklerin ve münafık kadınların “kötülüğü emrettikleri, iyiliği ise engelledikleri, Allah’ı unuttukları ve cimri oldukları” vurgulanır. 

Münafikûn (münafıklar) suresinde, onların şu tipik özellikleri sıralanır: Yalancıdırlar, yeminlerinikalkanedinirler, insanlarıAllah yolundan alıkoyarlar, dış görünüşlerivekonuşmaları albenilidir, her gürültüyü kendi aleyhlerine zannederler ve düşmandırlar (Münafikûn, 63/1-4). 

Sürekli olarak Müslümanların “başlarına belâların gelmesini gözetleyen” (Tevbe, 9/98) katıksız İslâm düşmanı münafıkların ikiyüzlülüğünü Kur’an-ı Kerim şöyle deşifre eder: “Onlar sizden olduklarına dair Allah’a yemin ederler; oysa sizden değildirler, fakat onlar korkak bir topluluktur.”“Gönlünüzü hoş etmek için size (gelip) Allah’a yemin ederler.”(Tevbe 9/56, 62).

Onlar zalimler (Nur 24/50), yalancılar (Haşr 59/11), şeytanın istilâ ettiği en alçaklardır (Mücadele 58/19-20). 

Münafıkların şu söylemlerinin benzerlerini bugün de duymuyor muyuz? 

“Onlara: ‘Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın’ dendiği zaman: ‘Biz sadece ıslah edicileriz’ derler. İyi bilin ki, onlar bozgunculardır; fakat anlamazlar. Onlara: ‘İnsanların/halkın inandığı gibi siz de inanın’ dense, ‘O beyinsizlerin inandığı gibi inanır mıyız?’ derler. İyi bilin ki, asıl beyinsizler onlardır; fakat bilmezler. İnanmış olanlara rastladıkları zaman; ‘İnandık’ derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman; ‘Biz sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz’ derler. Allah da kendileriyle alay eder ve onları bırakır; taşkınları içinde bocalayıp dururlar…” (Bakara: 2/11-15)

Rasûlüllah da (s.a) münafıkların dört özelliğini açıklar: Konuştuklarında yalan söylerler, verdikleri sözde durmazlar, emanete ihanet ederler, düşmanlıkta aşırı giderler” (Müslim, İman 107; Buhârî, İman 24).

Allah’ın Dini, Rasulü, Kitabı, mümin kulları ve onları namaza çağıran ezan ile alay eden, Allah’ın yoluna engel olan, yalan haberler yayıp ortalığı karıştıran, günah ve düşmanlıkta yarışan, haram yiyen, akrabalık bağlarını koparan, kalpleri hastalıklı, ikiyüzlü, lanetlimünafıkların bütün bu tipik özellikleri iyi bilinirse, “simalarından ve sözlerinin üslûbundan tanınabilecekleri”, “Allah’a hiçbir zarar veremeyecekleri” ve “Allah’ın onların işlerini boşa çıkaracağı” (Ahzâb 33/60-61; Nisa 4/140; Maide 5/57-58, 62; Muhammed 47/22-32) Kur’ân’da apaçık ortaya konuyor. Şu mübarek Ramazan ayında Allah’ın Kitabı’nı güzelce okuyup anlayarak ve yaşayarak münafıkların şerlerinden emin olmamız duası ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Mustafa Mustafa 8 gün önce
  Müslümana en çok tevhidi itikadı bozuklar zarar verir birde gırtlağa kadar şirk için de olanlar .
 • "ÖZ ELEŞTİRİ" "ÖZ ELEŞTİRİ"8 gün önce
  Sayın Abdullah Bey! "Allah aşkına" artık öz eleştiri yapma zamanı gelmedi mi? Ayetlerle naklettiğiniz vasıflar artık siz de biz de yok mu? "Kuyusu kazılan müslümanlar" diye vasfettikleriniz de kimmiş? Onlar, köşe komşunuz Yavuz Bahadıroğlu'nun bugünkü yazısında bahsettiği kendini müslüman zanneden ve kuyu kazan laikler olmasın?
 • ABDULLAH SUPHİ AYDINABDULLAH SUPHİ AYDIN8 gün önce
  EĞER BİR TOPLUMDA ALLAH VE RESULUNUNHARAM OLARAK BİLDİRDİĞİ FİİLLER, VE İSLAMA GÖRE LANETİ MUCİP DAVRANIŞ, YAŞAM TARZI,SERBEST OLUP NEREDEYSE MODA HALİNE GETİRİLMİŞ İSE VE BU YAŞAM TARZINA ENGEL OLMAK İSTEYENLERE ENGEL OLUNUYORSA İŞTE MÜSLÜMANLIĞIN İNSANLIĞIN SÜREKLİ KUYUSUNUN KAZILDIĞI BİR DÜZEN VAR DEMEKTİR.BU DÜZEN ADI KONULMAMIŞ OLSA DAHİ İSLAM İLE ALLAH İLE SAVAŞANLARIN DÜZENİDİR.BU YÜZDEN AİLELER PERİŞAN OLUYOR ÇOCUKLAR TELEF OLUYOR İNSANINHAYVANDAN DAHA AŞAĞILIKHALLERİİ İFTİHAR VESİLESİ SAYILIYOR.ONUN İÇİN RABBİM UYARIYORALLAHIN İNDİRDİKLERİKURAN HÜKÜMLERİ İLE HÜKMETMEYENLER FASIKTIR, ZALİMDİR, KAFİRDİR. MÜSLÜMAN BİR TOPLUMDAİÇİLEN SU TENEFFÜS EDİLEN HAVA GİBİ TOPLUMDAETRAFINAGÜZELLİK, DÜRÜSTLÜK, ADALET, SAYGI, MERHAMETYAYAR İSEO ORTAMDA HADAN SUDAN ZEHİRLENME OLMAZ.BU DA ANCAK DEVLETİN İSLAMİ OTORİTE VE DİSİPLİNİ İLE GERÇEKLEŞEBİLİRBUNU İÇİN MÜCADELE ETMEYENLER İÇİNDE ALLAH RESULU ; KİM CİHAT ETMEYEREK YADA CİHAT İÇİNKAFA YORMAYARAKCİHATDÜŞÜNCESİNDEN UZAK BİR HAYAT SÜRER VE ÖLÜR İSE CAHİLİYE (KAFİR)ÖLÜMLERİNDEN BİRİ ÜZERİNEÖLMÜŞ OLUR
 • nusret hocanusret hoca8 gün önce
  Sayın hocam ayetlerle bezenmiş güzel bir kıstas olmuş, yazınız.Elinize sağlık... Lakin "Onların duyan kulakları Hakk'ı duymuyor. Konuşan dilleri Hakk'ı konuşmuyor. Gören gözleri hakikati görmüyor. Bu sebeple Hakk'a dönemiyorlar." (Bakara Suresi 18. Ayet)
 • Mustafa Mustafa 8 gün önce
  Muvahit nedir kime muvahit denir.?
 • Mustafa Mustafa 8 gün önce
  Bir çok ulema Kuran tevsirinde muvahityazmış meal lerde ki muvahit nedir?
 • ORHAN İNANORHAN İNAN8 gün önce
  YAZINIZ MÜKEMMEL OLMUŞ.ELLERİNİZE SAĞLIK.BU YAZI İÇERİĞİ BİR MÜSLÜMANI DÜŞÜNMEYE ,TEFEKKÜRE YÖNELTİR.SAYILAN SIFATLARDAN HERHANGİBİRİ BENDE VAR MI ACABA ?ENDİŞESİYLE KENDİ HAYATINI GÖZDEN GEÇİRİR.HATALAR BULMUŞ İSE HEMEN TÖVBE EDER VE O DAVRANIŞI TERK EDER,KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERİR.BU GÜN ÜLKEMİZDE KÜFÜR AÇIKTAN VE GİZLENMEDEN AT KOŞTURDUĞUNA GÖRE MÜNAFIK BELLİ GRUPLARDA İHTİMAL PEK KALMAMIŞTIR.BUNLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUYİNE BİZİM MAHALLEDE FAALİYETTE BULUNUYORLARDIR.BU DA NORMAL.ŞEYTANIN BİLE TERK ETTİĞİ İNSANLARIN ARASINDA MÜNAFIĞIN NE İŞİ VAR? BU BÖYLE İKEN BAZI YORUMCU ARKADAŞLARIN HEMEN İKTADARI VE MENSUPLARINI MÜNAFIK GRUBUNA SOKUVERMİŞLER. BİR DE SÖZLERİNİ MÜBAREK SÖZLER İLE GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR.BEN ŞUNU ANLADIM,ÖFKESİ VE KİNİ BÜTÜN YÜREĞİNİ KAPLAMIŞ MÜSLÜMAN ÖNCE KENDİ ÇEVRESİNE ZARAR VERİR.ÇÜNKÜ,HEP KIRAR ,DÖKER,SALDIRIR VE YAKININDAKİ MÜMİN LERİ KÜSTÜRÜR. YOL VE ÜSLUP YANLIŞ OLUNCA DOĞRU DURAKLARA UĞRAMAK DA MÜMKÜN OLAMAZ.YAZIK.KEŞKE KONUŞMADAN BİRAZ DÜŞÜNSELER.
 • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu8 gün önce
  Sayın hocam Atalarımız ne demiş ,,BALIK BAŞTAN KOKAR ,,AMA BE DİYORUMKİ ,,HAYIR BALIK ARTIK KUYRUKTAN KOLAR ,,,,,,,,,,,,,,Ben bu din adamlarına ve din hakında yazanlara çok kızıyorum neden dersiniz ,,siz yazarlar çok yabancı kelimeler kullanıyorsunuz Örnek vereyim ( LİTERATÜR )kelimesi ne zamandan beri kulanıyoruz bilmiyorum yazılarda görüyorum TV ,lerde işitiyorumBir Arap sözlüğüne çevirdimkelimeyi birde baktım Mufekkir çıktı ve Aydın çıktı mufekir arapça olabilir çünkü hem dinimize yakın ve en azından gavurun dilini kullanmayalım ( bu bir örnek verdim çok var daha ) birde koca Millet vekili yapmış Türkiyede tanımayan yok ŞEVKİ YILMAZ bey çıkıp TV ,nın Milli kanalında ikide bir PARDON diyor yahu ayıp be bide dinden bahis ediyor birde PARDON diyor buna ne Dersiniz bari dinimize yakın Arapça olsa bile eski Osmanlı kelimesi AF edersiniz deyin,,,,BAKIN GERÇEK HİLAYE ANLATAYIM SİZLERE,,,BEN IRAKLI TÜRKMEN ARAPÇAM ÇOK İYİ CAMİYE NAMAZA GİDİYORUM,,,NAMAZDA HOCA EFENDİ KURANI ÖYLE GÜZEL BİR ARAPÇA VE ÇOK GÜZEL BİR TECVİTLE OKUYOR Kİ ,,YUSUF SURESİNİ OKUYOR O KANLI GÖMLEYİNİ ÇOK GÜZELAHENGLE ANLIYORUM NE DEDİĞİNİ TİTREMEYE BAŞLADIM GÖZLERİMDEN YAŞ AKIYOR,,AMA YANIMDAKILER İSE ESNİYOR Ve DİYOR HOCAM BİR BİTİRSE GİTSEK BARİ ,,,BUNU NEDEN ANLATIYORUMNEDENKURANIMIZIELİMİZDEN ALDILAR...MEDEN DİLİMİZİ ,,YABANCILAŞTIRDILARGAVUR DİLİ YAPTILAR ,,,NEDEN ARŞİVLERİMİZİ BİR GECEDE OYAMAZ OLDUK ,,,NEDENHALİFELİĞİ KALDIRIPCUMHURİYETİ DAYATILAR,,ANLATACAK ÇOOOOOK ŞEY VAR,, AMABU İNGİLİZve ŞEYTANİ AKIL Ve İÇİMİZDEKİ HAİNLER BAŞARDİ,,BAŞTA DEDİĞİM GİBİ ,,,BALIK KUYRUKTANBOZULMUŞ HOCAM,,ALLAH SONUMUZU KURTARSIN,,ÖZE DÖNMESEK SONUMUZ MUHAKAK GELECEKTİR,,,
 • FıratFırat8 gün önce
  Ortada kuyusu kazılacak müslüman mı kaldı ki hacı artık bu ülkenin %99'unun Müslüman olduğuna sadece Kadir İnanır ve Levent İnanır Bence gerçek Müslüman oranı yüzde onu geçmez. Maalesef bu siyasal islamcılar yüzünden ateizm ve deizm almış başını gidiyor. Allah hepimizi gerçek İslam'la serfiraz kılsın ve bu siyasal islamcıların şerrinden emin eylesin amin amin ecmain
 • Ahmet Tekin Ahmet Tekin 8 gün önce
  Amin! Bu saydığınız vasıflar saadetçilere ne kadar cuk oturuyor, farkettinizmi Abdullah Hocam?Fiemanillah..
 • OsmanOsman8 gün önce
  Hocam Allah razı olsun. Güzel yazmışsınız. Hocam biz müslümanlar takiye yaparak Avrupaya gidelim. Oradaki üniversitelere adamlarımızı yerleştirip onların kılcal damarlarına sızmalıyız vesselam. Hukuklarına, polis teşkilatlarına. Bu batılıların ürün yelpazeleri çok geniş. Mercedes, Apple, Tesla arabaları...Bu şirketleri elimize geçtiği zaman dünyayı ayaklarımızın altına alırız inşallah. Ortak bir fon oluşturup, gençlerimizi çaktırmadan gizlice gönderelim. Zafer yakın olacaktır inşallah.
 • dogrucudogrucu8 gün önce
  bu kategoriye uyan baş kitle siyasal islamcilardir okuyun kuran-i kerimi gorun
 • alkanalkan9 gün önce
  SAYIN YAZAR MÜNAFIKLIK KONUSUNUAYET VE HADİSLEGÜZEL AÇIKLAMIŞSINIZ.BU ŞEKİLDE HERGÜN BİR KONU SEÇEREK GÜZEL YAZILAR YAZA BİLİRSİNİZ.İLK KONUNUZ İSLAM GÜNCELLENMELİDİR 1400 YIL ÖNCEKİ KANUNLARI GÜNÜMÜZDE UYGULAYAMAZSINIZ DİYEN,YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARI DOST VE STAREJİK ORTAK KABUL EDEN,AB GİRMEK İÇİN AB UYUM YASALARI ADI ALTINDA YAPILAN DÜZENLEMEVE KANUNLAR YAPANLAR,FAİZ İSLAMDİNİNE GÖRE ALLAH VE RESULÜNE SAVAŞ AÇMAKTIR HÜKMÜNE RAGMEN FAİZ DÜNYA GERÇEĞİDİR DİYEN VE PARASINI BANKADA BİR YILTUTAN LARDAN VERGİ ALINMAYACAK GARANTİSİ VEREN ALLAHIN AYETLERİYLE MAKARA DUKARA DİYE DALGA GEÇEN FAİZ ÇARKI BANKALARA DESTEK VERMEK İÇİN BİREYSEL EMEKLİLİK ADI ALTINDA SIGORTALI ÇALIŞAN HER MÜSLÜMANI FAİZE BULAŞTIRAN VE BUNUN İÇİN DEVLETİN BÜTÇESİNDEN YÜZDE YİRMİBEŞ DESTEK SAGLAYAN İZMİRİN ŞARABINI DÜNYA MARKASI YAPACAGIZBU ÇAGDA ALKOLA KARŞI GELMEK YOAZLIKTIR DİYEN İKTİDARA GELDİĞİMİZDE İKİTANE RAKIFABRİKASI VARDI BİZİMDÖNEMİMİZDE 18 OLDU DİYE ÖVÜNEN SON ON YILDA 70 KİLİSEYİ YAALLAH BİSMİLLAHDİYEREK AÇAN ZİHNİYET VE DESTEK VEREN LERİN VE BU BENZERİ KONULARADA ALLAH VE RESULÜNÜN HÜKMÜNE GÖRE HERGÜN BİR BAŞLIK ALTINDA YAZILAR YAZARAK BAŞLAMIŞ OLDUGUN YAZININ DEVAMINI GETİRE BİLİRMİSİN.TABİ BUNU YAPA BİLMEKİÇİN ÇİLEYE TALİM OLMAK GEREKİR.YOKSA BİZLERGİBİ BUNU YAPANLARI ALLAH HAVALE EDİP ALLAH HİDAYET VERSİN DİYEREK İMANIN ENZAYIF OLAN DERECESİNİMİ SEÇERSİN.
 • ArifcikArifcik9 gün önce
  Sayın yazar Allah razı olsun... Günümüzde maalesef insanlar Kur'an ve sünnete göre değil menfaat ve zarar açısından insanlar hakkında hüküm veriyorlar...Bu durumda insanlar her konu hakkında ben merkezli düşünür olmuşlar... Buna göre benim hoşuma gitmeyen herkese istediğim etiketi yapıştırırım diyor ... Allahım her daim doğrularla eylesin.Ramazanımız mübarek olsun...
 • AliAli9 gün önce
  Yani?
 • Refi ElibolRefi Elibol9 gün önce
  Müslümanların "başlarına bela gelmesini bekleyen"... Müslümanlardan nefret edenleri mutlu eden cümleler kuran dilipak olmasın bu.. Yanlış mı anlıyoruz yoksa

Günün Özeti