İman edenler namaz kılarlar

04 Aralık 2018 Salı

Mehmet Sürmeli Hocam, namaz üzerine yazdığı güzel makalelerini sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor. Yazılarının kitaplaştırılacağı müjdesini de aldık. Son yazılarından birini özetliyorum:

Namazın önemini ve faziletini ortaya koyan bir rivayet: Rasûlüllah’a (sa) birisi gelmiş ve “İslâm’a girdikten sonra Allah katında en sevimli amel hangisidir” demiş. Rasûlüllah (s.a), o kişiye şu cevabı vermiş: “Vaktinde kılınan namazdır. Kim ki bilerek namazı terk ederse onun dini yoktur, çünkü namaz dinin direğidir.”[Acluni, Keşf’ül-Hafâ, II/31]. ‘Sahabe, Rasulüllah’tan böyle öğrendiği için, namazı kılmamanın dışında bir ameli terk etmeyi küfür olarak görmemişlerdir’ [Tirmizi, Salat, had.no: 2622]. Hz. Ömer şöyle demiştir: “Namazı terk eden bir kişinin İslâm’dan (zerre kadar) nasibi yoktur.” [Abdürrezzak, Musannef, III/125]. “Namazı hafife alan ve ona gereken değeri vermeyen İslâm’ı da hafife alıyor ve değer vermiyor demektir. Bir insanın İslâm’dan nasibi, namazdan aldığı nasip kadardır. İslâm’a olan rağbeti de namaza olan rağbeti kadardır.” [İbn Kayyim, es-Salatü ve Hukmü Târikihâ, s.19] sözü de yine Hz. Ömer’e aittir… Nebevi ifadede, “Namaz, kişi ile küfür arasındaki perdedir. Namazı terk eden perdeyi kaldırmış/yırtmış olur”[Ebu Davud, Sünnet 15].

 ‘Vaktinde kılınan namazın, ana-babaya en güzel ve nezaketlice davranmanın ve Allah yolunda cihad etmenin en faziletli amel [Ahmed, Müsned, had.no: 4285] olduğunu belirten Peygamberimiz (s.a), “Namaz, cennetin anahtarıdır” müjdesini vermiştir [Süyuti, Cami’us-Sağîr, II/501]. Bu bağlamda Rasulüllah’ın (s.a) şu hadisi çok önemlidir: “Allah beş vakit namazı Müslümanlara farz kılmıştır. Kim bu namazları hiçbir rüknünü zayi etmeksizin hakkıyla kılarsa, onun cennetlik olacağına dair Allah’ın ahdi vardır. Fakat beş vakit namazı kılmayan kimsenin cennete gireceğine dair Allah’ın bir ahdi yoktur. Dilerse azap eder, dilerse affeder ve cennetine girdirir.”[Ebu Davud, Salat 337]. 

Bütün bu öneminden dolayı, bir kimse Müslüman olduğunda Peygamberimiz (s.a), o kişiye ilk önce namazıöğretmiştir [Heysemi, Mecma‘uz-Zevaid, I/293]. Namaz kılmak, kişinin Müslümanlığı ikrar edip dünyada ait olduğu yeri belirlemesine karar vermesidir… Dünyada namaz kılmayanların; saf tutacakları yeri belirlemeyenlerin ahirette beraber olacakları grupları Peygamberimiz şöyle ifade buyurmuştur: “Kim ki (beş vakit namazı) düzenli kılacak olursa, eda ettiği bu namaz onun için (sıratta yolunu aydınlatan) bir nûr, Müslümanlığına bir kanıt ve kıyamet gününde cehennemden kurtuluşuna vesile olur. (Beş vakit) namazı düzenli kılmayan için ne bir nur, ne Müslümanlığına kanıt, ne de cehennemden kurtuluş vardır. Namazlarını düzenli ve tam kılmayanlar kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve (Rasulüllah döneminiz azılı din düşmanı) Übeyy b. Halefile beraber (haşr) olacaklardır.” [Ahmed, Müsned, II/169; Darimi, Rikak 13] 

Hz. Ömer vurulup kan kaybından bayılmıştı. Namazın vakti daralınca orada hazır bulunanlardan biri, “namaz geçiyor” dedi. Ömer (r.a) silkinerek uyandı ve kanlar içerisinde sabah namazını vaktinde kıldı [Malik, Muvatta, Taharet 12]. Hz. Ömer’i (r.a) bu zor durumda namazı edaya sevk eden şey; Firavun’la haşir olma korkusudur. Bu korkunun her Müslümanda olması gerekmez mi?

Peygamberimiz (s.a), “Namazı bilerek terk eden kimselerden Allah’ın zimmetinin kalktığını”belirtmiştir [Abdürrezzak, Musannef, III/124]. Nebevi beyana göre, “Namazı terk eden bir kimse (o hâl üzerine ölecek olursa) amelleri de boşa gider” [Heysemi, Mecma‘uz-Zevaid, I/295]. Yatsı ve sabah namazlarını terk edenler şu hadisi iyi tefekkür etmelidirler: “Münafıklara en ağır gelen namaz sabah ve yatsı namazlarıdır…” [Müslim, Mesâcid 42]. Bilmeliyiz ki “Sabah namazını eda eden kimseler Allah Teâlâ’nın zimmetindedirler.” [İbn Mace, Fiten 20].

Peygamberimizin; “İnsanlarla, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir şeklinde şehadet edinceye, namazlarını ikame edip zekâtlarını verinceye kadar savaşmakla emir olundum” [Ahmed, Müsned, had.no: 8525] buyruğu, namaz kılmayanların dinle olan bağlarının kesilmesine bağlı irat edilmiştir. Dolayısıyla bu ve yukarıdaki rivayetleri tartışma konusu yapmanın gereği yoktur. Erdemli Müslümanlar bilirler ki “Allah ve Rasulü bir şeye karar verdikleri zaman Müslümanlar için seçme hakkı yoktur.” [Ahzab 33/36] Hakka ve hakikate teslim olmak vardır. Namazı terk etmekle alakalı naslar yorumsuz verilmeli ve insanlar silkelenmelidirler. Aksi hâlde yorumlar öne çıkacak olursa namaz kılmayanların sayıları daha da artacaktır. Namazın edasına bağlı tevhidi değişimi yaşayamayan “namazsız Müslümanlar”ın (!) ise, ideolojik veya nefsani isteklere bağlı olarak savrulmaları ve Müslüman kimliğinden kopmaları kaçınılmaz olacaktır.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 ay önce
  Yüce..Allah..bizleri..affetsin..gafletten..uyandırsın..
 • sadece hakikatsadece hakikat5 ay önce
  namaz kılmamak en büyük suç,şirkten sonra en büyük günahlardandır.namaz kılmayanlar ahirette zina edenlerle birlikte ğayya kuyusuna atılacaktır.orası cehennmede yananların irinleri kanları pisliklerinin aktığı bir kuyudur. namaz kılmayanlar.ahirette Allahu tealayı gazaplı olarak bulacaklardır.ve en önemlisi namaz kılmayanın son nefeste imansız ölme ve ebedi cehennemlik olma tehlikesi çok büyüktür. namaz kılmayanlarla ilgii daha nice ayet ve hadisi şerifler vardır.bununla birlikte farz olduğunu bilerek namazı terk eden kafir olmaz,tekfir edilemez.böyle birşey ümmette büyük bir kargaşaya yol açar.lakin küfre çok yaklaşır.büyük tehlikededir.hele son nefeste...
 • KürşatKürşat5 ay önce
  Namaz kılmayan müslüman değildir diyebilirmiyiz. HayırLakin, müslüman namaz kılar değilmi kardeşlerim.
 • ali rızaali rıza5 ay önce
  ... siz kibir yazarsınız , bir rivayetten yola çıkarak yazı yazıyorsunuz ...
 • tuğrultuğrul5 ay önce
  Namazını kılmadığını bildiğimiz kişilere; en yakınımızdan başlayarak neler söylemeliyiz onları teşvik için hocam? Sorumluyuz biz de muhakkak ki. Neme lazım deme şanşımız yoktur herhalde.
 • dindardindar5 ay önce
  1-kabir de sorgu yok.Her şeyi bilen neden sorgu yapsın? her şey kayıtlı yazılıyor zaten...2- sadece iman edenler değil iman etmiyenlerde namaz kılıyor.Kuran da vay o namaz lılanların haline ...diye başlıyan ayeti okuyun....
 • Ali BalAli Bal5 ay önce
  Bildiğiniz gibi namazın karşılığı Kur'an'da salat diye geçer.Ancak salat namazdan çok daha geniş bir kavram olup Allah'a ortak koşmamak,yeryüzünde azgınlık yapmamak,fasıkları ve facirleri iş başına getirmemek,kafirleri veli edinmemek gibi sorumlulukları da içine alan bildiğimiz namazdan anlamı daha gniş olan bir kavramdır.Bu gün ise salat bunlardan soyutlanarak sadece ritüellere indirgenmiştir.
 • yüksel dinçeryüksel dinçer5 ay önce
  namaz kılmak dinin gereği'dir tam ama kılınca her şey güllük gülüstanlık'mı oluyor nerde insani değer nende insan hakkı ve hukuk'u millete şükür-ü ezberletip kendileri hamuduyla götürenler namaz kılanlar degilmiydi suudi yönetimi ve diğer müslüman ülkelerdeki ahlaksızlıkları namaz kılmıyorlar'mı? peki namaz neyi önledi?
 • Mustafa KöseMustafa Köse5 ay önce
  Namazı imanın yerine koyan asla iman edemez bol bol emel eder.Yusuf Sûresi / 106.Ayet106. Onların pek çoğu, Allah’a ortak (şirk) koşmaksızın inanmazlar.Yani insanların çoğu Allah’a inanır, O’nu inkâr etmezler. Fakat, O’nun yücelik ve sıfatlarını ve kâinattaki mutlak hâkimiyetini başka varlıklara verirler ve Allah’tan çok onlara bağlanırlar; böylece ortak koşmuş olurlar.1 Bazen de Allah’ın istediği imandan ziyade şirk standartlarına/ölçülerine uygun olarak inanmışlar, kralın izin verdiği kadar inanmayı ve Allah’ın emri yerine onun emrini yerine getirmeyi yeğlemişlerdir.2 Bu durumda ister farkında olsun ister olmasınlar, kralı Allah’tan üstün tutmuş ve şirk içinde iman etmiş olurlar ki bu durumda amelleri boşa gitmiştir.3 İşte şirkin temelinde, Allah’tan başka varlıklara, hevâ ve hevesine kulluk, aynı zamanda Allah’ın birliğine ve yalnız O’na kul olmaya başkaldırı4 vardır.5
 • mustafamustafa5 ay önce
  Allah razı olsun..3 günlük dünya geçimi için işlerimize ne kadar dikkat ediyoruz rızıka kefil olan Olduğu halde,Ebedi alem için kulluğunu layıkıyla yapan kullarından olamayı nasip etsin cümlemize inşallah cenabı ALLAH
 • ORHAN İNANORHAN İNAN5 ay önce
  ELİNE SAĞLIK SAYIN HOCAM.ÇOK GÜZEL VE ANLAMLI BİR YAZI OLMUŞ.KISA OLMASINA RAĞMEN ETKİLEYİCİ.
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  namaz bir mucizedir babamı ölümünden 20yıl sonra canlı olarak görüşüm yatsının bir secdesinde vuku bulmuştur secde ettiğim esnada secde mahalli yok oldu ve secde sırasında babamı genç bir delikanlı olarak bir kalabalığa konuşma yaparken izledim okulu bırakmama dair ilham bana yine bir kadir gecesinin yatsı namazı esnasında gelmiştir allahın bana en büyük rahmetlerinden biridir nice marifet selamet bana tesbih namazı esnasında ihsan olunmuştur hayatımın en büyük mucizesi öğle namazı esnasında vuku bulmuştur namaz sadece bir yatıp kalkma değildir allahu teala ile bereberliktir ve babibullahın gönlünün muradıdır yaşadığım bazı heyecanları namaz esnasında yaşamam nasıl namaz kılıyorsa diyenler var söyleyeyim vasat bir müslüman kıvamındadır benim namazlarım ama allaha muhtaç olan ondan dileği olan namazla oruçla zikirle dua ile hac kurban sadaka vs ile allahu teala ile birlikte olmak zorundadır nasıl ki eşinizle çocuklarınızla arkadaşlarınız dostlarınızla ebeveynlerinizle beraberliğin birtakım kuralları varsa aallahu teala ile birlikteliğin de bir takım kuralları vardır biri de namazdır allaha emanet olun
 • İmanın alameti namazdırİmanın alameti namazdır5 ay önce
  Abdullah, namaza verdiğin bu önemden dolayı seni tebrik ediyorum. Evet, bu insanların çoğu kabirdeki ikinci sualin namazdan olduğunu bile bilmiyorlar.

Günün Özeti