“İçindeki Putları Kır”

08 Ekim 2019 Salı

“… O Âlemlerin Rabbi (ki); 

Beni yaratan da, bana doğru yolu gösteren de O’dur;

Ve beni yediren de, içiren de O’dur;

Ve hasta olduğum zaman bana şifa veren O’dur;

Ve beni öldürecek olan ve sonra yeniden diriltecek olan O’dur;

Ve Hesap Günü’nde hatalarımı bağışlamasını umduğum kimse de O’dur.” (Şuarâ 26/77-82)

Yaratan, yol gösteren, öldürüp yeniden diriltecek olan, yedirip içiren, şifa veren, hataları affeden Âlemlerin Rabbi Allah’ı arama-tanıma çabası, yalnızca Allah’a ibadet etmesi; O’ndan başkasına kulluk etmemesi, Allah’ın dışındaki kişi ve nesnelerin kutsallaştırılıp putlaştırılmasına karşı “Hanîf Duruş” sergilemesi, Hz. İbrahim’in (a.s) en başta gelen özellikleridir. Onun Tevhid mücadelesi de, insanların zihinlerinde kutsallaştırıp putlaştırarak tapındıkları yıldızların, ayın ve güneşin “tanrı” olamayacağı hakikatini bütün delilleriyle kanıtlaması, ardından insanlara doğru ve hak olan Tevhid inancını; bir ve tek olan Allah tasavvurunu en etkili biçimde anlatması ve nihayet halkının gönlünde taht kuran putları kırarak onları putperestlik dininin egemenliğinden kurtarmaya gayret etmesi noktasında odaklaşır.

Kur’an-ı Kerim’in yarıdan fazlasını oluşturan kıssalar binlerce hikmet yüklüdür. Peygamber kıssaları her ne kadar olup bitmiş bir olayı anlatıyor gibi ise de, her dönem için nice örnekler taşıyan önemli referanslar olup, bize olanı anlatırken olması gerekeni de bildirir; olmaması gerekeni de. Bu kıssalarda şahsî hayata, aile hayatına, toplum hayatına, hayatın tüm alanlarına ilişkin manidar dersler verilir.

Kur’ân’ın çeşitli sûre ve âyetlerine serpiştirilen Hz. İbrâhim (a.s) kıssasında da, insanın en temel meselesi olan yaratıcı/tanrı arayışından kimlik ve anlam arayışına, aklını doğru kullanmaktan güzel konuşma ve tartışma yöntemlerine, zulme ve cahiliyeye karşı tek başına mücadele etmekten ümmet olmaya kadar hayatın birçok alanına dair engin ibretler, zengin dersler, muhteşem örnekler vardır.

Hz. İbrahim’in doğduğu söylenen Ur şehri harabelerinden çıkarılan kitabelerde 5000 tanrının adına rastlanır. Kendi elleriyle ürettikleri daha çok sayıda veya sayısız denebilecek kadar çok tanrıların arkasına sığınan ve sözde onlar (ilahlar, putlar) adına konuşup icray-ı faaliyet eden muktedir zümrelerin kurduğu çıkar egemenliği; karakteristik özellikleri, kullandıkları yöntemleri ve araçları itibariyle, kadim Babilonya ve Ur’dan çağdaş (modern) putperestliğe, neredeyse hiç değişmemiştir.

Çağın paganist inanç, düşünce ve anlayışlarına karşı köklü bir mücadele verebilmenin yolu “putlar diyarında bir İbrahim olmak”tan ve onun yaptığı kendi çağında yaptığı gibi insanların iç dünyalarında putlaştırdıkları sahte tanrıları devirmekten geçiyor. Dahası, inanç boşluğunun çağdaş versiyonları olan ateizm, deizm, agnostizm vb. gibi yanılgı ve sapmalara karşı sağlam bir duruş (İbrahimî duruş) geliştirebilmenin yolu da “inançsızlık çağında bir İbrahim olmak”tan ve “içimizdeki putları” bir bir devirmekten geçiyor. Nihayet, insanî erdemlerin ve güzel ahlâkın yerlerde süründüğü bir zaman diliminde çağın uyduruk ilahlarına kafa tutabilmenin yolu, yine İbrahim gibi hanîf (Allah’ı birleyen), kânit (Allah’a kulluk eden), şâkir (şükreden), evvâh (Allah’a çok yalvarıp yakaran), munîb (Allah’a sığınan), halîm (yumuşak huylu) ve salih (dosdoğru inanıp düşünen, dosdoğru davranan) bir insan olabilmekten geçiyor…

Evet, İbrahim’in putları devirmekle asıl amacı, insanlarınzihinlerindeki putları kırıp puta tapıcıları gaflet uykusundan uyandırmak ve paganist sarhoşluktan kurtarmaktı. Nitekim gafletten uyananlar birbirlerine demişlerdi ki: “(Kendi nefislerine) Haksızlık edenler kesinlikle sizsiniz siz!” (Enbiya 22/64)

İşte biz, puta tapıcılık başta olmak üzere sapkın inanç, düşünce ve yaşam biçimlerinin modern ve postmodern versiyonlarıylaarz-ı endâm ettiği bir dünyada hak ve hakikati asrın idrakine haykırarak gönüllerdeki putları kıracak“çağımızın İbrahimleri” olmaya aday gençlerimiz için Hz. İbrahim’in (a.s) muhteşem Tevhid mücadelesini kitaplaştırarak, onu mükemmel bir örneklik olarak sunmaya çalıştık. Kitabın ismini de bu mülahazayla Asaf Halet Çelebi merhumun “İbrahim / İçimdeki putları devir / Elindeki baltayla!” dizelerinden esinlenip “İçindeki Putları Kır / Hz. İbrahim Gibi Ol” diye belirledik.

Selâm olsun, “Çağın İbrahim’leri” olmaya aday muvahhid gençlerimize!

(Abdullah Yıldız, “İçindeki Putları Kır / Hz. İbrahim Gibi Ol”, Pınar Yayınları)

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Mustafa Mustafa 8 gün önce
  Budizm de enaz 360 tanrı put var. İnsanlık bin yıllardır her ğüne bir put edinir. Uzak doğuda hala budizmin 360 tan fazla put tanrıları var 4.500ila 300 bineulaşır. Allah cc peyganberler ve kitapları göndererek tek Tanrıyı anlatırdı ki çokluk ta kargaşa uyumsuzluk iki başlılık olur. İmandır insanı tek Tanrıya bağlayan imandır. İmanı anlamayanın muhakkak tagutları (tanrıları) vardır.
 • Ali Altunboğa Ali Altunboğa 8 gün önce
  "... Derlerya şifa veren eller vefa görmez."Sende bizim kalbimize şifa verdiği için, Allah sana dert vermesin. (Amin. )Gözcü köyden selamlar.
 • Masum Masum 8 gün önce
  Abdulkadir adlı yorumcuya."Müslümanların çoğunluğu Rasulullah Muhamede tapmaktadır" yargın için,Önce Allaha tevbe et sonra müslümanlardan özür dile.Ben müslümanım ve her şahadetimde "Abduhü ve Rasulühü=Allahın kulu ve Rasülüdür" diyorum.1400 senedir bırakın müslümanları islam düşmanları bile sizin yaptığınız iftirayı atamamamıştır.Haddinizi bilin!
 • MaraşlıMaraşlı8 gün önce
  Bakalım bizi içerden ve dışardan çevreleyen putlar ne zaman yıkılacak , ortalık puttan geçilmiyor.Peygamberimiz putları yıktı 1400 küsür yıl önce ama cehalet geri dikti putları 
 • ismailismail8 gün önce
  (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik (ENBİYA 107)Rabbim resulünü övmüş ne mutlu ona iman edenlere.
 • ORHAN İNANORHAN İNAN8 gün önce
  NE ZAMAN DOĞRU DÜZGÜN BİR YAZI OLSA BİZİM AKLI EVVEL MEALCİ VE ÇOKCA AKILCI OLDUĞUNU ZANNEDEN GRUP HEMEN ÜZERİNE ATLIYOR ..DEVAMINDA HZ.PEYGAMBERİMİZ(SAV)'E,HADİSİ ŞERİFLERE VE TABİİ EHLİ SÜNNETE SALDIRMAYABAŞLIYORLAR..BUNLAR NASIL MÜSLÜMAN?.PEYGAMBERSİZ DİN OLUR MU?..BÜTÜN DİNLERİ VAAZ EDEN BU MÜBAREK RESULLER DEĞİL Mİ?..O SİZİN HER ŞEYİ REDDEN AKLINIZA NE DİYEYİM?..KIT AKLINIZ İLE İNSANA MALUM OLMAYANLARI NASIL BİLECEKSİNİZ?..BİLEMEDİKLERİNİZİ YOK MU SAYACAKSINIZ?.UTANMADAN MÜSLÜMANLARIN ÇOĞUNUN PEYGAMBERE TAPTIĞINI SÖYLEYEBİLME CÜRETİNİ SİZE KİM VERİYOR.?..TABİİ OLDUKLARINIZI VE SİZİ BU DENLİ SAPKIN GÖRÜŞLER İLE DONATANLARI SORGULAYIN DA ,MÜSLÜMANLARIN BAŞINA BELA OLMAKTAN UZAKLAŞIN..SAYIN YAZAR ,HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ÇOK GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.İNŞALLAH KİTABINIZI ALIP OKUMAK DA NASİP OLUR..
 • enesenes8 gün önce
  Putpereslik çiçek hastalığı gibidir Bitti dersin zona olarak karşına çıkar
 • cagitcagit8 gün önce
  Yavuz Ağıralioğlu, “PKK’ya 18-20 bin TIR mühimmat gönderen ABD Başkanı Trump’a ‘Dostum’ diyen Sayın Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e de dostum diyebilmeli. Sonuçta Kılıçdaroğlu bir TIR dahi silah göndermedi PKK’ya” ifadelerini kullandı. Kaynak Yeniçağ: "Trump'a 'Dostum' diyen Erdoğan..."
 • AbdülkadirAbdülkadir8 gün önce
  Ortalık müşriklerden geçilmiyor kardeşim. UNutnanak gerekiyor ALLAHIN AFFETMEDİĞİ TEK GÜNAH ŞİRK TİR. Şİrk her müslümanın hayatında devamlı hatırda ttulması gereken bir günahtır. Mesela Kur'an ve sünnet demek bunu savunmak şirktir.Allahın indirdiği kitabın yanına sünnet diye Resulullah Muhammede isnad edilen ve büyük çoğunluğu Resulullaha iftira ve en önemlisisde Kur'anın ayetlerine aykırı olan hadisleri koymak şirk tir. Şirk i insanlar yanlış anlıyorlar.Şirk Allaha inanmanın yanında bir de onun altında ilahlar edinmek demektir.Bugün müslümanım diyenlerin büyük bir çoğunluğu Resulullah Muhammede tapmaktadır.İstersen samisavni özerin ilahilerini bir dinle hepsi Resulullahı öven sözde ilahilerdir.Oysa ki Kur'anda Allahtan başkası övülemez diye ayet var.
 • Tata TongaTata Tonga8 gün önce
  günümüzde hiç kimse gidip de insan yapımı bir " taş" a(ağaç veya metal de olabilir) tapmıyor... put nedir? eski devirlerde bilgi ve bilgi birikimi yeterli düzeyde olmadığı için insanlar zayıf /çaresi olamayan insanlar bir çıkış yolu bulabilmek için kendilerine göre gizemli nesle/varlıklara heykeller/yeraltı tanrıları/ olimpos tanrıları vs)kutsiyet atfederek bunlara şığınmışlar.bir kısım yöneticiler de insanları güdebilmek/yönetebilmek/korkutmak amacı ile kendilerine kutsiyet (mısır firavunlarının kendilerini tanrı veya tanrının oğlu ilan etmeleri) atfetmişlerdir. Bütün Peygamberler bunlarla mücadele etmiştir. eski versiyon putların yerini ne aldı? yeni versiyon putlar nelerdir?Allahtan korkmayan her insanın bir putu vardır! ve çeşit çeşittir.

Günün Özeti