Osmanlı demokrasisi

25 Ağustos 2018 Cumartesi

Marsigli, padişahların “mutlak” olmadıklarına dair pek-çok örnek verdikten sonra, yukarıda adı geçen kitabının 31. sayfasına şu hüküm cümlesini yerleştiriyor:

“Buraya kadar verdiğim örneklerden de anlaşılacağı gibi, Osmanlı Devleti bir aristokrasi değil, bir demokrasidir.” 

M. Porter’i dinleyelim:

“Kur’an hükümleri zulüm ve istibdada karşı çok kuvvetli bir engeldir. Savaş ya da barışla Osmanlı hâkimiyetine giren Hıristiyan milletlerin malları ve mülkleri güven altına girer. Padişah Hıristiyan ahalinin haklarının da muhafızlığını yapmak zorundadır. Bu durumda keyfi bir istibdat manzarı görmeye imkân yoktur.” 

“Osmanlılarda insan en değerli varlık. Çünkü Kur’an böyle diyor. Bu durumda insana baskı ve şiddet uygulanabilir mi?” (İngiliz yazar Th. Thornton, 1807)

“Teb’asının hayatına, namus ve haysiyetine, malıyla mülküne hakim sayılan padişahın iradesi Kur’an hükümlerinden, şeriat ulemasının kararlarından veyahut Şeyhülislâmın fetvalarından üstün değildir.” (Fransız gezgini ve yazarı A. L. Castellan, Moeurs, usages, costumes, des Othomans et abrégé de leur historie 1812, c.3, s. 14-15)

Aynı yazar, kitabının 28-29. sayfalarında ise bir olaydan bahseder:

“Sultan Birinci Mahmud (gerçi yanlışlıkla Üçüncü Osman diye yazmıştır, ama verdiği tarihte Osmanlı tahtında Birinci Mahmud oturmaktadır) hastalığı sebebiyle bir cuma günü camiye gidemediği için halk galeyana gelmiş, taşkınlık yapmış, bundan dolayı Padişah’ın hastalığı artmış, buna rağmen ertesi cuma Ayasofya’ya namaza giderek halkı memnun etmeye çalışmıştır.”

Yani halk denetim görevini yapıyor. 

“Osmanlı Devleti şeklen mutlak bir saltanat olmakla beraber, esasına bakıldığı zaman her şeyden önce müesseseleriyle saltanatın tabi olduğu şartlardan ve ondan sonra da dünyanın hiçbir yerinde misli görülmemiş derecede hükümet yetkililerini tadil ve hattâ sınırlandıran örf ve âdetlerinden dolayı yumuşak bir idaredir… Bütün Osmanlılar içinde hayat şartlarının eşitsizliğinden şikâyet edebilecek yegâne insan padişahtır. Aynı zamanda hem herkesten üstün, hem herkesten aşağı bir vaziyette bulunan padişah istediği gibi bir evlilik yapma yetkisinden bile mahrumdur.” A. Ubicini, La Turquie actuelle, 1855 Paris, s.12- 122)

Eski Romanya Başbakanlarından meşhur tarihçi Iorga, onbeşinci asırdan ondokuzuncu asra kadar Osmanlı Devleti’ni gezen seyyahların hatıralarını değerlendirdikten sonra, dürüst bir tarihçi vicdanıyla şu hükmü veriyor:

“Bugün Doğu’nun son derece geniş sahalarıyla Hıristiyan Batı’nın birçok zengin eyaletlerine hakim olan Osmanlı cemiyetine demokrasi zihniyetinin hakimiyeti ilk günlerinden itibaren hiçbir fasılaya uğramadan devam etmiştir.” (Les voyageurs français dans l’Orient européen, Paris 1928, s. 44)

“Osmanlı ülkesinin hiç bir tarafında halktan üstün sayılabilecek beylerle asilzâdelerden oluşmuş hiçbir yüksek tabaka, yahut soylular sınıfı yoktur.” (Chalcondyle, Histoire générale des Turc, Paris, 1662)

“Osmanlı memleketini gezerken, bütün insanların eşit olduğunu ilân eden İslâm kanununun dürüstçe uygulanışı karşısında derin düşüncelere daldım.” (James Baker, Turkey in Europe, Londra, 1877)

Bu bölüme bir son cümle eklemek gerekseydi, şöyle bir şey olabilir miydi?..

Yabancılar, bize bazılarımızdan daha “yabancı”. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • fatsalifatsali5 ay önce
  Arkadaşım adam alintilari yapmış,önüne koymuş,batili o devrin insanlarinin yorumlari ortada,sen neyin peşindesin,nasıl bir hazımsızlık var sizde,90 yildir yanlış tarih ogretilerinin sonucu bu işte yazik,millet vahşi atalarina sahip çıkar bizimkiler ise destan yazan atalarini kötüler...
 • AttilaAttila6 ay önce
  Kardeş katli ....İslamda yeri var mıÇ
 • Anti_Osmanlı Anti_Osmanlı 6 ay önce
  Osmanlıda demokrasi mi var dı ki komediye bakın.Astığı astık kestiği kestikve halkı insan veya millet görmeyen kendi kulu kölesi gören diktatörce bir yönetim vardı. Ve tarihin derinliklerine gömüldü haklı bir şekilde. İnşallah bir daha hortlamaz. Bu sefer İnsanlığını,medeniyetin ve insanlığın yanıtı sadece işgal değil sonsuza kadar yok etmek olacaktır.İnsanlık görevleri,gereği.
 • Ragıp PaşaRagıp Paşa6 ay önce
  Ne sanıyordun ya! Aya da ilk ayak basan astronotu Osmanlı göndermiştir. Dikkatini çekerim.
 • ali namlıali namlı6 ay önce
  Maşaallahnazar değmez inşallah! Meğer Osmanlı neymiş be Hocam! Gözlerim yaşardı doğrusu! Demek ki dünyayademokrasiyi biz getirmişiz,ne mutlu bize!
 • M.EminM.Emin6 ay önce
  Son cümledeki ibare,daha yabancı mı yoksa daha âşina mı olmalı??

Günün Özeti