Mekân açısından insan

14 Eylül 2018 Cuma

Fakir ya da zengin, asil yahut avam; Osmanlı insanı tabiatla dost, hatta iç içe yaşamıştır…

Ayrıca “insan ve mekân” ilişkisi konusunda müthiş seçici davranmıştır.

Bunu ünlü Fransız şair Lamartine’den öğreniyoruz:

“Güzel manzaralara, parlak denizlere, gölgeliklere, membalara, karlı dağ tepeleriyle çevrelenmiş muazzam ufuklara karşı beslenen temayül bu milletin en büyük meylidir.

“İşte bu millet padişahlarının sarayını, yani payitahtın merkezini bütün imparatorluğun ve belki de bütün dünyanın en güzel tepesinin yamacına yerleştirmiştir.

“Bu sarayda Avrupa saraylarının ne dâhili ihtişamı, ne o esrarengiz şehvanilikleri görülebilir. Bunda yalnız ağaçların tıpkı bakir bir ormanda olduğu gibi alabildiğine ve ebedi surette geliştiği, suların şarıldadığı ve güvercinlerin dem çektiği geniş bahçeler mevcuttur. Burada daima açık tutulan birçok pencereli odalar, bahçelerle, denizlere hâkim eyvanlar ve kafeslerinin arkasına oturan padişahlar için hem tenhalığın tadını, hem o sihirli Boğaz manzarasının zevkini aynı zamanda hissetmek imkânını temin eden kafesli köşkler vardır.

“Bu Türkiye’nin (Osmanlı Devleti’nin) her tarafında böyledir; hünkârla (hükümdarla) halk, büyüklerle küçükler evlerinin düzenlenmesinde hep aynı ihtiyaca, aynı hisse tabidirler: Güzel bir ufuk manzarasıyla gözlerin aydınlanması istenir. Yahut da eğer evlerinin vaziyetiyle sahiplerinin yoksulluğu müsait değilse, harabelerinin (kulübelerinin) etrafındaki toprağın bir köşesinde hiç olmazsa bir ağaç, bir koyun, birkaç kuş ve beş on güvercin olmasını isterler.”

Adâlet ve hoşgörü açısından ise ceddimizin eşsiz olduğunu zaten biliyoruz. Tarihte hiçbir millete nasip olmayacak kadar uzun ömürlü devletler kuran ecdadımız, yönettikleri çeşitli dinlere ve inançlara mensup çeşitli milletlere daima hoşgörülü ve âdil davranmışlar, bu iki kavramı hâkimiyetlerinin temeli yapmışlardır.

İngiltere’nin eski başbakanlarından William Pitt (1759-1806), “Türklerin en sevdikleri şey hak, hukuk, adalet ve hakikattir” diyor.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • HukukçuHukukçu4 ay önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenci kıyımına müdahale edip, kıyımı durdurmanızı, saygılarımızla, istirham ediyoruz.
  • YAVUZ SELİM DEMİRKAYAYAVUZ SELİM DEMİRKAYA4 ay önce
    Yavuz bey elinize ,yüreginize saglik /Cumanız mübarek olsun! *Kadir-i Zülcelâl olan Rabbimiz bu topraklara ,altın olarak karşılığı olmadan kalb olarak basılan dolarları ile, operasyon çeken siyon-mason-kalpazan dolar imparatorluğu ABD ve dış-iç bütün isbirlikçilerinin meş'um-iblis planlarını başlarına geçiriversin.*Namazların arkasındankalbihüşyar,ehl-i basiret; feraset ve hamiyet sahibleribu meyandaduayadevam ediyor*

Günün Özeti