Zalimlerleimtihan olunmak

01 Mayıs 2019 Çarşamba

Dünya bir imtihanlar meydanıdır. Bu dünyada mazlum olmak da, zalim olmak da an meselesidir. Zalimlere karşı mücadele edenlerle, zalimlerle beraber olanlar hiç bir olur mu? Rabbimiz zalimlere karşı mazlumların yanında olmamızı, mazlumları savunmamızı bizden istemektedir.

“Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran müstaz’afin/zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?” (Nisa Sûresi/ 75)

Mekke’nin fethinden önce orada kalıp Medine’ye hicret edemeyen Müslümanlar, zalim müşriklerden büyük işkenceler görmüş, cefalar çekmiş ve Allah’a iltica ederek O’ndan yardımcı göndermesini dilemişlerdi. Âyet buna işaret etmekle beraber, dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm ve haksızlığa uğramış çaresizlere, Müslümanların yardım etmelerini ve gerekirse onların uğrunda savaşmalarını istemektedir. Mekke’de Müşriklerin zulmü, öyle şiddetli idi ki, daha henüz mükellef olmayan çocuklara bile eziyet ediyorlardı. Bu sebeple müstaz’aflar, masum çocukların duası sayesinde kendilerine Allah’ın rahmetinin inmesini isteyerek, çocuklarını dualarına ortak ediyorlardı. (Zemahşerî, Keşşâf, Beyrut, ts. I, 534)

Müslümanların üzerine fakirlik, güçsüzlük ve kuvvetsizlik yüzünden zayıf düşürülen, çaresizlik içinde bırakılan, kendisine zorbalık uygulanan “müstaz’afin”lere yardım etmek, dini bir vecibedir. Müstaz’afin olanlara yardım etmek, zalimlere karşı çıkmayı, zalimlerle mücadele etmeyi beraberinde getirir. Rabbimiz bizleri zalimler güruhu ile sınamaktadır:

“Onlar da şöyle dediler: «Biz yalnız Allah’a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi o zalimler güruhuna bir fitne (mevzuu) yapma».” (Yunus Sûresi/ 85)

Şüphe edilmeyecek durumlardan birisi de, zalimlerle imtihan olunmamızdır. Müslüman olarak zalimlere meyletmemiz bizim sonumuzdur. Zulme ve zalimlere karşı dik durmak, her yerde ve her zaman bizim şeref ve onurumuzdur. 

Hayatınıza nazil olmuşsa zulüm, ölmeden önce yakanıza yapışmış ölüm. Zulüm; hürriyeti azaltmak, köleliği çoğaltmaktır. Kartalları vurmak, kargaları barındırmaktır. Akılları dondurup taassubun krallığını alkışlamaktır. Zalimin zulmünde hikmet aranmaz. Her kim ki zalimlerin zulmünde hikmet arıyorsa o dinde hiçbir şeye yaramaz. Keyfilikle, cebrilikle, küfrilikle dindarlığını ispatlamaya kalkışan da İslâm ümmetinden sayılmaz.

İslâm topraklarında hilafetin yerine ve önüne geçirilen ideolojiler vampir yapılı. Zalimler görülür, alkışlanır, mazlum görülmez gözlerde ideolojik gözlük takılı. Asrımıza hâkim oldu Ebu Cehil’ler. Hayat sahnesinde söz sahibi oldular kalbleri mühürlü zalimler. Aramızda dolaşıyor ruhsatlı kılınmış kanlı katiller! 

Öyle bir zamana düştük ki; yüzlerde yüzsüzlük var vahşice zulme, zalime dönük. Mazlumun feryadları duyulmaz, vicdanlar paslı, duygular sönük.

Hilafet ilga edilince durakladı medeniyet, yeniden zalimlerin kırbacı şakladı. Mazlumlar suçlandı, zalimler ise aklandı. Mücadele meydanını boş gören her zalim kendini kahraman sanıyor. Zalimlere karşı terk-i mücadele edenin kalbindeki iman kanıyor. Zalimlerin egemen oldukları dünya yanıyor!

Hilafetin ilgasından bu yana mazlumun üstüne gece çökmüş, görmez olmuş sabahı. Dünya duymasa da semaya çıkıyor mazlumun ahı. Er veya geç mazlumun ahı tahtından indirecek hem şahı, hem de padişahı. 

Hilafeti ilga edenler, dudaklarımızda mühürlediler kelimelerimizi. Acımadan kırdılar doğruyu yazan kalemlerimizi. Despotça ipotek altına aldılar yarınlara dair olan bütün emellerimizi. Bizi hafıza kaybına uğratıp bize alkışlattılar zalimlerimizi!

Mazlumun arşa yükselen sesi duyulmaz; mazlum yok edilir ağır ağır. Yürekler taş kesilmiş dünya sağır. Zalimlerin elinde yalnız kalan mazlum Müslüman “Nerdesin Muhammedin ümmmeti?” diye bağır. Bir memlekette duyulmaz ise mazlumdan yükselen ah. O memlekette zalim de, zalim ile beraber olan da bir daha asla olmaz iflah.

İmanı olan her gün biraz daha mazlumlara yardım etmeye alışır. Allah yolunda Allah için infak etmek mü’min insana yakışır. Allah yolunda infak edenle dünya âhiret barışır. Allah’ın verdiğinden Allah’ın ver dediklerine vermeyen şeytanla yarışır.

Merhametli bir bakış bir mazluma neler neler anlatır. Zalimler hesabına esirgenen merhametli bir bakış, bir mazlumu saatlerce ağlatır. Şunu bilelim ki; “Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa, bazen zehirli oktur...”

Zulmün cehennemden bir parça olduğunu öğrenmişiz dinimizden. Mazluma sahip çıkmıyorsak bizim ile zalimin inanın yok farkımız birbirimizden. Zalimlerin karşısında mazlumları tutmazsak, ruz-i mahşerde şefaat görmeyiz Peygamberimizden! 

Bir mazluma, bir mahruma yâru hemdem olmak indellahta makbul. Güller gibi meyl-i ibtisâm et, Dağ-ı dile çâre bul. Bil ve inan ki; Müslüman bir tek Allah’a kul! 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Allah GörüyorAllah Görüyor2 ay önce
  Müslüman müslümana iftira atıyor, başkasının suçunu masuma ve mağdura ödetiyor, haini besleyip masumu eziyor, doğruyu bilip yanlışı yapıyor, bilerek it izini at izine karıştırıyorsa, yani kısaca KURANI ve SÜNNETleri yaşamak yerine kendine uyduruyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Din tüccarlığı ile din yaşanmaz ama yaşanıyor. Buna da İslam diyoruz. Benim gibi düşünen benden, benim gibi düşünmeyen kaka. Yani her doğru her yerde söylenmez, söylersen çıkarın ortadan kalkıyorsa senden kötüsü olmaz. Laf çok uygulama yok. Affedersiniz kitap yüklü merkep gibiyiz. Üç maymunu oynayarak İSLAMı yaşıyoruz. İşinize gelirse, yerseniz yani deniyor. Allah yar ve yardımcımız olsun.
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer2 ay önce
  Dünyanın..bütün..mazlumları..birleşsek..EMPERYALİSTLER-CANİ-SİYONİSTLER..böyle..pervasızca..alçakça..saldırabilirler.miydi..
 • Mustafa Mustafa 2 ay önce
  Adam başlık atmış yazısına KURAN SÜNNETSİZ anlaşılmaz diye. Kamer suresi 17_22_32_40 tan habersiz. Sanki 280 muhkem ayeti hayatına uyguladı da muteşabihleri anlamak için hadisi şerif peşinde.Allah subhanehu ve teâlâ aşkınainsan neyin peşinde. Anlı secde görmeyenler tevhid den şirk ten haberi hiç yok utanmadan bu ülkede kuran Müslümanlığı yaşanmıyor diyor. Ne haldeyiz Kominist ler ateistler kuran müslümanlığından bahsediyor.
 • FerhatFerhat2 ay önce
  Allah sizden razı olsun hocam. Allah kaleminize güç versin hocam
 • ZeynepZeynep2 ay önce
  Allah ebeden razi olsun. Ümmeti zalimlerden kurtarsin ümmet olma bilincine ulaştırsın bizleri
 • engineerengineer2 ay önce
  Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitmeEsir-i gurbet-i nalan olan insanı incitmeTarik-i ışkda bi-çareyi hicranı incitmeSabır kıl her belaya hâne-yi Rahman’ı incitmeFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i âlem-i zî-şanı incitmeElin çek meyl-i dünyadan eğer aşık isen yareMuhabbet camını nuş et asıl Mansur gibi dareMisafirsin felek bağında bendin salma efkareDüşersin bir belaya sabrı kıl Mevla verir çareFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem-i zi-şanı incitmeBulaşma çark-ı dünyaya vücudun pak-tahirkenGüvenme mal u mülk ü mansıbın efnası zahirkenNic’ oldu mali Karun’un felek bağında vafirkenNedir bu sendeki etvar-ı dert gönlün misafirkenFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitmeHasislikden elin çek sen cömerd ol kan-ı ihsan olKonuşma cahil-i nadan ile gel ehl-i irfan olHakir ol alem-i zahirde sen ma’nada sultan olKarıncanın dahi halin gözet dehre Süleyman olFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitmeBen insanım diyen insana düşmez şad’u handanlıkDüşen bî-çareyi kaldırmadır alemde insanlıkHakikat ehlinin hali durur daim perişanlıkBir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlıkFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i cilem-i zî-şanı incitmeEhl-i irfanım deyü her yerde bendin atma meydanaEl elden belki üstündür ne lazım uyma şeytanaYakın olmak dilersin Hazret-i Hallak-ı ekvanaCihanda tatlı dilli olması lazımdır insanaFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitmeCelîs-i meclis-i ehl-i hakikat ol firar etmeHeva-yı nefsine tabi’ olan yerde karar etmeTekebbürlük eden insana asla i’tibar etmeSana cevr ü cefa ederse bir keş inkisar etmeFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitmeVefası var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devranınEser yeller yerinde hani ya taht-ı Süleyman’ınYalınız adı kaldı alem-i zahirde Lokman’ınGeçer bir lahzada ru’ya misali ömrü insanınFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitmeSana bir faide yokdur bilirsin halk-ı gıybetdenGözün aç alemi bir bir geçersin çeşm-i ibretdenZarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i mehabbetdenYeme kul hakkını korkar isen rüz-i kıyametdenFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitmeHakikat bahrinin gavvası ol terk-i mecaz eyleÇıkar ha alma mazlumun ahın seni i’tiraz ileÇehil semt-i Habîb’e ey gönül azm-i Hicaz ileYüzün tuk hak-i payine hemen arz-ı niyaz ileFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitmeGönül ayinesin silmek gerekdir kalb-i agaheMuhabbet şems-i dogmuşken ne lazım mihr ile maheNe müşkil hacetin varsa heman arzeyle Allah ‘eDer-i Mevla dururken bakma LÜTFÎ başka dergaheFelekde hasılı insan isen bir canı incitmeGünahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitmeAlvarlı M. Lutfi hazretleri
 • Mustafa Mustafa 2 ay önce
  Devletin resmi kayıtlı bir milyon dolandırıcı vatandaşı var . Dolandırılanlar devletin vatandaşı değil cünkü bu devlet dolandırıcının cenaze namazını kılıyor.
 • Merhaba Merhaba 2 ay önce
  Biraz vaktinizi ayırın japon liderlerinin dünyalıklarına bakın. Bir arkadaş japon Konsolosluğu na iş için gittiğinde konsolos cam siliyormi ,fiyat vermek için gittiğinde konsolos bahce yi süpürüyor muş. Allahtan korkanlara.
 • Merhaba Merhaba 2 ay önce
  Devlet teki israfı birde japon devletinde ki israf . japonya ya Allah subhanehu ve teâlâ iman nasip etse vallahi sahabe gibi iman ederdi.
 • Deniz Deniz 2 ay önce
  Beyim kalem oynattığın ceridenin her muharriri zâlimce yazılar yazıyor, neden bir eleştiri getirmiyorsunuz..."ZALİMLER IÇIN YAŞASIN CEHENNEM"

Günün Özeti