• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
TÜM YAZILARI

Tesettür farzı zaman aşımına uğramaz/2

01 Kasım 2023
A


Mustafa Çelik İletişim: [email protected]

Asrımızda Müslümanların mü’mine kadınların tesettürünü modanın elinden kurtararak takva örtüsünün bir yansıması kılmaları, cihad cümlesindendir. Takva elbisesi “Allah emrettiği için örtünüyorum, O’nun istediği ve razı olacağı şekilde örtünüyorum”  niyetiyle ve şuuruyla örtünmektir.

“Libasü Takva” ifadesi, İslam alimlerince; iman, hayâ, iffet, güzel davranış, tesettür hususunda Allah korkusu, ibadet ederken veya sair zamanlarda tesettür şuuru olarak yorumlanmıştır

Tesettürsüzlük, irticanın ve mürteciliğin alâmetidir. “Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik).”(el-A’raf Sûresi/26). Bu ayetteki “Ey Âdemoğlu” hitabı inanan ve inanmayan bütün insanları kapsar. Ayrıca âyette ki “size avret yerlerini örtecek elbise indirdik” ifadesi, insanın avret yerlerini örtecek elbisenin yaratılmasının, insan için çok büyük bir nimet ve gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır.

Ayette “libas” ve “rîş” kelimeleri zikredilir ki libas; İnsanın avret yerlerini örtmek için giydiği şeyleri ifade eder. Rîş de süslenmek için giyilen, edeben insanın süslenmek için giydiği her türlü elbiseyi ifade eder.

Şer’i otoritenin geçerli olduğu yerlerde ve toplumlarda tesettür yozlaşmasına ve istismarına asla geçit verilmemiştir. Sahih-i Müslim›de Ebû Hüreyre (r.a.} tarafından bir rivayette Peygamberimiz (s.a.s), giyindiği halde açık olan, yani ince ve şeffaf elbise ile dolaşan kadınların Cehennemlik olduklarını, Cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler. (Sahih-i Müslim, Libas.-125.)

Ebu Hureyre (r.a) dedi ki:Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Cehennemlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biri de birtakım kadınlar topluluğudur ki bunlar giyinik, çıplaktırlar. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler. Kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde, bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır.” (Sahih-i Müslim - sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr.3971)

Alkame bin Ebi Alkame annesinin şöyle dediğini rivayet eder: “Abdurrahman’ın kızı Hafsa’nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Âişe›nin huzuruna girdi. Hz. Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı.” (İmam-ı Malik, Muvatta’, Libas:4)

Emirü’l mü’minin ve Halifetü’l Müslimin Hz. Ömer (r.a.) ise, cam gibi şeffaf olmasa da, giyindiği zaman altını iyice belli eden elbisenin kadınlara giydirilmemesi hususunda mü’minlere ikazda bulunmuştur. (Beyhakî. Sünen, 2:235)

İmam Serahsî (rh.a.) bu nakilden sonra, kadının giydiği elbise çok ince de olsa yine aynı hükmü taşır, şeklinde bir açıklama getirir. Daha sonra da, «Giyindiği halde açık» olan mealindeki hadisi kaydeder ve şöyle der: «Bu çeşit bir elbise şebeke (ağ) gibidir, örtünmeyi temin etmez. Bunun için yabancı erkeklerin bu şekilde giyinmiş bir kadına bakması helâl olmaz.» (İmam- Serahsî, el-Mebsût, 10:155)

İslam ümmetinin halifesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi tesettürsüzlükle mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla resettürsüzlüğe karşı mücadele etmek, Sahâbe sünnetindendir. İslâm›da tesettürsüzlüğü, çıplaklığı tolere edecek, tesettür yozlaşmasına geçit verecek dini bir hüküm yoktur. Modernizm karşısında eziklik kompleksine kapılmanın neticesinde modaya uyarlanmış tesettür, dinin emrettiği, Allah’ın razı olduğu tesettür değildir.  Dini bilerek ve inanarak dinsizleri razı edecek şekilde yaşamaya kalkışmak, dinsizlikte karar kılmaktan farksızdır. 

İslâm›da tesettür diğer ibadetler gibi bir ibadettir. Diğer ibadetler muğlak ve meçhul olmadıkları gibi, tesettür ibadeti de muğlak ve meçhul değildir. Tesettürü keyfi uygulamalara tabi tutmak, tesettürü zaman aşımına uğratma çalışmalarından başka bir şey değildir.

Tesettür yozlaşmasını ve istismarını sona erdirmek için ivedilikle camide de aynı, evde de aynı, sohbette de aynı sokakta da aynı, değişmeyen, değiştirilemeyen, kılıktan kılığa, renkten renge girmeyen, gizli ajandası olmayan, kamusal alanda da, özel hayatında da aynı ilke ve prensiplere göre hareket eden, emrolunduğu gibi dosdoğru olan istikamet ve istikrar sahibi Müslümanlara ihtiyaç vardır.

Şer’i tesettürü Moda›ya tahvil edip zaman aşımına uğratmak, İslam ümmeti için Kıyamet şiddetinde bir tehlikedir. Kelimelerin yerlerini değiştirerek tahrif eden Yahudilerle şer›i tesettürü modaya tahvil ederek yozlaştıran Müslümanların arasında pek bir fark yoktur. Yani tesettürü zaman aşımına uğratarak ortadan kaldırmak bir Yahudileşme alâmetidir. Bu, böyle biline!.. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

donsuzların mücadelesi

faiz, haram yemek vs tesettürü inkar etmeni mi gerektiriyor?

bahaneye bak

beytülmalden çalanların kafası koparılacak, tesettürsüz gezenlerin de; razımısın? sen Allah’ın işine gelen emirlerini kabul ederken gelmeyenlerini reddediyorsun! bu durumda nasıl iman etmiş olacaksın?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23