Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır/3

31 Temmuz 2019 Çarşamba

Uveym b. Saide (R.a.) şöyle demiştir; Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Aziz ve celil olan Allah beni seçti. Benim için de ashabımı seçti. Onlar arasından bana vezirler, damatlar ve dünürler kıldı. Kim onlara söverse, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. Allah kıyâmet gününde ondan ne bir tevbe, ne de bir fidye kabul etmesin. “ (Ahmed b. Muhammed el-Hallal, es-Sünne, III, 515; Ebû Nuaym, Hilye, II, 11)

Bu anlamdaki hadîs-i şerîfler pek çoktur. O halde onlardan herhangi birisine dil uzatmaktan çokça sakınmak lazım. Dine dil uzatan kimsenin yaptığı gibi yaparak şöyle demekten sakınmak gerekir: Güya muavvizeteyn (Felak ve Nas sûreleri) Kur’ân’dan değilmiş. Bunların Kur’ân’da yazılacaklarına ve indirilen Kur’ân arasında bunların yer aldıklarına Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den sahih bir hadis gelmemişmiş. Bundan tek bir istisna ise Ukbe b. Amir’den gelen rivâyetmiş. Ukbe b. Amir ise zayıfmış, ondan başkası bu hususta ona muvafakat etmemiş, bundan dolayı da onun rivâyeti bir kenara bırakılmalıymış.

Ancak bu, daha önce Kitab ve sünnetten sözünü ettiğimiz delilleri reddetmek, ashab-ı kiramın din diye bize naklettiklerini çürütmek demektir. Ukbe b. Âmir b. Îsa el-Cühenî, iki sahih kitab olan Buhârî ve Müslim’de ve diğerlerinde bize şeriatin rivâyetini nakledenlerden birisidir. Dolayısıyla o yüce Allah’ın övdüğü, niteliklerini belirttiği, kendilerinden övgüyle söz ettiği mağfiret ve büyük bir mükâfat vaadettiği kimselerdendir. Onun ya da ashabından herhangi birisinin yalan söylediğini iddia eden bir kişi şeriatın dışına çıkmış olur. Kur’ân-ı Kerîm’i reddetmiş, Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’a dil uzatmış olur. Onlardan herhangi birisinin yalancı olduğu söylenecek olursa, ona dil uzatılmış, sövülmüş olur. Çünkü Allah’ı inkârdan sonra, yalandan daha utanılacak, ondan daha ayıp ve ondan daha büyük bir iş yoktur. Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) ashabına dil uzatıp, onlara sövenleri lanetlemiştir. Onların en küçüklerini -ki aralarında küçük kimse olmaz- dahi yalanlayan bir kimse, Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in tanıklık ettiği ve ashabından birisine söven yahut da onun aleyhine söz söyleyip dil uzatan herkesin yakasından ayrılmaz bir ceza olarak tesbit ettiği Allah’ın lanetinin kapsamına girer.

Ömer b. Habib’den şöyle dediği rivâyet edilmektedir: Harun er-Reşid’in meclisinde bulundum, bir mesele söz konusu edildi, hazır bulunanlar o mesele hakkında tartışıp durdular, sesleri yükseldi. Aralarından birisi Ebû Hüreyre’nin, Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’dan rivâyet ettiği bir hadisi delil gösterdi. Onlardan birisi hadisin merfu olduğunu belirtti, derken karşılıklı iddialar ve tartışmalar artıp durdu. Nihayet onlardan birisi; Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’ın böyle bir hadis söylediği kabul edilemez. Çünkü Ebû Hüreyre yaptığı rivâyetlerde itham altındadır. Hatta onun yalan söylediğini açıkça bildirmişlerdir, dedi. Ben er-Reşid’in de bu kesime meylettiğini, onların sözlerini desteklediğini görünce şöyle dedim: Bu hadis Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den sahih olarak gelmiştir. Ebû Hüreyre de Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’den olsun, başkasından olsun yapmış olduğu bütün rivâyetlerde doğru sözlüdür ve yaptığı nakiller sahihtir. Harun bana kızgın bir şekilde baktı. Ben de meclisten kalkıp evime gittim. Aradan fazla zaman geçmeden bana; Harun’un postacıbaşı kapıda dediler. Yanıma girdi ve bana şöyle dedi; Mü’minlerin emirinin çağrısını öldürülecekmiş gibi kabul et ve gel. Hanutunu, kefenini de giyin. Ben de şöyle dedim: Allah’ım sen de biliyorsun ki ben Senin Peygamberinin sahabesini savundum ve Peygamberinin ashabına dil uzatılmasın diye Peygamberini yücelttim. Ondan gelecek zarardan Sen beni koru.

Altından bir tahtın üzerinde oturmuş olduğu halde Harun’un huzuruna alındım. Kollarını sıvamış, kılıcı elinde ve önünde de kafası uçurulacak kimseler için serilen deri de vardı. Beni görünce bana: Ey Ömer b. Habib dedi. Senin bana söylediğin şekilde şimdiye kadar hiçbir kimse bana karşı söz söylemiş ve savunmuş değildir. Ben: Ey mü’minlerin emiri dedim. 

Senin söylediğin ve uğrunda tartıştığın görüş Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’ı ve onun getirdiklerini küçültücüdür. Çünkü eğer onun ashabı yalan söyleyen kimseler ise şeriat de batıl demektir. Farzlar, oruç, namaz, talâk, nikâh ve hadlere dair hükümlerin tümü reddolunur ve makbul olamaz.

Harun kendisine geldi, düşündü, sonra da: Ey Ömer b. Habib bana hayat verdin, Allah da sana hayat versin, dedi ve bana onbin dirhem verilmesini emretti. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • ŞAMİL yücelŞAMİL yücel1 ay önce
  ŞAMİL YÜCEL DİYOR Kİ:EY CEHENNEM AYEŞİNDEN KORKUP CENNET ÖZLEMİ DUYAN DİNİNDEN BİHABER KARDEŞİM, NE CEHENNEM ATEŞİNDEN KORK NEDE CEHENNEM ÖZLEMİ DUY. ÇÜNKÜ CENNET VE CEHENNEYOKTUR. BU DÜNYADA VARLIĞINA İNANDIĞIN ALLAH’INA SAYGILI VE EDEPLİ ERDEMLİ VE NAMUS İNSAN OL. İLLAH VARMI DİYORSUN. O ZAMAN MEKÂNIN CEHENNEM OLSUN SONSUZA KADAR CAYIR, CAYIR CEHENNEMDE YAN.ÇÜNKÜ GÜNDE BEŞ KEZ ADINI ANDIĞINIZ YÜCE ALLAH: Kullarınasalât etmez( Ahzap 56 )Kuluna beddua etmez.(Lehep süresi) Kullarına hayvan demez( Araf 179) Önce dinde zorlama yoktur deyip. ( Bakara 256)Arkadan kim ki, İslamiyet ten başka bir dine yönelirse onun ki kabul edilmeyecektir demez..(Ali imran 85) Allah katında tek din İslam’dır. Demez.( Ali imran 19) Dileseydi onlar puta tapmazlardı. Demez. ( Enam 107)Puta tapanları bulduğunuz yerde öldürün. Demez. ( Tevbe 5)Allah ve Melekleri Muhammed’de salât ederler. Demez(Ahzab 55) Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışlasın. Demez. ( (Muhammed 2) Her ümmet kendi kitabıyla çağrılır. Söylemez. ( Casiye26) Kadınları dövün. Demez. ( Nisa 34) Mirasta erkeğe iki kadına bir verin. Demez. (Nisa 11)Kadınlar sizin tarlanızdır dilediğiniz yerden varın. Söylemez.(Bakara 223)Zina eden kadınlarınız için dört tanık çağrın. Demez.(Nisa 15) İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Söylemez. ( Bakara 282) Bana ve Peygamber’e karşı gelenlerin ellerini ve ayaklarını çaprazlama olarak kesin. Demez ( Maide 33) Pusu kurun namaz kılmayanları ve zekât vermeyenleri öldürün. Demez.( Tevbe 5)Dişe diş, göze göz, kulağa kulağı farz kıldık. Demez.( Made 45) Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz. Söylemez.( Kasas 78) ) Müslümanların canlarını ve mallarını cennet vermek suretiyle satın aldım. Demez.(Tevbe 111) Ebu lehe bin elleriŞAMİL YÜCEL.
 • Doğrusu...Doğrusu...1 ay önce
  Kur'ân ı Kerîm'den "huküm" istinbât edip çıkarmak ancak,Ehl i Sünnet ve Cemâet İtikâdı dâiresindeki "müctehidler'in salâhıyyatındadır..! Çok İyi derecede arabca bilmek lâzımdır fakat kâfî değildir, nasıl ki, her çok iyi türkçe bilen tabıatıyla birer "hukukçu" ve "Türkçe mütehassısı" addedilmiyor..! Kaldı ki beşerî "anayasaların" bile mütehassısları var; Medenî Hukuk ve Cezâ Hukûku vs. gibi dallarının bile "erbâbı" var..! Vesselâm
 • Doğrusu...Doğrusu...1 ay önce
  @Ali rıza: Kur'ân ı Kerîm'i, "kâfir" Arab'lar ve dahî müsteşriqler (orientalistler) de gâyet iyi okuyup anlıyorlar..! Ama nasıl, hangi usûl ve niyetle.?! En mühimmi şudur ki, İtikâdı Ehl i Sünnet ve Cemâet esâslarına yani,Peygamber Efendimiz(sav) ve Eshâb ı Kirâm (r.anhüm)'ıninanıp yaşadığı şekilde tashîh etmektir. Amelde hepimizin eksiği ve gediği olabilir..! Vesselâm...
 • Ali rızaAli rıza1 ay önce
  Doğrusu rumuzlu sayın yorumcu , sakife olayı diye islam tarihinde bir olay , hadise , var lütfen farklı tarihçilerden okumanızı öneririm , bir diğer noktada kuraanı kerimi arapça lafzıyla en az bir arap kadar hatta daha iyi okur ve anlarım , galak suresinin 19 ncu ayetinin ne anlama geldiğini anlamalarını tüm ümmete öneririm .
 • Doğrusu...Doğrusu...1 ay önce
  "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"(Hicr Sûresi, 9)الم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ(Bakara Sûresi, 1 ve 2)Kur'ân ı Kerîm, Mevlâ yı zül Celâl'in husûsî himâyesindedir. Bir harfi dahî değiştirilmemiştir ve değiştirilemez [email protected] rıza: Allâh t.'nın takdîrine "rızâ" göstermek gerekir. Hulefâ yı Râşidîn ( İlk Dört Büyük Halîfe) ki , Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osmân ve Hz. Ali (r.anhüm)'dir, efdaliyet sırası da böyledir. Hz. Ebû Bekr Es'Sıddîq, Peygamber Efendimiz (sav)'in işâreti ve hâzır bulunanların tamâmının o ânda ve hâricde bulunanların da sonradan ittifâkıyla, Emir El'Mü'minîn (Halife)seçilmiştir. Hz. Ali El'Mürtezâ da bazı ictihâd farklılıklarından ötürü takrîben altı ay sonra beyât (ittifakını beyân) etmişlerdir... Yani, Ashâb ı Kirâm' ın ittifâk ettiği bir meselede bize düşen onların yoluna yani "Ehl i Sünnet ve Cemâet"etemessük edip sarılmaktır..!والسلام على من اتبع الهدا
 • Ali rızaAli rıza1 ay önce
  Giden hafta yaptığım yoruma itiraz eden orhan inan bey efendiye demem oki kimseye bir garezim birseb etmembir düşmanlığım söz konusu değil itirazım şunadır kim ne yapmışsa doğrusu ikrar edilsinbedir savaşında kim Hz Muhammed’e kılç çekti? Sıffın savaşında kim Hz Ali’ye kılç çekti Hz Osmanı kim şehit etti Hz Hasanı kim Şehit etti Hz Hüseyini kim şehit etti ? Kim hadis ıydurdu diyanet yetmiş bin hadisi neden elemine ediyor ? şunuda söyliyeyim bu güne kadar elime hiç ne şii nede alevi tarih kitabı geçmedi çünkü yok keşke olsada okusam amma Hz Muhammed e gönül bağım var onun ve ehlibeytinin vede kuraanı kerimin izindeyim
 • hasan...hasan...1 ay önce
  ..."أصحابي كانجوم بأيهم إقتدَيتم إهتدَيتم" @Ferit: Eshâb ı Kirâm (r.a), gökteki "yıldızlar" gibidir...Onlar, haqîqaten tâbî olunacak ve taklîd edilip "rol model" alınabilecek pek mümtâz şahsıyetlerdir. Zamânının "ferîd"i insânlar yetiştirmişlerdir. Aralarındaki ihtilâflar sâdece birer "ictihâd farklılığı" dır. Bu meyânda; her zaman mutlak müctehidlerin ve eskimez büyük islâm âlimlerinin yolunu takîb etmek lâzımdır Vesselâm...
 • Ali rızaAli rıza1 ay önce
  Kuraanı kerim hayatımızı tanzim etmeye yolumuzu bulmaya yetmiyormuda ne idüğü belli olmıyan mühaddislerden medet umuyorsunuz , büyük şair mehmet akifin şu mısrasını lütfen okuyun ‘ nebiye atf ile binlerce herze ( uyduruk hadis ) uydurdun yıktın taa dini mübini yenni bir din kurdun ‘ işte kurulan din emevi yorumlu hadise dayalı din netice ortada gençler deist ataist oluyor , şunuda belirteyim Hz Muhammed in cenazesinde eshap dediginiz kaçı katıldı vucudu soğumadan cenazesi defnedilmeden makamına nasıl atama yapıldı , ahlaken doğrumuydu ? o mübarek vucudu kim kefenledi kim yıkadı ? Neden gece defnedildi ? öyle yüzeysel anlatmayla olmaz hakkı ve hakikatı ıkrar edingünahtır allahü teaalanınbir diğer adıda haktır ,hakkı ehline teslim edin lütfen,
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  AKILCILAR,İSLAMI YENİDEN DİZAYN ETMEYE KALKANLAR YAZDIKLARINIZDAN HEMEN RAHATSIZ OLMUŞLAR..HADİ BAKALIM SADECE MÜSLÜMANLARIN İTİKADİ DURUŞUNU BOZABİLMEK ADINA KUR'AN OKUMANIN ,SAHABE HAYATININ O GÜZİDE YAŞANTISINA LEKE BULAŞTIRABİLMENİN ÇABASI İLE ,OKUMANIN VE CIMBIZ İLE SEÇİP BULDUKLARI OLAYLARI ,ÇIKARDIKLARI YALAN YANLIŞ YORUMLAR İLE ORTAYA SAÇMANIN MÜSLÜMANLIK OLDUĞUNU ZANNEDEN ŞAŞKINLAR SİZE ÇOK KIZMIŞLAR..ONLAR KIZACAK ANCAK BİZLER SEVİNECEĞİZ VE RABBİM DE SİZDEN RAZI OLACAK,İNŞALLAH..BİR AN EVVEL İMAN YENİLEMELERİ GEREKENLERİN ECEL GELMEDEN BUNU YAPMALARI ÖNCE KENDİLERİ İÇİN SONRA DA YANDAŞLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ..ONLARA DA DUACIYIZ..
 • Amedâ' ya:Amedâ' ya:1 ay önce
  Layık gördüğün o ateşin sadece bir kısmı senin ... girsin o da yeter alçak herif,
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  ELLERİNİZE SAĞLIK.YAZILARINIZ İÇİMİ FERAHLATIYOR,İMANIMI ARTTIRIYOR,BİLGİMİ VE DİNİM İLE İLGİLİ MEVZULARA OLAN BAĞLILIĞIMI ARTTIRIYOR.ALLAH(CC) SİZDEN VE AYNI YOLDA EMEK VERENLERDEN RAZI OLSUN.YAZILARINIZIN HER GÜN AYNI KONULAR İLE TEKRARINI ISRARLA TALEP EDİYORUM.ÇÜNKÜ MÜSLÜMANLARIN BU ÜSLUPTA VE AÇIKLIKTA KONULARIN İZAHINA ÇOK İHTİYACI VAR..SELAM EDİYORUM..
 • enginengin1 ay önce
  ilginç bir hadis. sanki hesap gününde Allah fidye kabul ediyor da o kişilerden etmesin diye bir anlam çıkıyor. Kur'an da fidye olayı falan yok.Bakara Suresi, 48. ayet: Ve hiç kimsenin, hiç kimse adına bir şey ödemeyeceği, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Allah subhanehu ve teala onlardan sahabenin birçoğundan razı. Razı olmadıkları da var A. İbni selül gibilerinden.Allah’ın cc razı olduğu Sahabeyi sevmeyen sahabeyle zarar veremez. Kurana Rasulullah sav me savaş cephe acılmış Müslümanım diyenler tarafından. Bakara Sûresi 278 - 279
 • Bestami ERSÖZBestami ERSÖZ1 ay önce
  Allah razı olsun. Rabbim iki cihanda sizleri bahtiyar kılsın.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Kuran düşmanlığı zirve yaptığı dönemde...... 33 - AHZAB 1 - Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.2 - Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır.3 - Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter
 • FeritFerit1 ay önce
  Buhari'de ve daha başka pek çok kitapta yer alan bir hadise göre sahabeden Abdullah b. Mesud Muavvizeteyn'in Kur'an'dan olduğunu kabul etmiyor. Şimdi, Buhari mi yalan söylüyor yoksa ibni Mesud mu? Ya da hiç düşünmeyelim, yorum da yapmayalım, İman esaslarına, Kur'anave sünnete iman ettiğimiz halde sahabiye karşı çıkıp dinden filan çıkarız.
 • FeritFerit1 ay önce
  "... ashabından herhangi birisinin yalan söylediğini iddia eden bir kişi şeriatın dışına çıkmış olur. Kur’ân-ı Kerîm’i reddetmiş, Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’a dil uzatmış olur...."Saçmalık... Hakem Olayı'nda hakem olan sahabi yalan söylemedi mi? Muaviye, Hz. Hasan'ı zehirletmedi mi? Yanlışa yanlış diyen dinden çıkacak, yanlışa ses çıkarmayan müslüman kalacak!!?? Daha eleştiri ile sövgünün farkını ayırt edemeyenler bol keseden ahkam kesip hakşinas insanları tekfir edecekler.
 • sahabe düşmanlığı münafıklıktırsahabe düşmanlığı münafıklıktır1 ay önce
  İslamsızoğlan; ehl-i beyt' in annesi Hz. Fatıma' nın (ra) validesi Hz. Hatice' ye (ra); yine her zamanki gibi, Hz. Peygamber' i (sav) övüyor edalarıyla, hristiyan kıptînin yaptığını yaptı! Bu adam açık bir sahabe düşmanı bir münafıktır. Buna yalnızca ne Şenocak' ın ve ne de Ünlü' nün cevap vermesi yetmiyor, çünkü kökü lağımda kazıklaşmış herifin!

Günün Özeti