Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır(2)

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Sahâbelere dil uzatanın, sahâbelere sövenin sözü elmasta olsa alın çöpe atın. Onu da Allah ve Peygamber düşmanlarının arasına katın. Bilin ve inanın ki; sahâbe müdafaası, din ve iman müdafaasındandır. Rabbimiz haber veriyor:

 “Muhammed Allah’ın Rasûlüdür. Onunla birlikte olanlar kâfirlere karşı sert ve katı, kendi aralarında merhametlidirler. Sen onları rükû’ ediciler ve secde ediciler, Allah’tan bir lütuf ve bir rıza isteyenler olarak görürsün. Secde izinden nişanları yüzlerindedir. Onların Tevrat’taki vasıfları budur. İncil’deki vasıflarına gelince, o önce filizini yarıp çıkarmış, sonra onu gittikçe kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşıp gövdesi üzerine doğrulmuş, ekincilerin hoşuna giden bir ekin gibidir. Bununla kâfirleri öfkelendirmek için (bu örneği verdi). Allah îman edip salih amel işleyenlere bir mağfiret ve büyük bir mükâfat vaadetmiştir.” (Fetih Sûresi/ 29)

Bu âyet-i kerime’nin tefsirinde İmam-ı Kurtubî (Rh.a.) şunları kaydediyor: “ez-Zübeyr (b. el-Avvam)ın soyundan gelen Ebû Urve ez-Zübeyrî şunu rivâyet etmektedir: Malik b. Enes’in yanında idik. Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’ın ashabının değerini küçümseyen bir adamdan söz ettiler. Malik şu:

“Muhammed Allah’ın Rasûlüdûr. Onunla birlikte olanlar... Ekincilerin hoşuna giden bir ekin gibidir. Bununla kâfirleri öfkelendirmek için (bu misali verdi)” âyetini okudu. Sonra dedi ki: İnsanlar arasından kalbinde Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’ın ashabından birisine olsun bir kin bulunduğu halde sabahı eden bir kimseyi bu âyet çarpar. Bunu el-Hatib Ebû Bekr zikretmektedir.

Derim ki: Gerçekten de Malik çok güzel söylemiş ve âyeti böyle tevil etmekte isabet etmiştir. Onlardan birisinin değerini küçük gören yahut yaptığı rivâyette birilerine dil uzatan bir kimse, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın âyetini reddetmiş, Müslümanların şeriatlerini iptal etmiş olur. Çünkü yüce Allah:

“Muhammed Allah’ın Rasûlüdûr. Onunla birlikte olanlar kâfirlere karşı sert ve katıdırlar” diye buyurmaktadır. Yine yüce Allah:

“Yemin olsun ki ağacın altında sana bey’at ederlerken, Allah mü’minlerden razı olmuştur.” (el-Feth Sûresi/18) diye buyurmuştur ki onlara övgüleri ihtiva eden, onların lehine doğrulukla ve kurtuluşa ermekle tanıklığı ihtiva eden daha birçok âyet-i kerîme vardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Mü’minler arasında Allah’a verdikleri sözde içtenlikle sebat gösteren nice yiğitler vardır.” (el-Ahzab Sûresi/23);

“Yurtlarından ve mallarından çıkartılıp uzaklaştırılmış olan ve Allah’ın lütuf ve rızasını isteyen, Allah’a ve peygamberine yardım eden fakir muhacirler içindir. İşte onlar sadıkların ta kendileridir.” (el-Haşr Sûresi/8) Daha sonra yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Yüce Allah onların o zamanki hallerini ve sonunda işlerinin nereye varacağını bilmekle birlikte bu buyrukları indirmiştir.

Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) da: “İnsanların en hayırlıları benim çağdaşlarımdır. Sonra onların arkasından gelenler...” (Sahih-iBuhari, II, 938, III, 1335, V, 2362; Müslim, IV, 1963; Tirmizi, IV, 500, 548, 549, V, 695; Müsned, I, 378, 417, 434, 442) diye buyurmuştur.

Bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ashabıma dil uzatmayınız, sizden herhangi bir kimse Uhud dağı kadar altın harcayacak olsa dahi, onlardan herhangi birisinin harcadığı bir müdde, hatta onun yarısına dahi denk olamaz.” (Sahih-i Buhârî, III, 1343; Tirmizi, V, 695; Ebû Davud, IV, 214; İbn Mace, I, 57; Müsned, III, 11, 54, 63, VI, 6) Bu iki hadisi de Buhârî rivâyet etmiştir.

Bu yüce Allah’ın Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’ın ashabına dair verdiği bir örnektir. Yani onlar önce sayıca azdırlar, sonra artarlar, çoğalırlar. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem), dinine davet etmeye başladığı sırada zayıftı. Birer ikişer onun çağrısını kabul ettiler. Din güçleninceye kadar bu böyle sürdü. Tıpkı ekin gibi. Tohumdan sonra güçsüz görünür, ondan sonra halden hale geçerek güçlenir. Nihayet bitkisi ve diğer yavruları (tomurcukları) gürleşir. İşte bu, en doğru bir örnek ve en güçlü bir açıklamadır.

Katade dedi ki: Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ashabının İncil’deki örnekleri şöylece yazılıdır: Ekinin bitmesi gibi biten bir kavim arasından çıkacaktır. Onlar iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacaklardır.

“Sonra onu gittikçe kuvvetlendirmiş” güçlendirip, onu destekleyip gücünü pekiştirmiştir. Yani bu filiz, ekine güç katmıştır. Aksi de söylenmiştir. Yani ekin filizin gücünü arttırmıştır. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • hasan...hasan...23 gün önce
  ..."أصحابي كانجوم بأيهم إقتدَيتم إهتدَيتم" @Ferit: Eshâb ı Kirâm (r.a), gökteki "yıldızlar" gibidir...Onlar, haqîqaten tâbî olunacak ve taklîd edilip "rol model" alınabilecek pek mümtâz şahsıyetlerdir. Zamânının "ferîd"i insânlar yetiştirmişlerdir. Aralarındaki ihtilâflar sâdece birer "ictihâd farklılığı" dır. Bu meyânda; her zaman mutlak müctehidlerin ve eskimez büyük islâm âlimlerinin yolunu takîb etmek lâzımdır Vesselâm...
 • Ahmed Serhend Ahmed Serhend 29 gün önce
  Eshâb-ı Güzin (radıyallâhü 'anhüm) Âdil idi dediler.
 • Evet sahabe düşmanları lâ dînîdirler!Evet sahabe düşmanları lâ dînîdirler!1 ay önce
  Ahirette en büyük arzum resulullah (as) ile, onun kitabı ve diniyle alay eden Edip Layth' i cehennemin dibindeyken uzaktan seyretmek olacak; alay edeceğim onunla...
 • FeritFerit1 ay önce
  Eleştiri ile düşmanlığı ayırt edemeyenler yazı yazıyor. Sonra neden burnumuz çamurdan çıkmıyor? Yanlışı eleştirmemek yanlışı onaylamaktır.
 • AlimAlim1 ay önce
  Ahmet Faruk çakırcıoğlu 
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  ŞİA KALEMLERİNE AİT OLAN VE SAHABEYE HAKARETİ MEZİYET SANANLARIN RÜZGARINA KAPILMIŞ ALİ RIZA KARDEŞİMİZ YAZIDAN BİR ŞEY ANLAMAMIŞ VE "O SAHABELERE DEĞİL DE BU SAHABELERE NİÇİN HAKARET ETMİYORUZ? " NOKTASINDAMÜCADELE VERİYOR..YAZIK ..BU DURUMA BİR MÜSLÜMAN OLARAK ÇOK ÜZÜLÜYORUM..İLLA KAVGA MI OLSUN? VAR OLANLAR YETMİYOR MU? İNSAFLI OLMAK VE ÖYLE DE KONUŞMAK LAZIM.BÜTÜN SAHABELER SAYGIYA LAYIK VE ÖVÜLMÜŞ MÜMİNLER..
 • Ali rızaAli rıza1 ay önce
  Tarihte sabit olan bir hadise var ki inkar edilemez oda emevilerin yani muaviye ve yezidin camilerde hutbelerde Hz Ali hz hasan hz hüseyine ve Hz Fatima’ya taa Ömerbin abdül azize kadar (812) mervan dönemi dahil seb küfür lanet ettiklerini yani Hz Muhammed in ehlibeytine küfür ettiklerini bir anlattsanız hakikatları yazarak hangi ashabın itikatlı hangisinin göstermelik olduğu Hz Muhammed vefat edince nelerin yaşandığını bir yazsanızda millet bilsin,neler olduğunuyalnız taraf tutmadan doğruları, lütfen ,
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ MESELELERİNDEN BİRİNE DİKKAT ÇEKMENİZ ÇOK OLUMLU..HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ İTİKADİ VE İMANİ HUSUSLARDA NET VE DOĞRU MESAJLAR VERMEKTESİNİZ.ALLAH(CC) SİZE VE SİZİN GİBİ ,MÜMİNLERİN İMANINIKORUMAK VE KOLLAMAK İÇİN ÇABA GÖSTEREN,BÜTÜN KALEM SAHİBİ,İLİM SAHİBİ KARDEŞLERİMİZİ KORUSUN..ELLERİNİZE SAĞLIK..
 • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 1 ay önce
  Sahabeye tenkit ve onlara hakaret küfürdür. Bunları yapan mürteddir. Yani dini ve nikahı yoktur.
 • HaydarHaydar1 ay önce
  Bari isim ve kim yada kimler olduklarını söyleyin.Birde sahabe nin bazılarının elestirilmesi yada hiç elestirilmemesi gibi bir şey varmıdır onuda açıklayın...lütfen düşmanlık şeklinde anlamayın hatasız kul babında anlayın.
 • Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdırSahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır1 ay önce
  Diğer bir deyişle: Din düşmanlığı yapmaya kıçı yemeyenler, sahabe düşmanlığı yaparlar ve: "biz dine bir şey demiyoruz ki, insanlar eleştirilemezler mi?" derler; şeytandırlar!

Günün Özeti