Sahâbe düşmanlığı din düşmanlığıdır/1

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Sahâbe; Peygamber (sav)’i mü’min olarak sahiplenip savunan kimsedir. İbn-i Hacerü’l Askalanî (Rh.a.’in ifadesiyle  “Sahâbî, Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’e iman (edip), iman ettiği halde kendisiyle karşılaşan/bir araya gelen ve İslâm üzere ölen kişidir.” (el-İsabe Fi Ma’rifeti’s sahâbe/İbn-i Hacerü’l Askalanî, I/8; Suyutî, Tedribu’r-Ravi, II/211; el- Aynî, Umdetu’l-Kari, XVI/169) İşte İbn-i Hacer’in, “elde ettiğim bilgilerin en doğrusu”, dediği tarif budur.İbnu Hacer’in yaptığı bu tarife, “Onunla karşılaşan” ifadesi kullanılmak suretiyle, Hz. Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’le beraberliği uzun müddet olan da girer, olmayan da. O’ndan rivayet eden de girer, etmeyen de. O’nunla beraber savaşa iştirak eden de girer, etmeyen de. O’nun gözüyle gören de, herhangi bir (a’malık gibi) sebeple onu görmeyen de sahâbî’dir. İslâm âlimlerinin çoğu sahabeyi böyle tarif etmişlerdir. Buna göre sahabe olmak için;

Hazreti Peygamberle görüşmek,

Onunla sohbet etmek,

O’na iman etmek,

Müslüman olarak ölmek şarttır.

Sahabî olabilmenin ilk ve gerekli şartı Müslüman olmak olduğuna göre, O’nu mü’min olarak görüp de sonradan dinden çıkan kimse (mürted), sahabî sayılmaz. Aynı şekilde kâfirken Hazreti Peygamber’i görüp o öldükten sonra Müslüman olan kimse de sahabî olarak kabul edilmez.

Sahabeler vahyi ile uyandılar. Kendi hayatlarını Allah’ın dinine adadılar. Onlar Allah’ın dinini hayata hâkim kılmak için Kelime-i Tevhid bayrağının altında toplandılar.

Sahâbeler; kendilerini kabre hazırlıyorlardı ama kendilerine hazırlamıyorlardı kabir. Onlar biliyorlardı eygâne halıkları Rahman her şeyden kebir. Onları düşman karşısında dimdik ayakta tutuyordu Tekbir. Çünkü yoktu kalplerinde korku ve kibir!

Sahâbeler; dar-ı dünyada iman ile doldular. Peygamberin yoluna ayağının tozu oldular. Müslümanları istilâya gelen münkir ve müşrikleri hep birlikte kovdular. 

Sahâbeler; kor ve zor bir zamanda iman fidanını diktiler. Kâh mallarından kâh canlarından geçtiler. Peygamber (sav)’den öğrendikleri dini olduğu gibi kendilerinden sonra gelenlere yetiştirdiler. Allah’ın dini hayatın yegâne amiri olsun diye çok çile çektiler.

Sahâbeler; karanlık gecelerde yıldız olup hiç sönmediler. Onlar ateşler içinde Allah dediler ama Rasûlüllah’ın yolundan hiç dönmediler.

Sahâbe yeryüzünün yıldızı, imanın da hızıdır. Sahâbe dinde bir unvandır; Allah için uyardılar her yanı, Allah’ın vahyisiyle nurlandırdılar cihanı. Sahâbeler unutulmaz birer çağdılar. Onlar ölseler de kal ve hâlleriyle sağdılar. Onlar tıpkı yağmur gibi gül ile diken, bülbül ile akreb ayrımı yapmadan rahmet olup her yana yağdılar.

Kaht-ı rical - adam kıtlığı problemini aşmak için “yetişmiş insan”a kavuşmak için, “İnsan yeniden nasıl insan olur” sorusuna cevap bulabilmek için sahâbenin örnekliği ve önderliği olmazsa olmaz şarttır. Sahâbeye muhabbet duyulması dinin amir hükümlerindendir. Sahâbeyi hep hayırla yâd etmek,  Ehl-i Sünnet ve’l Cemaate mensubiyetin alâmeti farikasıdır. Sahâbe nesli fert olarak diğer insanlardan farklı bir üstünlüğe sahip olmadığı gibi, masum ve günahsız da değildir. Ancak onlar, daha önce yaşadığı şirk hayatından nazil olan ayetlerin direktifi ve Hz. Peygamber (sav)’in eğitimi sayesinde kurtularak yepyeni bir hayata kavuşmuş, bizzat Rasûlüllah’tan öğrendikleri İslam’ı güzel bir şekilde yaşamak suretiyle, kendilerinden sonra gelen ümmete birer örnek olmuştur. Sahâbe hem ehl-i cihad ve hem de ehl-i cennettirler.

Sahâbelerle dünya durdu duaya. Onlar hevâya değil, tabi oldular Allah’tan gelmiş olan hüdaya. Onlarla derman buldular dermanı bulunmaz yaraya. Rabbimiz müjdeliyor:

“İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.” (Tevbe Suresi/ 100)

Allah sahâbelerden razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardı. Sahâbelere dil uzatanlar, Allah’ın dini dışında kendilerine yeni bir din bulmuş olanlardır. Sahâbe düşmanlığı, imanı bulanık ve mü’minlerin imanlarını bulandırmaya, budamaya çalışanların işidir.

Sahâbe, nassı Kur’ân’la asaleti besbellidir. İslam Medeniyetinin kurucu neslidir. Sahâbe nesline dil uzatan kim olursa olsun Ebu Cehil olmaya heveslidir.

Peygamber sünneti olmadan Kur’ân Allah’ın muradına göre anlaşılamaz, sahâbe olmadan da sünnet anlaşılamaz. Kur’ân, Sünnet, sahâbe olmadan din olmaz. Dolayısıyla Müslümanların arasında sünnet ve sahâbe düşmanlığı yapanların ortak amaçları; Müslümanların ellerinden Kur’ân’ı almak ve Müslümanları tümden Allah’ın dininden mahrum bırakmaktır. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • AyhanAyhan1 ay önce
  Elekronikcilikten vaizliğe soyunan Hoca, makalendeki tanımlamalar kitaplardaki soyut tanımlamalara hiç benzemez. Her ne kadar mükemmel tanım yapsan da geçmişteki gerçekleri retuşlayamazsın. Sahabeleri tenkitten sakınıcıyım ; lakintarih kitaplarında kayıtlı gerçekleri göz ardı edemeyiz. Örnegin; Sıffın Harbin'de Hz. Ali tarafında yirmi beş bin, Hz. Muaviye tarafında bulunankırk beş bin sahabe ve tabiin birbirlerini katletmişler. Allah katında bunlardan sadece bir taraf haklı olmalı.Din ne senin okuyup öğrendiğin ne de sandığın gibi sunulan ilkeler değildir. Nefis ve şeytan her insan üzerinde mutlak ilahlık yapıyor. Onların katrilyonda birini yenecek kimse yok gibi. Peygamberler ve cennetle müjdelenenler hariç herkes kusurlu, şeytan ve nefsin oyuncağı. Ahkam kesmeden önce binbir tefekkür eyleyesin ki hataları asgariye indirgenmiş olasın!Muhtemelen dünya nimetleri bolca sunulmuş ve sefalarda yaşıyorsun ki gerçekleri değerlendirmen de renkli gözlükler altında oluyor.Şia'nın savucusu ve taraftarı değilim.
 • UbeydeUbeyde1 ay önce
  Askalaninin sahabe tarifi çok basit sıradan bir çok açıklar olan bir tarif bu tarifle herkes sahabe üçte biri münafık olan Medine’de peygemberi görenleri oturanları nereye koycan fıska Dalan’ları nereye koycan iktidar mücadelesindeki yalan dolan ihanetleri iftiracıları nereye koycan sahabe tabiri ehli sünnet olduklarını iddia edenlerde tam bir fiyasko 7 yaş zeka tarifi buda aslında ulemanın geldiği noktayı gösteriyor
 • Fikret akınFikret akın1 ay önce
  SAHABİ DÜŞMANLIĞI DİN DÜŞMANLIĞIDIR....Söylemi apaçık ŞİRKTİR. dinin sahibi yüce ALLAH(C.C.)dir. Yol KURAN yoludur. tabii bize göre sizin dininiz ve kitabınız başka ise bilemem..
 • Ali rızaAli rıza1 ay önce
  Bu yazdıkların seni bağlar senin düşüncen kuraanı kerim ‘ i anlıyarak okursan bu yazıp sınır diye çizdiğin tariflerin aslında dinde bidat olduğunu görürsün , sen emevilerin yorumunu sünnilik sünnet diye sunabilirsin amma gerçek ,kuraanı kerimin yoludur allah kullanasın diye sana akıl verdi sen ben bilmem hocam bilir dersen yapacak bir şey kalmaz müslümanların durumu şimdilik
 • bozerenbozeren1 ay önce
  tarihte herkesi açık sözle ve tarafsız olarak değerlendirirsek çelişkiye düşmeyiz.
 • GÖKHANGÖKHAN1 ay önce
  Hocam tespitleriniz ve böyle bir konuyu ele aldığınız için Allah razı olsun.
 • Sende HaklısınSende Haklısın1 ay önce
  Peygamberimizin ölümünden sonra sahabe arasında iktidar mücadelesi sebebiyle çıkan ayrılıklar, anlaşmazlıklar hatta savaşları düşünürsek , bir çelişki oluşmuyormu? Ya da Nasrettin hocamızın bir fıkrasındaki gibi, o da haklı, bu da haklı, bunlara itiraz eden de haklı mı diyeceğiz. Başka çare göremiyorum çünkü.
 • NilNil1 ay önce
  Çok güzel olmuş yazınız.
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  ELLERİNİZE SAĞLIK.YÜCE ALLAH(CC) İLMİNİZİ VE MÜCADELE AZMİNİZİ ARTTIRSIN.YAZILARINIZ BENİ HER ZAMAN ÇOK ETKİLEDİ..ÖZELLİKLE GÜNÜN İMANİ PROBLEMLERİNE DEĞİNİYOR OLMANIZ ÇOK FAYDALI OLUYOR..İNSANIMIZ DİNİNİ BİLMEKTE VE UYGULAMAKTA ÇOK YETERSİZ KALIYOR..İŞTE EHLİ SÜNNET DIŞI ,YENİ DİN BEZİRGANLARI DA BU İNSANLARIMIZIN BEYİNLERİNİ ÇALIYOR,ONLARA İSTEDİĞİ ZEHİRİ ENJEKTE EDİYOR..PAPAĞAN GİBİ ,MALUM KİŞİLERİN SÖZLERİNİ TEKRAR ETMEYİ VE BOLCA HADİS İ ŞERİFLERİ İNKAR ETMEYİ VE SAHABEYİ TEKFİR ETMEYİ VE HATTA AŞAĞILAMAYI İSLAM ZANNEDEN ,MEALCİLER/AKILCILAR HEM KENDİLERİNE HEM DE ETRAFLARINA ÇOKCA ZARAR VERİYORLAR..BU İNSANLARI UYARMAK LAZIM..HEPSİ BİZİM İNSANIMIZ VE DAHA DÜNE KADAR EHLİ SÜNNETE TABİİ OLAN İNSANLAR..DİĞER YAZARLARIN VE İSLAM MÜTEFEKKİRLERİNİN DE BU KONUYU AÇIK VE NET OLARAK İŞLEMELERİ VE GÜNDEMLERİNDEN HİÇ DÜŞÜRMEMELERİ GEREKMEKTEDİR..SELAM EDİYORUM..
 • mhmtmhmt1 ay önce
  Müslümanız elhamdülillah. Ama yaşayışımızda her türlü yanlış uygulama artmıyor mu? Sahabiye hürmet artıyor, artırılıyorda doğruluk, merhamet, saygı sevgi artacağına neden azalıyor. İktidarımızda değerlerimiz neden kayboluyor. Dinimiz kuran yaşanıyor mu, sahabiye saygı artarken sahabi yaşayışındaki öz neden artmıyor. Din ve dini kavramlar kullanılıyor ama yaşanmıyor. Birilerini susturması için din kullanılıyor, dini kavramlarımız kullanılıyor ama yaşamaya gelince yan çiziyoruz. Anlatabiliyor muyum. Vebale girmek çok kolay ve korku yok. Allahtan korkma yerine insanlardan korkar hale geldik. Kul hakkına girmekten çekinmeyen bir toplum olduk. Yanlışta yapsak günaha da girsek her zaman haklıyız yağ gibi hep üsteyiz.Empati yapma yok. Hatalarımızdan yanlışlarımızdan ders alma yok. Gerekirse yanlışımızı bile savunmaktan çekinmiyoruz buna da tebliğ cihat diyoruz. Acaba kim kurana sahabiye Peygamberimize saygısızlık yapıyor? Allah korkusu kalplerden kalkmışsa adımız Müslüman olsa ne anlamı var. Adımız gibi olup yaşamak zorundayız. Bakın o zaman bulunduğumuz ortam asrı saadet olmuyor mu? Sahabiye özenme olmuyor mu? Sahabi adını kullanarak yanlış yaparsan kimse kimseye inanmaz. Allah Müslümanlara akıl fikir versin.
 • TalhaşerifoğluTalhaşerifoğlu1 ay önce
  Yerinde, zamanında çok güzel bir yazı olmuş. Allah razı olsun. Böyle yazıları çok önemsiyorum. Böyle yazılar İslâm âlemindeki, Türkiye'deki din ile kavgası olanları deşifre ediyor. Gaflet uykusundan uyanmak ve uyarmak lazım. Peygamber sahabesinekem gözle bakanlar, sahabe kadılığını yapanlar, alleme-i cihan da olsalar bu ümmetin evlatlarına bir faydaları olmaz.Bu ümmeti fitneye düşürmekten öteye geçemezler. Müslümanların din emniyetine hizmet eden bu yazınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum, dua ediyorum.İyi ki varsınız, Allah sizin gibilerin sayılarını çoğaltsın.
 • SARITAŞ SARITAŞ 1 ay önce
  Allah razı olsun kardesim
 • Yusuf beyYusuf bey1 ay önce
  Beyefendi allah razı olsun canI gönülden katılıyorum günümüzde Tv lerde ilhiyatlI Hoca görünemli ehli sünnet ve sahabe düşmanlarını görüyoruz Rabbim bu munfıklara fırsat vermesin Rabbim şeylerin muhafaza eylesin.
 • Ahmed SerhendAhmed Serhend1 ay önce
  RADIYALLÂHÜ TEÂLÂ ANHÜM".
 • dine düşman olduğunu söyleyemeyen, sahabeye hakaret ediyor..dine düşman olduğunu söyleyemeyen, sahabeye hakaret ediyor..1 ay önce
  Çağımızın en organize (bireysel değil) sahabe düşmanları iran' da yaşamaktadırlar; Allah onların belalarını versin!
 • Ozr487gcOzr487gc1 ay önce
  Açık açık husumetini ifade edenler,gizli veya cahil hasimlardan daha iyidir.Bu zaman kötü değil pek kötü,çok kötü.Kimin ne olduğu nere çalıştığı,nereyle bağlantılı olduğu belli değil.Şahsen kutsal hususunda şu an kendimden başka kimseye inanmam.Kendunden kırmanın başkasından korkması gayet doğal olsa gerek. Yazı alıntı yazısıdır içerik olarak...

Günün Özeti