Piyasa Şeytanları(1)

06 Şubat 2019 Çarşamba

İslâm coğrafyasının kahır ekseriyetinin çağın Nemrudları tarafından ateşe verildiği bir zamanda “Kur’ân Müslümanlığı” maskesini takarak Müslümanlara üsve-i hasenemiz olan Hz. Muhammed (sav)’in sünnetini/siretini, hadislerini inkâr ettirmeye çalışanlar, Nemrud’un ateşine odun taşıyan katırları aratmıyorlar. Bunlar “Allah adıyla aldatan” piyasa şeytanlarının müşahhas örnekleridir. Rabbimiz uyarıyor:

“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı, Allah’la sizi aldatmasın.

Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.” (Fatır Sûresi/5-6) 

Allah adıyla aldatan tahrifatçı ve tahribatçı piyasa şeytanları sureti hakikatten görünerek “biz ıslahatçıyız” derler. Bir uydurma hadisi gösterip binlerce sahihi hadisi inkâr ettirirler. Hadislere saldırırken onların gayesi doğruyu yanlıştan ayırmak değil, hadislerle mü’minlerin arasını açmaktır. Çünkü onlar insanları Kur’an’a davet ediyoruz, derken insanları Hz. Peygamber (sav)’i ve hadisleri terk etmeye davet ediyorlar. Asıl hedefleri budur. “Halk bize ne der?” putuna iman ettikleri için bunu açıkça söylemezler. Şimdilik Hz. Peygamber (sav)’i ve hadisleri tasfiye edecekler, sonra da Kur’an-ı Kerim’i işlevsiz hale getirmek için her türlü yolu deneyeceklerdir. Eski din mensupları kitapları değiştirdiler. Bunlar ise –Kur’an’ı- değiştiremeyeceklerine göre, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini anlamlarının dışına taşırmak için Kur’an’ın en önemli tefsiri olan hadisleri kaldırmaya, işlevsiz kılmaya çabalıyorlar.

Rasûlüllah (sav)’in sünnetini/siretini, hadislerini inkâr etmekle ve ettirmekle bilinen kibir maskarası, şöhret budalası piyasa şeytanlarının hedefi; “Tarih Kadısı”, “Ümmet Kadısı” olup herkesi tekfir etmektir. “Hadis Usûlü, Yalan söyleme Usûlüdür” demek, usulü hadis âlimlerini küfürle itham etmek demektir. Hadisleri “rivayet kültürüdür” gerekçesiyle reddedenler, çoktan Kur’ân’ı red ve inkâr etmişlerdir. Çünkü Kur’ân da bize mütevâtir rivayet yoluyla gelmiştir. Bu piyasa şeytanlarına sormak lazım Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğunu Yahudilerden mi öğrendiniz?

Günümüzde piyasa şeytanları tarafından sürdürülen hadis/sünnet inkârcılığının, usûl-ü hadis ilmini reddetmenin arka planında Kur’ân’ı inkâr vardır. “Hadis usûlü” adını verdiğimiz usûl, bir ilim dalı ve yöntem olarak elbette beşer aklının ürünüdür, ictihadîdir. Dolayısıyla da “eleştirilemez” değildir. Nakle dayalı bir bilginin doğruluğunu test etmenin ilk adımı, o sözü nakledenlerin “güvenilirlik” ve “hafıza” durumlarının kontrol edilmesinden başka ne olabilir ki? Kur’an bize bir fâsık haber getirdiğinde bunu araştırmamızı emretmiyor mu? O halde hadisçilerin ortaya koyduğu usul, Kur’an’ın söylediğini pratiğe yansıtmaktan başka ne olabilir ki? Güneşe evet, ışıklarına hayır demek ancak ömür boyu karanlıkta kalmak isteyen ahmakların sözü olabilir. Behey ahmaklar arkaya bakmadan araba bile sürülmüyor .... Siz geçmişe bakmadan geleceği inşa edeceksiniz öyle mi? Dinde hadisi/sünneti inkâr edenlerin inkâr edemeyecekleri herhangi şey yoktur. Şunu bilelim ki; üç sınıf insan vardır: 

1- Ulema 

2- Umera 

3- Fukara. 

Ulema bozulunca din, Umera bozulunca devlet, fukara bozulunca ahlâk elden gider. Ulemayı bozan hırs, Umerayı bozan adaletsizlik, fukarayı bozan riyakârlıktır.

Sünnet ve Ehl-i Sünnet düşmanlığı, Peygamber düşmanlığıdır. Ehl-i Sünnet, herhangi bir oluşumun alternatifi değil, Ehl-i Beyt’i de ihata eden bir asıldır, İslâm’ın kendisidir. O, ashaba Allah Rasulü’nden tevarüs etmiştir. Nitekim İbnTeymiyye (Rh.a.) şunu söyler: “Ehl-i Sünnet, Allahû Teâla Ebû Hanife, Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’i yaratmadan çok önce var olan mezhebin adıdır.” (İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sünneti’n-Nebeviyye, II, 266). Yani ehl-i imanın fıtrî belleğidir. Bilerek ve inanarak dinde sünneti inkâr eden; ne sünnidir, ne şiidir o tam bir harbidir.

Hilafet-i Şer’iyye’nin yokluğunda İslâm coğrafyasında küfrün umut avcıları, Allah’ın dinini sorgulayan ve yargılayan anneden doğma savcılar oldular. Ziya Paşa ne güzel söyler: “Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkâr/Katır mühürdar oldu, eşek defterdar!” Müslümanları dinlerinde ve imanlarında şüpheye düşürmeyi hedef haline getiren bir hayli piyasa şeytanı vardır. Fudayl bin Iyad (Rh.a) der ki: “Şeytan üç şeyden biriyle insanı tuzağına düşürür; Kendini beğenmesi, Amelini gözünde büyütmesi, Günahlarını unutması...” Hakikat karşısında kendini beğenen, işlediği amelini gözünde büyüten, günahlarını unutan bir kimsenin piyasa şeytanı olması kaçınılmazdır. Rasûlüllah (sav)’in hadislerini “rivayet kültürü” gerekçesiyle reddeden piyasa şeytanları, anne ve babalarını inkâr eden haramzadelerdir. Çünkü onlar annelerinin ve babalarının kim olduklarını rivayet yoluyla öğrenmişlerdir. Aynı gerekçeyle hareket ediyorlarsa her gün kendilerine yeni bir anne ve yeni bir baba bulmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla piyasa şeytanlarında ne adalet olur ve ne de asalet. Sadece zillet ve rezalet olur! 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • özgürözgür5 ay önce
  müthişsin güzel insan.çok güzel aydınlatıcı sözlerin var güneşe evet ışığına hayır gibi..ancak senin gibi bir insan benim gibi şeytanın ve öfkesinin esiri olmuş çaresiz bir insanı yola getirip beni hidayete kavuşturabilir.senin örencin olmak isterim varmı bunun yolu çaresizim.dört duvar arasına kilitlemişim kendimi şeytandan kutulamıyorum.hep şeytan galip geliyor bana hükmediyor.
 • Ayhan Ayhan 5 ay önce
  Ya kardesim birileri birseyler yaziyor dogru veya yanlis sende atese korukle gitmissin saldirmissin savas cigirtkanligi yapmissinhicde ilmi birsey yok kuru bir yazi.ehli sunnetmis bir turlu anlayamadik bu ehli sunneti dinin icinde bir din baska deyil
 • Caner CanikliCaner Canikli5 ay önce
  Muhterem hocam, isabetle "Piyasa Şeytanları" çok büyük birtehlikeden bahsetmişsiniz. Bu tehlike Amerika ve Rusya'nın bir olup ülkemizi bombalamalarından daha bir tehlikdeidir. Yorum yazan Mealci Mustafa, Allah'ın şu âyetini hiç okumuyormusunuz; ."Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik." (Bakara Sûresi/151) Peygamber sadece kitabı okumamış bir de kitabı öğretmiş.Kitaba evet, muallimine hayır demek, kitabı inkâr edip "Piyasa Şeytan"larından olmaktır. Yol yakınken busapıklıktan vazgeçin. "Kur'ân Müslümanlığı" maskesi sizi kurtarmayacaktır. Size Peygamberin hadislerini/sünnetini, siretini inkâr ettirenler, sizi kendileriyle birlikte cehenneme götürmeye çalışıyorlar. Burada Mustafa Çelik hocamızın yaptığı sadece bir tebliğtir. Allah kendisinden razı olsun, kalemini kılıç yapıp piyasa şeytanlarının boynun köküne indirsin.
 • Ali rızaAli rıza5 ay önce
  Yazdıklarınızın doğruluğuna sizde inanmıyorsunuzdurçünkü en azından islam tarihi okumuşsunuzdur, kuranın mealini okumuşsunuzdur
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Rasulullah sav yürüyen Kur'an ise neden hadis hadis diye kuduruyoruz . Kur'an'a kendinden birşey katmayan peyganber as min neden hadislerinde baş vuruyoruz. Kur'an apaçık. 2:99 Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasıklardan başkası inkâr etmez6:114-115 Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.6:126 Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.7:52 Andolsun, biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık.10:37 Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.11:1 Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır12:111 Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir.16:89 Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.17:12 Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.18:54 Andolsun, bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan, her şeyden çok tartışmacıdır.18:109 De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve yardım için bir benzerini (bir o kadarını) dahi getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi.24:58 Ey iman edenler, yeminlerinizin malik olduğu ile sizden olup da henüz erginlik çağına ermemiş olan (çocuk)lar, (odalarınıza girmek için şu) üç vakitte izin istesinler: Sabah salatından önce, öğleyin üstünüzü çıkardığınız vakit ve yatsı salatından sonra. (Bu) Üçü sizin için mahrem (vakitleri)dir. Bunların dışında size de, onlara da bir sakınca yoktur; onlar yanınızda dolaşabilirler, birbirinizin yanında olabilirsiniz. İşte Allah, size ayetleri böyle açıklamaktadır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 41:2-3 (Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmiştir. Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış' Arapça Kur'an (veya okunan) kitaptır;44:2 Apaçık Kitaba andolsun
 • EnsarEnsar5 ay önce
  Allah razı olsun. Kaleminiz daim Hakkı yazsın. Ümmet öyle bir hâle gelmişki, söz hak olduğu halde örnekte zikredilen alim isminden dolayı hakka yüz çevirir olmuşuz. Rabbim Ümmeti Muhammed'e dirlik ve birlik versin.
 • ORHAN İNANORHAN İNAN5 ay önce
  KIYMETLİ HOCAM,ÖNCELİKLEYAZINIZDAN DOLAYI ALLAH(CC) RAZI OLSUN DEMEYİ BİR BORÇ BİLDİM.MÜKEMMEL BİR YAZI OLMUŞ.ÖZELLİKLE BİR MERKEZDEN İLHAM ALDIKLARI ANLAŞILAN ÇOĞU BÜYÜK DİPLOMALI MALUM ZİHNİYET SAHİPLERİNİ VE AMAÇLARINI ÇOK GÜZEL İZAH ETMİŞSİNİZ.YAZINIZDAN ANLADIĞIM KADARIYLA ,SÖYLEYECEĞİNİZ ÇOK FAZLA ŞEY VAR ANCAK,BU KISA YAZIDA İŞİN EN ÖNEMLİ KISIMLARINA VURGU YAPMIŞSINIZ..KEŞKE O FİKRİYATIN MÜNTESİPLERİ BU YAZILARINIZI ÖFKELENMEDEN ,HEMEN REDDETMEDEN BİRAZ DÜŞÜNEREK OKUSALAR.OKUSALAR VE ANLAMAYA ÇALIŞSALAR.ÇEVREMİZDE DE BU GRUBA DAHİL İNSANLAR MEVCUT.HALLERİ BİZLERİ DERİNDEN ÜZÜYOR.DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZDE ÇOK SİNİRLENİYOR VE SAHABELER DAHİL BÜTÜN İSLAM MÜTEFEKKİRLERİNE ŞİDDETLİ HAKARETLER EDİYORLAR. YENİ DİN TANIMLARININ TEMELİNİ,ESKİ DEDİKLERİ ,GELENEKSELCİ ANLAYIŞ DEDİKLERİ,HİKAYE VE MASALLAR DEDİKLERİ TEMEL SUNNİ İSLAM İTİKADINI TEKFİR ETMEK oluşturuyor. RABBİM BU FİTNECİLERİN ŞERRİNDEN BİZLERİ ,AİLEMİZİ VE ALEM İ İSLAMI KORUSUN İNŞAALLLAH..
 • Huzeyfe abdullahHuzeyfe abdullah5 ay önce
  Allah razi olsun hocamizdan.Allah kalemini guclendirsin.hep hakki soyletsin
 • Veli EzherVeli Ezher5 ay önce
  Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok güzel bir yazı olmuş. Bizi Peygamberimizden koparmaya çalışanlara tokat gibi cevap verimilmiş. Allah razı olsun. Bu mekale Piyasa Şeytanları/1 'nın devamı. Galiba bir yanlışlık yapılmış. Tekraren Piyasa Şeytanları/1 yazılmış. Halbulki Piyasa Şeytanar/2 olması gerekir. Mümkünse düzeltin. Okuyucu yanılabilir, böyle bir yazıyı kaçırabilir. Selam ve dua ile!

Günün Özeti