İslâm’a teslim olun kurtulun/2

29 Ağustos 2018 Çarşamba

İslâm’a teslimiyet, pazarlıksızdır. Teslimiyette pazarlık, tamamen imanî bir hastalıktır. “La ilahe illallah” deyip Hakk’ın hakkını teslim etmeyenler, İslâm’ın dışında her şeye teslim olurlar. İslâm’a teslimiyetleri arızalı olanların arsızlık ve hayâsızlıklarının ölçüsü olmaz. 

İslâm’a teslim olmak, Müslüman olmanın varlık sebebidir. Teslimiyeti olmayanın Müslümanlığı da olmaz. Allah’a, kitabına, Peygamberine, Müslüman idarecilere ve bütün Müslümanlara karşı samimiyet, İslâm’a teslim olmanın muharrik unsurudur. Teslimiyet samimiyettir, samimiyette İslamiyet’tir. Samimiyetin tükendiği ve tüketildiği yerde İslâmiyet olmaz.

Müslüman olmak; hem İslâm’a teslim olmak ve hem de İslâm’a teslimiyete zemin hazırlamaktır. Her kalbi bir ülke gibi fethe, başka bir ifade ile futûhu’l-kulûb’dan futûhu’l büldana (beldelerin fethine) imkân hazırlamaya çalışmakla görevli olan mü’min, bazen bütün bir ülkenin tek bir kalb haline geldiğini de görebilir. Bu açıdan Hz. Peygamber’in komşu devlet ve kabile başkanlarına yazdığı İslam’a Davet Mektupları dikkat çekici özellikler taşımaktadır. Bu mektuplar her şeyden önce İslam devletinin tebliğ görevinin bulunduğunu tescil etmektedir. Bunun yanında da yöneticilerin sorumluluklarının yönettikleri ülke çapında büyük ve ağır olduğunu ortaya koymaktadır. Mesela Hz. Peygamber Rum’un büyüğü Herakliyus’a gönderdiği mektubunda “İslâm ol, kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen sana iki kat ecir vardır. Yok, reddedersen, yönettiklerinin vebalini de yüklenmiş olacaksın...” (Buharî, bed’ul-vahy 6. cihad 102: Müslim, cihad 74; İbn Mace, mukaddime 10; Ahmed b. Hanbel, l, 263; IV, 257, 378) buyurmaktadır. Öte yandan; kendi toplumları içinde belli bir mevki ve etki gücüne sahip olanlara (müellefe-i kulûb), İslâm’a ısındırmak için zekâttan pay ayrılmış olması, ganimetten onlara biraz fazla ikramda bulunulması hep bir kabile ya da ülke haline gelmiş kalbleri İslâm’a açarak kısa yoldan hedefe ulaşmak maksadına yönelik ilke ve uygulamalardır.

Peygamber Efendimiz (sav)’in iki kelimeden meydana gelmiş bu hadisi “İslâm ol, kurtul”;insanlığın ebedi kurtuluş reçetesidir. İnsanlık âlemi İslâm’a teslim olma hususunda ayak diretiyor. İslâm’a teslim olunmadan insanlığın içine düştüğü hüsran ve buhran son bulmaz.

İslâm’a teslim olmak; Allah’tan gelen her bir davete, “âmentü ve eslemte/inandım ve teslim oldum” diyebilmektir. Teslimiyet; kulun Rabbini tanıması, O’nun nizamına itibar etmesidir. Tıpkı İbrahim gibi. “Rabbi ona ‘teslim ol’ dediğinde, karşılığı şu oldu: ‘Âlemlerin Rabbine teslim oldum.” (Bakara Sûresi/131) Tıpkı tazecik canını Allah için kurban vermeye hazır olan İsmail gibi. (37 Saffât/102-103) Tıpkı Mekke’de her türlü olumsuzluğa ve tehlikeye rağmen Hz. Muhammed’i seçen ve o uğurda hicrete razı olan, “anam babam sana fedâ olsun ey Peygamber!” sahabeler gibi. (10 Tevbe/100) Tıpkı can pazarı olan Bedir öncesi Rasûlüllah’a (sav); “Ey Allah’ı Rasûlü! Allah sana ne emrettiyse onu yap. Biz seninle beraberiz. Biz İsrailoğullarının Hz. Musa’ya dedikleri gibi “Git Rabbin ve sen savaş; biz burada oturup bekleyeceğiz” (5 Maide/) demeyiz. Biz deriz ki “Git ve Rabbin ve sen onlarla savaş, fakat biz de seninle birlikteyiz.” Seni hak olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki senin yürüdüğün yere kadar yürürüz” diyen Mikdâd ibnu Esved gibi. (Buharî, Tefsir/5-4609, Meğâzî/4-3952) Tıpkı, “ya imanın ya da canın” diyenlere karşı “canım belki, fakat imanım asla” diyen iman erleri gibi. Tıpkı bütün devirlerde her türlü dünyalık vaadlere karşın imanından taviz vermeyen samimi Müslümanlar gibi. Tıpkı içki, kumar, fala bakma ve put yasağı getiren âyetin sonunda ki; “... Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”(5 Maide/91-92) sorusuna; “Evet Yarabbi! Vaz geçtik” diyen seçkin mü’minler gibi. (İbni Kesir, Muhtasar Tefsir 1/547) Tıpkı, tesettür emri geldiği zaman, sırf Allah’a itaat etmek, O’nun emrine teslim olmak için evinde ne bula bilirse onunla örtünen, Peygamber diliyle övgüyle mazhar olan  Muhacir ve Ensar kadınları ve onları izleyen iffet timsali mü’mineler gibi. (Buharî, Tefsir/24-4758, 4759) Teslimiyet şuuru; ertelenen İslâmî hayatın İslâm’da olamayacağına inanmaktır. İslâm’a rağmen beşeri sistemlerden ihsan beklememektir. Şunu bilelim ki; küfrün silahı olur, ama asla ihsanı olmaz. Küresel ve bölgesel ayrım yapmaksızın firavunlara isyan etmek, İslâm’a teslim olmanın farkına varmaktır.

Allah yolunda sakın “bana ne!” deme! Aksine  “bana düşen ne?” de... İşte o zaman “düşmezsin”. İşte o zaman düşenin de düşmesini önlersin! 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • HukukçuHukukçu5 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenci kıyımına müdahale edip, kıyımı durdurmanızı, saygılarımızla, istirham ediyoruz.
 • mehmet akmehmet ak5 ay önce
  islama teslim olduklarını söyleyen ülkelerden bir tane örnek ver;temel insan haklarına saygılı,kadın ve çocuk haklarına saygılı,bilim ve teknolojide ilerleyip hem kendi halkına hemde insanlığa faydalı olan,refah içinde yaşayan,keşke bizde bu ülkede yaşasak diyebileceğimiz tek bir islam ülsei söyle.hatta mülteci olarak islam ülkelerinden kaçarak avrupaya sığınmak yerine diğer islam ülkelerine sığınan var mı acaba? ...
 • ŞaşkınŞaşkın5 ay önce
  İslama teslim olalım da hangi İslama!? Mesela hangi mezhebin tanımladığı İslama teslim olalım? ... Allah'a teslim olmayı anlıyorum da İslama teslimiyet biraz sorunlu geliyor bana.
 • HÜSEYİN ŞAŞMAZ***UZUNHÜSEYİN ŞAŞMAZ***UZUN5 ay önce
  Hz. Peygamber Rum’un büyüğü Herakliyus’a gönderdiği mektubunda “İslâm ol, kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen sana iki kat ecir vardır. Yok, reddedersen, yönettiklerinin vebalini de yüklenmiş olacaksın...”https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/crcfTKabFLM
 • SeyitalitemizelSeyitalitemizel5 ay önce
  Çelik hocam, güzel bir yazı olmuş. Allah kalemine güç kuvvet versin. Bu yazınız Haham ve Rahiplerin yolunu yol ezilmişlerin hoşuna gitmez. Onların hoşuna gitmese de siz yazmaya devam edin. Makaleriniz bize şevk veriyor.
 • mahmut günmahmut gün5 ay önce
  mustafabeyislama teslim olmak müslüman olmak ve cennetegitmek için yapılması gerekeniman lardan bir tanesi ama bu günkü iktidar sahipleri islama teslim olmuşlar mı yokAllahınyasakladığı bir çok şeyleri hala daha serbest olarak kabul etmiş ama Allahateslim oldum zannediyor kendilerinialdatıyorlar sizin de onları desteklemeniz aynen onlar gibiolduğunuz manasına gelmez mi. Allah için düşünerek bir cevap verin.
 • velimertvelimert5 ay önce
  aaaaaah Mustafa.....bütün bu deyub durdukların bizim ezelden kabulümuz...emredildiğin şeyi yap babacığım diyebilenlerden isen...sende kabulümuzsun....değilsen...az ötede oyna oyalan...

Günün Özeti