• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
TÜM YAZILARI

İslâm coğrafyasındaki terör karakolları

14 Ekim 2020


Mustafa Çelik İletişim: [email protected]

Bil ki; dünyada iki büyük tuğyan devleti vardır. Amerika ile Rusya. Bu iki devletin iradesiyle kurulmuş birtakım terör karakolları da vardır. Terörist devletlerin terör karakolları olur. Amerika’nın terör karakolu İsrail, Rusya’nın terör karakolu da Ermenistan’dır. Bu iki terör karakolu, Müslümanların yaşadıkları coğrafyada kurdurulmuşlardır. Bunların her birisi Müslümanların kalbine saplanmış zehirli birer hançerdir. İslâm’ın hâkimiyeti adına bu iki terör karakolu yıkılmadan, enkazı tarihin çöplüğüne atılmadan Müslümanların rahat etmeleri mümkün değildir. Rabbimiz mü’minleri göreve çağırıyor:

“Fitneden eser (hiçbir zulüm ve baskı) kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.”  (Bakara Sûresi/ 193) Bu âyet-i kerimeye göre varlığını kan ve katliamla sürdüren terörist Ermenistan ve terörist İsrail’e karşı mücadele etmek, Allah’ın emrine uymaktır. Temel hak ve hürriyetlere yapılan tecavüz, baskı, zulüm, işkence ve fitne ortadan kalkıncaya, Allah için şer’î-hukukî düzen, kamu düzeni, ülkede tamamen yerleşip işler hale gelinceye kadar müstevli harbi ve mürtedlerle savaşmak Allah’ın emridir. Eğer akıllarını kullanarak inkâra, işkence ve zulme son verirlerse, bilsinler ki, Allah onların işledikleri amelleri biliyor, görüyor, davranışlarını mükâfatlandıracaktır. Düşmanlık sadece zalimlere karşıdır. Müslümanların zalimlerle mücadeleleri kıyamete dek kesintisizdir. Ermenistan’ın zihniyeti, yayılmacı ve yaygaracıdır. Ermenistan, bir vahşetler yumağıdır. Müslüman Türkleri ve Müslüman Kürdleri samanlıklara doldurarak cayır cayır yakmışlardır. Hamile kadınların ırzına geçtikten sonra dirgenle karnını deşerek vahşice katletmişlerdir. Bu katiller kadar bunları destekleyen devletler ve topluluklar da tehlikelidirler.

Amerika ile Rusya, kurdukları terör karakolları ile birlikte insanlığın güvenlik sorunlarıdır. İnsanlığın müşterek özlemi; Amerika’sız, Ruya’sız, Ermenistan’sız ve İsrail’siz bir dünyadır.

Ermenistan’ın varlık sebebi de, tıpkı İsrail’in varlık sebebi gibi kan ve katliamdır. Ermenistan bir devlet değil, bir terör karakoludur. Ermenistan’a devlet demek, katile bir iltifattır. Ermenistan Ermenileri, yıllarca Rus yayılmacılığının bir öncü kolu olarak katliamlar yaptılar. Ermeniler, Hıristiyanlığı kendi kirli emellerine ulaşmak için bir kılıf olarak kullanırlar. Ermenistan Ermenilerinin yaptıklarının hiçbir dinde yeri yok.

Bugünkü Ermenistan toprakları bir zamanlar Müslüman Türklerin ve Kürdlerin çoğunlukla yaşadıkları ve yönettikleri topraklardır. Ermeni vilayeti kurulduğunda Müslümanlar çoğunluktu. Ruslar kademe kademe bölgedeki Müslüman nüfusu azaltıp, Ermeni nüfusunu artırdı. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı topraklarından ve İran’dan on binlerce Ermeninin bölgeye göç ettirilerek, nüfus dengesi değiştirilmeye başlandı. Şehirdeki camiler ya kilise ya da depo yapıldı. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Rus Çarlığı’nın Ermenileri yine bölgeye göç ettirmesi, bölgedeki Müslümanları da Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakması Revan ve civarının Ermenistan’a dönüşmesindeki son adımdı. Ermeni vilayeti kurulduğunda bölge nüfusunun yüzde 74’ünü Müslümanlar oluşturuyordu. Bölgedeki Ermeni nüfusu Ermeni vilayeti kurulduğunda yüzde 21 iken 1916’da yüzde 58’e ulaşacaktı. Aynı durum bölgenin merkezi Revan’da da gerçekleşti. 1908’de Revan’ın yüzde 59’u Türk iken, 1917’de bu rakam yüzde 45’e düştü. 1932’de ise yüzde 6’ya kadar inecekti.

1917’de Çarlık Rusya’sının yıkılmasından sonra Ermenistan kuruldu. Böylece yüzyıllar önce İran ve Bizans’ın sınır boylarında dinî ve siyasi bir problem haline gelerek, iç kısımlara dağıttığı Ermenileri, yayılma arzusunda olan Rusya, yeniden bölgeye taşımıştır. Eçmiyazin Kilisesi etrafında Ermeni nüfusun yoğunlaşması o güne kadar Müslümanların yaşadığı coğrafyanın Hıristiyanlaştırılmasına sebep olmuştur. Başka bir ifadeyle Erivan Hanlığı Ermenileştirilmeye çalışılmıştır. Bu da Ermenilerce, Rusya tarafından kendilerine verilen bir imtiyaz gibi algılanmıştır. Ancak Rusya bölgede tam hâkimiyeti sağladıktan sonra Ermeni toplumunu Slavlaştırma Politikasını hayata geçirmiş ve bundan kesin sonuç alamayınca emperyalist emelleri için Ermenileri yönlendirmeye başlamıştır. Uzun vadede Rus siyasetiyle gelişen Ermenistan’ın bu durumu bir anlamda Ortadoğu’da kurulacak olan İsrail’e örnek teşkil etmiştir. Ermenistan terörist Hıristiyanlardan, İsrail de terörist Yahudilerden meydana gelmiştir. Bunların ikisi hem işgalcidirler ve hem de katliamcıdırlar. Ayrıca tarihi süreç içerisinde Rusya kendi bünyesindeki yönetim değişikliklerine rağmen Kafkasya’daki bu politikasını hiç değiştirmeden günümüze kadar getirmiştir. Bugün Ermenistan tamamen Rusya’nın emrinde çalışan, Müslüman kanını akıtıp katliam yapan bir terör karakolu olarak vazife görmektedir. Bir vahşi zalimler güruhu ile karşı karıyayız. 

Zalimler karşısında eğilirsen basamak, dik durursan mazlumlara sığınak olursun. Allah’tan gelmiş olan vahyin kıymetini bil, ecnebi düşünceler kalbe saplanmış birer bıçak. Zalimler karşısında sığınak ve dayanak aramaya gerek yok, Asr-ı Saadet bizim için en müşfik kucak! 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Kuran siz müslümanlardan daha ne bekleniyor. Bir tarikata bağlı olan kişinin bol sevaplı zikirden başka bir şey yapamaz meal okumaktan korkar. Tarikatlar meal OKUMAYIN okuyup mana verirseniz maazallah imanınız tereyağından kıl çeker gibi gider. Kendimize hiç sorduk mu Neden kardeş olamıyoruz.? Kurtulalım kurtarıcılardan tek kurtarıcı Allah subhanehu ve teala ve onun Rasulüne ümet olmaya . Varmısınız haydi vakit tamam  ümmet olma vakti, ümmet , birlik olalım KURAN CATISI altında. Meshep siz tarikat sız örf ve adetlersiz Medine dönemi gibi Ensar olalım Muhacir olalım Allah subhanehu ve teala için Rasulullah sav için iman için ebedi varış yeri olan cehennemden korunmak için. Abdestin farzlarında bile bir karara  varamayanlardan kopup KURTULABİLECEKMİYİZ TARİKATLARIMIZDAN MESHEPLERİMİZDEN ÖZE DÖNEBİLECEKMİYİZ MEDİNE DÖNEMİ ne, mezhep ler yok tarıkatlar yok dinin imanın önünde örf ve adetler yok türbeden, yatırdan şeyh ten istemek, himmet beklemek yüzü suyu hürmetine yok.... Fâtiha Sûresi. 5. Ayet Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.... Var, kuran var Kurani ahlak ve Rasulu ahlakta gercek kurtuluş var. Anlayalım artık bu din adamlarıyla olmuyor . Şu kuran okuyan kişi yarın bir gazetede zulüm gördüğünü görsek  kılımız kıpırdamaz  . her kafadan bir catlak ses çıkar , zulmü hak etmiştir , niye yardım edelim onlar bizim mezhepten değil , hele bizim tarikattan değil , halidi kolundan hiç değil. Nerede müslümanlar kardeşti ayeti nerede hadisi şerifi . 49 / 10 - Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz. Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (kâmil mânâda) îmân etmiş olmazsınız.” [Müslim-Ebû Dâvud Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zâlime) teslim etmez. Kim, Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allâh da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeble Allâh da onu kıyâmet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın bir kusurunu örterse, Allâh da kıyâmet günü onun  kusurunu örter.” [Buhârî-Müslim]
 • Yanıtla

Mustafa

Yıllardır meal OKUMAYIN bir şeyh bağlanın dinleyin diyenlere dur kim diyecek. Haşa Kuran herkez anlamasın diye mi gönderildi siz anladınız biz anlamayız mı. Kamer suresi 17_22_32_ve 40 andolsunki biz kuranı kolaylaştırdık düşünüp öğüt alan yokmu. Âyetlerini inkâr mı ediyorsunuz.? Düşünün tıp fakültesini kazandınız üniversitede şunu diyor hocalar siz bu kitaplardan anlamazsınız çok anlaşılmaz kelimeler var. Biz anladık doktorluk yaptığınız müddetçe bizden dinleyeceksiniz bizi dinleyeceksiniz. Ve ya hukuk fakultesindesiniz avukatlığınız yaptığınız müddetçe bize gelip bizi dinleyin bu kitapları anlamak çok zor siz anlamazsınız dese kim hukukcu veya doktor olmak ister Korunan peyganber, soy olduğunu söyleyeni kim koruyor. Isrâ Sûresi 73 - (Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. 74 - Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin. 75 - O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. 76 - (Ey Muhammed!) Yakında seni yurdundan çıkarmak için, muhakkak ki rahatsız edecekler ve o takdirde onlar da senin ardından pek az kalacaklardır. 77 - Bu, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerimiz hakkındaki sünnetimizdir. Bizim sünnetimizde herhangi bir değişme göremezsin
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23