Amerika küresel haydutların devletidir (1)

20 Şubat 2019 Çarşamba

Amerika, çapulculardan, haydutlardan meydana gelmiş küresel katiller devletidir.. Kulluk kitabımız Kur’ân-ı Kerim’e göre Amerika’nın tehditleri, şeytanın tehditlerine tekabül etmektedir. Rabbimiz haber veriyor:

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara Sûresi/ 268)

Bu âyet-i kerime’ye göre devletleri, ülkeleri fakirlikle tehdit eden Amerika, küresel bir şeytandır. Ekonomik yaptırımlar, tarih boyunca ülkeler tarafından uygulanmış ve bundan sonra da muhtemelen uygulanmaya devam edecek bir dış politika aracıdır. En basit anlatımıyla ekonomik yaptırım, bir ülkenin siyasi amaçlar da dâhil olmak üzere kendi hedeflerine ulaşmak için ekonomik gücünü ve ticaret, yatırım, sermaye akışı gibi ekonomik enstrümanlarını kullanarak diğer bir ülke üzerinde baskı uygulamasıdır. Illuminati Çetesi mensubu olan on üç hanedan devlet tahvillerini, kredi derecelendirme kuruluşlarını ve sanal para operasyonlarını, kendi emellerine teslim olmayan ülkeleri iktisadi krize sürüklemek için kullanmaya başlamıştır. Sanal para sistemi ve devlet tahvilleri, son bir asırdır ülkelerin ekonomilerini felç etmiştir. Meselâ: Bundan 165 yıl önce Osmanlı devleti; Kırım Savaşı’nı finanse etmek için, devlet tahvili çıkararak borçlanmaya karar vermiştir. Daha sonra paraya ihtiyaç duyduğu her dönemde ‘devlet tahvilleri’ yoluyla borçlanmayı tercih etmiştir. Devlet tahvillerini satın alan bankerler, verdikleri paranın geri ödemesini veya yeniden yapılandırılmasını takip etmek için bir banka kurmayı tercih etmişlerdir. Bankanın kurucu ortakları şunlardan oluşuyordu: Rothschild Ailesi, Atkinson Wilkin, Péreire Kardeşler ve Théodore Baltazzi. Savaş dolayısıyla alınan borçları tahsil etmek üzere 24 Mayıs 1854 tarihinde kurulan bu bankanın adı Osmanlı Bankası’dır. Rothschild ailesinin kontrolündeki bu banka, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını adım adım takip etmiştir. Osmanlı Bankası’nın bu milletin üzerinde olan tasallutu yıllarca devam etmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Illuminati çetesinin iç çemberinde yer alan Prof. Leon Morf’ın, T.C. Merkez Bankası Yasa Tasarısı’nı hazırladığını da unutmamak gerekir. Bir ülkede para basımını ve akışını takip edip sistematiğini çıkarmak aslında o ülke ekonomisinin röntgenini çekmek gibi bir şeydir. Parayı takip ederek, sistemin işleyişini öğrenmek mümkündür. Merkez Bankası parayı basıp bankalara belli bir faiz karşılığında veren bir kuruluştur. Son tahlilde Merkez Bankası ile küresel banker aileler arasında herhangi bir fark kalmamıştır. İnternet sisteminin yaygınlaşması ile sanal para sistemi yeni bir boyut kazanmıştır. Siber savaşı organize eden ve internet sisteminin karanlık yüzü olarak nitelendirilen ‘Darknet’, mafyanın ve Illuminati’nin emellerine hizmet eden çetelerin ve yer altı dünyasında söz sahibi olan baronların buluşma noktası haline gelmiştir. Dünya derin devletini kontrol eden Illuminati Çetesi, sermayeyi kontrol eden on üç hanedanın ortak organizasyonudur.

Modern dünyada savaşların kahır ekseriyeti ekonomik olarak gerçekleşmektedir. Amerika, ekonomik imkânlarını kendisi dışındaki ülkelere karşı bir silah olarak kullanmaktadır. Günümüzde küresel ekonominin aktörleri arasındaki karşılıklı bağımlılık, yeni problemleri beraberinde getirmiştir. Geçtiğimiz yıl Türk Lirası’nın ABD doları ve euro karşısında hızla değer kaybetmesi, kelimenin tam anlamıyla bir operasyondur. Amerika’yı yöneten Evanjelik çeteler, bunun adını ‘Ekonomik Yaptırım’ olarak dünyaya ilân etmiştir. Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana küresel egemen ABD’nin bu aracı neredeyse sınırsız bir şekilde kullandığını, kullanırken dost düşman ayrımı yapmadığını, bir yandan ekonomik yaptırımları hayata geçirirken diğer yandan daha fazlasını yapacağı yönünde tehdit ve şantajlara da başvurduğunu görüyoruz.  

Adaleti hafife alan ve her fırsatta ‘kuvvetli olan daima haklıdır’ diyerek orman kanunlarını ön plâna çıkaran ABD, kelimenin tam anlamıyla bir haydut devlettir. Düşünün bir devlet kalkıyor, diğer devletler üzerinde kendi ürettiği kanunlarla ve kendi politik-yargı sistemiyle kararlar veriyor, yaptırımlar uyguluyor, aldığı kararları silahla dayatıyor. Bu bir anlamda ‘Benim silahlı gücüm karşısında kimse duramaz, istediğimi yaparım’ anlayışının çok pervasız bir şekilde ön plâna çıkarılmasıdır. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Here vereHere vere4 ay önce
  Her fikir savunabilir bir kıymettedir hatta en adi en zifri en batıl en karanlık fikir dahi dramatik bir şekilde savunabilinir ve karşısındakinin zaafından batılından dolayı üstünlük kazanır. Ama gerçek şu ki hak haktır batıl batıldır hakın olduğu yerde batıl olmaz batılın olduğu yerde hak olmaz. Herkesin bir bagajı varsa bunlar birbirinin karşısında ya ezmeye ya ezilmeye mahkumdur. Halbuki ezmekte ezilmekte caiz değildir. Peki ne olmalı bagajsız olmalı müsbet olmalı müsbet olmaya kendinden başlamalı. Kal ile değil hal ile müsbeti, insaniyeti kübra olan islamiyeti temsil etmeli. Allah hakkı bilip tabiiyeti batılı bilip ictinabiyeti nasip etsin. Bir gün birilrini yerin dibine batırmak başka gün o birilerin yanında olmaktan dört köşe haz duymak batıl bir davranıştır. Doğrusu ne doğrusu ne kimseyi yerecek nede yücelteceksin objektif davranacaksın. Bagajında bir şey olmayacak yani birisini, birisinin karşısında iki büklüm oluşunu suçlarken bagajında beyzbol sopalı bir görüntü olmyacak. Tabiki zordur hakka tabiyet batıldan ictinab. Zordur çünkü bunun karşısında cennet vardır. Cennette ucuz değil cehennemde luzumsuz değil.
 • Talha ŞerifoğluTalha Şerifoğlu4 ay önce
  Mustafa hocam, yazınız yarını ağyarını da mâni bir yazı olmuş. Allah devamını getirsin. Yazınızda hem kukla ve hem kuklacıya işaret etmişsiniz. Allah razı olsun. Galiba yazınızda işaret ettiğiniz kukla ve kuklacıları göremeyecek kadar basit, aklı gözünde okuyucular da var. Yapılan yorumlardan bunu anlıyorum. Güneşin vazifesi doğmaktır, gözlerini kapattıp kör rolu yapan Amerikancılara heyl olsun. Selam ve dua ile..
 • HeyyyyyyyHeyyyyyyy5 ay önce
  Şu amerikanın stratejik ortaklarının halinide yazda yani kuklaciyi biliyoruz kuklalarıda yazda insanlar bilgi sahibi olsun ama yazmaya ne vicdanın nede yüreğin yeter basitsiniz basit
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Tevhidi sağlam olmayana ne yazarsan yaz anlamaz çünkü dinlemez.Arapça “vahhade” fiilinden türeyen tevhid; sözlükte, ‘birlemek, tek kılmak’ anlamına gelir. Terim olarak ise; Allah’u Teâlâ’yı (zâtında, rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim, sıfat ve fiillerinde tek kabul ederek) ibadetle birlemeyi ifade eder.Ayrıca tevhid, içerisine şu manaları da ihtiva eder:Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın isim ve sıfatları konusunda şirk’i reddetmektir.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın kullarına emredip, kullarından istediği Müslüman’ın pak inanıştır.Tevhid; Âlemlerin tek rabbi olan Allah’u Teâlâ tarafından gönderilen inanç ve ilahi dinin adıdır.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın varlığına, birliğine, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın eşi, benzeri, dengi, misli, ortağı olmadığına iman etmektir.Tevhid; yaratan, yaşatan ve yöneten olarak yalnızca Allah’ı kabul edip, başkalarını kabul etmemektir.Tevhid, Yaratan’ın sıfatlarını yaratıklara, yaratıkların sıfatlarını Yaratan’a vermeyi yasaklayan inançtır.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın kemal sıfatlara sahip olduğuna ve bütün noksan sıfatlardan ve mahlûkata benzemekten uzak olduğuna inanmaktır.Tevhid; bir olanı birlemek ve onu her türlü şirkten tenzih etmektir.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın tüm ibadeti hak eden olduğunu kabul etmek ve tüm ibadetleri O’na yapıp, O’ndan başkasına yapmamaktır.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın hak ilah olduğunu kabul edip, insanların kafalarındaki ve yaşantılarındaki tüm batıl ilahları red etmektir.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın varlığını kabul etmek değildir; Allah’u Teâlâ’yı şirksiz kabul etmektir.Tevhid; tüm peygamberlerin ortak inancı ve ortak dini olup, kavimlerine yaptıkları davetin adıdır.Tevhid; “la ilahe” ile red ettiren, “illallah” ile de kabul ettiren inanç sistemidir.Tevhid; inancı, ameli ve ahlaki ihtiva eden ilahi çağrıdır.Tevhid; insanları muvahhidler ve kâfirler olarak iki kısma ayıran bir rabbani ayırıcıdır.Tevhid; tevhidi dünya görüşü ve yaşayışını birlikte getiren inanç sistemidir.Tevhid; Allah’u Teâlâ’ya isyan eden tüm tuğyan ehli mahlûkatı; şeytanı ve şeytanlaşan tüm tağutları reddetmektir.Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın tüm hükümlerini kabul etmek, ona ve onun hükümlerine alternatif olarak sunulan beşeri sistemleri ve hükümlerini red etmektir.Tevhid, Müslüman’ın inancıdır. Ya da diğer bir ifade ile ancak tevhid inancının sahipleri Müslümandırlar.Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; tevhid inancının hayata yansımasının gerekliliğidir. Tüm peygamberler tevhid dininin tevhid elçileri olarak tevhid dinine çağrılarını yapmışlardır. Tevhidi daveti yaparlarken de tevhide muhalif şirk unsurlarına da savaş açmışlardır. İbrahim aleyhisselam’ı düşündüğümüzde elinde balta ile bir tevhid eylemini gerçekleştirdiğini görürüz. O müşrik kavmini tevhide çağırdığı gibi şirkle mücadelesini eyleme de dökmüştür. Ki Efendimiz aleyhisselam’da ve sahabelerinde de biz bunun örneklerini görmekteyiz. Tüm tevhid önderleri ve takipçileri, tevhidin gerekliliklerini hayatlarında göstermişlerdir. Tevhid davetini kabul edenler putlardan ve putçu sistemden, putperest kültür ve yasalardan uzaklaşmışlar, tevhidin ayrıştırıcı yönü hayata yansımıştır. Bu davet kıyamete dek devam edecek bir davettir. Bu daveti kabul edenler, tevhidin akidevi boyutunu öğrendikleri gibi ameli boyutunu öğrenip, davetin gereklerini hayatlarında yaşamalıdırlar
 • Veli EzherVeli Ezher5 ay önce
  Amerikanın gerçek çehresini gösteren böylesi güzel yazılara ihtiyacımız var. Anlamıyorum bazı arkadaşlar Amerikaya dokunan yazılar oldu mu hemen hopluyorlar. Bunları gördükçe kahroluyorum. Türkiyede ismi müslüman ismi olupta Amerikayı kayıranlar var. Amerikan kayısılarının sonu cehenneme varır, bizden söylemek. Hocam siz böyle yazılar yazmaya devam edin dualarımız sizinle beraber. Varsın ülkemizin Amerikancıları kahrolsunlar.
 • ORHAN İNANORHAN İNAN5 ay önce
  GÜZEL BİR TAHLİL VE TESPİT OLMUŞ.ELİNİZE SAĞLIK.AYET İ KERİMELERDEN VE HADİS İ ŞERİFELERDEN RAHATSIZ OLANLARA SÖYLEYECEK SÖZ ZİYAN HANESİNE YAZILACAĞINDAN,BUNDAN DA VAZGEÇİYORUM.
 • Can Ç Can Ç5 ay önce
  Sayın yazar Amerika kötü dediniz çok da güzel yazmışsınız, iyide bir kaç yorum almışsınız bittimi tatmin oldunuz mu ?Alternatifiniz ne iki ayet üç hadis yazarak 80 yıl beklettiniz hani Tayyip Erdoğan başa geçtiğinde kominizm saten bitti sıra kapitalizmde Türkiye de öyle yeni bir sistem doğuyorki Avrupa sı Amerikası korksun Adaletiyle ekonomisiyle yeni bir çığır açılacak diye yazıyordunuz. Bizde beklediğimize değdi diye düşünüyordukki rüşvet , torpil ,imar yolsuzluğu daha neler aldı başını gidiyor adalet mevla kayıra arkanda AKP li büyük baş biri yoksa vay haline suçsuzda olsan suçlu oluyorsun başka bir AKP linin karşısında. senin AKP li olman yetmiyor nerde ne kadar yalakalık yaptığına bakılıyor. .Bende beceremiyorum. Allah düşürmesin.
 • Caner CanikliCaner Canikli5 ay önce
  Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hocam, çok güzel bir yazı yazmışsınız. İşte Amerikaya karşı Müslümanca tavır budur.Amerikaya yalvarmayın, Amerikaya övmenin bir manası yok. Halkı Müslüman ülkeler bir önce Amerikaya haydut muamelesi yapmalıdırlar.Bu haydutu bu topraklarda kovmalıdırlar. Amerikanın Türk'e, Kürd'e, Araba faydası olmaz. Amerika talan peşinde.. Amerika karşısında Türk, Kürt,Arab ve diğer Müslüman kavimlerle tek cephe olma dileğiyle...
 • vatandas sabrivatandas sabri5 ay önce
  Haklısınız dünyadaki kötülüklerin terörün. Açlığin .savaşlarin .zulmün darbelerin sorumlusu suçlusu ABD denen şeytandır .ULUSLAR MAHKEMESİNDE YARGİLANMALİDİR. benim binlerce şehit polisimin.askermin .öğretmenimin. vatandasimin .binlerce kışkırtilaraköldürülen teröristlerinde katilidir.ey solyandançarkli takım bir zaman GÖ HOMEYANKI diyordunuz ne oldular çark ettiniz? Şimdilerde abd kuyruğu oldunuz.hala bu ülkeye düşman olanların yanindasiniz .5 benzemez.dünya. siyasi.ekonomik.yaşam tarzı. Benzemeyen nasıl bir araya geldiniz.ABD den Emiri aldınız.
 • Hanımağa Hanımağa 5 ay önce
  Esselamünaleyküm Hocam yine tek kelimeyle on nr. yazınız. Rabbim hiyadayetlere vesile eylesin. Kaleminiz keskin yolunuz açık olsun. Rabbim yollardaki şeytanlardan sizi bizi ve ümmeti Muhammed’i korusun inşaAllah. Rabbim Allah Kahhar ismi Şerif’iyle bu aileleri, zalimleri kahr etsin. Bunların bu kadar kudurmaları birazda aramızdaki munafıkların,fitnecilerin büyük rölü var. Beş kuruşa dinini devletini satanlar var. Ondan zaten bunlar bu kadar kendilerini kuvvetli görüyorlar. Ama bilmiyorlarki kuvvet ve güç ançak Allah’a aittir. Var biraz oyalansınlar. Yaşasıncehhenmen zalimler için demiş, Allah gani gani rahmet eylesin Saidi nürsi hazretlerine.

Günün Özeti