Allah yolunda çekilen her çilenin bir ecri vardır

21 Ağustos 2019 Çarşamba

Yeryüzüne halife olan insan; eşref-i mahlûktur. Eşref-i mahlûkatı güzel kılan hükmü hâkimiyetine teslim olmakla Rabbu’l âlemine kulluk’tur. Allah’ın dinini hayatın yegâne amiri yapmak, Müslüman için azad kabul etmez sorumluluktur.

İslâm coğrafyasında bu asırda birkaç Firavun Müslümanları götürüyor idama. Bu durum karşısında sessiz ve tepkisiz kalınca ümmet; galiba geri geliyor Bizans ve Roma. “Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu; başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu!” Bir ülkede idarecilerin idarede yöntemi olmuşsa kumar; o ülkede zor değil, çok bulunur emperyalistleri sırtında taşıyan iki ayaklı hımar!

İslâm topraklarında küresel enjektörler, yakalamış Müslüman damarı; “Laiklik” narkozuyla, indiriyor şamarı. Tehlike çok büyük İslâm topraklarında “Biz de Müslüman’ız” diyenlerin eliyle küresel şeytanların gerçekleşiyor emeli; ha çöktü, ha çökecek, ailenin temeli. Hatalar tonlarca dillerde kin ve nefret, kalplerde kibir kiri; gerçeklerle yüzleşmek, istemiyor hiçbiri. Hayatın komuta merkezine amir kılmak gerek Tekbiri. Şu bir hakikattir ki; kibir şeytana hastır. Şeytanla dost olanın, âkibeti iflâstır!

Üstümüze çöküyor, şirk akidesine dayalı çatı. Çünkü kılcallara yayılmış, putların saltanatı. Ehliyet ve liyakattan sayılıyor dalkavukluk sanatı. Cahiliyye düzeninde dalkavukluk sanatı, bir liyâkat faktörüdür. Münâfıklar her dalda, sektörün başaktörüdür. Bu durum Sahâbe-i Kiram’ın ahlâkını kaybetmekten ötürüdür: Kûfe Valisiyken Hz. Ömer (ra) tarafından azledilen Ammâr b. Yâsir’e: “Seni azlettiğime kızmadın değil mi?” diye sorunca cevap şöyle oldu: “Beni valiliğe atadığın zaman sevinmedim ki azlettiğinde üzüleyim.” (İbn-i Sa’d, Tabakâtü’l Kübra, 3/291)

Hilafetin ilgasından bu yana ümmetin ufuklarını kuşatmış, basiretini bağlamış Siyonist tuzakları. Sağını solunu, önünü göremeyen Müslüman nereden görsün uzakları. Cihadı yol edinmeden Müslüman çözemez ayaklarına takılan bukağıları. 

Dâhildeki mürted hariçten gelen harbiyle dost olmuş bekler pusuda. Gücü yetse Müslümanı boğacak bir kaşık suda. Müslüman hâlâ uyanamadı devam ediyor derinde uykuda! 

Hilafet düşmanları Osmanlı’nın yakasına yapıştılar dört elle. Çizdiler masa başında sınırları cetvelle. Ulusçuluk putu uğruna alay ettiler ümmetle. Bugün dahi zevk-ü sefa içinde yaşayan birkaç kukla, ümmeti tehdit ediyor yoklukla!

Allah’ın arzında Allah’ın diniyle idare olunma imkânı elinden alınmış Müslümanın hayat ışığı söner. Müslümanın gül yüzü susuzluktan çatlaşmış toprağa döner. 

Müslümanlık; aleyhinde de olsa adil olmaktır manası. İnsanlığın müşterek sevdası her yerde ve her zaman hak ve hukukun korunması. İnsanlığın baş belâsıdır hukuk bilmezi. Her yerde ve her zaman adalet insanlığın vazgeçilmezi!

Hilafetin ilgasından sonra hukuku kanuna boğduranlar bu milletin başına çorap ördüler. Kendilerini tıpkı tarihte yaşamış Firavun gibi gördüler. Hak ve hukuka karşı hep kördüler!

Allah’ın mülkünde Allah diniyle idare olunmak Rabbimizden hükmü fermadır. Hilafet nizamının yerine ve önüne geçirilen sistemim adı ne olursa olsun, Müslümanın boynuna geçirilen bir tasmadır. Bu, aynı zamanda kölelik fermanına hem de mühür basmadır.

Müslüman! Senin değildir Allah’ın hükmünü ve hâkimiyetini hiçe sayan bu düzen. Bu düzeni koruyor ve kolluyorsan bil ki senden başkası değildir masumları, mazlumları üzen! 

Hilafet-i Raşide devri geri geldiğinde hukuk zemininde çekilir bir bir zalimlerin kulakları. Onlara ödetilir yedikleri bütün kul hakları!

Cenazeler çağında canlı cesetler, ne görür, ne duyarlar;  onlar, “çağdaş” putların, buyruğuna uyarlar. Müslüman olup da mürteciliğe dönüş yapanlar birkaç putperesti memnun etmek için durmadan Müslümanda kusur ararlar. Onlar Allah’a değil, kendileri gibi birkaç insana taparlar.

Mevki makam sevdası uğruna hududullah’ın dışında görüştüler. Su alan gemiyi kurtarmaları gerekenler gemiyi terk eden farelerin peşlerine düştüler. Batan geminin kurtarılmasını işaret edenlere gülüştüler. Rabbimizin şu âyetinin haber verdiği azabı bölüştüler:

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin. 

Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.” (İsra Sûresi/ 37-38)

Kibir kiriyle kirlenmiş olanlar, toplumu kirletmekten öteye geçemezler. Kibir kiriyle hareket edenler hakkı batıldan ayrıt edemezler. Kırılacaktır Müslümana uzatılan eller; şayet Müslüman Müslümanla olursa beraber. Ne zaman ki mü’minlerin yürekleri toplu vurur; işte o zaman dünyada akan mazlum kanı durur!

Allah yolunda Allah için çekilen her çilenin bir ecri, sabırla sabahı beklenen her gecenin bir fecri vardır. Müslümanın kıymeti, ancak kameti kadardır. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • hüseyinhüseyin25 gün önce
  5 yıl işe gitmeden 251 bin lira maaş aldıŞanlıurfa Ceylanpınar Belediye eski Başkanı Atilla'nın kızına toplam 251 bin lira maaş ödendi. Bakanlığın ise geri istediği ortaya çıktı. Kaynak: 5 yıl işe gitmeden 251 bin lira maaş aldı
 • mhmtmhmt25 gün önce
  Neyi kime anlatıyorsunuz? Düzenin ayakta kalması ve menfaatlerin çabası içinde bocalayanlar kimler? Solu hizaya sokmak için konuşanlar solun düzeniyle köşe dönüyorlar. Dava adına çaba sarf ediyorlar. Yazar da lafı konduruyor. "MÜSLÜMAN! SENİN DEĞİLDİR ALLAH’IN HÜKMÜNÜ VE HÂKİMİYETİNİ HİÇE SAYAN BU DÜZEN. BU DÜZENİ KORUYOR VE KOLLUYORSAN BİL Kİ SENDEN BAŞKASI DEĞİLDİR MASUMLARI, MAZLUMLARI ÜZEN!" Adımız gibi yaşamaya başlamazsak dini istismarı kendimiz yapmaya devam ederiz. Akit'in yıllar önceki dava aşkını hatırlıyorum da nereden nereye gelmişiz? Zaman insanı değiştirdiği gibi davayı da davacık yapıyormuş. Müslümanlık güncellenmiş, yazarın haberi yok. Laf var anlayan yok. Yada üç maymunu oynamak işimize geliyor. Sözde lafla görevimizi yapmış oluyoruz. Laf söyleyen olduk mu görevimiz bitiyor? Kuran nasihat değil mi? Kuranı koy evine cihat yapmış oluyorsun. Yaşamaya gerek yok. Nasihat evde. Hergün kurana uzaktan bak dini yaşamış oluyorsun. Anlayış bu hale gelmiş. Eline ağzına kurandan bir şeyler almak dini yaşamak oluyor herhalde. Uygulamaya gerek yok. Zaten yalakalık prim yapıyor ya susturmak istediğine dini söylem yaptın mı yetiyor. İslam adına yaşayanlar paranın kölesi olmuş ve adına da dava diyorlar. Faizi yükseltenler faizi düşünce sevindiriyor. Faizden kopmayan sistem ile sözde dava yapıyoruz ayaklarına devam.Örnek yaşayışlar nerede bizim anlatımda yaşamadığımız hayatlar nerede. Çelişkiler içinde bocalayıp kimi kandırıyoruz? Kendimizi kandırmakla görevimizi yaptık mı sanıyoruz? laf değil uygulama olursa inandırıcı olursunuz. Alın size gerçek. Hz. Ömer (ra), bir gün Allah Resulünün huzuruna girdi. Efendimiz, yattığı hasırın üzerindeydi ve yüzünün bir tarafına hasır iz yapmıştı. Odasının bir yanında işlenmiş bir deri, bir diğer köşesinde de, içinde birkaç avuç arpa bulunan küçük bir torba vardı. İşte Allah Resulünün odasında bulunan eşyalar bundan ibaretti. Hz. Ömer (ra), bu manzara karşısında rikkate geldi ve ağladı. Allah Resûlü niçin ağladığını sorunca da Ömer (ra):- Ya Resulullah! Şu anda kisralar, krallar saraylarında kuş tüyünden yataklarında yatarken, (kâinat, yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan) Sen, sadece kuru bir hasır üstünde yatıyorsun ve o hasır, Senin yüzünde iz bırakıyor. Gördüklerim beni ağlattı, cevabını verir. Bunun üzerine Allah Resulü, Ömer'e (ra) şu karşılıkta bulunur: - İstemez misin ya Ömer, dünya onların, ahiret de bizim olsun. (Buharî, Tefsir). Durmak yok yola devam. Acaba hangi yola devam? Lütfen yarası olan gocunsun.
 • Doğrusu...Doğrusu...25 gün önce
  @Ali rıza: Usûl olmadan vusûl olmaz..! الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا( Mâide Sûresi,3) "Bugün Dînînizi tamamladım..." diye buyrulan bu âyet i kerîme'yi inzâl eden Allâh t. dır, yoksa Peygamber Efendimiz (sav) değildir. Bu, Kur'ân ı Kerîm'in en son inen âyet i celîlesidir, lâkin Dîn i Celîl i İslâm'ın en son hukmü değildir, çünkü: İslâm Dîni'ninikinci sıradaki temel kaynağı "Sünnet i Seniyye' dir, hâssaten "kavlî' olanlarıdır ki "Hâdîs i Şerîf" diye malûm ve ma'rûfdur. Biz müslümanlar Allâh'ın t.'nın Kelâmı Kur'ân ı Kerîm'in tamâmına imân etmişizdir. O'nda defâtle, "Allâh'a ve Rasûl'ü Muhammed (sav)'e itâat edin" diye buyrulmaktadır. Allâh t.'nın Kelâmı Kur'ân ı Kerîm ve O'nu bize teblîğ eden Muhammed Mustafâ (sav)'in "Sünnet"i /Hayâtı yani, mukaddes Kitâb'ımızın ilk ve en doğru uygulaması bir bütündür. والسلام على من اتبع الهدا
 • engineerengineer26 gün önce
  isanın papazı öptüğü devir, temel'in fıkrasını okuyun, devir helaket ve felaket devri, gemisini kurtaran kaptan, nefsinizi ve ehlinizi kurtarmaya ve Cenab-ı Hakk'kın rızasını kazanmaya bakın gerisi yalan.
 • Selman KöylüoğluSelman Köylüoğlu26 gün önce
  Allah razı olsun. Doğru teşhisler, doğru tespitler. İtiraf etmek gerekirse yazınızın her pragrafı çerçevelik. Derdimize, sitemlerimize tercümanlık etmişsiniz. Allah sizin gibilerin sayılarını artırsın. Dualarımız sizinle...
 • ORHAN İNANORHAN İNAN26 gün önce
  ALLAH(CC) SİZDEN RAZI OLSUN.YAZILARINIZI HASRETLE BEKLİYORUM VE İBRETLE OKUYORUM..ÇOK FAYDALI VE UYARICI YAZILARINIZ VAR.BU DA ONLARDAN BİRİ..SADE ,MÜMİNCE VE İÇİ DOLU YAZILAR..ELLERİNİZE SAĞLIK.YÜCE RABBİM(CC) BÜTÜN MÜSLÜMANLARA ,İSLAMI BİLMEYİ VE EMİRLERİNE BİREBİR UYABİLME GAYRETİNDE OLMAYI NASİP ETSİN İNŞALLAH..
 • Murat soylubeyMurat soylubey26 gün önce
  Heyy Paşam sizlerin varlığınıı görmek boşa geçmemiş gençliğimiz diyorum.Ne davası bizleri kandırmışlar derdiyle yanıp tutuşuyorduk.Yolunuz açık olsun.
 • Ali rızaAli rıza26 gün önce
  Güzel yazmışsın hoş yazmışsın lakin hep şikayet hep şikayet ve durum tespiti güya doğru peki bizim hiç suçumuz yokmu neden batılılar bize tuzak kuruyorda biz kurmuyoruz ? neden biz uyuyoruz neden siz bir çıkış yolu göstermiyorsunuz neden ? Neden kuraanın yorumunu herkes kafasına göre yapıyor ? Neden veda hıtbedinde resul bu gün görevimi bitirdim din tamam dedide neden sünnet diye bir yol daha peydah edeildi? Neden?
 • şenay doğanşenay doğan26 gün önce
  Allah'ım hilafet belasından bizi azad ettin bir daha aynı zulme bizi duçar eyleme nicedir kulun senin ve ordunun yolunu gözlüyor kurban olurum fazla bekletme allaha emanet olun
 • enesenes26 gün önce
  İnşallah Müslümanlara vurulan zincirler tez zamanda kırılır

Günün Özeti