Niyazi Mısrî’den Kelamı Kibarlar

24 Ağustos 2018 Cuma

Niyazi Mısrî Hz.leri, Orta Asya’dan Ahmet Yesevi Hz.leriyle, Anadolu’dan Yunus Emre Hz.leriyle filizlenen, Âşık Paşa, Gülşehri, Eşrefoğlu, Ümmi Sinan ve Seyyid Nizamoğlu ile büyüyüp gelişen Türk tasavvuf edebiyatının 17. yüzyılda yaşayan temsilcilerindendir.

Niyazi Mısrî Hz.lerini tanıyan ve bilenler değil, daha ziyade tanımayan ve bilmeyenler, bir takım ön yargılara sahipler.

Önyargı ve peşin hüküm, akla ve kalbe danışmadan, nefsin ve bencilliğin fıçısında yoğurulan zehirlerdir.

Niyazi Mısrî Hz.leri de en çok bu halden şikâyet etmiştir.

Sözü uzatmadan, Mısrî Hz.lerine konuk olalım:

………………..

- Arif ve muvahhid güneş gibi, cahil ise karanlık gibidir. Cahil, baktığı her şeyde ayıp, kusur ve eksiklik görür. Bilmez ki, o kendi ayıbıdır, oradan kendisine aksetmiştir.

- Allah’tan uzaklaştırıcı şeylerin en kuvvetlisi kibir ve şöhret; yaklaştırıcı sebeplerin en önemlisi de tevazu, alçak gönüllük ve mahviyettir.

- Güzel ahlak imandır, ameldir, ihlastır, zikirdir, ihsandır, tevazudur, öğüttür, tasavvuftur, cömertliktir, mürüvvettir, rızadır, sabırdır, Allah’ı sevmedir, ondan korkmadır.

- İlim arayan kimse, nehrin denizi araması gibi olmalıdır. Çilelere katlanmalıdır. Şirk çeşitlerinden biri de zat ile ilgili şirktir. Bu genellikle makam, mevki sahiplerinde ve özellikle şeyhlerde bulunur. Çünkü onlar vahdeti vücudu bütünüyle kavrayabilselerdi, bazılarına yüz gösterip, bazılarına sırt çevirmezler, aşağı mertebelere küçültücü gözlerle bakmazlardı.

- Tasarrufun altında bulunan her şeye; altın, gümüş, ev-bark, çoluk-çocuk, kap-kacak, kitaplar… Sen bunların sahibi olduğunu zannedersin, elinden çıkarlarsa üzülürsün. Bu cahilliğinden ileri gelir.

- Dünya bahçesine her çeşit ağaç dikilmiştir. Ağaçların en zararlısı küfür, şirk ve nifak ağacıdır. Sonra kibir, düşmanlık ve haset ağaçlarıdır. “Çirkin bir söz yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer” (İbrahim, 14/26) güzel ağaç kelime-i tevhid veya insanı kâmildir.

- İnsanların çoğu halka bakan yüzlerinin bedir (dolunay) halinde olmasını ister, kalp yüzlerine aldırış etmezler.

- Güzel şeyleri dinlemek önemli değil, önemli olan onu benimsemek ve meyvesini alabilmektir. İyi olana bakmak mühim değil, mühim olan o iyi amel ve davranışların seni güzele yöneltmesidir.

- Büyük âlemde bulunan her şey küçük âlem olan insanda da vardır. Çünkü âlem büyük olmakla birlikte insani hakikat üzerine yaratılmıştır.

- Dünya sevgisi insanların yardımlaşmasına engel olmuş, onları dünya malı yığmaya tutkun hale getirmiştir. Derece itibariyle kendilerinden üstün olanlara kin gütmeye haset etmeye başlamışlardır.

- Elhamdülillah eğer Mısrî’nin itikadını sorarsanız o yetmişaltı yaşına gelmiştir. Bütün ömründe sahih bir itikat bulmaya çalıştı. Nihayet şuna inandı:

Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)in Allah’ın elçisi olduğuna.

………………

Yukarıda isimleri geçen velilerimizle, yazıyı okuyanların ailelerinden ahirete irtihal etmiş kimselerin ruhu şerifleri için el-Fatiha.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • ŞeymaŞeyma7 ay önce
    Ruhumuzu aydınlatan, her biri hazineden daha değerli, bu güzel sözleri okumamıza vesile olduğunuz için Allah sizlerden razı olsun..
  • Zinnet biberZinnet biber7 ay önce
    Allah c.c.Niyazi misriden de yazıp okuyandan da bu mübarek cuma günü hürmetine razı olsun

Günün Özeti