İpini Koparan

27 Ağustos 2018 Pazartesi

İnsanlar zihinlerinde kimleri canlandırıyor, kimleri örnek insan olarak gözlemliyorsa, onlara benzemeye çalışacaklardır”. Cahit Zarifoğlu.

Bu haftaki eserimiz Profil Yayınlarından. Kitabın adı “İpini Koparan”. Yazarı ise Ahmet Can.

Eser, roman-deneme türüne farklı bir yaklaşımla kaleme alınmış.

Med-cezirlerle, gel-gitlerle savrulan duyguların eyleme, eylemlerin duygulara dönüşmek için boğuştuğu ve insanı akıl ile hayal arasında mücadeleye çağıran bir kitap.

Biz insanoğlu genelde iç seslerimiz ve hayallerimizle yüzleşmeye korkarız. Çünkü sınırsız o dünyamıza kimseyi ortak etmeyiz ve edemeyiz.

Sadece ortak etmekten korkmayız esasında utanırız da. Utanma ve arlanma duygusu, insan olma fıtratını bozmamış, heba etmemiş, çöpe dönüştürmemiş kişilerin öz halidir.

Bu sebeple iç seslerimizi söze sessiz dönüştürürüz. Hayallerimizi gerçek hayata sepelerken bile ürkeriz.

Başta gelen korkumuz, dışarıdan gelecek hayali taarruzlara karşı “Ne derler” endişesidir. Aslında bu endişe, kendi iç sesimizin hayallerimiz üzerine çullanma halidir.

………………

Ahmet Can, “İpini Koparan” kitabında iç sesiyle hayallerini satırlara dökmüş ve kendisiyle yüzleşmiş. Biraz da hepimizin yüzleşmesi için cesaret vermiş.

İnsanın kendisiyle hesaplaşması zordur. Nefis, insanın iç ve dış dünyasıyla yüzleşmesini kapatan ağır kapılardandır.

Nefsine dur diyebilenler, itiraz edebilenler, kavga edebilenler, kavgada galip gelenler, akıllarını kullanabilen kimselerdir.

Ahmet Can “İpini Koparan” da, nefsinin ve hayallerinin insanı dünya zemininde nasıl bıngıl bıngıl oynattığını, kapitalizmin modernleşme adı altında insanı nasıl yönetmek istediğini, bunalımdan çıkmak üzere olan bir kimsenin can havliyle anlatmış.

Yazar, kendi canına okurcasına kaleme aldığı eserinde, iç dünyasıyla birlikte okuyanların da iç âleminden parçalar sunmuş.

Yazar okuyucuya; “Yalnız değilsiniz” diyor ve iç sesleriyle, hayalleriyle yüzleşmekten kaygılananlara şu hatırlatmayı yapıyor:

“Ben de sizin gibiyim, siz de benim gibisiniz. Aslında hepimiz biriz. İnsanız, zaaf ve zayıf taraflarımız var, bu halimizle hayata abanıyor, güçlü taraflarımızı ise saklıyoruz.

Oysa hayat devam ediyor ve zaaflarımızla, zayıflıklarımızla hayat mücadelesi karşısında çelimsiz ve çaresiz kaldıklarımız oluyor.

Bu çelimsizlik iç seslerimiz ve hayallerimize yük olup daha da bunaltıyor. Hep bir geç kalmışlık yaşıyor ve pişmanlıklarımızı dile getirmekte zorlanıyoruz”.

……………….

Kitap, Eşrefoğlu Rumi Hz.lerinin kendisine ve bize söylediği şu beyitlerine uygun düştü. Eşrefoğlu Rumi Hz.leri, Hacı Bayram Veli Hz.lerinin damadı ve Kadiri Tarikatını topraklarımıza getiren büyük velimizdir. Kabri Bursa/İzniktedir.

“Ey gafil aç gözünü bir bak bu dünya haline

Hiç kimse geldi mi bunda düşmedi ecel eline

Niceleri Sultan edip tahta çıkardı bir zaman

Ahır yere vurdu onu eriştirmedi visaline,

Bu dünyayı benim sanıp zinhar verme gönül

Nice senin gibilerin gülüp geçti sakalına”.

Eser hakkında: 

Profil Yayınları: 

0216 / 365 70 91

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • BatuhanBatuhan6 ay önce
    Sayin yazar cuk diye oturmus...

Günün Özeti