“FE EYNE TEZHEBUN” Nereye Gidiyorsunuz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi

Değerli kardeşlerim, yazımın başına birçoğunuzun duyduğu veya bildiği bir ayet-i kerimeyi ve mealini koydum. Elbette ki bunun bir sebebi olmalıdır. Birkaç gün önce, Muhterem Abdurrahman Dilipak Beyefendinin Yeni Akit Gazetesinde 28.06.2019 tarihinde çıkan bir yazısını okudum. Yazı beni cidden çok etkiledi. Yazıdaki istatistik bilgileri aşağıda aktarmaya çalışacağım. Ancak bu bilgileri vermeden önce zamanımız Müslümanlarına, Müslümanların önderlerine daha doğrusu hepimize bazı sorular yöneltmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyada en kolay şey tenkit etmektir. Sarı renk için ben olsam mavi yapardım, kırmızı için ben olsam siyah yapardım, her şeyi kolayca tenkit etmek mümkün. Öncelikle şunu ifade edeyim ki benim maksadım tenkit değildir. “Neden böyle olduk?” diye üzüntülerimi ifade babında bazı sorular sormaktan ibarettir.

Şeriatımıza göre farz, vacip, sünnet ibadetlerden sonra kişinin Cenab-ı Hakk’a yaklaşabilmesi için nafile ibadetler yapması elbette güzeldir. Bu tip ibadetlere hiç kimsenin itiraz etme veya tenkit hakkı da olamaz. Ancak farz, vacip, sünnet dururken Müslümanın nafileler ile meşgul olmasını İmam-ı Rabbani Hazretleri (K.S.) Mektubat’ında “ke enlem yekün” olarak ifade etmektedir. Yani yok hükmünde sayıyor.

Şimdi öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatına; İl ve İlçe Müftülerine, vaizlere, imam, müezzin, kayyum ve Kur’an kursu öğretmenlerine; medreseli veya çantalı hoca efendilere; yedi kere hacca, on beş kere umreye giden hacı baba ve hacı analara; dine hizmet gayesi ile kurulmuş olan dernek, vakıf ve cemiyetlerin sayın yöneticileri ile tüm üyelerine; şirketler ve holdingler kuran ve yöneten sözde şeyh ve müritlere; sekretaryalarına yayınlattıkları ihraca yönelik talimat türü bildirilerde falanca zat, falanca partiye mensup olan kişi veya kişilerle görüştüğü için “Muhterem büyüğümüz çok üzülmüştür, büyüğümüzün emri ile adı geçen kişinin yurtlara girmesi, cumalara katılması yasaklanmıştır” diye insanları Hz. Allah’ı (C.C.) zikir etmekten alıkoyanlar ve Allah’ın (C.C.) evlerinde Cuma namazı kılmaktan men eden sözde maneviyat ehli ağabeylere, temsilcilere, sözüm ona idarecilere; yıllarca nafile hac ve umre yapmayın diye hoca efendilere büyük selâtin camilerde konuşma yaptırıp nafile hac, nafile umre yapmak yerine fakir talebeler okutun diyenlerin bir anda U dönüşü yaparak ilim ehli hoca efendilerin ellerine birer çanta vererek, sokağa salıp, hac ve umre için adam toplatan cemaat tüccarlarına, istismarcılara; düne kadar hacca kadın götürmeyenlerin, gizlice başka bir cemaat veya Diyanet’le hacca giden ihvan ve ehavatına hatim yasağı koyan, bugün ise hanımlarınızla beraber hacca ve umreye gidebilirsiniz diye telkinlerde bulunan, teşvikler yapan allı şanlı, kibir abidesi, kibir küpü idarecilere; şu günlerde çok umreci buldum diye muhterem büyüğüne yağ çeken, ondan aferin alan, böylece cenneti garantileyen(!) müdahaneci yurt yöneticilerine, il, ilçe idarecilerine; sadece para kazanmak ve meşhur olmak sevdası ile tefsir veya meal yazan tefsirlerinde meallerinde şer’i şerife uymayan sakat bilgilere yer veren yazarlara; sözde âlimlere; sırf para kazanmak maksadı ile dini kitaplar yazıp ceplerini dolduranlara; ilahileri türkü formatında okuyan mevlithanlara; televizyonlarda iftar, sahur ve dini(!) programlar yapan çokbilmiş(!) televizyon hocalarına; kendi şeyhini sümme hâşâ Hz. Peygamber Efendimiz’den (S.A.S.) üstün tutan sahte müritlere; çocuklarını yurt içinde ve yurt dışında en pahalı okullarda okutup, çocuklarına binlerce lira saat ücreti ödeyerek özel hocalar tutan baba ve annelere; 18 -20 yaşındaki kız ve erkek çocuklarının altına binlerce liralar ödeyerek özel araba çeken velilere; bu ülkede kazandığı serveti ile sadra şifa olmayan muhteris zenginlere; dün mücahit diye yola çıkıp, “Ayasofya açılsın” diye bağırıp, bugün hileli, torpilli ihalelerle zengin olup hayat tarzını değiştiren günün eski mücahit, yeni müteahhitlerine; sadece isminin başında milli kelimesi olan ancak yetiştirdikleri öğrencileri ortada olan Milli Eğitim camiasının bütün kadrolarına; küçük olsun benim olsun deyip, birlikten kaçıp İslam ağırlıklı küçük dergi ve gazete çıkartan gazete ve dergilerin sahiplerine; milli ve manevi değerlere bağlı yayın yapan yerel ve ulusal televizyon kanalı sahiplerine; doğu ve güneydoğuda uzun yıllar medrese tahsili gören ilim sahibi, vatanını seven mollalara, sağ ve sol kulvarda siyaset yapan vatan ve milletini seven sayın siyasilerimize seslenmek isterim. Abdurrahman Dilipak Bey’in verdiği rakamlar ortada. Gelin birlikte okuyalım. Birlikte düşünelim. İslam dininin gelişmesi, ümmetin birliği için neler yaptık, neler yapamadık, niçin yapamadık? Gençlerimizin küfür batağına akışlarını niçin önleyemedik veya en aza indiremedik? Elimizde bunca imkânlar varken, İslam’ın gençlerimizin arasında yayılması noktasında ne kadar mesafe aldık? Milletimizden aldığımız fitre, zekât, kurban, sadaka, teberru paralarını yerli yerinde kullanabildik mi? Yoksa o paralarla talebeler yetiştirmek yerine, yerine göre dergiye mi yardım ettik? Yerine göre lüks misafirhaneler mi hazırladık? Yerine göre birilerini safımıza çekmek için hediye adı altında rüşvetler mi verdik? Bütün dini kurum ve kuruluşlar, özel, resmi, tam anlamı ile dinin gelişmesi, dindar neslin artması için yeterli, faydalı çalışmalar yapabildik mi? Eğer herkes vazifesini hakkı ile yapmış, ihlâs ve samimiyetle çalışmış ise aşağıda vereceğim rakamlar neyin nesi? Neden bu hallere düştük? Müslüman bir ülkede % 43 camiye gitmiyor, % 78 namaz kılmıyor ise tehlike çanları çalıyor, hızla uçuruma doğru yuvarlanılıyor demektir. Gelin rakamları birlikte okuyalım.

 “Türkiye’de toplumun dine ve dini değerlere bakış araştırması MAK 2017”

% 14 Allah’a inanmıyor.

% 25 Meleklere inanmıyor.

% 24 Kur’an-ı Kerim’in vahiyle geldiğine yani Kur’an’a inanmıyor.

% 74 Evindeki Kur’an-ı Kerim’i okumuyor.

% 37 Peygambere, Hz. Muhammed’e (S.A.S.) inanmıyor.

% 45 Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmıyor.

% 27 Öldükten sonra dirileceğine ve hesaba çekileceğine inanmıyor.

% 68 Kur’an-ı Kerim’i Arapça lafzından okuyamıyor.

% 75 Hiçbir Kur’an kursuna eğitim almak için gitmemiş,

% 83 Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini hiç okumamış.

% 77 Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S.) hayatını hiç okumamış.

% 43 Hiç camiyle gitmemiş.

% 55 Ramazan ayında oruç tutmuyor.

% 70 İslam dini ile ilgili bilgileri öğrenmek için okumuyor.

% 78 Namaz kılmıyor.

% 20 Dua etmiyor.

% 59 Selamlaşırken “Selamun aleyküm” demiyor.

% 46 Halifelik istemiyor.

% 19 Günah işlediğine pişman olmuyor.

% 35 Gusül abdesti almayı bilmiyor.

% 25 İmam hatiplerde namaz kılanların sayısı.

% 50 İlahiyatlarda namaz kılanlar.

Tekvir Suresinde yer alan bir ayet-i kerimeyi ve mealini yazımın başına koydum. Cenab-ı Hakk bizlere “Nereye gidiyorsunuz?” diye soruyor. Ayet-i kerimenin sebebi, nüzulü var, uzun olmasın diye detaya inmedim, sadece mealini koydum. Gerçekten bizler ve evlatlarımız nereye gidiyoruz? Hizmet hizmet, eğitim eğitim diyenler, irşat ekipleri kuruyoruz diyenler, kış hizmetleri, yaz hizmetleri diyenler, imanlı gençlik yetiştiriyoruz diyenler; yaptığınız hizmetler sayesinde İslam nereden nereye geldi? Ümmet birliği neler kazandı, neler kaybetti? Rakamların tahlilini ondan sonra da takdirini değerli okuyucu kardeşlerime bırakıyorum. Bir çırpıda bütün hizmetleri inkâr etmiyorum. Yapılan hizmetlerin kâfi gelmediğini, ehlisünnet inanç ve itikadına uygun olarak daha çok çalışmak, ihlâs ve samimiyetle daha çok hizmetler yapmamızın elzem olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şayet ibretle uyanmazsak, ihlâs ve samimiyetle hizmetlere destek verip, gençliğin geleceği için çalışmazsak Hafazanallah bizleri ve gençliğimizi daha büyük felaketler bekliyor. Rabbim bizleri uyandırsın. Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • NSU NSU 28 gün önce
  Hocam sizde bir zamanlar eleştirdiğiniz fikirlerin savunucusuydunuz (özellikle Hacca kadınların götürülmemesi) şartlar ve zaman değişince fikirlerde değişiyormuş
 • Sami cetinkayaSami cetinkaya28 gün önce
  Yazı her seyi anlatıyor sözün bittiği yerdeyiz tek çözüm peygamber as metodu dur ancak bugünkü aydın kesim bunu idrakten uzaktır MENFAAT TEMELLI BIR DÜŞÜNÜŞ DEGIL VAHIY KAYNAKLI BIR DÜŞÜNÜŞ VE COZUM BU DURUMU HALLEDECEKTIR
 • DarugaDaruga29 gün önce
  Ali Rıza, tutturmuşsun emevi dini vs.Yaşar nuri ekolünü mü savunuyorsunuz.Sen yolunu çizmişsin bu yönde.Söylenecek laf yok sana.Dua ediyoruz inşallah ehl-i sünnetten ayırmasın Rabbimiz.
 • VatandaşVatandaş29 gün önce
  Sen nediyorsun hocam bu ülkede gençlerin %80 i idda ile geçimini sağlıyor. 55 milyon insanın kredi borçu var yani ailesiyle %95 lik kısım faiz yiyor ve bu bu ülkeyi yönetenler eli ile yapılıyor
 • Doğrusu...Doğrusu...29 gün önce
  @Osman: Kanâtiniz, nazar ı itibâra alınmalıdır. Başlar örtük ama içi, "açık" ise..?! Harblerin "meydan"larda değil de "medya"larda yapıldığı bu zamanda, maalesef bir çok islâmî mevzû ve hükümlerin de "içi" boşaltılmıştır ve boşaltılmaktadır..!
 • ridaniyeridaniye29 gün önce
  korkarim ki bizi aclik ve savas terbiye edecek. yoksa duzelecegimiz yok
 • OsmanOsman29 gün önce
  MAK- 2017 anketsonuçları doğru olmadığına inanıyorum.Bu bir algıdır.Bunun için anket yapmaya gerek yok.Kuran kurslarında okuyan belge alan toplam sayı ile İmam hatip mezun sayısının toplamını alın bundan çok fazla olduğunu göreceksiniz.50 hanelik köylerde bile kuran kursu var.Her dönem için en az ortalama20 öğrencilerioluyor.Baş örtüsü bile olmayan çok sayıda bayanın bile namaz kıldığını görüyoruz.
 • HalilHalil29 gün önce
  Sayın yazar, tenkit ettiğiniz bütün bu hususlar, hal-i hazırdaki iktidar biraz daha devam edip İlahiyat Fakültelerinden "namazsız"mezunlar çoğalır, yerleşmiş dini algıları çokça tenkit eden ve sadece kendi din görüşlerinin doğruluğuna inananlar artarsa o zaman düzelir!
 • Meclis i Meşâyih ve Medreseler..!Meclis i Meşâyih ve Medreseler..!29 gün önce
  Bu herc ü mercden, Meclis i Meşâyih'i ve islâm medreselerini tekrâr ihdâs edip açarak belki kurtulabiliriz..!
 • Hak Yol, İslâmdır; Ehl i Sünnet ve Cemâet...Hak Yol, İslâmdır; Ehl i Sünnet ve Cemâet...29 gün önce
  @hak yol: Temâmen haklısınız...
 • Ali rızaAli rıza29 gün önce
  Hocam güzel bir yazı çok doğru sorular , fakat cevabıda aslında sizin. Vermeniz lazım ,Neden böyleyiz ? hak yol yorumcusu gibi kendi doğrusunu itikadını okumadan anlamadan , tarih bilmeden körü körüne inanırsa.hangi kulvarda koştuğunu bilmezse sonuç bu olur , şu andaki din yorumu Hz Muhammedin inkuraan yorumu değil muaviyenin yezidin yorumu Hz Muhammed ve ehlibeytinin yorumu değil bu sizde biliyorsunuz amma bilmediğinizi israrediyorsunuz Allah şerri sevmez hayır hasenet allahtan , şer kötülük senin elinden senin nefsindenbu kuraandaçok net belirtilir amma emevi yorumda yapılan kötülükler haşa allaha yüklenir senin dediğin kader hikayesi islamı bitirende odur birde sahabe faslı Hz Muhammad yetmiyormuda sahabeyi şeyhi ululaştırıyorsunuz kuraanı kerim iyi okunup anlaşılırsa ki mümkün değil tüm islam ümmeti düzelir kurannda olmıyan sünni yorumda devam ederse daha çok ümmete yazık olur çünkü akılcı sorğuluyan bir nesil geliyor öyle cehennem ateşiyle korkutmayla olmuyor
 • hak yolhak yol29 gün önce
  bismillehirrahmenirrahim. Bütünüyle ehli sünnet vel cemaat yoluna yani Kuranı Kerimin,peygamberimizin sünnetinin, sahabelerinin ve 1400 yıllık ehli sünnet ulemanın ve evliyanın çizgisine yoluna dönmeden düzelmeyi beklemeyin.hürmetlerimle...
 • Herkes kendi işini yapmalıdır..!Herkes kendi işini yapmalıdır..!29 gün önce
  Dînî Cemâet'lerin işi siyâset olmadığı gibisiyâsîlerin (politikacıların) işi de dîn, değildir..!
 • İslâm, her zaman günceldir..!İslâm, her zaman günceldir..!29 gün önce
  İslâm'ı güncellemek gerekir, diyenlere de her hâlde bir çift sözünüz vardır.?! Hâl bu ki, biz kendimizi İslâm'a göre güncellemeliyiz, değil mi..?
 • Gurbetçi...Gurbetçi...29 gün önce
  Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
 • hasan...hasan...29 gün önce
  Evet, ibretlik bir yazı..!
 • ŞaşkınŞaşkın29 gün önce
  Kendi partisine oy vermeyenleri kafir ilan edenlere bakın, kendi cemaati dışında kalan herkesi kafir ilan edenlere bakın "Manzara" nın kaynağını anlarsınız. Bu manzaraya çözüm olarak, Kuran'ı akıl edemeyip, "risale-i nur"un okullarda okutulmasını önerenlere bakın neden bu halde olduğumuzu daha iyi anlarsınız.
 • mhmtmhmt29 gün önce
  Allah razı olsun. Müslümanlar imtihanı kaybediyor mu? Sayın hocam çok güzel durumumuzu ortaya koydunuz. Keşke anlayabilseler. “Eğer İslamı Kur’an’dan değil de Müslümanlardan öğrenseydim, eğer Kur’ân’dan önce Müslümanları tanısaydım asla Müslüman olmazdım.” (Cat Stevens – Yusuf İslam). Yusuf İslam aslında bizi özetlemiş. Her insanın kendine has bir dünyası ve bu dünyada kendince doğruları vardır. Kimisi için ulvi bir uğraşı, kimisi içinse süfli bir amaçtır. Kimisi için yaşamın anlamı kimisi için emeline ulaşmanın aracıdır dava! AlemlerinRabbi olan Allah, insanı bir başına bıraksaydı elbette herkes kendi doğrusu adına yani davası uğruna mücadele vermesi doğru olurdu. Şimdi olduğu gibi. Ancak doğru olan bu değildir. Hak ile batıl bir arada bulunmaz. Dava iyinin, güzelin, doğrunun ve faydalı olanın yeryüzüne hakim olmasıdır. Dava adamı; inandığı değerleri hayatının her anında öncelikle yaşayan ve yaşatılması için çabalayan insandır. Dava insanı; “Müminlerden öyle erler vardır ki, Allah’a (c.c.) verdikleri sözde sadakat ettiler, kimi adağını ödedi, kimi de şehit olmayı bekliyor. Onlar asla verdikleri sözü değiştirmediler.” (Ahzab Suresi; 33/23) ayeti mucibince yeri geldiğinde inandığı değerler uğrunda ölüme gözünü kırpmadan giden insandır. Dava adamı; hayatının her anında inandığı değerler uğrunda insanları davet eden ve diliyle söylediğini kalbiyle tasdik eyleyip haliyle anlatan insandır. Yoksa hayvanlara zarar veren, kendi çıkarları için yalan söyleyen veyahut verdiği sözü tutmayan, bir çocuğun başını dahi okşamayan, yaşlıları istemeyen, komşusundan ve akrabalarından bihaber yaşayan ve kimseye bir hayrı dokunmayan, sırf kendisini düşünen, “boş ver, bize ne” deyip geçen bencil insanların olduğu; sürekli haberlerde bile hırsızlığın, iftiranın, yalanın, sahteciliğin, dolandırıcılığın, cinayetlerin telaffuz edildiği ve söylemlerde argonun tavan yaptığı, üslubun kalmadığı bir hayatta ne dava kalır, ne de dava adamlığı. Hepimizin gözleri önünde gerçekleşen olaylarda zulmü gördüğümüzde sustuğumuz, görmezden gelmeye alıştığımız, kalbimizde rahatsızlık hissetmediğimiz davranışlarımız yaygınlaştıkça insanlığımız kayboluyor. Peygamber Efendimiz (asm), “Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse ona diliyle müdahale etsin. Buna da gücü yetmezse, ona kalben buğz etsin. (Kalben onu reddetsin.) Bu ise imanı tavrın en zayıf olanıdır” (R. Sâlihîn, 184) Yoksa devir değiştikçe imanımız mı kayboluyor. Bendense yanlış görme boşver dememiz bundan dolayı mı? Devir değiştikçe bukalemon değişmeye mi başlıyoruz. Evrim mi geçiriyoruz? Bu yüzden kendimizi güncellememiz mi gerekiyor? O zaman başımıza taş yağmadığına şükretmeliyiz. Koca koca adamlar, her şeyleri de bildiğini sanan, her şeyleri de bilen insanlar, kıyametine doğru koşar adımlarla gitmek için neden yarışırlar, anlamıyorum. Dünyam benim cennetim, neyleyim öldükten sonraki cenneti mi demek istiyorlar? Acaba kimi kandırıyorlar …?
 • Gz5jbczu5tc9j8gGz5jbczu5tc9j8g29 gün önce
  S.aMerhabalar hocamDokunaklı yazılara dokunaklı yorumlar geliyor.O yazıyı bizde okuduk fakat söz konusu veriler bu verileri duymadan önceki fikrim,hükmüm tahminim üzerinde zerre değişikliğe neden olmadı.Bir kez yardım yaptım 20 sene önce yaklaşık, cüzi bir miktar.Dahada yapmam aracılar vasıtasıyla.Kendim göre göre vereceksem veririm.Aksi halde güvenmem.Ister dini ister resmi kurum olsun.Guvenilir olanı yok mudur vardır elbet yok dedirtecek kadar azdır.IInsanlara bu konularda güvenmeyen insan iki halde olabilir.Herkes kendi neyse karşıyı öyle sanır.Ya kendi guvenilmeyecek biridir yada mutlak emin...Iyiligi yap denize at ........Buda tutarlı bir görüş ayrı mevzu. Allah a yaklaşmak konusunda hocam;namaz niyaz olmalı ama ihlasla olmalı.Yapti desinler diye değil.Hayir hasenat adaba uygun olmalı.Gizli olmalı.Halk fani Hakk bakıdır.Once Halık sonra halk.Bunlarin dışında bir dava veya hedef olmalı Allah'a yaklaşma katalizör rolü alacak....isteksiz yapılan istekalite olmaz,hedefsiz yolcuda aynı.Ister dini ister milli ister beşeri bir davası olmalı ve mücadele etmeli.Budha ve diğerlerinin gayri islami manada yükselirken ererken bir dava surduklerine inanıyorum.Yani batılın mana hattında.Tasavvufun önemli olduunu düşünüyorum.Tasavvufun içerik olarak bir gizem barindirdigina,ve çok önemli bir gizem olduğuna inanıyorum,düşünüyorum.Soruldugunda verilecek cevab ,yaşa ve gördür.Yaşayip görenin bilenin ,kendisine bu soru sorulduğunda onun vereceği cevab degışmeyecektir.Bir ülkede herkesin(çocuklar ,yaşlılar,engelliler haric) eğitimli mükemmel,duyarlı,uyanık,bilinçli olması, askervariolması istenen nır hal olabilir.Ama buda ilahi sanata,dengeye mükemmelliğe aykiri.Söz konusu verilerde de bir dengesizlik orantisizlik anormallik söz konusu.. Hedefsiz seksen kurşun şeker mevlâya Mevlâya...
 • Şöyle olması temennimŞöyle olması temennim29 gün önce
  İnşallah siz cennete gidersiniz ben cehenneme sizinle bu zihniyette olmaktansa cehennemde yanmaya razıyım lütfen böyle dua edin benim için.lütfen aynı yerde olmayalım.lütfen Allahtan tek dileğim..
 • engineerengineer29 gün önce
  H"akikat" rumuzlu yorumcu kardeşimiz, okullarda Risal-i Nur okutulsun diyor, özür dilerim bir yarışma programında nişanlı bir çift bakın soruya ne cevap verdi; soru: öküzün yavrusuna ne denir, çift aralarında müzakere ettiler, birisi oğlak dedi, birisi sıpa dedi, bir ara kız buzağı dedi, sonunda müşterek karar oğlak diye cevap verdiler, öküzün yavrusuna oğlak diyen kültür düzeti ile, Risale-i Nur okutmak ...
 • Murathan UzanMurathan Uzan29 gün önce
  Bu harika yazı için teşekkürler
 • engineerengineer29 gün önce
  fena mı olmuş, muasır medeniyet seviyesininde fevkinde üstün bir kültür ve medeniyet seviyesine erişmişiz, hamile kadın ve eşinin arabasının kaputuna çıkp zıplayan, aynasını tekmeyle kıran insansı birtakım mahluklara bunları anlatmak mümkün mü? bizim köyde bir söz var "eşşeğin kulağına yasin oku" faydası olur mu? önce insan suretindeki mahluklara insanı hayvandan ayıran nedir, insani vasıflar nelerdir anlatabilinirse yani işe insan olmakla başlanabilirse o zaman "abdı mükellef" denen kul namzetlerine bu dediklerinizi anlatmak olur, bugün cinnet geçrmekte olan bu toprakların insansı mahluklardan müteşekkil topluluğundan ne Millet ne de Ümmet çıkmaz , nerden gelip gittiğinin farkında bile olmayan mahlukat için, Niyazi Mısri Nt-ı Şeridfinde şöyle sesleniyor:Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş,Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş.Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyü,Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş.Öyle sanırdım ayriyem dost gayrıdır ben gayriyem,Benden görüp işiteni bildim ki ol cânân imiş.Savm u sâlât u hac ile sanma biter zâhid işin,İnsân‐ı Kâmil olmaya lâzım olan irfân imişKande gelir yolun senin ya kande varır menzilin,Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvân imiş.Mürşid gerektir bildire Hakk’ı sana Hakk’al‐yakîn,Mürşidi olmayanların bildikleri gümân imiş.Her mürşide dil verme kim yolun sarpa uğratır,Mürşidi Kâmil olanın gâyet yolu âsân imişAnla hemen bir söz durur yokuş değildir düz durur,Âlem kamû bir yüz dürür gören anı hayrân imiş.İşit Niyâzî’nin sözün bir nesne örtmez Hakk yüzün,Hakk’dan ayân bir nesne yok gözsüzlere pinhân imiş
 • Hakikat Hakikat 29 gün önce
  Okullara din kültürü yerine Risale_i Nur u koysunlar ve bunu bilen hocalar göndersinler ben inanıyorumki sorun temelinden hallolur. Bu asırda din ve imanın temelleri sarsılmış. Bunlar hallolmadan müslüman ların erkan ı islamın şartlarını yerine getirmeleri çok zor. Beşer sanal alemin ve maddiyatın esiri olmuş. Günahlar severek içine düşülen bir hastalığa dünüşmüş.
 • İsmail Erİsmail Er29 gün önce
  Öyle bir yaraya el atmışşınız ki,dünya ve ahiretdeki o ince çizgi o kadar hassas ki!tek çare kalıyor oda Kur’an ve Peygamberimizin gerçek Sünneti.

Günün Özeti