• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Ali Sandıkçıoğlu
Ali Sandıkçıoğlu
..
TÜM YAZILARI
22 Mart 2019

Dostlarımızı seçerken

Dost “sevilen, güvenilen, yakın arkadaş” anlamına gelir. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan demektir. Örnek: “Komşularımız dost insanlardır.” Bir başka ifade ile dost “sevilen kimse, sevgili” demektir. Dost “yar, muhip, sadık, sevilen kimse” demektir.

İnsanoğlu için gerçek ve yegâne dost Kur’an-ı Kerim’i indiren, bizlere her sahada örnek olması için ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Efendimizi (S.A.S.), Peygamber olarak gönderen Hz. Allah (C.C.) ile hatemünnebi Peygamber Muhammed Efendimizdir (S.A.S.). (Eskilerimizin bir sözü var: “Dost istersen Hz. Allah yeter.”)

Dostlukla alakalı olarak Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerim’inde: “Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun Resulü ve namaz kılan, zekât veren ve rükû eden müminlerdir.” (Maide, 55) Bir başka ayeti kerimesinde Mevlamız: “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri veliler edinmesin! Kim bunu yaparsa, onun Allah ile hiçbir dostluğu kalmaz.” (Ali İmran, 28)

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Kişi, dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.” Müslümanlar dostlarını seçerken, davranışlarını belirlerken hem bu fani âlemi hem de ebedi âlemi göz önünde bulundurmalıdır. O bakımdan müminler dostlarını müminlerden seçmelidirler. Hani meşhur bir atasözümüz var: “Arkadaşını bana söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim.” İnsanlar için hele hele müminler için dost ve arkadaş çok önem arz eder. Mümin olan bir insanın seçtiği arkadaşı inancı ile uyumlu olmalıdır. Örf, adet, gelenek, görenek, ahlak ve inanç bakımından aynı olmayan insanlarla nasıl dostluklar kurulabilir? Hz. Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’inde mevzuumuzla alakalı olarak bir başka ayeti keriminde ise şöyle buyurmaktadır:

“O gün zalim kimse, ellerini ısıracak “Eyvah! Keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım!” diyecek, “Eyvah! Keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir (Kur’an) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı” diyecek. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır.” (Furkan, 27-29)

Dost seçerken elbette ki çok dikkat etmeliyiz. Bu konu ile alakalı olarak Firdevsi şöyle der: “Her akıllı adam, ancak kendisine benzeyenlerle dost olur.” Konu ile alakalı olarak Yusuf Has Hacip ise şöyle der: “Kendine denk olan kimseyi ahbap edin. İnsan, ancak kendine denk olan ile hem renk olabilir. Uçan kuş bile eşini bilir ve sürüsünü bulur. Sen insansın içine karışacağın adamları iyi seç.” Peygamber Efendimiz (S.A.S.) “Kötü arkadaş demirci körüğü gibidir. Üflenince, ateş kıvılcımları seni yakmasa da kokusu seni rahatsız eder.” (İ. Neccar) “İyi arkadaş Allah’ı andığında yardım eden, unuttuğunda sana hatırlatandır.” (Hâkim) Bir başka hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz (S.A.S.) “İyi arkadaş güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın.” (Müslim)

Dostluk ve arkadaşlık çok önemlidir. Yukarıda izah etmeye çalıştığımız gibi, dost ve arkadaş seçiminde çok dikkat göstermeliyiz. Dost, dostun her halde, gayrimeşru olmayan her halinde müdafaa etmelidir. Âlemlerin Efendisi bu hususla alakalı olarak da şöyle buyurmaktadır:

“Bulunduğu mecliste, din kardeşinin aleyhine konuşulurken ona yardım etmeye ve onu müdafaa etmeye gücü yeterken, bir yardımda bulunmayan kimseyi Allah Teala dünya ve ahirette zelil eder.” (Ahmed b. Hanbel, Taberani) Ünlü edebiyatçımız Baki ise şöyle diyor: “Üç çeşit dost vardır. Bir dost vardır ki, gıda gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ki, ilaç gibidir; gereğinde ararsın. Bir dost vardır ki, hastalık gibidir; O seni arar.” Harun Reşit ise hemen hemen Baki’nin sözüne benzer bir dost tarifi ve taksimi yapmaktadır: “Üç çeşit dost vardır. Birincisi gıda gibidir onsuz olmaz. İkincisi ilaç gibidir, ara sıra ihtiyaç olur. Üçüncü mikrop gibidir, lüzumu yoktur.” Ebu Abdullah Amr b. As (R.A.) Peygamber Efendimizden şöyle bir hadis-i şerif rivayet etmektedir: “(Akrabam olan) Falan oğulları ailesi benim dostlarım değillerdir. Benim dostlarım, Allah Teala ile salih müminlerdir. Fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileri ile ilgimi kesmeyeceğim.” (Tirmizi) Hz. Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’inde: “Muttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır.” (Zuhruf, 67) Dostluk yapacağımız insanların Allah’a (C.C.) inanıp inanmadıklarına ve Cenab-ı Haktan korkup, korkmadıklarına dikkat etmeliyiz. Mevlamız Kur’an-ı Kerim’inde: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla (doğrularla) beraber olunuz” buyuruyor. (Tevbe, 119) Eskilerimiz; “Önce refik sonra tarik “derlerdi. Yine atalarımız: “İnsanı yol değil yol arkadaşı yorar” der. Merhum Nurettin Topçu ise şöyle der: “Menfaat yaşamak, ahlak ise yaşatmak ister. Bir arada barınamazlar.”

Yazımızı birkaç atasözü ve kendi yazdığım şiirin birkaç dörtlüğü ile bitirmeye çalışalım.

-        Karga ile dost olanın yeri çöplüktür.

-        Ağaç yaprağı ile insan dostu ile güzeldir.

-        İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun.

-        Aptalın dostluğu köy görününceye kadardır.

-        Dostluk para ile satın alınmaz.

 

DOST OLMA OĞUL…

 

Allaha kulluk etmeyen,

Hak ve hukuku bilmeyen,

Daima kendini beğenen

İnsanla dost olma oğul!

 

Tembel tembel yatanlarla,

Şerefini satanlarla,

Ben bilirim diyenlerle

Sakın dost olma oğul!

 

Ecdadını beğenmeyen,

Ana, babayı hor gören,

Halk içinde sevilmeyen

Kişiyle dost olma oğul!

 

Memleketini sevemeyen,

Bayrağa saygı duymayan,

Yalan ve yanlış konuşan

Kişiye dost olma oğul!

 

Kulağı ezan duymayan,

Cami yolunu bilmeyen,

Sade dünyayı düşünen

İnsanla dost olma oğul!

 

Din ile bağını kesmiş,

Nefsinin esiri olmuş,

Günah deryasına batmış

Kişiyle dost olma oğul!

 

Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23