• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Abdullah Yıldız
Abdullah Yıldız
TÜM YAZILARI
18 Şubat 2020

Namaza Engel Tanımayan Adamlar

“Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah’ın zikrinden, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoymadığı adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Allah, böylelerini amellerinin en güzeliyle ödüllendirecek, lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık bahşedendir.” (Nûr 24/36-38).

Müfessirlerin çoğu, ayetteki “evler” ile mescidlerin kastedildiği kanaatindedirler. Allah Teâlâ, o evleri, içinde zikredilmek, tesbihatta bulunulmak ve namaz kılınmakla nitelemiştir ki, bu özellik sadece mescidlere uygun düşer. Burada kastedilen mescidler dört mescid (Ka‘be, Medine Mescidi, Kuba Mescidi ve Beyt-i Makdis) ile bütün mescidlerdir.

Allah’ın “İçlerinde adının zikredilmesi” ifadesi ile şunların kastedildiği anlaşılmıştır: a) Bu her türlü zikri içine alan genel bir ifadedir, b) İbn Abbas’a (r.a) göre, bununla orada Allah’ın Kitabının okunması kastedilmiştir. c) Bu, “Orada, uygun olmayan şeylerin konuşulması yasaktır” demektir.

“Ricâl” (adamlar) kelimesine gelince; Zeccâc şöyle demiştir: “Rical” kelimesi merfûdur. Çünkü Cenâb-ı Hak, “Orada, O’nun için tesbihte bulunun” buyurunca, sanki: “Kim tesbihte bulunur?” denilmiş de buna cevaben, “O ricâl tesbihte bulunur” denilmiştir.

Âlimler, ayette geçen “tesbih”le ne kastedildiğini farklı yorumlamışlardır: Çoğu bunu bizzat namaz manasına almışlardır. Bu manaya alanlardan kimileri bunu, beş vakit namaz manasına alırken; kimileri sabah ve ikindi namazları manasına alıp, “çünkü önce bu iki vakit namaz farz kılındı, daha sonra bunlara (diğerleri) ilâve edildi” demişler; kimileri de bunu, zâtı ve fiilleri hususunda Allah’ı uygun olmayan şeylerden tenzih etmek demek olan tesbih manasında alıp görüşlerine delil olarak şunu söylemişlerdir: “Çünkü Allah Teâlâ, namazı ve zekâtı, “Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekâtı vermekten” buyurarak, bu zikre atfetmiştir.”

“Ticaret onları alıkoymaz” ifadesi için bazı âlimler, “Allah onların ticaret yapmakta olduklarını ve bu ticaretlerinin (vb. meşguliyetlerinin), onları zikrullahtan (Allah’ı anmaktan-hatırlamaktan ve Allah’ın Kitabından) alıkoymadığını beyan buyurmuştur” demişlerdir. Hasan el-Basrî şöyle der: «Allah’a yemin ederim ki, onlar ticaret yapıyor olmalarına rağmen, Allah’ın farzları geldiğinde, hiçbir şey onları bu farzları edadan alıkoyamazdı. Onlar hemen namazlarını kılarlar, zekâtlarını verirlerdi.” Salim’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir pazar esnafına bakıldığında, (namaz) esnasında alış-verişlerini hemen bırakıp, namaza koştukları görülürdü. İşte bunlar, haklarında Cenâb-ı Hakk’ın “Ticaret onları alıkoymaz” buyurduğu kimselerdir.” İbn Mes’ud’dan da (r.a) aynı rivayet nakledilir. 

Soru: Cenâb-ı Hak, “Ticaret onları alıkoymaz” buyurunca, bunun içine alış-veriş zaten girmektedir. O halde niçin bundan sonra, “hiçbir alış-veriş” denilmiştir? Buna birkaç şekilde cevap verilir: a) “Ticaret”in içinde çeşitli alış-verişler vardır. Fakat Allah, alıkoyma özelliği daha fazla olduğu için, bundan sonra özellikle bey‘ yani “satma”dan bahsetmiştir. Çünkü satmadaki kazanç, sonuçlanmış, kesin bir husustur. Alışverişte bulunan kazanç ise, hem geleceğe matuftur, hem de şüphelidir. b) Bey‘ (satma), eşyanın/malın nakit/para ile değiştirilmesi demektir. Şirâ (satın alma) ise bunun aksidir. Binâenaleyh para elde etmeye duyulan arzu, aksini yapmaktan daha fazladır. c) Ferrâ der ki: “Ticaret, dışardan mal getirip satma; bey‘ ise ‘elinin altında olanı satma’ manasına kullanılır.”

Âyetteki Zikrullah (Allah’ın Zikri)” ile neyin kastedildiğine dair değişik izahlar yapılmıştır: Bazıları, “Bununla Allah’a hamd-ü sena ve dua kastedilmiştir” derken; bazıları da “bununla beş vakit namaz kastedilmiştir” demişlerdir. Buna göre, ‘öyleyse ayetteki “namazı dosdoğru kılma” ile ne kastedildi?’ denilirse, deriz ki: Buna karşı şu iki cevap verilmiştir: a) İbn Abbas (r.a), “Bununla, namazların, vakitlerinde (geciktirilmeden) kılınması kastedilmiştir” der. b)  Bu ifadenin, “Allah’ın zikri” ifadesinin bir açıklaması olması da mümkündür. Buna göre, bu “Onlar, Allah’ı hem namazdan önce, hem namazda zikrederler” demektir. 

“Namazın ikâmesi” ise, namazı şartlarına uygun olarak, hakkıyla kılmaktır.

Buradaki “zekât” ile de farz zekât kastedilmiştir; çünkü şeriatta farz olan zekât, bu isimle isimlendirilmiş, böyle maruf olmuştur.

(F.Râzî’nin Tefsîr-i Kebîr’inden özetlenmiştir.) 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şenay doğan

dünya hayatı göz açıp kapayıncaya kadar geçecek....ahirette insanı dünyadaki meşgalelerinden çok daha başka meşgaleler meşgul edecek...o gün elinde avucunda kalacak olan ömrünü uğrunda tükettiği dünyalıklar değil allah için yaptığı şeyler olacak...bu gerçeği ne kadar az kişi hatırlıyor oysa...bir de mutlaka farketmişsinizdir gündüz oruç tuttuktan sonra gecesinde yapılan ibadetin hazzı lezzeti ve maneviyatı gündüzü yiyip içilerek geçirilen gecelere hiç benzemiyor...allaha emanet olun ya habiballah
 • Yanıtla

turgut ertav

Şirk İle İlgili Ayetler Al-i İmran Suresi, 186. ayet: Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir. En’am Suresi, 107. ayet: Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazdı. Biz seni onlar üzerinde bir gözetleyici kılmadık; sen onlar üzerinde bir vekil değilsin. Araf Suresi, 173. ayet: Ya da: “Bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu, biz ise onlardan sonra gelme bir kuşağız; işleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin?” dememeniz için. 
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23