• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

BDDK en az lise mezunu personel alımı yapacak | Başvuru şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK), 'Şoför' kadrosuna 5 personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan ilanla birlikte, söz konusu personel alımının başvuru şartları da belli oldu. İşte, BBDK persenel alımı başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar...

2019-03-17 16:40:00 -
BDDK en az lise mezunu personel alımı yapacak | Başvuru şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK), 'Şoför' kadrosuna 5 personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan ilanla birlikte, söz konusu personel alımının başvuru şartları da belli oldu. İşte, BBDK persenel alımı başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar...,

BDDK personel alımı başvuru şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Şoför" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Giriş sınavı başvuru şartları

A) GeneI Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenli ğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlı ğı de ğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ça ğına gelmemiş bulunmak veya askerlik ça ğına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalı ğı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya di ğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular, 20 Mart 2019 tarihi saat 14.00'da başlayıp 29 Mart 2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı