Dervişler ve Sufi Çevreler

26 Ağustos 2019 Pazartesi

Bu haftaki eserimiz, Prof. Dr. Haşim Şahin’e ait.

Alt başlığı, “Klasik Çağ Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Şahsiyetler” isimli eser, Kitap Yayınevinden çıkmış.

İslam dini Mekke ve Medine merkezli olarak tüm dünya insanlığını kuşatmak üzere doğup yayılırken; “tanıtma, inanma, anlama-yaşama ve tebliğ” hareketi, Orta Asya’dan başlamıştır.

Sahabe döneminden sonra İslam’a öncülük eden, İslam’ı anlaşılır ve yaşanılır kılan İslam büyüklerine, âlimlerine baktığımızda pek çoğunun Türkler olduğu görülür.

Ahmet Yesevi Hz.leri bunların başında gelir. Anadolu’ya ve Balkanlar’a İslam’ın gelişi Yesevi Hz.leriyledir.

Elbet sadece Orta Asya’dan değil. Efendimiz ve dört halife döneminde de topraklarımızın önemli kısmı İslam ile tanışmış ve pek çok şehrin, beldenin fethi, İslam orduları tarafından gerçekleştirilmiştir.

İslam yaşanılarak tebliğ edilen bir dindir. Yaşanılınca, dinin kuralları amel haline getirilip tatbik edilince itikat doğar ve itikat imana dönüşür, iman ise amelle yaşar.

Anadolu ve Balkanlar’da İslam’ın yayılması ve yaşanılması; tekkeler, zaviyeler ve camiler ve medreselerde hem “elinin emeğini yiyen” hem inancının ibadetini yerine getiren dervişler ve talebelerince gerçekleşmiştir.

Dervişler ve Sufi çevreler, Selçuklulardan sonra daha çok Osmanlı devirlerinde neşvünema bulmuş ve mezralara-köylere kadar gelmişlerdir. 

Bu hususta önemli bir araştırmayı ve tarihi kaleme alan Haşim Şahin’e sözü verelim.

“Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda Şeyh Edebali ve Osman Gazi’nin şahsında başlayan Sufi çevre -iktidar yahut diğer bir deyişle tekke -devlet ilişkileri, ilerleyen dönemlerde de etkin bir şekilde varlığını sürdürmüştür.

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, Orhan Gazi’nin Geyikli Baba ile Yıldırım Bayezid’in Emir Sultan ile II. Murad’ın Hacı Bayram-ı Veli ile Fatih Sultan Mehmed’in Akşemseddin ile Kanuni Sultan Süleyman’ın Yahya Efendi ile ve I. Ahmed’in Aziz Mahmud Hüdai ile ilişkileri Osmanlı tasavvuf tarihinde önemli bir yer teşkil eder”.

Kitap birbirine bağlı iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci kısım, “Menâkıbnâmeler ve Vilayetnâmeler”.

İkinci kısım ise “Dervişler ve Sufi Çevreler” başlığını taşımaktadır.

Eserdeki makaleler, Osmanlı devrindeki ilk “Menâkıbnâme” yazarı olarak bilinen Yahşi Fakih’in hayatının ve eserinin anlatılmasıyla başlıyor.

Eskişehir bölgesindeki faaliyetleriyle tanınan Kalenderi Dervişi Şücaeddin Veli’nin hayatından bahseden “Vilayetnâme-i Şücaeddin eseri de tarihi kaynak olarak ele alınıyor.

“Dervişler ve Sufi Çevreler” bölümünde ise Osmanlı klasik dönemi olarak isimlendirilen 1300-1600 yılları arasında yaşamış bazı Sufilerin hayatlarından bahseden monografiler yer alıyor.

Ezcümle:

Bu toprakları sadece ama sadece “rızayı ilahi” için “Kelime-i Tevhid” sancağının dalgalanması için mayalayan İslam büyüklerimizi, türbelerinden yahut mezarlarından ibaret tanımak değil, esas bilgileriyle, yaşadıklarıyla ve anlattıklarıyla, hizmetleriyle tanımak gerek.

Eser hakkında: Kitap 

Yayınevi; 0212-294 65 55

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • SınırsızSınırsız24 gün önce
  Yorumcu arkadaşlarla gurur duydum tasavvuf-tarikat denen sömürü sistemini birçok insan anlamış anlayanlara selam olsun
 • SınırsızSınırsız24 gün önce
   İslam Tarihinde Hz Peygamber Efendimiz,4 Halife,Sahabe,Tabiin,Teba-i Tabiin ve Müctehid İmamlar Devrinin hangisinde Tarikatçılık,Cemaatçılık,Hizipçilik,Fırkacılık ve Gurupçuluk yapıldı. Tarikatler ve Cemaatler tarihini okumanızı tavsiye ederim Aynı Hristiyanların papazları gibi kapalı gelişmeye karşı tarikatler ne fayda verdi 1700 lü yılların ortalarında çeşitli tarikatlerden İstanbul da 800 tekke vardı bunlar ne gibi bir ilmi ve bilimsel bir gelişme göstermiş bir söyleyin beni soracak olursanız ben Hz Peygamber Efendimiz ve Sadece Kuran-ı Kerime tabi 5 vakit kılan bir müslümanım. Birşey daha soracağım ve söyleyeceğim Hz Peygamber Efendimizin de bahsettiği ilk üç altın nesil nasıldı senin o sufi dediklerin nasıldı ve Tarikatçılığın nasıl şirke bulaştığını bir anlatsanıza birde bu yorumu yayınlayın olur mu ipotek koymayın
 • Serkan aydin Serkan aydin 24 gün önce
  Yalniz burada onemli bir noktayi vurgulamakta fayda var..orta asyadan tarikatlar şeyhler zaviyeler vesilesi ile yayilan bu tasavvufi akim ,ne kadar kutsal kitabimiz kuranin icerigi muhteviyati ve paradigmasi ile bağdaşıyor??bu tasavvufi akim ile türklerin islami kabul etmeden önce benimsedigi saman/pagan inanci pantaist/panantaist ogretiler malesef islam inanci ile sentezlenmis hercumerc olmus ve sanki islamin bir parcasiymis gibi anadolu ve orta asyada genel kabul gormustur..ahmet yasevi ve ondan sonra selcuklu ve ozellikle osmanli doneminde etkili olan tasavvuf ekollerinden kalenderilik,melamilik,cavlaklik,bektasilikgbi icinde ezoterik mistik samanist ogretiler akideler bulunan sapkin öğrettiler ne kadar islamla kuranla bagdasir bunu bi arastirin lütfen..yine naksibandilik gbi icinde hinduist yada mecusi hulul inancindan izler emareler bulunan tasavvufi anlayisida arastirin..bu kadar masum degil hersey..anadolu hic bir zaman tam anlamiyla islamlasamadi..sadece yarim yamalak musluman oldu ama hic bir zaman tam anlamiyla islamlasamadi..
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Delil yerine atalarının uyduğu sisteme göre hayatlarını yönlendirenlere Kuran’ın aşağıdaki ayetlerini okumalarını öneriyoruz. (Ayrıca bakın 31 Lokman Suresi 21, 14 İbrahim Suresi 10, 11 Hud Suresi 62 ve 109, 5 Maide Suresi 104, 7 Araf Suresi 28)21.Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar?22. Hayır dediler ki: “Biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, onların eserlerini izleyerek doğruya varacağız.”23. İşte böyle! Senden önce de bir memlekete elçi gönderdiğimizde, oranın servetle şımarmış elit tabakası mutlaka şöyle demişlerdir:“Biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, onların eserlerine uyarak yol alacağız.”24. O da “Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?” dedi. Onlarda “Doğrusu biz seninle gönderileni tanımıyoruz.” dediler.43 Zuhruf Suresi 21,22,23,24Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.17 İsra Suresi 36Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın doğruya ilettiği temiz akıl sahipleridir.39 Zümer Suresi 18Şüphesiz, yeryüzündeki hareket eden canlıların Allah katında en kötüsü aklını işletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.8 Enfal Suresi 22Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.10 Yunus Suresi 100Andolsun size hatırlatıcı bir kitap indirdik. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?21 Enbiya Suresi 10O halde sen yüzünü bir Tek Tanrı’cı olarak dine: Allah’ın insanları yaratışındaki fıtrata (yaratılış özüne) çevir. Allah’ın yaratışında bir değişiklik yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.30 Rum Suresi 30Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik..16 Nahl Suresi 89Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.12 Yusuf Suresi 4026. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.27. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur.18 Kehf Suresi 26,27Allah’a çağıran, yararlı işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim vardır?41 Fussilet Suresi 33Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.6 Enam Suresi 115Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?6 Enam Suresi 114Ey iman sahipleri; size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah Bağışlayandır, Merhametlidir.5 Maide Suresi 101Rabbin asla unutkan değildir.19 Meryem Suresi 64Kendilerine okunmakta olan Kitap’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?29 Ankebut Suresi 51Kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.6 Enam Suresi 38154. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?155. Hiç mi hatırınıza getirmiyorsunuz?156. Yoksa sizin apaçık olan bir deliliniz mi var?157. Şayet doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin.37 Saffat Suresi 154-15736. Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz?37. Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var? 38 İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu.68 Kalem Suresi 36,37Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet.5 Maide Suresi 49O yalnızca bir öğüt ve Mübin(apaçık) bir Kuran’dır.36 Yasin Suresi 69De ki ” Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.”21 Enbiya Suresi 45Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik.13 Rad Suresi 30Bu Kuran, bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu.6Enam Suresi 19Onlara ayetlerimiz açık açık okununca, bizimle karşılaşmayı ummayanlar “Bize bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir.” dediler. De ki “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece vahyolunana uyuyorum.”10 Yunus Suresi 15Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura (aydınlığa), O övgüye layık, Aziz olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.14 İbrahim Suresi 1Andolsun ki size beyyine (açıklayıcı, açık delil) ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunup, sakınanlar için de bir öğüt indirdik.24 Nur Suresi 34… Ta ki ölen beyyine (açık delil) üzerine ölsün, yaşayan da beyyine (açık delil) üzerine yaşasın.8 Enfal Suresi 42Bunları Kuran’da türlü türlü şekillerde (sarf) açıkladık ki öğüt alıp hatırlasınlar. Fakat bu sadece kaçışlarını artırıyor.17 İsra Suresi 41Andolsun bu Kuran’da her örnekten insanlar için türlü türlü açıklamalarda (sarrafna) bulunduk. İnsanların çoğu ise tanımamakta ayak diretmektedirler.17 İsra Suresi 89Bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz(nusarriful).6 Enam Suresi 65Bilgiyle uzun uzadıya, etraflıca açıkladığımız (fassalna), inanan bir toplum için doğruya iletici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.7 Araf Suresi 52Bu bir kitaptır ki, Hakim ve Her şeyden Haberdar olan, ayetlerini hüküm ifade edici (muhkem) kılmış ve sonra detaylandırıp(fussilet) açıklamıştır.11 Hud Suresi 1Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de arkasından yedi deniz daha katılarak kullanılsa; yine de Allah’ın kelimeleri tükenmez. Allah üstündür, bilgedir.31 Lokman Suresi 2732. Kafirler dediler ki “Kuran ona toptan, tek bir defada indirilseydi ya” Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça düzenleyip okuduk.33. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz sana gerçeği ve en güzel yorumu (ahsena tefsir) getirmiş olmayalım.25 Furkan Suresi 32,331. Rahman2. Kuran’ı öğretti55 Rahman Suresi 1,217. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize düşer.18. O halde biz onu okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle.19. Sonra onu açıklamak da bize düşer.75 Kıyamet Suresi 17,18,19Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ ı devre dışı tuttular.25 Furkan Suresi 30Ve derler ki “Rabbimiz biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de böylece onlar bizi yoldan saptırdılar.”33 Ahzab Suresi 67
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Hakikattan bahsedin. Mişki demişki bana kuranın geldiği yerden geldi Mişki. KURAN YETMİYOR MU HAKİKAT ONDA ARAPÇA ANLAMIYORSUN MEAL OKU ÜÇ BEŞ MEALİ İNDİR KIYASLA OKU HÂLÂ ANLAMIYORSAN SUC SENDE KURANDA DEĞİL. Kamer suresi 17_22_32_ve 40 Kamer suresi. 17 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Kuran hakikata cağırıyor tasavvuf cular yangel yat HAKİKAT HADÎD SÛRESİ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْم۪يزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِۜ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ۟Andolsun ki resûllerimizi apaçık (delillerle) gönderdik. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber Kitab’ı ve mizanı (adalet ölçüsünü) indirdik. (Ayrıca) kendisinde çetin bir güç ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik. Ta ki Allah, kimlerin gaybta (onu görmedikleri hâlde) Allah’a ve resûllerine yardım edeceğini açığa çıkarıp ayırsın. Şüphesiz ki Allah, (güç ve kuvvet sahibi olan) Kaviy, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) Azîz’dir.(57/Hadîd, 25)
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  HADİD Sûresi 25 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Bu ayeti neden anlayan bir şeyh Sufi tasavvuf ehli cıkmamış bir komutan cıkmamış. Ayet acık ve net sadece okumayanlar anlamaz. OKUYANLARIN anlayacağı ayet... HADİD SÛRESİ 25.. Sen yapamazsın, sen anlamazsın, okuma sen ne anlarsın biz anladık diye diye Beceriksiz bir nesil yetiştirin, sonrada bu nesil kime benzedi biz böyle değildik diyerek geçmişimizle övünelim. Allah aşkına HADİD SÛRESİ 25 şi anlamayan geçmişimiz le de övünmeyelim yeni nesli topyekün çöpe atmayalım. Kitabını sindire sindire okuyan nesil hadid Sûresi 25 ten yer ekimi kanu nu tersine cevirecek bilime ilime ulaşır. Krallık lar devletler yıkacak bir ayet benim kitabımda atam uyumuş bari yeni nesil uyansın kitabınızı Kuran'ı okuyun 1400 yıl önce gelmiş .......... HADİD SÛRESİ. 25 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür
 • MustafaMustafa24 gün önce
  Hâlâ mı tasavvuf derviş sofi. Sen yapamazsın, sen anlamazsın, okuma sen ne anlarsın biz anladık diye diye Beceriksiz bir nesil yetiştirin, sonrada bu nesil kime benzedi biz böyle değildik diyerek geçmişimizle övünelim. Allah aşkına HADİD SÛRESİ 25 şi anlamayan geçmişimiz le de övünmeyelim yeni nesli topyekün çöpe atmayalım. Kitabını sindire sindire okuyan nesil hadid Sûresi 25 ten yer ekimi kanu nu tersine cevirecek bilime ilime ulaşır. Krallık lar devletler yıkacak bir ayet benim kitabımda atam uyumuş bari yeni nesil uyansın kitabınızı Kuran'ı okuyun 1400 yıl önce gelmiş .......... HADİD SÛRESİ. 25 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür
 • Hasan Hasan 24 gün önce
  Dün kahvaltılık almaya cıktım sokak kedi köpek pisliği den gecilmiyor. ALMANYA HAYVAN BESLEYENDEN VERGİ ALIYOR, TÜRKİYE NEDEN VERGİ ALMIYOR. kediler kum veya toprak bulamamışlar köpekler gibi ortalığa yapmışlar.
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Devlet sıgara ya alkole zam yapmasın hasta acilde olsa kanında alkol uyuşturucu nikotin tespit edilen den hastaneler ücreti tam alsın.
 • MİSAFİRMİSAFİR24 gün önce
  kocasolakya sen ne kadar saçma sapan konuşuyorsun ne alakası tekkeler insanları doyurmuyor diyorsun iftira atma bilip bilmeden konuşma gel ben seni götüreyim günlük kaç fakir doyurduklarını kendi gözünle gör birde mersedese biniyormuş neden binmesin Allah düşmanı kitap düşmanlarıda biniyor mersedese paran varsa binersin paran yoksa binmezsin peygamberimizin (sav) devesi zamanın en iyi devesiydi çoğu yarışda birinci gelirdi hz osman ve abdurrahman bin avf gibi sahabeler çok zenginlerdi hiç probem olmadı bunlar islam dünyasının haline gelince islam nerde uygulanıyor demokratik laik devlet düzeninde zorla müslümanları yönetip sonra kafirlere karşı duracak ordu kuramayan kemalist düzenli devletiniz sahip çıksa ya islam dünyasına bizim osmanlımız varken kafirler islam topraklarına gelmeye kalkınca tepeleniyorlardı islam orduları sayesinde sizin cumhuriyetin hükümetleri ab ye gircez diye fino köpeği gibi 60 senedir ab nin kapısında havlıyor ülkenin bakanını ülkede adam yerine koymuyorlar sizin düzenin devleti hala gık demiyor sizin düzenle bizim düzenin arasındaki fark osmanlı 22 milyom km2 de hüküm sürerken 7 düvele meydan okuyup cihan devleti iken sizin kıytırık cumhuriyet 780 bin km2 de pkk yı bile bitiremeyecek kadar aciz bir ordu ve devlet nerde osmanlı nerde cumhuriyet utan belki bu söylenenler aklını başına getirir sana son olarak bir ayet hediye ediyorum infitar 6 :Ey insan! Lütuf ve iyiliği bol Rabbine karşı seni aldatan ve isyana sürükleyen nedir? Niçin O'na itaat etmiyorsun da karşı çıkıyorsun?
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Kuranı tecvitli mahrecli anlamadan okuyun. Tasavvuf denilen zırvaları gözyaşı dökerek okuyun işte uydurulandin bu.
 • KocasolakKocasolak24 gün önce
  Eskiden tarikat tekkeleri insanları doyururdu, bu gün millet tekkeleri DOYURAMIYOR. İşte bu yüzden İslam alemi kan revan içinde. Haeam ile beslenen apızda HELAL kelam gelmiyor. Eski tekke müridlerinin malı yoktu, bu gün müridler şeyhlerini mercedesten aşağı aracs bindirmiyor. Şeyhler de ben hscı murattan başkasına binmem, satın bu İTHAL mercedesleri de parasını dağıtın demiyor. Eeee şeyhi böyle olan İslam alemi nasıl kan gölüne dönmesin.........
 • Vahdet M.GVahdet M.G25 gün önce
  SELAM HÜSEYİN ABİ***** ÜLKEMİZİN ****HER ***TARAFINDA*** ERENLERİN*** TÜRBESİ MAKAMLARI*** VAR.***(EVLİYALAR-***VELİLER****-İSLAMA ***HİZMET ETMİŞ)DOĞU*** VE **GÜNEY*** DOĞUMUZDA ***** HER*****YÜZ ***KİLOMETREDE**** SAHABE***-EVLİYA ..TÜRBESİ.***.ŞUAN ***YAŞAYAN.***.G.ANTEP..**..NURDAĞI****.İLÇESİNDE..****BİLAL-HİLMİ **EFENDİ** VAR****ECZANE**** İLAÇLARININ..***.YETERLİ ****OLMADIĞI*** ÖNCE ***SONRA ***YERDE ..***FİZİKİ ***TEDAVİDE*** DAHİL ***DUALARLA ...HAMİDİYE*** KÖYÜNE*NİCE ***YURTTAŞ ****YURT DIŞINDAN ****ZİYARETE*** GELİP...DUA*** İSTİYOR ***HATTA*** LONDRADA ****YAŞAYAN ***LİBYALI ***AİLE** Mİ ?***DERSİNİZ!!!VE***ÜSTELİK...3 ***ÖĞÜN YEMEK*** BEDAVA ** VERİYOR...(İNTERNETTE TANITIM VİDEOSU VAR BAKILABİLİNİR) YEMEKLER BEREKETİYLE*** İNTERNETTE*** O*** KALABALIĞI ***GÖRSENİZ ***..NASIL ***YETİYOR......O YEMEKLER...BAŞKA** YERDE***OCAĞINDA*** LOKANTALARDA*** PARAYLA*** BUNU SÖYLEMEDEN **GEÇEMİYECEĞİM...........HZ **ÖKKEŞ (A.S)TÜRBESİ **VAR** SİZİN **ANKARA KALESİ***TEPESİ **GİBİ.***.SPİRAL ***YOLLA***ÖZEL ***OTOLARLA **GİDİLİYOR...KUŞBAKIŞI HAMİDİYE ***KÖYÜ ***BİLAL*** HİLMİ***EFENDİ...G.ANTEPLİ ***YÜZ **YÜZE** GÖRÜŞME ***İMKANI ***VAR ***NURDAĞLI..***YANILMIYORSAM***ŞECERE ***KAFKASLARA DAYANIYOR...EVET ***RUHSAL****FİZİK*** ŞİFA**VERİYOR.....BURADA KONU DEĞİL....CANAN KARATAY...11 ****YIL ***ABD*** KALMIŞ...MALUM ****MEDYANIN ---SERVİSLEDİĞİ NUMUNE...KORE----ÇİN----TAYLAND----JAPON----HİNDU--- FELSEFESİNİ ---ABD DE OKUMUŞ İHTİMALLE ---ORAYA --GİTMİŞTİR...ÖLÜMSÜZ--- BİR ----HAYAT---TEŞVİK ---EDİYOR.(İBADET YOĞO—MEDİTASYON ..SÖZEL –OLARAK-- BUNU --SÖYLEMİYOR…....KENDİNİ --100 YIL YAŞAMAYA MONTAJLAMIŞ..(.SERTAP ERENER GİBİ(SERTAP ERENER...ABD DEN İNGİLİZCE OKUDUĞU DİYETLE ..100 YIL ****YAŞYACAKMIŞ)HAŞA...CANAN---- KARATAY ---KONUŞURKEN--- ..UN----TUZ---ŞEKER DÜŞMANI.---TUZ ----KULLANILMASSA--- VÜCUTTA ---KAN ---BASINCINI--- YÜKSELTİR.---.TIBBİ KONULARI ---BİLİYOR ---AMA--- BUNLARIN ---NEGATİFLİĞNİ ---BİLMİYOR...ÖLÇÜLÜ ---YEMEK --YİYİN DİYEMİYOR..---(ÇÜNKÜ—BU HZ PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V).HADİSİ—ÖLÇÜLÜ YEMEK YİYİN--)EKMEĞE--- KAFAYI--- TAKMAKTAN..---.RESMEN--- FAİZ ----BARONLU ---SOSYETEYE ---TAKIMINA---HİTAP EDİYOR..İYET---- GAZETELERİNİN--- SOSYETEYE---- DİYET –YEMEK--- TARİFLERİ---SAYFALARINDA YAYINLADIKLARI GİBİ...CANAN KARATAYI DİNLERSİNİZ ...HİNTLİ ---HİNDU ---GİBİ--(120 ---YIL –YAŞ---GARNTİLEMEK--- İÇİN)---SU----İÇİP..JİNSENG--- HER ----ŞEKİLDE ---YİYİP(JİNSENG ---BİZDE ---ADEM ---OTU DUR----..BU---- BİTKİ..YAYGIN ---DEĞİL--- VE ---PAHALI...)KORELİLER..----DİĞER----ASYA---ÜLKELERİ ----BUNUN ----ŞURUBUNA---- KADAR--- KULLANIYORLAR..---ECZANE--- İLAÇLARINA ALTERNATİF ----OLARAK ...........ŞEKERİ----.BUNDAN-------------SAĞLIYORLAR----VÜCUTA...PİRİNÇ ---UNU TÜKETİYORLAR..---PASTASI-----KURABİYESİ.----ERİŞTESİ----UZAK--- DOĞULULAR EKMEK****YEMESEDE*** ERİŞTE ***YİYEREKBUNU GİDERİYORLAR.****CANAN ***KARATAY...DEPRASYONLU*** KADIN***UNU-ŞEKERİ-TUZU- HAŞA YOK*** EDİN*****DİYOR....RANDIMANLI....ALTERNATİF..... YİYECEK....TAVSİYE---- EDEMİYOR....TIBBİ .....BİLGİYİ...ÖĞRENMİŞ...ÇOK...KÜLTÜRLÜ.....DEĞİL...HEZAYANLAR----SAFASATALAR .....YAPIYOR.....SUÇ.....BU....KADINI ....ÇIKARANDA....(İSTANBULUMUZDA ---ELİT -SOSYETİK ...YAŞAYAN ....TC..KİMLİKLİ.....YAHUDİ..VATANDAŞLAR ...BU KADINA....TEPKİ.....GÖSTERMİYORLAR......ONLARIN...DİNLERİNDEDE...EKMEK...VE TUZ...KUTSAL...(MUTFAK –OCAK---MEKANINI---KOŞERLEME---ADI---ALTINDA----TEMİZLEME ---YAPTIRIYORLAR…..(DÜNYANIN---- HER ----TARAFINDA---- ZENGİN----MEDYAYI---GÜCÜ----ELİNDE ---TUTAN----YAHUDİLER----- ÜLKEMİZDE ----AYNI---ŞEKİLDE---BUCANAN KARATAYA....TEPKİ.---.GÖSTERMİYORLAR...---.ABDLİ ..MARİLYN -MONREOYA---FRANSIZ-BRİGET ---BORDOTA--İTALYAN ---CİCCİOLİNİYE(SİSSİYOLİNİYE)BENZETTİĞİM.----..MATİLD..----MANUKYANA ---YAŞARKEN....TEPKİ ..GÖSTERMEDİKLERİ....GİBİ (FEMİNİST..KADIN..HAKLARINDA..MANGALDA KÜL..BIRAKMAYAN..FATMA GİRİKLER...ASENALAR ...DİĞER--- FİLİM ---ARTİSTLERİ....ZARARLI--- HAYVANI--- ÖLDÜRMEKTEN ÇEKİNEN ---AĞLAYAN ---HAYVAN ---SEVERLER.....YOKSA BU CANAN .KARATAY…SABATAİST..Mİ?????AYRICA...PKKYÜZÜNDEN 30 YIL DOĞU VE GÜNEY DOĞUZARARGÖRDÜ.....YOL YAPIMINDAKİ ARAÇLARI YAKTILAR.....GAZİANTEP*****.K.MARAŞ....MALATYA..KAYSERİ...NİĞDE...ADIYAMAN..***DÜZ**** OVA*** OLAN **** HZ ***İBRAHİMİN ***ŞEHRİ ***ŞANLIURFAYA***HIZLI*** TREN*** VEYA GÜNLÜK ***TREN....SEFERLERİ ***OLMALI ***YENİ ***HAT ***DÖŞENMELİ***-Ş.URFAYA*** KADAR*** UZANAN*** BU--- COĞRAFYADA..DAĞLARO KADR YÜKSEKTE DEĞİL..ESKİ..ANTEP YOLU...PARALEL*** TREN ***YOLU ***YAPILABİLİNİR........(BELEDİYE**** BAŞKANI*** YAPMIŞ..MİLLETVEKİLİ ***VAR ..ŞANLI URFALI..*****.FAKIBABA....DİLLENDİRMELİ....BAKANLARIMIZA*****SAYGILARIMLA

Günün Özeti