Adam gibi insan gerek

16 Nisan 2018 Pazartesi

Kocaman eksiğimiz, âcil derdimiz, elzem ihtiyâcımız, acı mahrûmiyetimiz, büyüyen hasretimiz: insan.
Doktor, mühendis, avukat, politikacı, hâkim, polis, asker... de lâzım. Fakat bize bunlardan önce “insan” lâzım...
Adam gibi insan...
Bize: yâni âilemize, iş yerimize, mahallemize, şehrimize, ülkemize...
Ve dünyâya...
Adâletiyle, asâletiyle, nezâketiyle, meziyetiyle, haysiyetiyle, zarâfetiyle,
gayretiyle, kuvvetiyle, dirâyetiyle, mârifetiyle, kaabiliyetiyle, haşmetiyle, meymenetiyle, hamiyetiyle, merhametiyle...
Bize destan yazan gerek.
Adam gibi insan gerek...

***

Doktor, mühendis, avukat, politikacı, hâkim, polis, asker... de yetiştirelim.
Ama bunlardan evvel “insanlığı bilen insan” yetiştirelim, Allah aşkına!
Mehmed Âkif diyor ki:
“Ne yapıp yapmalı, insanlığı öğretmeliyiz. ”
Necip Fâzıl'ın ifâdesiyle, “Zaman bendedir ve mekân bana emânettir, şuurunda bir gençlik...” gerek.
Yine onun târîfiyle, “Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfânına, idrâkine sâhip bir gençlik...” gerek.
Hazret-i Ali'nin (r.a.), “Ey insan! Sen kendinin küçük bir cisim olduğunu sanırsın. Ama bütün âlem senin içine sığdırılıp gizlenmiştir.” hikmetini bütün benliğiyle duyan gerek.
Buna kulak asan gerek...
Adam gibi insan gerek...

***

Mâsum insanları kurşuna dizerken ekran başlarında şampanya patlatan ve keyif çatan 2018 model Nemrutlar-ceberutlar insanlığın yüz karasıdır.
Modern Firavunların askerlerini Bosna Hersek, Sûriye, Afganistan, Arakan, Filistin ve daha nice topraklara yollayanlar, dünyâyı sömürmek için fırsat kollayanlar insan değil, köpek bile olamaz.
Zayıf ve çâresiz kalmış ülkelerin gövdesine yapışarak kanını emip semiren, iliklerini kemiren ve onları sürekli sömüren tufeylî(parazit)ler hayvandan bile aşağı mahlûklardır.
İblis’in sermâyedar yâverleri...
Sykes-Picot’ların Lüsiferleri...
Bunlar tek tek açıklanmalı.
Hem de bütün dünyânın duyacağı bir sesle...
Barış nâmına hep palavraların atıldığını, insanların aldatıldığını, bir pula satıldığını dünyâya haykıracak güçlü bir ses lâzım...
Öyle bir borazan gerek.
Adam gibi insan gerek...

***

Mahşerin beş atlısı:
Hırsızın ceketli kıravatlısı...
Diplomatın en gizli teşkilâtlısı...
Politikanın kızarmayan suratlısı...
Alçağın, boncuğu altın kazuratlısı...
Cânînin Birleşmiş Milletler ruhsatlısı...
Bir düzen kurmuşlar ki bozulmuyor bir türlü...
Bu düzeni bozan gerek.
Adam gibi insan gerek...

***

Feryâdım, başta Maarif (MEB) teşkîlâtı olmak üzere bütün devlet büyüklerinedir:
Artık bir İSYM (İnsan Seçme-Yerleştirme Merkezi) kurulmalı. Bu merkez, ülkemizin en dürüst, âdil, merhametli kişilerinden meydana gelmeli. Onlar da ülkemizin en iyi insanlarını yetiştirmek üzere nasıl bir sistemin kurulacağına karar vermeli.
Doktor, mühendis, avukat, politikacı, hâkim, polis, asker... seçerken bunların iyi insan olup olmadıkları da mutlaka tesbît edilmeli.
Aksi hâlde hâin asker, sapkın doktor, satılmış avukat, rüşvetçi polis gibi belâlardan kurtulamayız.
Bunun için mîzan gerek.
Adam gibi insan gerek...

 

 

YORUM YAZ

 • Kemâl ÇopuroğluKemâl Çopuroğlu4 gün önce
  İnsanı insan yapan nedir? Ahlâkıdır,fazîletidir,irfânıdır,ilmidir vs. Gönlünde insân sevgisinden eser olmayan,adâb-ı muaşeretten; terbiye,edeb ve nezâketten bîhaber olanlara insân diyebilir miyiz? Şeklen belki evet ama aslen diyemeyiz.Eşref-i mahlûkat olmak da elimizde, esfel-i safilin zâten hemen dibimizde.Ezbercilik,şekilcilik bizi insan yapar mı? Elbette ki hayır!..İlim, ahlâk ve irfânla yoğrulup, mum olup,kandil olup yanmamışsak o da nafile... Yâ nedir insanlık?.. Cenâb-ı Hakk'ın dağlara taşlara teklif edip onların da bu sorumluluğu almaya korktuğu büyük bir sorumluluğu üzerine mi almaktır? Yâni şâirin de buyurduğu üzere; "Mukaddes yüke hamallık" yapmak mıdır?Veyâ : "Ben size şah damarınızdan daha yakınım" lâfzının muhatabı ve O'nun yeryüzündeki halifesi olma liyâkatinin bahşedildiği şerefe nâil olduğumuz hâlde onu başka mecrâlarda arayan bizler ne kadar bu sıfata lâyığız?Bu suâlleri hakkıyla cevapladığımız ve bu cevaplardaki vasıfların hakkını verebildiğimiz müddetçe insânız... Lâkin zannımca biz, bu sıfatın, sâdece lâfazanıyız Sevgili Dostum...
 • Ruhi ÖzelRuhi Özel4 gün önce
  Abicim size katılmamak mümkün değil. Üslubunuz çok güzel.Tebrikler.
 • YıldırımYıldırım5 gün önce
  Anladım ki az ama öz yazıyorsunuz. Keyifle okunacak yazıları kaleme alıyorsunuz. Teşekkürler.
 • Elöpenin çok olsun evlat!Elöpenin çok olsun evlat!5 gün önce
  Kalemine, silgine, kalemtraşına, klavyene sağlık üstâdım, ne güzel yazıydı öyle..
 • Bilge Bilge 5 gün önce
  İnsanca yaşamak için insandan gayrısına ihtiyaç yoktur. Kaleminize sağlık..
 • EkremEkrem6 gün önce
  Yakup hocam çok güzel yazı olmuş kutlarım.düşündüklerimizi yazmışsın.selamlar.
 • ZaferZafer6 gün önce
  Bu Güzel yazı için teşekkürler. En büyük sıkıntımız, medeniyetimizi ve değerlerlerimizi neslimize aktaramamak mekteblerde malesef.
 • AhmetAhmet6 gün önce
  Yakup Hocam, pek güzel ifade etmiş olduğunuz fikirlerinize aynen katılıyorum. Selamlar.