• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta mevzusu vatandaşlarca internette araştırılıyor. Herhangi bir iş yerinde çalışmayan vatandaşlar, kendi sigortalarını ödeyerek emekli olabilmektedirler. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların yoğunlukla cevap aradığı sorulardan biri de isteğe bağlı sigortalılığın şartları konusu. Peki, isteğe bağlı sigortalılık nedir? İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartları nelerdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2019-12-09 13:04:00 - 2019-12-09 15:31:09
İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta konusu vatandaşların her sene merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Herhangi bir iş yerinde çalışmayan vatandaşlar, kendi sigortalarını ödeyerek emekli olabilmektedirler. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların yoğunlukla cevap aradığı sorulardan biri de isteğe bağlı sigortalılığın şartları konusu. Peki, isteğe bağlı sigortalılık nedir? İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartları nelerdir? İşte detaylar...

İsteğe bağlı sigortalılık nedir?

Zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan veya bu şartları sonradan yitirdiği için zorunlu sigortalılık kapsamına giremeyen; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan ya da daha önce sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışması olmayan kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan veren sigortalılık türü isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanmaktadır. 

5510 sayılı Yasanın 50.maddesindeki ifadeye göre “İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.”

İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak,

Şartları kısaca belirttikten sonra, biraz daha ayrıntıya gireceğimiz konu ise Ülkemizde ikamet etme şartını ve bu şarta bağlı durumları ele alalım.

5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereği 01.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaktadır. İsteğe bağlı sigorta işe giriş bildirgesinde beyan edilen ve belirtilen ikamet adresinin Türkiye olması, ikamet etme şartı için yeterli sayılacaktır. Yine aynı sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği;
Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmayacaktır.

01/10/2008 tarihinden itibaren, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların kısa vadeli ve genel sağlık sigortası primleri işverenlerince ödeneceğinden, Türkiye’de ikamet etme şartı hariç isteğe bağlı sigortalı olmak için aranan diğer şartları yerine getiren sigortalılar, müracaatları halinde taleplerini takip eden günden itibaren isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir. Bu sigortalılardan genel sağlık sigortası primi hariç % 20 oranında isteğe bağlı sigorta primi alınacak olup, bu şekilde ödenen isteğe bağlı sigortalılık süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilmektedir.

Bu şekilde isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edeceklerdir. Bunların isteğe bağlı sigortalılık işlemleri işverenleri tarafından da yürütülebilecektir.

İsteğe Bağlı Sigortalı Olma Şartlarını Taşımaları Halinde;

 • 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri ünitelerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
 • 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,
 • 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine tabi Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kurslarına katılan kursiyerler,
 • 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kamu idarelerinde çalışmakta iken iş sözleşmesi askıda kalanlar,
 • İşsizlik ödeneği almakta olanlar, iş sözleşmesi sona ermemiş olmakla beraber grev, ücretsiz izin ve işçinin mevsim ya da kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim ya da kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş sözleşmesi askıda kalanlar,
 • Kendi çalışmalarından dolayı aylık almayıp, ölen sigortalıdan dolayı ölüm geliri/aylığı alanlar,

İsteğe bağlı sigortalı olabilmektedir.

Özellikle belirtmek istediğimiz başka bir durum ise; isteğe bağlı sigortalı olabilmek için aranan şartları yerine getiren yabancı uyruklu kimselerin ayrıca Türkiye’de yerleşik olma halini de belgelendirmeleri gerekmektedir. Türkiye’de yerleşik olma süresi bir yılı dolanlar genel sağlık sigortalısı olabileceklerinden, yerleşik olma süresi bir yılı doldurmadan isteğe bağlı sigortalı olanlar, prime esas günlük kazancın % 20’si oranında prim ödeyeceklerdir. Türkiye’de yerleşik olma süresinin bir yılı doldurduğu tarihten itibaren de genel sağlık sigortası primi dahil edilerek toplam %32 oranında prim ödeyeceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23