• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Cuma namazı saat kaçta? 17 Ocak Cuma namazı saat kaç?

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı için camilere akın edecek milyonlarca kişi internette "Cuma namazı saat kaçta?" , "17 Ocak Cuma namazı saat kaçta?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “17 Ocak Cuma namazı saat kaç?” sorusunun cevabı.

2020-01-16 18:31:00 - 2020-01-16 18:52:20
Cuma namazı saat kaçta? 17 Ocak Cuma namazı saat kaç?

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı için camilere akın edecek milyonlarca kişi internette "Cuma namazı saat kaçta?" , "17 Ocak Cuma namazı saat kaçta?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “17 Ocak Cuma namazı saat kaç?” sorusunun cevabı.

Cuma namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın etmeyi planlıyor. Bu nedenle pek çok vatandaş "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar...

Cuma namazı saat kaçta? 17 Ocak Cuma namazı saat kaç?

İstanbul cuma namaz saati 13:19

Ankara  cuma namaz saati 13:03

İzmir cuma namaz saati 13:26

Antalya cuma namaz saati 13:12

Bolu cuma namaz saati13:08

Trabzon cuma namaz saati12:36

Kars cuma namaz saati 12:22

Diyarbakır cuma namaz saati 12:34 

 Cuma namazı vakitleri için tıklayınız

Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23