Dinimizi zamana heba etmeyelim!

20 Temmuz 2019 Cumartesi

‘Zamana uyma’ propagandaları yanında, Müslümanları İslam dışı hayat tarzına zorlayıcı sosyo-ekonomik kurumların bol miktarda kurulmuş ve kurulmakta olduğu gerçeği, bu konudaki tehlikenin büyüklüğünü en açık ve en acı şekliyle gözler önüne sermektedir. Zamanın akışında erimek ve sonsuz sonu kaybetmek, zamanın akışına soylu bir karşı çıkışla hayatı hakka uydurmak ve sonsuz sonu (ebedî hayatı) kazanmak. Mesele bu!

Müslümanın Müslümanca yaşamakta kesin kararlı olması ve inançlarının kurtarıcılığına inanmasıdır. Müslüman, bu çalışmasını ikmal edemese bile, yapabildiği kadarıyla yapmalı, fakat asla bu şuur ve gayretten uzak kalmamalıdır. Hayatın gayesi, tek kelimeyle “Allah’a kulluk”tur. Kulluk ise hayatı, Allah’ın emirlerine uydurmak demektir. 

İslam’ın Allah yolunda cihad ilkesinin terki, cihad gereği olarak geliştirilecek medeniyet ve terakkinin durması, dünyanın Müslümanların hakimiyetinden çıkmasını zorunlu kılar. Nitekim böyle de olmuştur. İmanın mü’mine yüklediği yüke (sorumluluğa) rağmen mü’min, kötülüklerin yayılmasına karşı tepkisiz kalamaz. Allah katında önemli olmayan bahanelerin arkasına sığınamaz. Şartları, siyasi menfaatleri, kişisel ihtirasları, kabile ve ülke menfaatlerini kollama gibi gerçeklerle Allah’a isyanın yayılmasına karşı sessiz kalamaz, hatta isyanın yayılmasına imanın gerilemesine karşı aktif görev sorumluluğunu “din görevlileri” adı altında resmi vasıflı bir kitleye de terk edemez mümin. İman bir nimetse her mümin o nimetin külfetine katlanmak zorunda olduğunu bilmelidir.Günümüzde müşahede edilen hal, din ve dindarlık konusunda seküler ve dindar çevrelerde yaşanmakta olan ihmal ve abartıdır. Sonuçta da ‘içi boşaltılmış dindarlık’ doğal/kabullenilebilir hale gelmiştir. Müslümanlar, bir gün mevcut evrensel düzenin bozulacağına, daha açıkçası Kıyamet’in kopacağına iman etmiş kimselerdir. Böyle bir inancın sahipleri, nasıl olur da günün şartlarına “değişmez/değiştirilemez” diye bakabilirler ve bu büyük çelişkiyi nasıl içlerine sindirebilirler?

Resulullah Efendimiz “Mü’minin ferasetine/öngörüsüne saygı gösterin. Çünkü o Allah’ın nuru ile değerlendirme yapar” buyurmuş sonra da “gerçekten bunda firaset/idrak/anlayış sahipleri için (yani fikr u feraseti olanlara) ayetler/ibretler vardır” ayetini okumuştur.

Hayatın her döneminde vahyi önceleyen bir düşünce ve yaşantıyı benimsemek, her zaman esası yakalayabilme mutluluğunu verir. Ayrıca vahiy öncelikli anlayış, kişisel görüş ve değerlendirmelerin (rey ve kıyas) yanlışlığından ve manevi vebalinden de kurtulma şansı tanır. Bunun sonunda ise, “olgun mü’min/iyi Müslüman” kalitesi ve erdemi yakalanmış olur.

Vahiy öncelikli bir fikir/ düşünce, inanç ve amel/eylem hayatına ihtiyaç bulunduğu açıktır.         

Görüşleri dine dayandırmak/vahiy ile test etmek bir ilkedir. Buna, kendi kişisel değerlendirmelerini aşma, aklın önüne vahyi koyma ilkesi diyebiliriz. Hadisimizdeki “Mü’min Feraseti”nin, kaynağı bu ilkedir. Olayları “Allah’ın nuru ile değerlendirmek” ancak vahyi önceleme sonucudur. Sahabilerin yaptığı gibi cemaati iltizam/tercih etmek, yani “vahyi önceleyen, Kitap ve Sünnet bağlılığını esas alan ehl-i sünnet ve’l-cemaat içinde kalmaktır. Yaşanmayan, hayata intikal etmeyen, vicdanlara hapsedilmiş bir din ve iman sadece bir iddiadır. Dindarlık ise iddia ile olmaz. Dindarlık ve dine saygı, dini olanı, dinde olanı yaşamakla ve kullanmakla ispat edilebilir. Gerek fert, gerek millet olarak tercihlerini daima din kardeşlerinden yana kullanmak zorundadır. Günümüz dünyasında beynelmilel platformlarda Müslümanların birbirlerine arka çıkmaları, dünyadaki güç dengeleri bakımından fevkalade ehemmiyet arz etmektedir.

Din kavramı, sonuçları ahirete uzanan inanç ve uygulamalardan oluşan bir bütündür. Din, akıl sahiplerini, kendi arzularıyla hayırlara sevk eden ilahi bir nizam, Allah Teala tarafından vaz edilmiş ve insanları Allah’a ulaştıran bir yol, bir kulluk çerçevesidir. Din denen kavramın son ve en mükemmel temsilcisi, Allah Teala’nın, Müslümanlar için kemale erdirdiğini ve seçip razı olduğunu bildirdiği İslam’dır, Müslümanlıktır. 

Kitaplardaki değil, hayattaki haliyle “Müslüman, kendini yitirmiş bir değerdir.

Günümüzdeki “olağanüstüye”, “gizeme”, “sırra”, “esrara” olan aşırı ilgiyi nereye koyacağız? Hocaların da, idarecilerin de ‘hatasızlık’ anlayış ve inanışı, bu kimseleri ‘hatalarında bile hikmet arama’ sapıklığına götürmez mi? Bu zararlı ilginin önü ancak sahih bilgiye dayalı sahih imanla alınabilir. Yoksa rüyada Rasulüllahı görüp ondan talimat alan, yaptığı icraatlardan sorumlu olmayan, kalpleri okuyan, şahısları putlaştıran yalan, dolan, istismar ve sahtekârlıklarla dolu bir yapı iflah olmaz. 

Bi’ri Maune ve Reci Vak’asında, tuzağa düşürülüp katledilen sahabe-i kiramın (Allah bildirmediği için) katledilmelerine mani olamayıp, buna sebep olanlara beddua eden bir Peygamber görüyoruz. Olağanüstüye, sırra (gizeme) olan aşırı ilgiyi, derhal müdahele edip önleyen bir Peygamber anlayış ve idrakinin gittikçe kaybolduğunu müşahede ediyoruz. 

Şeriatın kabul etmediği her uygulama merduttur. Bunu önlemeye çalışmayan, hatta çanak tutan, maddi/manevi menfaat uğruna (güya ilmî toplantı muamelesi gören ‘Abant Toplantıları’na katılan) âlimlerin vebali, mesuliyet ve mükellefiyetleri, sebep oldukları faciaya dönüşen Müslümanların halinden daha iyi anlaşılıyor. Bunun hesabını öbür âlemde veremeyeceklerdir. (Emri bil maruf, nehyi anil münker vazifesi iptal mi edildi?)

15 Temmuz’u sadece Feto’ya hasretmek doğru değil. Bütün şer güçlerin (Batı, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, Ortadoğu, Birleşik Arap Emirlikleri, daha saymaya lüzum yok) yaptırdığı Türkiye’yi bölme, parçalama, yıkma faaliyetinin sembolü olan bir ihtilal teşebbüsüdür. İnançlı rütbelilerin bile o inanç ölçülerini Allah’tan, Resulüllah’tan alma yerine putlaştırdıkları kişi, kurum ve kuruluşlardan alıp silahsız insanları öldürebilmişler, hiçbir ihtilâlde bombalanmayan TBMM’yi bombalayabilmişlerdir. 

(Devam edeceğim inşaallah)

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Vefa Vefa 1 ay önce
  Sayın Yaşar Değirmenci. Geçen hafta büyüğümüz Mehmet Şevket Eygi rahmetli oldu. Merhumu yakından tanır ve görürdünüz. merhumu anma maksatlı bir yazı kaleme almak vefa borcudur.
 • Gurbetçi...Gurbetçi...1 ay önce
  Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
 • hasan...hasan...1 ay önce
  Evet, güzel bir yazı..!
 • ÜMİTSİZLİK YOKÜMİTSİZLİK YOK1 ay önce
  senin varlığından veya çevrenden kaynaklı olumsuzluk ve engellerin tamamının gücü en fazla aklına yüreğine nefsine ruhuna şeytanına hükmetmeye kadir olabilr allaha habibullaha kitaba hükmedemez allahın şefaatine sığınıp nerede ne zaman nasıl olacağı meselesini hayallerinle prangaya vurmadan ya rabbi ol dersen olur de ve yürü allah yolunu açık etsin allaha emanet olun
 • BİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLEREBİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLERE1 ay önce
  bu allah dostlarını hiçe saymak değildir onlarda gördüğün güzelliklerden nasiplenirsin ama orada kalmazsın onlarda gördüklerinin fazlası allah ve rasulünün nefsinde gizlidir allahın büyük saydıklarından fazlasını istemek onları çiğnemek değildirgeçen aklıma meryem düştü onun kurandaki yerini bilirsiniz hadisteki yerini de bilirsiniz ben bir de buna ek olarak habibullahın nefsindeki yerini bilirim yüreğim kavruldu meryem benden daha sevgili ve daha şerefli epey bir yandım ağladım sonra meryemden daha sevgili hale geldiğimi hayal ettim sonra bir baktım aişe meryem benim arkamda kalmış boyunları bükülmüş yüreğim bir daha kavruldu benim makamım kimsenin boynunu bükmemeli ben herkesin önüne geçersem allah herkesi de benim kavuştuğuma kavuşturmalı ne ben yanayım ne başkası habibullah hariç o olmasa ben zaten yoktum allaha emanet olun
 • BİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLEREBİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLERE1 ay önce
  mürşidi olmayanın mürşidi şeytandıra gelince şeytan habibullah hariç her insanın imtihanıdır ama şeytan allahın köpeğidir tasması allah dostunun elinde değildir ama allahın elindedir allah dostu şeytanı kocamaz allah kovar siz evliya kovdu zannedersiniz habibullahın imanıma mükaafat olarak ise şeytan iman etmiştir hiç o imana heveslenmezsiniz allah kapısında şeytanın eline düştüyseniz allahu teala sizi onun elinden aldığı zaman şeytanın hile ve tuzakları hakkında ilim sahibi olasınız diyedir
 • BİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLEREBİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLERE1 ay önce
  birgün kendi sıkıntılarım için inşirah suresi okumaya karar verdim kuran olağanüstü bir aşk ve iştiyakla habibullaha yöneldi ve benden için ya rab eline koyma dedi kitap bir an olsun habibullahtan ayrı düşmek istemedi demek ki kitabın elinden tutsan seni götüreceği yer habibullahın huzurudur fatihayı okurken nimet verdiklerimin yolu ayetini anarken neden nimete nail olmuşlar babında allahı habibullahı kuranı anmazsınız ki
 • BİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLEREBİZ DE PEYGAMBERE ULAŞMAYI İSTİYORUZ DİYENLERE1 ay önce
  neden habibullaha allah ve kuran üzerinden ulaşmayı hedef edinmezsiniz onların varlığında bir tıkanma olabilir mi allahın acziyete düşmesi güç yetirememesi fakru zarurete düşmesi mümkün müdür allah ne buyuruyor habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım bundan öte bir sevda var mı demek ki rabbinin nurunda habibullahın sevdasına da ulaşacaksın ulaşamadıysan zaten sen rabbini hiç hissetmemiş bilmemiş görmemiş tanımamışsın demektir onu gördüysen nefsinde var olan bu sevdayı da görürsün
 • BİZ ZATEN PEYGAMBERLE BERABER OLMAK İSTİYORUZ DİYENLERBİZ ZATEN PEYGAMBERLE BERABER OLMAK İSTİYORUZ DİYENLER1 ay önce
  peygamberi görenlerin yolunu izlerseniz siz de onların kavuştuğuna kavuşursunuz öyle değil mi peki şunu hiç düşünmez misiniz karşınızdaki aciz bir insan fetoyu ve benzerlerini geçin büyük velileri ele alalımmesala Mevlana imamı rabbani Abdulkadir Geylani çıtayı yükseltelim meryemi de koyalım bu denkleme kadınların en şereflisidirpeki bunların varlığında taşıdıkları nur allah katındakinin tamamı mıdır hayır onlara allah kapasitelerinin yada o ana kadar ulaştıkları kapasite oranında varlığından bir nur indirdimedi mi onların kapasitesi son noktamıdır bir tıkanma noktası yok mudur
 • Mehmet ayMehmet ay1 ay önce
  Şu islam dinini günümüze uydurup, üretim ve teknoloji de üstün duruma gelsek daha iyi olmaz mı...
 • şenay doğanşenay doğan1 ay önce
  ben imamı rabbaninin mektubatını okuduğumda imamı rabbaniye hayran olmuştum ama aklıma imamı rabbaniye mürid olmak gelmedi ölümüne yalvardım ben de onun gibi olmak istiyorum diye allahu teala mektubatta anlatılmayan hayırları da lutfetti allaha emanet olun
 • şenay doğanşenay doğan1 ay önce
  fetöcüler nasıl insanlar ne kadar az düşünüyorlar feto ben peygamberi görüyorum bana şunu bunu emrediyor diyordu bir allahın kulu da çıkıp ya rabbi madem peygamber görülebiliyor konuşulabiliyor istifade edilebiliyor bu hayrı bana da aç ben de onu göreyim demedi herkes peygamberi fetodan dinledi aynı denklem saidi nursinin müridlerinde de vardır allaha emanet olun
 • ERGÜL BOL ERGÜL BOL 1 ay önce
  Allah razı olsun hocam sağol.Allaha emanet ol.
 • ApoApo1 ay önce
  Ömründe bir kere kuran meali okuyan 100 kişide 13 kişi kitabını okumayan bir millet. Hesaba cekileceği İmtihanı olan kitabını okumayan
 • ApoApo1 ay önce
  %13 kuran meali okunan ülkede neyin kafasını yaşıyorsunuz.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Müslüman öz yurdunda garip öz yurdunda tutsak. Ramazanda Müslümanların gözünün içine soka soka yer içerler, adları Müslüman olanlar.
 • VatandaşVatandaş1 ay önce
  Abi çok güzel anlatıyorsun. İstanbul'u CHP ye kazandıran kim sizce . Bu vatandaş diyor ki Süleymancilar cemaati kazandırdı CHP yi .Ne dersiniz Abi .

Günün Özeti