Âlimlerin perişan hali

09 Haziran 2019 Pazar

Âlimlerin perişan halini, dünyevileşme hastalığını, şan, şöhret, TV reytinge bulaşan vaziyetlerini, ilmiyle amil olamayışlarını, ‘emribil maruf nehyi anil münker’ vazifelerini yapmayışlarını, Âyetleri, Hadisleri hayatın içine sokmayıp dinimizi vicdanlara hapsetme veballerini gördükçe; büyük bir âlim ve mutasavvıf İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubatı hatırıma geldi. Aynı zamanda yanlış algılanan ve yanlış kullanılan tasavvuf anlayışını da tashih eden mektuplarını tekrar okuyunca siz değerli okuyucularımla paylaşmak istiyorum. 

İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ikazlarından seçmeler 

“Âlimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması, güzel yüzlerine sürülen siyah bir leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının, insanlara faydası dokunsa da bu ilmin kendilerine bir faydası olmaz. Dîni kuvvetlendirmek, İslam’ı yaymak şerefi, bunlara ait ise de, bazen kâfir ve fâsık da, bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz  şöyle buyurmuşlardır: “Allah Teâlâ bu dîni, fâcir kimselerle de, elbette kuvvetlendirir.” (33. Mektup)

İmam Rabbanî Hazretlerine göre din ilmini dünyalık için kullananlar büyük hüsrandadır. Zira bu tür insanlar dünyalık toplayabilmek için dini insanların veya kendi nefislerinin keyfine göre değiştirirler. Böylece kendileri dine hizmet etmek yerine dini kendi çıkarlarına hizmet ettirirler. İmam Rabbanî bu tür âlimleri çakmak taşına benzeterek şu eleştiriyi yapar:

“Bunlar, çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise yaktığı ateşten, hiç istifadesi olmaz. Aynen bunun gibi kötü âlimlerin de ilimlerinden kendilerine bir fayda dokunmaz. Hatta bu ilimleri, kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü, bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadîs-i şerîfde bu konuda şöyle buyurulur: Kıyamet gününde, en şiddetli azap görecek kimse, Allah Teâlâ’nın kendi ilminden, kendisini faydalandırmadığı âlimdir.”

İmam Rabbanî ilmin dünyevi çıkarlara alet edilmesinin niçin büyük bir günah olduğunu da şu şekilde açıklar: “Bu ilim o kimseye nasıl zararlı olmasın ki? Zira ilim Yüce Allah katında çok yüksek bir kıymete sahiptir. İşte o âlim böyle şerefli bir şeyi mal, şöhret dost gibi bu düşük dünyanın geçici menfaatlerini toplamaya alet etmiştir. Hâlbuki dünyaya düşkün olmak, Allah Teâlâ’nın hiç sevmediği bir şeydir. O hâlde, Allah Teâlâ’nın kıymet verdiği ilmi, Onun sevmediği yolda harcamak, çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, yükseltmek demektir. Açıkçası, Allah Teâlâ’ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dinî yazı, kitap çıkarmak, ancak, Allah rızası için olduğu zaman iyidir. İlim makam, mal ve şöhret kazanmak için bir atlama taşı olarak kullanılmazsa sahibine fayda verir. Böyle hâlis, temiz düşünmenin alâmeti de, ilim sahibinin dünyaya düşkün olmamasıdır.” 

İmam Rabbanî’ye göre kalplerinde dünya sevgisi olan âlimler aslında din adamı değildir. Onlar din hazinesinden hırsızlık yapan kimselerdir. İmam Rabbanî bu hususta din ile dünya ehli arasında da ayırım yaparak, bu iki kısım insanı bize tanıtır.

“Dünyayı seven din adamları, aslında dünya adamlarıdır. Onlar kötü âlimler olup insanların en şerlileridir. Bu tür ilim sahipleri din, iman hırsızlarıdır. Hâlbuki bunlar, kendilerini din adamı, âhiret adamı ve insanların en iyisi sanmaktadırlar. 

Âlimlerin görevi dinin Allah’ın irade ettiği şekilde yaşanmasına yardımcı olmak ve bu konuda insanlara yol göstermektir. Hâlbuki kötü âlimler dinin yaşanmamasına bahaneler aramakta ve insanlara dinden kaçmanın yollarını göstermektedirler:

“Şu bir hakikattir ki, bu zamanda İslâmiyetin emirlerini yapmaktaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi, hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve kötü âlimlerin bozuk niyetlerinden ve uğursuzluklarından dolayıdır.”

İmam Rabbanî hazretleri kötü âlimler karşısında ise âhiret âlimleri olarak isimlendirdiği sınıfı görür. Ona göre âhiret âlimleri dünya bağlarından kurtulmuş ve tam hürriyete kavuşmuş olan din adamlarıdır. Peygamber Efendimiz’in kıymet verip çokça övdüğü âlimler işte bu sınıfa giren âlimlerdir. İmam Rabbanî bu sınıfa giren âlimlerin özelliklerini de şu şekilde açıklar:

Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din âlimleri, âhıret adamlarıdır. Peygamberlerimizin vârisleri ve vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü, bu zatların mürekkebi, Allah Teâlâ için canını veren şehîdlerin kanı ile tartılacak ve mürekkep, daha ağır gelecektir. Başka bir hadiste ise: Âlimlerin uykusu ibâdetdir, buyrulur. Âhıretdeki sonsuz nimetlerin güzelliği onların gözleri önünde canlanmış, dünyanın çirkinliği ve kötülüğü onlara zahir olmuştur. Âhiretin ebedî, dünyanın ise fani, geçip tükenici olduğunu bilen onlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır.

Tasavvufun gayesi imanı pekiştirmektir. İhlasın pekişmesidir. Gaye harikulade şeyler görmek değildir. Alemin gördüğü bize de yeter. Sıhhatli düşüncenin yegane yolu nefsaniyetten arınıp akıl ve kalple düşünmektir. Tasavvuf; İslam’ı zevkle yaşamanın adıdır. Mükellefiyetleri yerine getirmek, işte o zaman insana ağır gelmez. Zevkle, sevinçle, sürurla karşılanır. Yapmamız icap eden mesuliyet ve mükellefiyetler kurtulunması gereken bir yük gibi değil, gönülleri kanatlandıran ve her türlü karartıcı nefsaniyet alakalarından sıyrılıp gerçek hürriyete eriştiren bir mazhariyet halini alır. “İfrat da tefrit gibi adaletten uzaktır. Hallerin orta derecede olması her işte güzeldir. İstikamet en büyük mazhariyettir.” İlim olmazsa istikamet olmaz. Saffet korunamaz. Akmayan suyun bulanması gibi sapmalar, kokuşmalar, kirlenmeler meydana gelir. 

Hiçbir tasavvuf ekolü ve kolu, İslam’la özdeş kılınamaz. Keza, hiçbir fıkhi ekol ve yorum da İslam’la özdeşleştirilemez. İslam’ın asliyeti, Kur’an-ı Kerim’dir, onun teyit ettiği sahih hadis-i şeriflerdir. Hataya ihtimali olmayan hiçbir tasavvufi ve içtihadi yorum mevcut değildir.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Ercan İlgünErcan İlgün14 gün önce
  SEVGİLİ HOCAM,İSLAM ALİMİ(BENİM BİLDİĞİM) AKLİ VE NAKLİ İLİMLERDE SÖZ SAHİBİ MÜBAREK VE MUHTEREMZİRVE ŞAHŞİYETLERDİR.İMAMI-I GAZALİ,İMAM-I RABBANİ HAZRETLERİGİBİ.İSLAM ALİMLERİ İLAHİYATÇI DEĞİLDİR.İSLAM ALİMLERİ DE DERECE DERECEDİR.ŞİMDİ SON DERECEDEOLMAK BİLE BÜYÜK BİR NİMETTİR.UZUN VE İNCE MEVZU.SELAM VE HÜRMETLE.
 • KocasolakKocasolak15 gün önce
  Tarikatlarımızı, cemaatlerimizi, zekat ve fitre para tolamalarından kurtarabilirsek, gerçek tarikat ve cemaat belli olacak. Yani makbuz yok, kayıt yok, ne kadar toplandı, ne kadar nereye verildi? KURU BİR GÜVEN islàmi midir? Devletimiz, vergi dairemize bağlı YAN kuruluş ( devlet bankalarının katılım şubeleri gibi ) tesis etmeli. Bu kurum diyanet vakfı dahil bazı dini vakıfların gelirlerini, zekat, fıtr ve sadaka toplamak için TEK YETKİLİSİ tayin edilmeli. Din görevlileri bu kurum gelirlerinden CAŞZ olan kısmından maaşlarını almslılar. İlahiyat fakülteleri gelirleri dahi bu kuruma verilmeli, bu şekilde olursa HELÂL maaşlı din görevlilerimiz olur.
 • Slm Slm 15 gün önce
  Allah razı olsun.
 • aman aldanmayınızaman aldanmayınız15 gün önce
  Milli Görüş ve kurucusunun tasavvufla, tarikatla, cemaatle, selefilikle, şeriatle vs hiçbirisiyle alakası yoktur, aldanmayımız; hiçbir islam kaynağından nasib ve ilhamları yoktur; tam tamına düzen kurucularla bağları vardır, demokrasiye ve onun parti düzenine bağlıdırlar, hiç bir bildikleri de yoktur.
 • şenay doğanşenay doğan15 gün önce
  maymuna domuza dönüştüm ifadesinde sütçü lisan oldu onu maaymuna sığıra dönüştüm olarak değiştirin allaha emanet olun
 • şenay doğanşenay doğan15 gün önce
  mürşidi olmayanın mürşidi şeytandıra gelince birgün bir muradımdan döndüm o sırada bir ses duydum hani söz vermiştin bana itaat edecektin kim bu yarabbi diye sordum bana şeytan dendi allah aşkına söylermisiniz kimin şeytanı planlarını ifşa edip esir aldığını uyandırıyor allahın gücü işte her pisliğin başı allahu teala ile iletişim kopukluğudur Allahtan daha muktedir ve daha alim ve daha emin ve daha sabırlı ve daha cömert bir şeyh yoktur allaha emanet olun
 • şenay doğanşenay doğan15 gün önce
  allah beni mevlananın kapısından kovdu herkese açık kapıdan ben niye kovuldum araştırmak zorundaydım yine kitaplara gömüldüm imamı rabbaniye kadr peygamber aşkı ilk imam rabbani ile girdi gönlüme önce yoktu peygamber önce gönlüme girdi sonra hayatıma beni nikahına aldığında şeytanın varlığında istila etmediği zerre kalmamıştı kaç defa maymuna domuza dönüştüm kaç defa kapılarında kovuldum beddua aldım lanete uğradım sonunda başardılar ve inşallah başaracaklar ve inşallah son bir defa kesin zaferlerine de ulaşacaklar
 • şenay doğan şenay doğan 15 gün önce
  peygamber efendimiz buyuruyor ki açllah aşkı peygamber aşkı ile elde edilir benim ailem vsatın ltı bir Müslüman aile fazla bir bilgileri yok oruç tutmayanı namaz kılmayını da var kuru iman sahibi olan da var nefsine uyan da bana allah yarım yamalak anlatıldı ama peygamber anlatılmadı allah bana anlatıldığında onu herşeyimi duyup kimseye söyleyemeyecek arkadışım zannetmiştim onunla arkadaşlık kurdum sonra herşeyi alaıp verenin o olduğunu öğrendim babamı da elimden alınca merak ettim bu arkadaşı niye herkesin babası duruyor da benimkini alıyor babama ne yapıyor diye sorularımı cevabı için ilgili kitapları okudum
 • şenay doğan şenay doğan 15 gün önce
  bir şeyhin eteğine yapışma muhabbetini bilirsiniz mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır muhabbetini de bilirsiniz uzun süre insanları llahın kapısına çağırmaya tereddüt ettim ya onları şeytanın kucağına atarsam diye çektim kendimi sonunda jeton düştü kızım dedim noluyoruz Allahtan daha alim daha emin daha muktedir şeyh ve alim mi var işte o zaman insanları allhın kapısına çağırdım
 • nostaljinostalji16 gün önce
  AlimlerİSlami alim iseise zaten perişan haldedirler. ne varki Gercek ilim adamları perişan değildir. her gün yeni buluşlara imza atmaktadırlar ve dinlerin gayrı bilimsel olduğunu ortaya koymaktadırlar. Özellikle İslamın.

Günün Özeti