Ne Mutlu Müslümanım Diyene

02 Eylül 2019 Pazartesi

Biliyorum başlıktan bazı ırkçılar memnun olmayacak. Zaten maksadım bunları memnun etmek değil; yapılan çok büyük yanlışların önünü almaktır. Zira bazılarının aklını başına alması ve ikaz edilmesi gerekiyor.

Kimi insanların “ne mutlu Arabım” veya “ne mutlu İngilizim” gibi ırkçı sözleri, gafletin ve ahmaklığın daniskasıdır. Çünkü Allah, insanları yaratırken kimseye hangi milletten olmak istediğini sormamıştır. Anne ve babamızın kim olmasını istediğimizi de bize sormadılar. Allah, dilemiş irade etmiş bizleri yaratmış.

Yokluk aleminden varlık alemine gelmemizden tutun canlı oluncaya kadar hatta şuur sahibi insan olmakla en büyük bir nimete kavuştuğumuz için Allah’a şükür borcumuz vardır. Hele hele bir Müslüman anne ve babadan doğmuş isek; ne kadar şükretsek azdır. Çünkü dünyaya halife olarak gönderilen insanın, hayatın mahiyetini anlaması ve yaşamın gerçek yüzünü görmesi ancak İslam ile mümkündür.

Her insan, Allah’a şükretmek zorunda olduğu gibi soyu ve ailesi ile de gurur duymalıdır. Zira İster Çinli ister Siyah Afrikalı olsun; kendisinin dünyaya gelmesine vesile olan anne babasını inkâr etmemelidir. En azından bunu bir insanlığın gereği olarak görmeli, anne ve babasına karşı da bir borcu olduğunu bilmelidir. 

Her konuda rehberimiz olan Kuran’da “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır (Hucurat Suresi 13)” diye ikaz ediliyoruz.

İnsanların çeşitli ırk ve kabilelerden meydana gelmesinin amacı; birbirlerini sevip sayması ve güzel ilişkiler kurması içindir. Yoksa savaşıp birbirlerini boğazlaması için değildir. Melez insanların akraba evlilikleri yapan kişilere göre nispeten güzel olması bu hikmetten dolayı olsa gerektir.

Bazı ırkların diğer ırklardan üstün olduğu safsatası, tamamen Şeytan’ın insanlara yutturduğu bir akılsızlıktır. Çünkü Hazreti Adem’e secde emrinin verilmesine karşı İblis isyan etmiş kendi nevinin üstünlüğünü öne sürerek Allah’ın gazabına uğramıştır. İşte bu feci durum yüzünden öç almak isteyen Şeytan; kendi hatasını bazı ahmak insanlara yutturarak ebedi bir felakete yuvarlamıştır.

Hâlbuki Ayette geçtiği gibi “Allah katında en değerli olan insan, O’na karşı gelmekten en çok sakınan” takva sahibi kişidir. Anne ve babasının Alman veya Hintli olması bunu değiştirmez. Allah’tan korkmayan, imansız ve dinsiz bir insan kadar berbat kim olabilir ki…

Ülkemizde "Ne Mutlu Türküm diyene" diyerek aynı hataya düşülmektedir. İyi de; Allah'ı inkar eden Müslüman olmaktan utanan o kadar çok Türk var ki. Bu zavallılar imansız oldukları için ebedi azap içinde kalacaklar. Çünkü Allah’a iman etmeyen hiçbir kimse Cennete gidemez. Kendi itikatları gibi ya yok olup gidecekler ya da sonsuz bir süre boyunca Cehennem çukurlarından bir çukura düşeceklerdir.

Böylesine feci bir duruma düşen kimseye “ne mutlu” demek o kişiyle alay etmektir. En azından benim gibi Allah’a ve Peygamberi Hazreti Muhammed (asm) iman etmiş bir kişi için durum böyledir. İşte bu yüzden “ne mutlu Müslümanım” diyorum ve bunu okuyucularıma da tavsiye ediyorum.

Öldükten sonra melekler; “Rabbin kim?” diye soracaktır. “Atan, deden kim?” diye sormayacaktır. Her yaptığın işten hesap sorulacak zerre kadar bir iş; kimsenin yanına kâr kalmayacaktır. İşte bu nedenle ırkçılık kokan her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmak gerekir.

Tepeden tırnağa Munis Tekinalp yani Moize Cohen’in temelini attığı ideolojiden korunmak çok önemlidir. Ötekileştirici ve ayrıştırıcı dil kullanan hatta kafatası ırkçılığı kadar iğrenç yollara giren insanlara sadece acımak gerekir. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar “dolikosefal kafatası mı yoksa brakisefal kafatası mı bizim ırkımız” diye büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bu ahmaklar, insanlığın getirdiği şeref ve onur yerine Şeytanın ileri sürdüğü “kendi nevinin üstünlüğü” belasına maruz kalmışlardır.

Ne ilginçtir ki Cohen gibi bir çok Yahudi kendilerini aynı İblis gibi üstün ırk olarak görmektedir. Ee, haliyle 4000 bin yıldan beri Yahudiler bu ırkçı yönlerinden dolayı bütün toplulukların nefretine uğramak zorunda kalmışlardır. Firavun, bunların erkek çocuklarını öldürmüş sefahate düşmeleri için kızlarını diri bırakmıştır. Asurlulardan Hitler’e kadar türlü türlü taife sırf bu ırkçı ve kendilerini üstün gören anlayıştan dolayı Yahudilere zulmetmiştir. Elbette zalimler de aynı ırkçı ahmaklar gibi yaptıkları her günahın bedelini ödeyecektir.

Adil olan Allah mühlet verir lakin asla ihmal etmez. Af dileyip tövbe etmedikçe vakti saati gelince yaptığı her işten dolayı hesaba çekip cezasını da ödetecektir. Ahirete ve hesap gününe iman eden her Müslüman bu kanaattedir.

İşte Yahudi ve Masonların tuzaklarına düşmemek gerekiyor. Bunların en fenaları ise Sabetay Yahudileridir. Öylesine sapık ve ahlaksız kişileri vardır ki çoluk çocuğumuzu bunlardan uzak tutmamız gerekir. Ne kadar iyi okullara ve maddi imkanlara sahip olurlarsa olsunlar buralardan kaçınmak şarttır.

Öyle ki 22 Şubat’ta “mum söndü” ayinleri yaparak sırf kendi ırklarından çocuk doğsun diye insanlığın en iğrenç partilerini düzenlemekten çekinmeyen bu Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz insanlara karşı tedbirli olmak her insanın önemli görevlerinden bir tanesidir.

Bu Mason localarında semirtilen gizli Yahudi dönmeleri; çok çeşitli etnik kökenden gelen vatandaşımızı ayrıştırarak bölücülük yapmayı çok severler. Bu vatanda her şeyden önce birlik ve beraberlik, bütünleşme gerekli olduğunu bildikleri için aksine olan davranışlarda hep bunları en önde görürüz.

Millet olarak son 150-200 yıldır sürekli savunmada kaldık ve sürekli gerilemek mecburiyetinde bırakıldık. Bu dönme ve masonlar yüzünden her biri canımızdan birer parça olan nice vatan topraklarını gözü yaşlı, kalbi kırık bir şekilde geride bırakmak zorunda kaldık.

Şu hususu tekrarlamak gerekir: "Türkiye, mevcut fiziki sınırlarından ibaret bir ülke değildir". Aynı şekilde Türk milletini de bu sınırlar içinde yaşayanlardan ibaret göremeyiz. Bu ülkenin ve milletin gerisinde koskoca bir medeniyet, koskoca bir tarih, koskoca bir birikim vardır. Ülkemizin sınırları başka olsa da gönlümüzün sınırları alabildiğine geniştir.

Vatandaşlarımıza en iyi, en güzel, en ileri hizmetleri sunmak devletin başlıca görevidir. Bölücülük yapmak ve fitne çıkarmak ise hep gördük ki; FETÖ ve PKK’nın işi olmuştur. Bu iki örgüt devreden çıkınca yerine Sabetay Yahudilerinin geçeceğini hiç kimse unutmasın.

Irkçılık yapanlar ne gariptir ki çoğunlukla Türk değildir. Genellikle Sabetay Yahudileri gizli Yahudi kaldıkları halde en fazla “ne mutlu Türküm diyene” diyenlerdendir. Ben Türküm, fakat asla bu şekilde konuşmayı doğru bulmuyorum. Şunu ise rahatlıkla söyleyebilirim: ''Türk'ün ruhu İslâm'dır, gerisi hezeyandır”.

Türklük İslamiyet ile mezc olmuş kaynaşmıştır. Avrupa’da Boşnak ve Arnavutlara Türkçe dahi bilmedikleri halde hala “Türk” denilir. Zira her nerede Türk görseler, Müslüman dinindendir. Örneğin Macar halkı, köken itibarı ile Türk olduğu halde Hıristiyan oldukları için bunlara Türk denilmez. Demek ki Türk demek; Müslüman demektir.

Yahudilerden başka Haçlılar, Türkleri İslam’dan çıkarmak için türlü türlü yolları denediler. Lakin 1000 yıldır hiçbir yere varamadılar. Bilakis Selçuklular gibi Osmanlılar ve şimdi ise Türkiye, bütün Haçlı ordularını Anadolunun bağrında yok etmiştir. Yüz yıllardan beri Ortadoğu, Anadolu ve Rumeli toprakları Haçlı ordularına mezar olmuş ve olmaya devam edecektir.

Kafatasçılığına varan bir ırkçılıktan Osmanlı Devleti çok zarar görmüştür. Müslüman unsurlar dahi vatanımızdan ayrılarak Haçlı güçlerine yem yapılmıştır. Bugün dahi Haçlıların oyuncağı olmuş durumda nice bu bizden kopmuş devlet vardır. İşte Suudi Arabistan ve Mısır, çok önemli iki örnektir. ABD'nin ve Haçlıların maskarası olmuşlardır.

Hâlbuki bize yakışan ırkçı ve kabileci anlayış değil; her fırsatta gönül sınırlarımız içindeki kardeşlerimizle de kucaklaşmaktır. Bu nedenle unsuriyetçiliği ve ırkçılığı reddetmek bir Müslüman için çok önemlidir.

Şanlı Nebi Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın şu hadisini nazarlarınıza sunmak  gerekiyor: “Irkçılığa (asabiyeye) çağıran bizden değildir. Irkçılık üzere ölen bizden değildir (Müslim, İmare 53,57, hadis no 1850); Ebu Davud, Edeb 121; İbn Mace Fiten7; Nesai, Tahrim 27,28), vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • EmrklEmrkl12 gün önce
  Adem ile Havva dan türeyen her kişi ne çingeneydi nede başka bir şeydi insandı senin gibi düşünceye sahipler bu ayrımı yaptı sen Haçlıların önünü kesen kimlerdi onu araştır o kuş beyninle bana cevap verenedir
 • Emekl?Emekl?13 gün önce
  Tanrı dağlarının eteklerinin bozkırlarından gopup gopup geldiğine dair belge var mı lan elinde? Gelsen n' olacak bu arada; veya Çingene olmadığını nerden bilecez? İntaahir mi edecen ele bir durumda?
 • SarayliSarayli13 gün önce
  NE MUTLU TURKUM DIYENE. Biz turk milletiyiz siz ne isterseniz o olabilirsiniz
 • türkü temsil eden bir parti ola-bilemez!türkü temsil eden bir parti ola-bilemez!13 gün önce
  Türk Irkçılık Partisinin bugün hayatta olmayan kurucusu: "bana karımın başını niye kapatmadığımı soruyorlar, biz hayat felsefemizi atatürkten alır, onun dediklerini yapar, onun yolundan yürürüz, başka da bir şey tanımayız" diye açıklamada bulunmuştu Milliyet' e o zaman; yani hayattayken! Bu herif hacca da gitmişti, ama atatürke olan bu bağlılığı onu küfrün en dibinden alıp çıkarıp kurtaramaz, felah bulduramaz!
 • Sekan 34Sekan 3413 gün önce
  "Türküm ama müslüman değilim ne olacak?" diye sormuşsun: ahmet hakan olsaydı; 'farketmez, o da olur' derdi. Ben ise; 'iman etmediğin sürece cehennemin dibini boylayacaksın, orada ebedi kalacaksın' derim. Cevap budur; tikat it gendüğe.
 • Hacı Osman:Hacı Osman:13 gün önce
  Durumun: "Acı Osman"/; senin gibi hem Kuran okuyan, hem atatürk peşinde emekleyen tipler=imanla küfrün aynı kalbde barınamayağını Kabe' ye de gitseler farkedemiyorlar demek ki; Allah kurtarsın sizleri bu bataktan, bayağı bir de varsınız ha!
 • EmeklEmekl13 gün önce
  TÜRK Milleti orta Asya’nın TANRI dağlarının eteklerindeki bozkırlardan kopup gelmiş gelirlerlerkende büyük kavimler göçünü oluşturarak yeni bir çağ başlatmayan şerefli cesur bir ırktır bu ırk Arap değildir Arap gelenekleriyle kendi öz benliğini geleneklerini azda olsa kaybettirilmiştir bu Osmanlı devletinin kurululuşundan Osmanlı’nın içine giren hristiyan katolik eşler nedeniyle olmuşturTürkler Osmanlı’da sevilmemiş önemli görevlere getirilmemişlerdir ancak hiç bir dönem yok edilememişler edilemeyeceklerdir küllerinden her Zaman yeniden doğacaklardır TÜRK milleti Anadolu’ya gelmemiş olsaydı bugün MEKKE dahil bütün kutsal mekanlar Arap ülkeleri 100 yıl süren Haçlı seferleriyle yok edilmiş ellerine geçmişti Ne Mutlu TÜRK üm diyene dinimiz İSLAM mezhebimiz HANEFİ peygamberimiz MUHAMMET Mustafa SAV. Yaratıcımız A L L A H
 • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli13 gün önce
  Gerçek kimliğini saklayarak bana soru soran ''Hasan'' okuduğunu alamadın-mı? O zaman yazdığım satırları bir daha oku ve düşün, ben ne demişim.
 • hasanhasan13 gün önce
  Deri rengi siyah olan nice insanın, ruhu pak ve beyaz olabilir.Beyaz ırktan nice insanın da ruhu kararmış olabilir.Siyah balonlar da uçar! 'Balonları yükselten dışındaki renk değil, içindeki cevherdir.' Küçük bir zenci çocuk, şehrin lunaparkında dolaşırken bir satıcının elindeki balonları seyre dalmıştı. Her renkten ve her biçimden balonlar ışıl ışıl parlıyorlardı. Derken, birdenbire kırmızı bir balon kazara bağlandığı yerden kurtularak havada uçtu, uçtu, uçtu ve nihayet aşağıdan seçilemeyecek kadar yükseldikten sonra gözden kayboldu. Bu manzarayı seyretmek için öyle bir insan kalabalığı toplanmıştı ki, satıcı, bir tane daha bırakmanın iyi bir reklâm olacağını düşünerek havaya parlak sarı renkte bir balon daha bıraktı. Arkasından bir tane de beyazını çözdü.Küçük zenci, olduğu yerden bir hayranlık içerisinde ardı ardına uçan rengârenk balonları seyrettikten sonra: 'Baloncu amca' dedi. 'Acaba bir de siyah renkte balon bıraksanız, ötekiler kadar yükselir mi'?Baloncu, anlayışlı bir bakışla çocuğa tebessüm ederek, siyah renkli bir balonu çözdü. Parmaklarını gevşetip onu da boşluğa bırakırken şöyle dedi:"Yavrum, bu balonları yükselten dışındaki renk değil, içindeki cevherdir." (Lyle D. Flynn)
 • Ateş ÇukuruAteş Çukuru13 gün önce
  Bölünmüşlük, parçalanmışlık kuvvet kaybıdır. Birlikten ise kuvvet doğar.Asr-ı Saadette Medine-i Münevvere'de Evs ve Hazreç isimli iki kabile vardı. Aralarında Buas denilen yüzyılı aşkın savaşlar sürmüş, İslâm gelince düşmanlıklarını unutup kardeş olmuşlardı. Bir gün her iki kabilenin ileri gelenleri bir araya gelmiş, tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. Bu durumu gören Şas Bin Kays isimli yaşlı bir yahudi, onların bu birlik ve beraberliğinden rahatsız oldu. Bir yahudi gencine, "Git, yanlarına otur. Onlara Buas günlerini ve önceki savaşları hatırlat ve o günlerde söyledikleri şiirlerden bazılarını okuyuver" dedi. Delikanlı denileni ustaca yaptı. Çok geçmeden Evs ve Hazreçliler münakaşaya ve birbirlerine kızmaya başladılar. İş kızıştı ve o dereceye vardı ki, iki taraf da, 'İsterseniz bugün yine öyle bir gün yaşarız. İşte meydan!' demeye başladılar. Ortalık birdenbire alevlendi, kılıçlar çekildi, birbirlerine yürümeye kalktılar. Durum hemen Resûlullaha bildirildi. Sahabîleriyle birlikte hadise yerine gelen Hazreti Peygamber, "Ey Müslümanlar, size ne oldu, neden böyle yapıyorsunuz?" diye söze başladı ve şunları söyledi: "Ben aranızdayken cahiliye dâvâsı mı güdüyorsunuz? Allah size İslâmı gönderdi, küfürden kurtardı, cahiliye âdetlerinin kökünü kesip kalplerinizi birleştirdi. Bütün bunlardan sonra yine eski küfrünüze mi dönüyorsunuz?" Bu konuşmalar üzerine Evs ve Hazreçliler hatalarını ve oyuna geldiklerini anladılar, silâhlarını bırakıp gözyaşlarıyla birbirlerinin boynuna sarıldılar, helâlleştiler.Bu münasebetle şu ayetler nazil oldu:"Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar.Allah'ın âyetleri size okunup dururken ve Allah'ın elçisi de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.Ey iman edenler! O'na yaraşır şekilde Allah'tan korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. Böylece O'nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz, bir ateş çukurunun kenarında iken sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.
 • Böl - Parçala - Yut!Böl - Parçala - Yut!13 gün önce
  'Hani MİLLİYETİN İSLÂM idi, kavmiyet ne?SARILIP sımsıkı DURSAYDIN ya MİLLİYETİNE.'Arnavut' ne demek, var mı şeriatta yeri...Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri.? M. Akif Ersoy
 • münafıklarmünafıklar13 gün önce
  Nereden belli müslümanlığınz? Size "Ne Mutlu Müslümanım Diyene" demek yakışır. Asıl "Ne Mutlu Müslüman Gibi Yaşayana".
 • Etraf yılanlarla dolu iken, sineğin ısırmasına pek de bakılmaz.Etraf yılanlarla dolu iken, sineğin ısırmasına pek de bakılmaz.13 gün önce
  Mehmet Akif, bunu bir şiirinde şöyle anlatır:Türk Arapsız yaşamaz, kim ki 'yaşar' der delidir,Arab'ın, Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir.Veriniz baş başa; zira sonu hüsran-ı mübin,Ne hükûmet kalıyor ortada, billahi ne din!'MEDENİYYET' SİZE ÇOKTAN BERİDİR DİŞ BİLİYOR;EVVELA PARÇALAMAK, SONRA DA YUTMAK DİLİYOR.Arnavutlar size ibret olacakken hâlâ,NE BU ŞÛRİDE SİYASET, NE BU FASİD DAVA?Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz,SİZE REHBERLİK EDEN HAYDUDU ARTIK KOVUNUZ!Bunu benden duyunuz, BEN Kİ EVET ARNAVUDUM...BAŞKA BİR ŞEY DİYEMEM... İşte perişan yurdum!..?
 • hasanhasan13 gün önce
  İlk ırkçı şeytandır.Yaratıldığı madde ile övünmüş, kendini üstün saymıştır. (A'raf suresi, 11-12)…İnsana değer kazandıran, soy, sop, mal gibi şeyler değil, ilim, ahlak, fazilet gibi değerlerdir. Ama tüm değer ölçülerinde İslama ters düşen şeytan, ırk meselesinde de aldanmış ve aldatmaktadır.Kendi ırk ve milletinden olanları üstün, başka ırk ve milletten olanları aşağı görmek, şeytanî bir bakış açısıdır. Yahudi milletinin, kendilerini Allah’ın seçkin kulları, diğer insanları ise kendilerine bir nevi hizmetçi görmeleri nice problemler meydana getirmiş ve getirmektedir. Almanların "biz üstün ırkız" mülahazasıyla 2. Dünya savaşını çıkarmaları da gözler önündedir……Adolf Hitler, bu fikirlerden yola çıkarak Almanya'da Nazi ırkçılığının temelini oluşturdu. Ona göre en üstün ırk Alman ırkıydı ve dünyayı Almanlar idare etmeliydi. Hitler, bu fikirlerle halkı heyecana getirdi. Etkili hitabetiyle kitleleri harekete geçirdi. Bu heyecan ve hareketler, 2. dünya savaşının çıkmasına neden oldu. Almanya, Polonya'yı ülkesine ilhak etti. İtalya ile birleşip İngiltere ve Fransa ile savaştı. Derken savaş başka cephelere yayıldı, bir 'dünya savaşı' oldu... Ve dünyanın şahit olduğu bu en kanlı savaşta, 47 milyon sivil, 15 milyon da asker hayatını kaybetti. Sadece Rusya’da 20 milyondan fazla insan, savaş kurbanı oldu. Başta Almanya olmak üzere nice ülkeler baştan sona harabeye döndü. Avrupa'daki fabrikaların % 70 i işe yaramaz hale geldi…’Sonuç olarak kanıyla övünen ahmaklardan olmayın. Bilimsel olarak çeşitli kanlar vardır. Senin kanın ARh+ (yada başkası) diye farkındalık yaratmıyorsun… Bu kan manevi kan diyerek de kendini avutma / aldatma… Çıkarmak lazım artık kafaları kumdan, uçsuz bucaksız gökyüzüne/çeşit çeşit insanlara, güzelliklere bakmak lazım.. Gerçek anlamda İslam (Barış) Milleti olmak lazım. Tedbiri elden bırakmamak, her daim güçlü olmaya çalışmak lazım. Tüm dünyayı tüm insanları kucaklamak sevmek, insanları kötülüklerden sakındırmak, birlik olmak lazım. Yoksa kedi köpeğe özenmek kimseyi bir yere götürmez. Hiç düşündünüz mü GOYİM ne demek? Neden ve kimlere GOYİM deniyor. Kim GOYİM kelimesini kimler için kullanıyor. Dedim ya uyanık olmak lazım uyanık..
 • hasanhasan13 gün önce
  Sayın yazar siz de Irkçılığı/Turancılığı/Benzer İdeolojileri Savunanlara ne söylerseniz söyleyin Allah hidayet etmedikçe doğru yolu bulmazlar. Hani meşhur bir hikaye vardır. Şöyle ki;Eşeğin biri işemiş, rüzgâr bir saman çöpünü savurmuş ve saman çöpü, rüzgârla sidik birikintisine düşmüş. Bu saman çöpüne de bir sinek konmuş.Sinek göğe doğru başını kaldırarak, Hey hat;Ben bir zamanlar deniz ve gemiye ait hikâyeyi okumuştum. İşte şu deniz, bu gemi. Ben de ehliyet rey ve tedbir sahibi bir kaptanım, demiş. Ne güzel söylemiş Rumi: Sineğin görüşü ve denizi; gözü kadardır, diye. Bunlar sinekler gibidir. Görüşleri çapları kadardır. Geniş görmez, dünyayı kendilerinden ibaret zannederler.Biz yine kötülükten alıkoymaya çalışanlar gibi olalım. Bize düşen Araf suresi 164'deki gibi davrananlardan olmaktır. Allah (c.c.) değil mi ki kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtaran!
 • Dinsizleri iyi tanıyalımDinsizleri iyi tanıyalım13 gün önce
  Kamal Atatürk, Arapoğlunun yavesi diyerek hem kutsal kitabımıza hem da peygamberimize hakaret etmiştir. Kendisi Sabetay Yahudisi olup Kapani koluna mensuptur. Dini değelerin tamamına hücum etmişir. Hem Müslüman hem de Atatürkçü plunmaz. Eğer ben Müslüman Atatürkçüyüm diyen varsa ya çok cahil ya da yalancıdır. Sabaha kadar içki içip rakı sofralarından memleketi yöneten ayyaş heriflere Türk denilmez. Hele hele ata soyadı hiç uymaz. Latife hanım bu ayyaş ve namus yoksunu eşcinsel heriften niçin ayrılmış acaba?
 • hasanhasan13 gün önce
  M. Göktepeli hangi dini öğrendin acep,,,,kaç kitap okudun hayatında
 • Rıfat Rıfat 13 gün önce
  Hacı Osman islama savaş açmış islam düşmanı birini nasıl lider kabul ediyorsun? nasıl bir çelişki? bir de 5 vakit namaz kılıyorum diyorsun, Allah seni ve senin gibileri ıslah eylesin!
 • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli13 gün önce
  Türk doğdum! Akıl baliğ olduktan sonra bütün dinleri öğrenip ''İslam'' dininde karar kıldım. Basma kalıp din kabul edinilmez.
 • veli bolkusveli bolkus13 gün önce
  ulkemizin adi turkiye ordumuzun adi turk ordusu.turk irkiyiz bize turk diyorlar korkma sana birsey olsa araplar degil biz turkler yardim ederiz
 • Hacı OsmanHacı Osman13 gün önce
  Dindarım. Beş vakit namazımı kılıyorum. Kitabım Kuran-ı Kerim, dini liderim Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) ve bu dünyadaki Liderim Gazi Mustafa kemal Atatürk.
 • İngiliz kazandı (to be continued)İngiliz kazandı (to be continued)13 gün önce
  Geri kalan 15 yıllık tüm hayatında da Türk' ün dinini yok etme savaşı verdi, İslamiyeti Anadolu' da toprağa gömmek için elinden geleni ardına bırakmadı. Ondan bayrağı pilli aldı; dilsiz ise ikisinin de hep nöbetini tuttu.
 • İngiliz kazandı:İngiliz kazandı:13 gün önce
  İngiliz: "padişahı kovun, onu getirin, üzerinize saldığım tüm itlerimi geri çekip varlığınızı tanıyacağım" dedi; nitekim öyle yaptı, itler geri kaçarken, mezkur şahısın eline de bir değnek tutuşturdu, o da kovalar yaptı; al sana kahraman, al sana kurtarıcı!
 • Vehbi KaraVehbi Kara13 gün önce
  Ahmet Yesevi ile beni mukayese eden okuyucum haklıdır. Ben o zatın tırnağı olamam. Lakin söylediğim hakikattir. Hoca Yesevi bu zamanda olsaydı bu sözleri veya daha güzelini söylerdi. Irkçı şaklabanlara itibar etmez rezilliklerini yüzlerine vururdu. Unutmayınız Sabetay Yahudileri ırkçılığı içimize atmış taa ki bölünüp parçalanalım diye. Nasıl ki Osmanlıyı ırkçılık yüzünden perişan ettiler aynı şekilde aziz vatanımızı da parçalamaya çalışıyorlar. Anadolu insanı bunu yemez. Yahudilerin gayrimeşru çocuklarının sözlerini de dinlemez, vesselam...
 • türktürk13 gün önce
  Ne Mutlu Türküm diyene Türklük Müslümanliktan evel vardi Milleyetsiz bir müslüman Degilim evvela Türk sonra Müslümanim
 • Rıfat Rıfat 13 gün önce
  Dünyada tek hak din Islamdır, Allah müslüman olmayanları da islamla şereflendirsin...
 • RabiaRabia13 gün önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Şimdi bunlar, kendilerine Allah'ın azabından kapsamlı bir bürümenin gelivermesinden veya onların hiç haberleri yokken kıyametin onlara apansız gelmesinden kendilerini güvende mi buldular? Yusuf süresi 107.ayet.elhamdulillah.Sayin kara zamanın getirdikleriyle çoğu zaman yasayacaklarimizi yaşıyoruz fakat tabiki biz müslümanlar olarak gönlümüzü Allah'a baglamaliyiz.peygamberin hayatını da daima okuyup dialektigimizi diri tutuyorsak korkmamiza hiç gerek yok."korkunun kaynağı bilgisizliktir."diye öğrendik.rabbim ilmimizi artır deriz.elhamdulillah.birde hangimizin nerede öleceğimiz belli değil.suriyeli veya herhangi bir göçmene kızıyorlar veya kiziyoruzda, niye göç etti diye.tamam bir insan yüküne de yüzlerce yil katlanilmaz fakat şu anda dünya mazlumları gerçekten yardım bekliyor.sabredenler kazandı.sukredenler kazandı.bu zalimler Allah'tan başka ilah yoktur bunu anlayamadıkları için sana, bana,peygambere bile düşman.elhamdulillah.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz.
 • Kasım işipolatKasım işipolat13 gün önce
  Esselamu aleyküm vay Allah razı olsun vehbi bey kardeşim kalemine ve yüreğine sağlık önemli bir akaide parmak bastın selamet ve afiyetlerle bu güzel makalelerinizin devamını arzu ederiz selam ve dua ile Allaha emanet olunuz
 • eflatuncemeflatuncem13 gün önce
  Tespit ve düşünceler çok tutarlı ve doğru. Hükumetimiz de şimdi Emevileri tarihe gömen yeşil renge çalınmış bir faşist anlayışla kürt sorunu üzerine gidiyor. Bu tutumun kürt gençliğini PKK ve dolayısıyla sosyalizmin kucağına attığını gördük! Kendi milliyetine sahip çıkan dindar kitleyi bile neredeyse terörist olarak gördük. Hükümetin islamı önceleyen bazı icraatları nedeniyle, islam hükümeti olarak algılanması, yaşanan adı konmamış,ama doğu ve güneydoğuda her evde bir ölünün verildiği kardeş savaşı nedeniyle,kürt gençliği İslama cephe alır hele geldi. Bu yaraya hükümetin ciddiyetle neşter vurması;islam kardeşliğini/milliyetçiliğini te'sis etmesi zaruridir. Yoksa Kürt gençliğini kaybettik,iktidarı da ülkeyi de kaybederiz bu gidişle..
 • s. gümüşoğlus. gümüşoğlu13 gün önce
  Hoca ahmet yesevi hazretlerine sormuşlar:-Müslüman mısın?hoca--“Elhamdülillah Türk’üm, Müslüman’ım” demiş.-Neden Türklüğü katıyorsun, biz dinini soruyoruz?hoca– ”Din seçim, Türklük kaderdir” demiş.sayın vehbi kara'nın ilmi hoca ahmet yesevi kadar var mı?. bildiğim kadarıyla TSK dan ihraç edildi. TSK isabet etmiş, kendinin kutluyorum. BU yazımın da yayınlanmayacağını da biliyorum. Ne mutlu TÜRKÜM diyene.Türküm demeyenin vardır elbet türklükle bir derdi: soyuna sopuna iyi bakmak lazım!
 • hasanhasan13 gün önce
  Artık beka mücadelesi var. Osmanlı 'dan sonra bir ırkın isminin genelleştirilerek ülke ve millet isimlerinin verilmesi bölünmenin daha da ilerlemesi anlamına geliyor. Bir kozmopolit ülkede ülke ve millet ismi bir etnik isminden alınamaz veya türetilemez. Bu hem insanlık adına hem islam adına kul hakkına girer. Bu toprakların ismi Anadoludur milletinin ismi de Anadolu milletidir. Birileri türkçülük yaparsa birileri de kürkçülük yapar çerkescilik yapar, rumculuk yapar bu bölünmenin ta kendisidir. Dünyada kozmopolit ülkelerde devlet ve millet ismi etnik isim belirtmeyen toprak isimlerinden alınır. Türkçülük yapanlar şunun farkında değil galiba ülkede türk den farklı etnik kimliğe sahip olanların gönül bağının yavaş yavaş koptuğunu göremiyorlar.İşte bu beka sorunudur ve bu süreç ivmeli olarak ilerler sonra yugoslavya olursun türk olarak bir toprak parçasında yaşamak zorunda kalırsın işte o zaman herkes kaybeder.
 • DerenDeren13 gün önce
  Çok güzel olmuş yazınız, tebrikler
 • RAMAZAN YURTSEVRAMAZAN YURTSEV13 gün önce
  'ÖKÜK TÜRÜK'TEN HAREKETLE, 'ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM' DEMEKLE, 'NE MUTLU TÜRKÜM' DEMEK AYNI MANAYA İFADE EDER! ÇÜNKÜ, ÖKÜK TÜRÜK'TEN DOĞAN TÜRKLÜK, IRK KAVMİYET DEMEK DEĞİL, TANRIYA VE TANRIDAN GELENLERİ İNANMAK VE TARAFINDA OLMAK DEMEKTİR!
 • Rıfat Rıfat 14 gün önce
  Evet ne mutlu müslümanım diyene! ahirette Türklüğümüz değil müslümanlığımız sorgulanacak..
 • Serkan 34Serkan 3414 gün önce
  Ben turkun ama musluman degilim ne olacak?
 • AAAA14 gün önce
  O HALDE NİYE ARAPLARA KAVMİ NECİP DENİYOR????
 • Ömer AyçiçekÖmer Ayçiçek14 gün önce
  ırkçılık ile Türklüğü karıştırmayalım. Türk; Tek Allah'a iman ederek medeniyet nurunu üzerine çekmiş olandır. Türkler daima tek Allah'a iman etmiş tek millettir. Allah milletleri boşuna yaratmamıştır. İnsanlığın zenginliğidir. Her faklılığı kavga vesilesi yapmak insanlığın kaderi olmuştur. Türk milleti , türklük nuru islam nuruna en yakın frekanstadır. Bu nedenle insanlığı nurla tamamlanmış dünyaya geçirmede ana vazifeli ülke Türkiye olmuştur. Şu anda bu vazifesini büyük bir başarı ile yerine getirmektedir.Müslüman Türk denildiği anda büyük bir nur İlahi kattan akmaktadır. Ne mutlu Türküm diyene Ne mutlu müslüman Türküm diyene.
 • Mustafa Mustafa 14 gün önce
  Bu âyet mealinden ne anladık. (Ahzab 33/36)Allah, yani (O’nun sözlerini içeren) Kıtab’ı[1*] bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda bir tercih hakkı kalmaz[2*]. Kim, Allah'a yani (O’nun sözlerini içeren) Kıtab’ına baş kaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur. [1*] Resul (رسول), “gönderilen”demektir. Bir bilgiyi iletmek için gönderilen elçiye resul dendiği gibi onunla gönderilen bilgiye de resul denir (Müfredat). Kur’an’daki resul kelimeleri ya elçi ya da Allah’ın Kitabı anlamındadır. Elçi ölümlü, Kitap kalıcıdır. Uhud savaşında Nebîmiz’in öldüğüne dair haberlerin yayılması üzerine Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de elçiler geldi. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz?” (Al-i İmran 3/144) Aramızda sürekli kalacak olan  resul, Kur’an olduğu için bu âyetteki resule başka anlam verilemez
 • mutmainemutmaine14 gün önce
  Güzel yazıyorsunuz da burada okuyupta anlayamayan dengesizler var, bir de dışarıda hiç okumayanları var ,yazık..
 • Irkların hiçbir değeri yokIrkların hiçbir değeri yok14 gün önce
  İman edilmedikçe ırklar özelliklerini kötülükte, başkalarını ezmede kullanabilir onun içinkendi özelliklerini hayırda kullanmak için müslüman olmak gerekir, bunu da ırkından değil islamdan bilmek gerekir çünkü bütün iyilikler islamdadır. Batı son 200-300 senedir sömürmek parçalamak için dinsizleştirmeye çalıştı. Dinin yerinede birşey koymak lazımdı. Irkçılığıkoydu.
 • A.BA.B14 gün önce
  Vehbi Bey; "Ne Mutlu Müslümanım diyene" yazınıza canı gönülden katılıyor ve tebrik ediyorum. İslamdan önceki cahiliye adeti ve 19. yüzyılda firenk kaynaklı olan ırkçılık anlayışının İslam tarihinde en büyük zararı veren Emeviler'den sonra, Cihan devleti olan Osmanlı'nın yıkılmasının temelinde ecnebiler tarafından uyarılan ve tahrik edilen ırkçılık anlayışlarıdır ki Bin yıl beraber yaşayan İslami unsurları birbirine düşman etmiştir. Bu gün içinde İslami unsurları birbirinden ayıran ırkçılık anlayışı halen en büyük zararı vermektedir. Müspet milliyetçiliği hoş gören Bediüzzaman'ı referans gösteren arkadaşlar; "Ne mutlu Kürdüm" diyen söylemi canı gönülden hoş görüp benimseyebiliyorlar mı? Bu gün oluşan PKK bölündüğünün kaynağı yakın tarihimizde yapılan ırkçılık anlayışlarıdır. Irkçılık ve ırkçılık hissi uyandıran söylemlerden uzaklaşıp uzaklaşıp, Osmanlının 600 yıl üç kıtada üç din ve 15 milleti bir arada idare eden anlayış seviyesine ulaşmamız gerekir.
 • Secih BAŞARAN Secih BAŞARAN 14 gün önce
  TAVSİYENİZ SİZİN OLSUN... ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM. GAFİL İNSANLARA RAĞMEN BU GÜZEL ÜLKEDE, MÜSLÜMAN OLARAK BU DÜNYADA BANA NEFES VEREN ALLAH A HAMD OLSUN.
 • KocasolakKocasolak14 gün önce
  Mükemmel bir yazı olmuş, ömrüne bereket hocam. Ben Türküm ve bundan onur duyuyorum, tıpkı arabın arablıktan, kürdün kürtlükten, boşnağın boşnaklıktan vs olduğu gibi. Müslüman olmaktan daha değerli HİÇ BİR MEZİYETİM yok. Elhamdülillah.
 • Ercan GüvenErcan Güven14 gün önce
  Vehbi kardeşim ... Bu doğru ancak bize öğretilen bir düsturu da unutmayalım.Aslını inkar eden haramzade imiş. Türküm ve elhamdülillah müslümanım. Türküm demek ırkçılık değildir.
 • H.Y.EH.Y.E14 gün önce
  Islam kardesligini ve ummeti Muhammedi parcalayan sey Irkcilik idi.Bu gun de PKK yi doguran anlayis da yine irtciliktir.Ah Islam bu dunyaya hakim olsa butun bu dertler biter.
 • Osman GüngörmüşOsman Güngörmüş14 gün önce
  S.a. Vehbi Bey. Anlatmak istediğinizi elbette anlıyorum ancak ne mutlu Müslüman ım diyene sözünün bende bir karşılığı yok. "Elhamdülillah Müslümanım" dururken bu çok gereksiz ve boş bir söz. Bunun yanında, kafatasçı ideolojiler zaten yer altına inmiş iken, bir insanın kendisini Türk olarak tanımlamasını absürt görmemek gerek. Çünkü 4-5 dededen gerisini bilmek, bilsen de buna göre ırkının adını koymak çoğu kişi için imkansız. Bu nedenle, her ne kadar siz dünyaya gelirken seçilemez deseniz de, günümüzde "Türk" demek bir ırk tanımı değil, bir kültür ve manevi değerler çerçevesidir ve bence insanın kendi tercihine bağlıdır. 4 atadan kürt olan biri kendine Türk diyebilir. Boşnak örneğini siz zaten verdiniz. Ancak turnusol kağıdı testi önce "elhamdülillah Müslüman ım" sonra (ne mutlu'suz) Türküm demektir. Peygamberimiz de ashabdan bir çoğuna ailelerini hatta memleketlerini referans alarak bir şeyler buyurmuş, hatta onların dili ve kültürüne ait öğeleri kullanmıştır. Bediüzzaman dahi menfi olmayan milliyetçiliği hoş görmüştür. Ki buradaki milliyetçilik bence tercihe bağlı bir hayat tarzı ve tinet seçimidir. Türk olduğunu söyleyen kişilere vebalı gibi yaklaşmayı uygun bulmuyorum.
 • "Irkçılık yapanlar ne gariptir ki çoğunlukla Türk değildir.""Irkçılık yapanlar ne gariptir ki çoğunlukla Türk değildir."14 gün önce
  Yukarıdaki bu ifadenize tamamen katılıyorum. Tekin Alp(mohiz kohen), Ziya Gökalp(kürtçü), Agop Dilaçar(Türke Türkçe öğreten Ermeni) Alpo Türkeş(kaynağı fazla geriye gitmiyor) Türkiyenin milliyetçi partisine gelince: chp' nin 6 okundan "milliyetçilik" ilkesinin tek başına siyasallaşmış halidir; sağcı chp' dir.
 • ErzurumlıErzurumlı14 gün önce
  Cedden rahmet. Çok güzel yazı olmuş. Irkçılığı dinimiz reddediyor. Şeytanların ve Yahudilerin mesleğidir...
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer14 gün önce
  Kaleminize..sağlık..CESUR..YÜREK.

Günün Özeti