Kışkırtmalar ve Camileri Puthaneye Çevirme Çabası

06 Eylül 2019 Cuma

Denizcilik mesleği sayesinde çok değişik yerler gördüm. Bunlardan belki de en ilginç olanı Hindistan’dı. Büyük şehirlerinde ve limanlarında yaklaşık 6 ay boyunca kaldım ve dünyada eşi benzeri olmayan özellikleri ile tanışmış oldum.

Yüzlerce tanrısı ve heykeli olan Hindu dini, ülkenin çoğunluğunda hakim olan unsurdur. Budizm inancına benzer şekilde reenkarnasyon yani ruhun beden değiştirmesine inanırlar. Ülkenin her yerinde küçüklü büyüklü milyonlarca heykel vardır. Bu heykellerin önünde başlarını yere koyarak tapınan bir milyara yakın insan vardır.

Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vessalam, dedesi Hazreti İbrahim gibi putlara karşıydı. İnsanları tevhide yani Allah’tan başka ilah olamayacağı bir dine davet ediyordu. Kuran’ın en önemli mesajı da buydu: Lailahe İllallah, Muhammedün Resulullah…

Kuran, Hz. İbrahim’in putları, heykelleri kırdığını anlatmaktadır. Başka bir Âyette Nuh Peygamberin kavmi ile ilgili olarak şöyle buyrulur: "Sakın ilahlarınızı bırakmayın Ved, Suvâ, Yeğâus, Nesr" gibi putlarınızdan vazgeçmeyin, dediler. Böylece bir çok insanı sapıttılar. Sen bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır" (Nuh Suresi 23-24).

Hz. Peygamber’in (asm) hadislerinde de putlara heykellere tapınılmaması gerektiği ifade edilmiştir. Hz. Âişe’den nakledildiğine göre "Kıyamet günü en şiddetli azaba uğrayacak olanlar, yaratma hususunda kendisine Allah'ın yerine koyup, kendini ona benzetenlerdir" (Buhari, libas, 39; Nesai, Zinet, 112-114) buyrulmuştur.

Mekke'nin fethinde Kâbenin içinde, çevresinde ve Safa ile Merve tepeleri üzerinde bulunan putlar-heykeller kırıp temizlenmiştir. Keza resimler de “gölgesiz suret” olarak değerlendirilmiş ve özellikle ibadet mahallerinde bulundurulması yasaklanmıştır. İslam dini; putlara, ikonlara, resimlere ve bunların temsil ettiği varlıklara tapınmayı açıkça reddeden bir dindir.

Bununla birlikte ülkemizde yönetim değişikliği sonrasında her yere heykel dikilmeye başlanmış, yetmemiş; resim bulundurma mecburiyeti getirilmiştir.

Hiç unutmam; Ahmet Rasim Ortaokulunda okurken, resim yüzünden bir arkadaşım feci bir şekilde dayak yemişti. Suçu da şuydu; karatahtanın üzerinde bulunan resimle ilgili olarak “gülüyor” demişti. Matematik öğretmenimiz küçücük boyuna rağmen çok fena tokatlar atmış sınıf arkadaşımızın burnu kanamaya başlamıştı. Bu olaydan sonra sınıfta herkes buz kesmiş; resim dahi olsa kutsal! şahıslara asla insana benzer bir şey dahi söylemememiz için dersimizi almıştık.

Aradan tam 42 yıl geçti. Şimdi aynı bu öğretmenimiz gibi bir linç kampanyası düzenleniyor. İnsanlara tapınmayı emreden bir ideoloji ve kadrolar; sadece tarihi, eğitimi, siyaseti değil İslami bütün değerleri de yıkmak istiyor. Bu kadarla da kalmıyor hiç hesap vermeyen fakat hep hesap soran bir saldırgan üslupla putlaştırdıkları şahıslar için saldırıyorlar. “Hutbelerde neden adı anılmıyor?” ve “Camilerde neden adına Fatiha okunmuyor?” gibi son derece seviyesizce sözlerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nı vefasızlıkla suçluyorlar.

Bu saldırgan ve dayatmacı ruh haliyle öteden beri muhatap olduk. Hele hele askeri okullarda adeta Hinduları çağrıştıran ritüellerle karşı karşıya kaldık. Bazı insanları ilahlaştırdıkları yetmiyormuş gibi bunların asla hata yapmaz, sorgulanamaz olduğunu da öğrenmiş olduk. Maalesef bu şekilde binlerce hatta milyonlarca beyni yıkanmış insanla karşı karşıya duruyor ve aynı topraklarda yaşıyoruz.

Üzülerek söylemeliyim ki; bu açık dayatmayı şımartan hatta azgınlaştıran siyasi iktidarlarımız var. Güya demokrat yani başka fikir ve düşünceye de saygılı olduğunu iddia eden siyasetçiler; son dönemlerde giderek artan dengesiz, tutarsız hatta riyakarlığa kadar varan tutum takınmaktan hiç gocunmuyorlar.

Hükümet, sahte bir anti-emperyalist duruş namına; putçu ideoloji ve kadrolara yerli ve milli payeleri vererek yeni bir müttefik ilan etmiştir. Sabetay Yahudilerinin meydana getirdiği bürokratik oligarşiye karşı bırakın karşı çıkmayı tam tersine ortak payda ve ittifak arayışına giren bir yapı ile karşı karşıya kalmış durumdayız.

İslam’ın; namaz, oruç, zekât, hac gibi İslam’ın en temel şartlarına uymak bir tarafa imanın esaslarını inkâr eden bir hayat felsefesi ve pratiği içerisinde olan bu putperest anlayış acaba kime ne fayda sağlayacak?

Hala utanmadan ülkemizin kuruluş felsefesinden söz ederken seküler bir anlayışı ifade eden insanlar var. Devletin dini İslam olduğu bir anayasa ve Meclis’in açılışında Kuran hatimlerinden başka bir Türk geleneği olan Buhari kitaplarının okunduğunu ne çabuk unuttular? Halifenin kurtulması ve misak-ı milli sınırlarına ulaşmanın en önemli hedeflerimiz olduğunu inkar eden bu putperestlere; kimse iki kelime söyleyemeyecek mi?

1928 Yılında Anayasadan “Devletin dini İslam’dır” maddesi çıkarılmış ve 1936 yılında CHP’nin altı ilkesi anayasaya dahil edilmiştir. Tarihten haberi olmayan kişiler; kurucu değerler adı altında bize bu ilkeleri benimsetmeye çalışıyorlar. Aynı tek partili yönetimini demokrasi diye yutturmaya çalıştıkları gibi.

Yahu bunlar kimi kandırdıklarını zannediyorlar? Eğer ortaokulda okuduğumuz zamanda olduğu gibi sindirilmiş ve baskı altına alınmış bir gençliği düşünüyorlarsa; çok yanılıyorlar. Hiçbir sansürün uygulanamadığı internette ve sosyal medyada böylesine gerici, yobaz yaklaşımı kim kabul eder?

Hilafet’in kaldırılması, bir devlet projesi olarak ezan ve ibadetlerin Türkçeleştirilmesi, İslami değer ve sembollerin kamusal hayattan kazınıp atılması, Ramazan ve Kurban bayramlarının dahi itibarsızlaştırılması için talimatlar vermesiyle iş bitmiyor. Daha ilerilere gidiliyor, Türk Tarih ve Türk Dil Kongrelerinde açıkça ırkçı-kafatasçı hezeyanlar bilimsel tez diye bütün eğitim öğretim kurumları aracılığıyla bir deli gömleği gibi halka giydiriliyordu.

Kur’an-ı Kerim için (haşa) “gökten indiği sanılan bir kitap” ve Peygamberimiz (asm) hakkında “Arapoğlunun yavesi” dediği iddia edilen birilerine, şimdi kalkmış; “camilerde dua edilmedi”, “fatiha okunmadı” diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar.

Rakı bulunan sofralarda hafızlar için sarfedilen “beyni sulanmış” sözleri ile pozitivizm ve deizm arasında gidip gelen bütünüyle seküler ve son derece pragmatik siyasetçileri 2019 Türkiye’sinde zorla dayatarak ne elde edeceklerini sanıyorlar acaba?

Son olarak Ankara Yenimahalle’de “hutbede bazı şahısların adı anılmadığı için” Cuma namazını sabote etmeye kalkışan provokatör bir grupla da tanışmış olduk. Trabzon Ortahisar’da cami duvarlarına asılan dev resimler; İslam’dan önceki cahiliyye mensuplarının putlara, resimlere tapınmasına benzemiyor mu? Yahu! İslam dini; resimleri, ikonları gölgesiz suret diye yasaklamıştır, bu kadar cahil olunur mu?

Aslında bu son yaşanan kışkırtmalar çok iyi oluyor. Belki bu sayede aklımız başımıza gelir. Zira yapılan her icraatı ve söylenen her sözü futbol takımı fanatikliği gibi destekleyen insanlarımız var. Şu kadarını söyleyemiyorlar:

“Arkadaş dur bakalım orada! Benim dinim İslam. Peygamberim Hazreti Muhammed’dir (asm) Bundan başka birisinin resimlerini hele hele benim camilerimde asamazsın!” Şanlı Peygamberin resminin dahi asılması yasak iken yıllarca bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmış insanın devasa resmini nasıl asacaksın?

Bu kışkırtmalar şimdi başlamadı. Biz Ayasofya’nın 500 yıldan beri camilikten çıkarılıp ikonalarla dolu puthaneye çevrilmesine karşı çıkarken; Leyla Alaton, bu kutsal mekanda dans figürleri sergiletiyordu. Utanmadan Sabetay Yahudilerinin eline geçmiş medya da neşrederek bizim gibi insanlarla alay ediyordu. Bunu dahi yaşadık. Hiçbir ceza verilmedi, arkadaş!

Devam edin bakalım. Bu koyun sürüsü gibi hareket eden hakkını hukukunu bilmeyen vatandaşlarımız varken daha çok fenalık yapacaksınız besbelli. Lakin herkes gibi pek yakında siz de öleceksiniz. Ruz-i mahşerde bir kısmınızdan bu kışkırtmalarınızdan dolayı hesap soracağız. Bu çirkin icraatları yaparken göz yuman ve taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakan yöneticilerle de işimiz olacak elbette. Vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • MikailMikail9 gün önce
  Sizlerde CHP ve ortaklarının bir yer yapinda orda istediğinizi yapın Süleyman mabedi gibi,,!!??
 • Mikail okurogluMikail okuroglu9 gün önce
  Kamal dua ya inaniyormuydu cenazesi kimin isteğiyle kaç kişiyle zoraki kılındı aydınlık tarafından görünmeyen tarafı daha çok koruması kalksın da herkes netleş son herkes bir şeyler söylemesi oda rahat etsin milletde.
 • YalınYalın9 gün önce
  Türkiye'de okumuş kendini Arif zanneden o kadar mal varki ne söylesen ne yazdan boş.Bu mallara birşey anlatmak mümkün değil.Ama bu mallar kendileri yapmadıkları halde halkın giyimine,örfüne,geleneğine,dinine,ibadetine burunlarını sokar,akıl verir sonra da ülkede kutuplaşma var diye ayağa kalkarlar.Ulan aptallar sürüsü Müslümanların herşeyine laf edeceğinize ormanları yakan,çocukları dağa kaçıran terör örgütüne ve onun yaptıklarına ses çıkarmayan Chp,İp,Sp avenesi ve sanatçı bozuntularına laf etsenize.Mal olmasanız iki ağaç için heryeri yakıp yıkarken ormanı yakanlara iki laf edersiniz.Dağa götürülüp ölüme atılan çocukların hayatına iki ağaçtan fazla değer verirsiniz.Bu mallara hiç birşey anlatılmaz.Ama malesef bu malların arasında hergün namaz kılıp atalarına laf söyletmeyen onu kutsayan ama bu yaptıklarının bile farkına varmayan sözde Müslüman olduğunu söyleyen avanaklarda var.
 • Ma'bedlerde (Câmilerde) insânın cânlısı lâzımdır, "resmi" ve "heykeli" değil.!?Ma'bedlerde (Câmilerde) insânın cânlısı lâzımdır, "resmi" ve "heykeli" değil.!?9 gün önce
  Pek güzel ve isâbetli bir yazı olmuş, teşekkü[email protected] rıza: Siz şimdi neyi, niçin ve nasıl yorumladınız..! İnsân, ancak bilip fikir sâhibi olduğu mevzûlarda yazıp konuşabilir, değil mi? Lütfen, biraz ilim, irfân, edeb ve [email protected]: Canlı ve özellikle insânın resmi değil ona dönük bir şekil ibâdet ve dahî ona tap(ın)mak yasak ve haramdır. Heykele de aynı şekilde... @...: Bahsedilen sözleri, yere göğe sığdırılamayan ve kendisini Anadolu'ya pek mühim bir vazîfe izin gönderen Sultân Vahîdüddîn Hân'a itâatsizlik eden bir Osmânlı askeridir ki M. Kemal Paşa nâmıyla meşhûrdur...Evet, Türkiye Cumhûriyeti Devleti her şeye rağmenkeşke kurulduğu "şekliyle" kal(abil)seydi veya bırakıl(abil)seydi.!?
 • Tercüman Tercüman 9 gün önce
  Duygu ve düşüncelerimi tam olarak izah etmişsiniz, Allah razı olsun.
 • Ali rızaAli rıza9 gün önce
  Yeteri kadar boş ve gereksiz bir yazı , zaten başka bildiğin bir fikir bir konu yok ki allah akıl versin,
 • Kürşat Kürşat 9 gün önce
  Fatiha , müslümanın hakkıdır. Münafık ve kafirlere okunmaz okunamaz.
 • İzzet İzzet 9 gün önce
  Ülkemizde Adalet yok bu konuları araştırın. İşsizlik tavan yapmış. Zamlar almış başını gidiyor. Bu konularla ilgili yazılar yazın.
 • MaraşlıMaraşlı9 gün önce
  Maalesef ülkemizde atatürk kemalizme dönüştürülüp ilahlaştırılmıştır. O dönemki yazılan türkün amentüsü ve ataya atfen yazılan tanrılaştırma yazıları mevcut , bir insanı sevip sevmemek kişiye kalmıştır. İnsan sever sevmez ama ölmüş bir insanı kanunla koruyup onu eleştirmeye bile tahammül gösterememek buda despotluktur.
 • YılmazYılmaz9 gün önce
  Adnan BULMUŞ,Atatürk İslam dinine karşı değildi diyorsunuz,Nutuk okudunuz mu bilmiyorum ki okumuş olsaydınız,Hilafetin kaldırılması bölümünde Islamiyeti katkılı ve lekeli bir din olarak gördüğünü ve kaldırılarak yerine yeni bir dünya dininin kurulmasını yadırgamayız dediğini görecektiniz.Ayrıca Arap gelenek ve göreneklerine karşıydı ifadeniz var,peki karşıydı ise Arap kıyafetli sarıklı ve tesbihli Atatürk resimleri mevcut.Kullandığı bir çok kelime,kurduğu devletin yönetim şekli Cumhuriyet hatta ismi dâhi Arapça kökenli Mustafa,Kemal,Cumhur,İstikbal,İstiklal,Hakimiyet,kendi gazetesi Minber gibi, bunların izahı nedir ? Hatta ve hatta Ruşeni BARKIN eseri olan,Din yok milliyet vardır,kitabı Atatürk'ün onayı ile basılıyor.Ruşeni BARKIN : Bu kitabı milletimiz okuyup öğrensin ve din belasından kurtulsun diye yazdım,diyor !
 • ÖmerÖmer9 gün önce
  Tam bir kışkırtma var camiyle ilgisi olmayan camiye karışmasın diyanet sizden mi öğrenecek kime dua edileceğini hele de caminin önüne resim asılması hoş değil ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar
 • KURŞUNLU yorumKURŞUNLU yorum9 gün önce
  "sema emine aydınelliSayın yazar, Atatürk ün adını anmamaklaonuyok sayamazsınız.İşgal altındaki ülkemizi düşmandan temizleyenordumuzun başkomutanınıve Cumhuriyetimizin kurucusunu yok sayamazsınız..." DEMİŞ BİR HANIMEFENDİ... KENDİSİ DE OKUMUŞ AYDINMIŞ. O ZAMAN SANA BİR SORU GÜZEL KARDEŞİM. ÜLKEMİZİ KİM İŞGAL ETMİŞTİ, BİZ KİME KARŞI SAVAŞTIK. YUNAN ÜLKENİN BİR BÖLÜMÜNÜ İŞGAL EDEREK GELDİ, TAMAM. ÜLKENİN BÜTÜNÜNÜ İŞGAL EDENLER KİMDİ, BİZ ONLARI HANGİ SAVAŞLA YURDUMUZDAN ATTIK. MADEM OKUMUŞ AYDINSIN, BUYUR, BİRAZ DA BU TARAFTAN OKU, ARAŞTIR...
 • KURŞUNLU YORUMKURŞUNLU YORUM9 gün önce
  Peygamberimiz, kendisine dua okunmasını vasiyet etmiş. Günahkar dilimiz döndüğünce dua ediyoruz. Belki ona ettiğimiz dualar, bizim günahlarımızI siler diye içten içe beklentimiz de yok değil... PEKİ SİZİN ATANIZ SİZE YA DA BİZE, BANA DUA EDİN DİYE VASİYET ETTİ Mİ? YA DA HAYATINDA (ÜLKENİN YÖNETİMİNE TAMAMEN HAKİM OLDUKTAN SONRA) BİR DEFA GİDİP HUTBE DİNLEMİŞ VE KENDİSİNDEN ÖNCEKİLERE DUA ETMİŞ Mİ? ETTİYSE BİZ DE ONA DUA EDELİM. YOKSA YAKAMIZDAN DÜŞÜN, GİDİN ONUN SOFRALARININ BENZERİNİ KURUN, DUA MI EDİYORSUNUZ, KADEH Mİ KALDIRIYORSANIZ NE YAPARSANIZ YAPIN, YETER ARTIK. İBADETİMİZE KARIŞMAYIN... HOCA KORKUSUNDAN DUA EDERSE, CANI GÖNÜLDEN BEDDUA ETMEYEN ŞEREFSİZDİR. YETER YAHU...
 • mutmainemutmaine9 gün önce
  "" Kur’an-ı Kerim için (haşa) “gökten indiği sanılan bir kitap” ve Peygamberimiz (asm) hakkında “Arapoğlunun yavesi” dediği iddia edilen birilerine, şimdi kalkmış; “camilerde dua edilmedi”, “fatiha okunmadı” diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. ""bunu diyen KİM? HERKES BİLİYOR MU?
 • Sizdemi putsunuzSizdemi putsunuz9 gün önce
  Yazinizin ustunde resminiz var sizede tapan varmi acaba.fatih sultan mehmet hani anmadan isatnbul anilirmi ataturku anmadan turkiye yada 30 agustos anilirmi.valla billa komiksiniz.bakim ataturkle ayni dusuncede olmazsiniz anlarim sevmezsiniz anlarim ama kendinize bunu yapmayin bence kac yasinda insansiniz komik oluyosunuz sadece.ben elhamdulillah muslumanim namazimi kilarim orucumu tutarim rabbim kabul etsin insallah.allahimda hep dualrimda sukrederim ataturku bize verdigi icin.30 agustosta sabah namazimi kildim atamada diger butun atalarimada duami ettim.kimseyede tapmiyorum allahimdan baska.ama size gore biz dinsiziz allah tanimiyoruz bir siz iyisiniz muslumansiniz.birkere ben hakkimi helal etmiyorum sizin gibilere bize bunlari dediginiz icin.benim namazima zekatima orucuma kapanmama musluman olmama hicbir engel yok bu ulkede ve ben bu ulkeyi bana birakan ataturke duaciyim.allah herseyi gorur bilir
 • heykel imalathanesiheykel imalathanesi9 gün önce
  Bir yanda gramı $3 dolar eden f-35; öbür yanda tonu 5 para etmez tonlarla heykel; hangini üretirdiniz? O heykelleri ihrac edip ekonominize katkı sağlamayı deneyin hadi; deneyin bir bakalım!
 • HgklHgkl9 gün önce
  Iktidar sol cenahta mı sağ cenahta mı?
 • ADNAN BULMUSADNAN BULMUS10 gün önce
  HIC KIMSENIN ATATURKU PUT OLARAK GORDUGU YOK.TAPTIGI YOK.UYDURMAYIN.SEVMIYORSAN SEVME.GIT BAK AFGANISTANA YEMENE SURIYE IRAK LIBYAYA VE GELDE SUJRET.CEHALET EN BUYUK DUSMANDIR.ATATURK ISLAM DININE KARSI DEGILDI ARAP GELENEK VE GORENEKLERINE KARSIYDI
 • AhmetAhmet10 gün önce
  Hala hayattaysa matematik öğretmeninizin ellerinden öperim, göçtüysede Allah gani gani rahmet eylesin, ama her kazmayı eğitmek mümkün değil, kadın elinden geleni yapmış.
 • AbdullahAbdullah10 gün önce
  Dayatmaları kabul etmiyoruz. Bizim karşı düşünceden olanlara gelin sizde böyle yapın, inanın, düşünün, dayatmasına hakkımız yoksa onların da bize bu dayatmaları, yalanları kabul ettirmeye hakkı yok. Vehbi Kara gibi daha fazla yürekli ve doğrucu insana ihtiyacımız var. Kalemine sağlık.
 • Mete Mete 10 gün önce
  Yiyorsa M. Kemal i referanduma götürelim bakalım millet onu istiyor mu istemiyor mu. Bir milletin canıyla kanıyla kazandığı bir zaferi bir kişi yapmış gibi empoze etmek zır cahilliktir.
 • Aydın Aydın 10 gün önce
  Ruz-i mahşerde hesap soracağız demek de ne ola ki? Hesabı Allah’a verecektir her kul.
 • KorkusuzKorkusuz10 gün önce
  Okudigum gazetelere bile cidirdilar.sen o tarafi tutuyorsun .cimhuriyetin butun kazanimlarini yiktilar diye.az kalsin dayak yiyecektik.kinleri cok cildiriyorlar.nr dersen de anlamiyorlar.masallah her yer mal dolu desen kuduruyorlar.bi ulkede acliktan intihar edenler var diyorlar.konusmamizi hazmedemiyorlar.millete tepeden bakanlar bunlar
 • ali akali ak10 gün önce
  tebrikler sayın yazar...
 • sema emine aydınellisema emine aydınelli10 gün önce
  Sayın yazar, Atatürk ün adını anmamaklaonuyok sayamazsınız.İşgal altındaki ülkemizi düşmandan temizleyenordumuzun başkomutanınıve Cumhuriyetimizin kurucusunu yok sayamazsınız.30 Ağustosları Atatürk ün adını anmadankutlayamayız.Atatürk heykelleri ve resimleri put değildir ve kimsenin de onlara taptığı filan yok.Dünyada ve yazık ki ülkemizde tapılan iki büyük put var, onlar da para ve güçtür.Cahil bırakılmış insanlar ,gözlerinin gördüğü, ellerinin tuttuğu şeyleri var sayar somut , yani müşahhas eşyaları kabul ederler, cismi olmayan putları anlayamazlar. Bari, biz eğitimli kişilergerçekleri görelim ve gösterelim.
 • H.Y.EH.Y.E10 gün önce
  Tebrik ediyorum guzel kardesim.Tam teshis koymussun.Turk milleti okumuyor.Bu milletin icindeki musluman kesim hic okumuyor.Kac eve ne kadar gazete dergi giriyor ortada.Okumayan adam kendi haklarini bilebilir mi.Haklarini savunabilir mi.Bir de bu musluman kesim cok korkak ve hemen organize olamiyor.Cunku camiye gelip cemaat olamiyor.Allahtankorkuyormus gibi yapiyor fakat kendi karsitlarindan fena haldetirsiyor.1950 den beri sag iktidarlar devlet yonetiyor bunlara oy veren kitle hic bir zaman temel insani haklarini bile cesaretle rey verdigi insanlardan isteyemiyor.Ahvalimiz iste bu.
 • Fırat ÇardakçıFırat Çardakçı10 gün önce
  Lenin, din açısından neyse, m.kemal de odur. Böyle bir şahsı minberde hutbeye çıkarma çabası provokasyondan başka bir şey değildir. Protokol gereği anıtkabre giden bazı müslüman devlet adamları onu sever ya da sevmez, bilemem, ama bir mü'minin onu sevmesi asla sözkonusu olamaz. (ben anıtkabrin mimarisini dahi merak etmem, yunan tapınak taklidinin hiçbir tarihi ve sanatsal değeri yoktur da ayrıca)
 • OkuyucuOkuyucu10 gün önce
  O adını anmaya çekindiği iz adama.kimse tapmiyor. Kim memlekette heykele resimler e tapıyor. O adamı önder olarak kabul etmemizi ona yapıyoruz...
 • çok çalıştıkçok çalıştık10 gün önce
  Dünya; f16, saab- gripen39, f35, s400, s500, kalaşnikov, su57, gibi akılalmaz projeler ortaya koyarken, biz de akıl almaz atatürk heykelleri yaptık: ağaçtan atatürk, alçıdan atatürk, camdan atatürk, kilden atatürk, betondan atatürk, bronzdan atatürk, çelikten atatürk, mumdan atatürk, ottan atatürk, daldan atatürk.., akılalmaz bir ilerleme!
 • Osman GüngörmüşOsman Güngörmüş10 gün önce
  İlkokula başladığım gün öğretmenden dayak yedim. Ama öyle küçük bir tokat değil, baya bildiğin dayak. Sebebi ise kitabın başındaki malûm resme sakal ilave etmemdi. Şimdi elhamdülillah diyorum. Beni döven vatandaş (öğretmen demiyorum) şimdi yakınımda oturuyor. Bazen diyorum ki bir gün cübbe sarık yanında gideyim, deyim ki vatandaş sen beni elhamdülillah dövmüşsün yoksa hafazanallah senin gibi beyni yıkanmış bir kemalist yobaz olurdum. Ama kalbimdeki mahdud ihlas bana engel oluyor. ”Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir." Yazdıklarınızın her cümlesine katılıyorum, Allah razı olsun.
 • türkiye' de kaç milyon atatürk putçuğu var? bilen var mı?türkiye' de kaç milyon atatürk putçuğu var? bilen var mı?10 gün önce
  Suud hükümetlerinin yaptığı bazı hayırlı işler de yok değil; ebucehil mekanlarının umumi tuvalet yapılması gibi mesela. Yunan tapınak mimarisi, içine çıklacak yer haline evriltilmelidir bizde de..

Günün Özeti