FETÖ Örgütünü Kim Semirtti?

26 Nisan 2019 Cuma

Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün olmasını istemeyen güçler; özellikle Silahlı Kuvvetler vasıtası ile bu amaçlarına ulaşmışlardır. Kesintisiz olarak her 8-10 yılda bir darbe yaparak birçok özgürlükleri kaldırmışlar ve kendilerine destek olan başta ABD ve Batılı güçlere yağcılık yapmışlardır.

Özellikle de Türkiye’deki yerleşik Sabetaycı Yahudiler her fırsatta dindar insanları ezmişler özgürce dinlerinin gereğini yapmasına fırsat tanımamışlardır. ABD ve Batı’nın en önemli işbirlikçisi işte bu dindar insanların ensesinde boza pişiren sinsi Sabetaycılardır.

Her vatanperver Türk genci gibi ben de bu din düşmanları ile mücadele etmek ve ordu vasıtası ile yapılan darbelere engel olmak için askeri okula girmek istedim. Zira halktan tamamen kopuk ve orduevleri ve sosyal tesislerle tel örgülerin arkasına saklanarak toplumdan soyutlanmış bir askeri  yönetici eliti acımasızca halkımızı eziyordu. Buna engel olmak gerekiyordu.

1982 Yılında sınavları başarı ile geçerek Deniz Harp Okuluna girdim. Fakat o yıl yüzlerce askeri okul öğrencisinin irtica adı altında ordu ile ilişkisi kesilmişti. Çünkü özellikle askeri okullarda namaz kılınmasını istemeyen darbeci generaller; acımasızca öğrencileri okullardan atıyorlardı.

Bu sütü bozuk darbeciler, kendilerine düşmanla savaşmak için verilen askeri yetkileri suiistimal ederek başta öğrenciler olmak üzere askerlerimize olmadık zulmü yapıyorlardı. Örneğin “Burası askeri ocağı, burada namaz kılmaya oruç tutmaya gerek yok. Bütün günahınız benim boynuma” diyerek acımasızca ve keyfi olarak baskı uyguluyorlardı. Bunlara karşı kimse duramıyordu.

Bu kanunsuz emirleri dinlemeyip “kimse benim namazıma orucuma karışamaz” diyen askerler, soruşturmalara uğrayıp önce birer birer daha sonra da topluca ordudan atılıyorlardı. İşte böyle bir zamanda asker ocağına girmiş namazlarımı kılmaya çalışıyor yasak olmasına rağmen orucumu tutmaya gayret ediyordum. Çünkü dinin direği olan namazın terk edilmesine hiçbir ortamda imkan yoktu.

Beni gören ve cesaret alan bazı askeri okul öğrencileri özellikle kandil geceleri namaz kılıyor askeri okulun verdiği manevi boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışıyordu. Bir çok sınıf arkadaşım benim namaz kılma konusundaki hassasiyetimi takdir ediyor sormadığım halde mezun olur olmaz namaz kılacağını söylüyordu.

İşte böyle bir zamanda Feto denilen din düşmanı dehşetli zındık askeri okullara musallat oldu. Sabetaycı darbeci generaller yetmiyormuş gibi bir de bu örgütle mücadele etmeye başlamıştım. Her ortamda askeri okuldan atılacağımı ve kesinlikle başı derde girmek istemeyen öğrencilerin benimle arkadaş olmamasını istiyorlardı.

Kandil gecelerinde namaz kılan bazı öğrenciler yavaş yavaş benden uzaklaşıyor beni görünce yolunu değiştiriyorlardı. Önceleri bu davranışlarına pek anlam veremiyordum. Lakin sonra anladım ki bu bir örgüt olup derin bir yapılanması vardır.

Yüzüme karşı söylendiği için öğrenmiştim. Hakkımda “Donkişot” lakabı konulmuş ve okul idarecileri tarafından okuldan atılacağıma dair takibat yapıldığı söylenmişti. Böyle yaparak kendilerine karşı tehdit olarak gördükleri kimseleri gözden düşürmeye çalışıyorlardı.

Fakat yine de başarılı olamıyorlardı. Namaz konusunda bazı sınıf arkadaşlarım bana sorular soruyor “okulda değil de evde namazımızı kılsak daha iyi olmaz mı?” diye beni bu konuda geri adım atmam için zorluyorlardı. Öyle ki koskoca Deniz Harp Okulunda namaz kılan öğrenci kalmamıştı.

İyi ki okulumuzda Libya’lı askeri öğrenciler vardı. Gerçi onların da çok büyük çoğunluğu namaz kılmıyor fakat Salim Muhammed isminde bir arkadaşım her durumda namazını kılıyordu. Ben cebimde katladığımda yer kaplamayan defter kağıdı taşıyor bunu seccade olarak kullanıyordum. Salim ise “gocuk” adını verdiğimiz giysiyi namaz vakti girince müsait bir yere serip öylece namazını kılıyordu. Kimseden pervası yoktu…

Halbuki ben elimden geldiği kadar kapalı yerlerde namazımı kılıyordum. Büyük Amfide temizlik malzemelerinin konulduğu merdiven altı benim mescidim olmuştu. Yoğun askeri eğitim esnasında bazen sadece farz namazlarımı kılarak farz- ı ayn olan namaz ibadetimi yapmaya çalışıyordum. Biliyordum ki; her şeyden taviz verilir fakat namaz konusunda taviz verilmezdi.

Daha sonra askeri hapishane olarak kullanılan koğuşu keşfetmiştim. Burası hafta içi boş oluyordu. Fakat tam da Bölük komutanının odasının yanındaydı. Burasını da kullanmaya başladım. İkinci sınıfta ise “jet türbini laboratuarını” bulmuştum. Üstelik burada bir lavabo da vardı. Abdest alma imkânımda oluyordu.

İşin doğrusunu söylemek gerekirse namaz kılmak değil de abdest almak daha güç geliyordu. Özellikle kışın ceketi, ayakkabıları çıkarıp askeri okul öğrencilerinin kullandığı lavaboları kullanmak çok meşakkatliydi. Abdest alırken pis pis bakışların kurbanı oluyordum. Bazıları “kendisini dağ başında mı zannediyor” diye söylenmekten çekinmiyordu.

Jet Türbini Laboratuarının anahtarı ev tipindeydi. Kolayca açılıyordu. En rahat namaz kıldığım yerdi. Fakat bu laboratuarı kullanırken defalarca öğretmenler odaya girmiş “ne yapıyorsun odada” diye baskın vermişlerdi. İşin ilginç tarafı ne zaman abdest alırken sıra ayaklarımı yıkamaya gelmiş ise tam da o anda odaya giriyorlardı. Mecburen “abdest alıyorum” demek zorunda kalıyordum.

Bazı öğretmenler acıyarak bazıları ise sert bir şekilde söylenerek kapıyı yüzüme kapıyorlardı. Fakat okul idaresine beni ispiyonlamadılar.  Zaten bölük komutanları, namaz kıldığımı biliyor bana pek de iyi gözle bakmıyorlardı. Daima bir suçlu gibi takip ediyor hatta yüzüme karşı namaz kıldığımı bildiklerini söyleyerek tehdit ediyorlardı. Bir defasında Bölük Komutanı tabur içtimasında namaz kıldığım için adımı söyleyerek benimle dalga geçmişti.

Feto ise bu ortamdan fazlası ile nemalanmıştı. Kurduğu gizli örgüt ile “ima ile namaz” diye bir şey uydurmuşlar, namaz kılmak isteyen öğrencilere bu şekilde namaz kılması gerektiğini söylüyorlardı. Bu sayede çaresiz kalan öğrencileri kendi safına çekmeye başlamıştı.

Bazı öğrencilerle namaz konusu yüzünden çok tartışmıştım. Namazın keyfimize göre değiştirilemeyeceğini; hatta savaş ortamında dahi Peygamber Efendimizin (asm) namazını terk etmediğini söylüyordum. Sağlık durumu iyi olmayan kişiler için namazda bazı ruhsatlar olduğunu fakat ima ile namaz gibi bir durumun  asla söz konusu olmadığını anlatmaya çalışıyordum.

Çünkü ima ile namaz dedikleri şeyin ibadetle alakası yoktu. Oturup kitap okurken güya namaz kılıyorlarmış. Bu gülünç durum; ibadetlerin tağyir edilmesi gibi çok büyük bir sorumluluktu. Kimse Allah’ın emirlerini kendi keyfine göre değiştiremez. Dinin sahibi Allah’tır. Namazın nasıl kılınacağı peygamber Efendimiz (asm) tarafından bildirilmişti. Aciz ve cahil insanların bunu değiştirmeye yetkisiyoktuır.

Sınıfımızın bir öğrencisi benim namaz konusundaki hassasiyetimi görerek değiştirmeye çalışmıştı. Bir gün “Yahu sen ima ile namaz kılınmayacağını söylüyorsun. Peki, bu durum hiç namaz kılmamaktan daha iyi değil mi?” diye soru sormuştu.

Kendisine; “namazın keyfimize göre değiştirilemeyeceğini” hatırlattıktan sonra “ima ile namaz kılan kişinin çok tehlikeli bir duruma düştüğünü çünkü namazı kıldığını zannederek kendisini aldattığını ve bunun daha kötü olduğunu” söyledim. Gerçekten de namazını kılamayan birisi Allah’tan af dileyip günahı için tövbe edebilirdi. Umulur ki; Allah kendisini bağışlar.

Lakin kafasına göre namaz kıldığını zanneden birisi Allah’a dua etmeyip ibadetini yaptığını zannediyordu. İşte namaz sayesinde Feto’nun dehşetli yüzünü görmüş namazı tağyir eden birisinin daha ne çok fenalıklar yapacağını düşünmeye başlamıştım.

Dindeki olmayacak uygulamaları zorla yaptırdığı için Feto’nun mahiyetini ta 1982 yılında çözmüştüm. Bu dehşetli kişinin ahirzamanda zuhur edecek İslam Deccalı olduğunu anlayıp bir çok yazı kaleme aldım. Bu yüzden bazı yayın kuruluşları yazılarımı kaldırmış hatta tekrar yazmamam için benimle konuşmuşlardı.

Bazı kişiler ise şahsıma hakaret etmekten geri kalmadılar. Beni düşman ilan eden kimseler de vardı. Ne yazık ki; 15 Temmuz 2016 darbesi sayesinde bu zındığın gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra bile bir özür dilemeye dahi tenezzül etmediler.

FETÖ örgütünü yıllardan beri yazılarımla eleştirip bu fena insanın tuzağına düşmemesi için insanları uyarmaya devam ediyorum. Zira konu çok önemli olup fitnenin korkuncu işbaşındadır. Allah’a şükürler olsun ki; 28 Yıllık yazarlık hayatımda bir tane dahi Feto’nun lehinde yazım yoktur. Bilakis aleyhinde yazdığım yazılardan dolayı çok tehdit almışımdır.

Fakat kaderin cilvesine bakın ki 1997 yılında Yüksek askeri Şura kararı ile ordudan atılırken hakkımda “Feto’cu olduğum” iftirası atılmıştır. Bunu 28 Şubat darbecilerini yargılamak için yaptığım şikayette öğrendim. Deniz Kuvvetlerinden gelen yazıda yıllarca mücadele ettiğim örgüte üye olduğum yazılıydı. Bunu karanlık oda her fırsatta dile getirip aleyhime kullanmıştır.

2018 yılında hakkımda yapılan sorgulamalarda FETÖ örgütü ile hiçbir alakamın olmadığı savcılık belgeleri ile ispatlanmıştır. Deniz Kuvvetlerinden ayrılışımın nedeni dindar bir subay olmam ve özellikle eşimin başörtülü olması olduğu yargı unsurları tarafından belirtilmiştir. Yargıda aklandığım halde ne yazık ki Karanlık Oda tarafından hala “Feto’cu” suçlamasına maruz kalıyorum. Bunu anlamak çok güçtür.

Bu durum sadece benim için geçerli değildir. “Çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket eden dine düşman bazı medya unsurları bunu kasıtlı olarak yapmaktadır. Bu sayede yazılarımızla dile getirdiğimiz gerçekler tartışılmadan göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle yakın tarih ile alakalı Şeytanlıkları gün yüzüne çıkarttığımız için birçok kişi ve kuruluşun hedefi haline getirildiğimiz acı bir gerçektir.

İşte Feto’yu semirtip ülkemizin başına getiren güçler şimdi de Feto ile gerçek manada mücadele eden benim gibi insanları karalamaya çalışmaktadır. Dile kolay 37 yıldır dehşetli bir zındık olan Feto’nun mahiyetini dile getiren birisine utanmadan iftira atmak karanlık odaların iç yüzünü ortaya koymaktadır.

Evet, bu karanlık ve İslam düşmanı güçler; namazı, orucu yasaklayıp içkiyi serbestleştirdikleri yetmiyormuş gibi Feto’nuın başörtüsü konusundaki dehşetli günahlarını aleyhimizde kullanmaktan çekinmemişlerdir. Utanmadan “bakın Feto bile başörtüsü füruattır dediği halde siz hala ısrar ediyorsunuz” diye binlerce askeri ordudan attılar. Önce Feto’yu savunurken şimdi de dindar insanları yine Feto’culukla suçluyorlar.

Bu insanlarla dünyada iken elbette daha çok mücadele edeceğiz. Fakat Kahhar olan Allah, ruz-i mahşerde bunun hesabını soracaktır, elbette. Bu dünyada hem suçlu hem de güçlü olan bu müfterilere layık oldukları cezayı Rabbim verecektir. Allah kimseyi iftiracı yapmasın, vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • AbdiAbdi17 gün önce
  You tube da dönmelerle ilgili yabancı siyah beyaz video var tavsiye ederim,yapımcılar arasında Osman Kavala(Kabala?)da var,Sazanikos dönme diye girin.yalnız yabancı dilde.
 • NurNur21 gün önce
  Siz bunların medyada veya işadamları arasında kimler olduğunu bilgileriniz doğrultusunda kimler olduğunu biliyor veya tahmin ediyorsunuzbizler nasıl bir önlem almalıyızbu şeytanlara önerdiğiniz okumamızın bize yarar sağlayacağını düşündüğünüz kitaplar varmı yavrularımızı nasıl koruyacaz bu sapıklardan bizi bu konularda aydınlatın lütfen!! çok tehlikeli bunlar fötö yapılanması bunların uzantısımı öyle gözüküyor Allah korusun ülkemiziyar ve yardımcımız olsun çok korkunç
 • Hakan ŞIMŞEK Hakan ŞIMŞEK 23 gün önce
  TSK'dan ihrac edilene kadar geçen o zorlu süreçte yaşadıklarımız ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. İşte bu bizim hikâyemiz. Yüreğinize, kaleminize sağlık Komutanım.
 • Müslüm Adsız Müslüm Adsız 23 gün önce
  Elbette tanımışlardı. Ama kahpe olduklarını yaşayarak gördüler . Bu şerefsizlerin değirmenine su taşımayan mı vardı. Herkes hizmet niyetiyle çorbada tuzum olsun dedi. Az çok verdi. Reis de şade vatandaş da verdi. Ama kral çıplak. Fitne teşhis edildi. Bir daha eski gücünü bulamaz. Ama İsrail ABD ve Batının menfi Emel’lerine hizmet ederler
 • FazılFazıl23 gün önce
  1982 de çözdüm diyorsun ama 2000 li yıllardan sonra fetonun yan kuruluşu gazetede köşe yazıyorsun. Biz de yedik..
 • CccCcc23 gün önce
  Feto nun siyasi ayağının araştırılmasını reddedenler
 • HaticeHatice23 gün önce
  Tayyip bey kim tarafindan siir okudugu icin hapis cezasi aldi bunu bir dusunelim o kararda gulenin muritleride vardi icinde benim kanaatim ak parti icinde sayamiyacagim kadar insan gulen cemaatindendi ama bunlar kendilerini sakladiklari icin onceleri kim kimdir pek bilinmiyordu daha dogrusu bunlar dindar insanlardi zararsizdilar herkes oyle biliyordu birgun ekrem dumanli ve bir kac kisi tayyip bey basbakanken ziyarete geliyor ve birazda tehditvari hocasinin isteklerini belirtiyor sonra gidiyorlar duyuma gore milletvekili yapilmasi istenen kisilerin listesi veriliyor tahminim onlarin icinde bazilari seciliyor galiba 2009 yilina kadar hersey normal herkes birbirinden memnun herkes basbakan tayyip beyi seviyor sonra ne oluyor davosta one munite deniyor israilin taseronu gulen kuplere biniyor ayrica halkin talepleri dogrultusunda dersanelerin kapanip devlet tarafindan okullarda uygulanmasi hukumet tarafindan belirtiliyor taseronun buyuk bir gelir sagladigi o dersanelerde kendine militan yetistiren gulen yine kuplere biniyor bu arada hamas tarafindan israile kucuk bir saldiri oluyor ve o saldirda gulen demec veriyor olen veya yaralanan israil cocuklari icin gozyasi doktugunu soyluyor ve 2009 da israile topladigi himmetlerden 2,5 milyar dolar yardim gonderiyor ama obur tarafta esas aci ceken filistinli cocuklar gulenin umrunda degil birde tayyip beyin etrafindakilerin gezi olaylarinda onu yalniz birakip gulen taraftari olduklari anlasiliyor yani hersey corap sokugu gibi geliyor bir cok defa tayyip beye suikast tesebbusunde bulunuyor gezi olaylarina 17 25 aralik olaylarina kadar tayyip bey bu kadar etrafinin gulenciler tarafindan sariligi oldugunu bilmiyordu onu ogrendi yalniz kaldi sadece bizlere halka dayandi tayyip bey bu olaylara kadar hatta ergenekon olaylarinda bile bunlarin ne oldugunu bilmedigi icin savci zekeriya oze bir cok imkanlar sagladi sadece ulkemizin huzuru icin elinden geleni yapti da maalesef gulen sayesinde israil one munite in intikamini almak istedi hep yani gulen meselesinde tayyip beyin fazla bir dahli yok daha cok o abdestli namazli insanlar deyip onlara yardimci olmak istemistir benim bildiklerim basindan takip ettiklerimle konu budur gulene yakin olanlar su anda kendilerini herseyleri ile belli ediyorlar zaten tayyip beyi hep arkadan hancerlemeye calisiyorlar tayyip bey o kadar sabirli bir insanki bu kadar hancerlendigi halde kimse hakkinda hicbir kotu soz soylememistir dava arkadasim dedikleri hakkinda sadece son zamanlarda bazilari icin trenden inen bu trene binemez demistir bence tayyip bey sirtini once allaha ailesine biz secmenlerine dayamistir ama son zamanlarda bazilari yine nankorluk etmistir olsun ona ettigimiz dualar onu olunceye kadar ayakta tutacaktir insallah
 • adsızadsız23 gün önce
  müslümün yorumuna katılmamak mümkün değil
 • müslümmüslüm23 gün önce
  Sayın hocam siz o tarihten itibaren FETÖ yü tanıdınızda 2002 de iktidara gelenler nasıloluyorda FETÖ yü tanıyamadıklarını FETÖ nün kendilerini kandırdığını söyleyebiliyorlar. Bunlar ne drece sözlerinde samimidirler...
 • ahmet koçakahmet koçak23 gün önce
  sayın hocam bizlerde maalesef şu an sizin gibi mağduriyet yaşıyoruz.bu hainlerin en büyük oyunu kendilerini gizlemek için kendilerine destek vermeyenleri fetö diye gammazlamalarıdır."GARSON" denilen bir vatan haini flaşa bir kısmı fetöcü olan,bir kısmıda fetöye destek vermeyenler olduğu halde devletimize bir flaş verdi.evldımla beraber 1 arkadaşıda 10 mart 2017 de yapılan soruşturmada fetö piçine hiçbir desteği olmadığı mahkeme tarafından araştırıldığı halde,listedeadı var diye ihraç edildi.yahu bu listeyi yapan bir fetöcüdür.onun için bunun çok iyi araştırılması gerekirdi.lakin bu yapılmadı,ohalin bitimine yakın hepsi ihraç oldu.ihraç olduğu halde şimdi makemeyle ceza alsın diye uğraşılıyor.24 yıllık ak partiliyim.sayın ERDOĞAN a olan sevgimden çevremden hep eleştiri aldım.cimere yazdım,bimere yazdım bir çok hükümetçi yazarlar,strateji uzmanları hep söyledi"BU FLAŞ BİR FETÖ KUMPASIDIR"lakin hükümetimiz kabul etmedi 9000 polisin hepsini ihraç etti.ihraç ettiği gibi 250 kardeşimizi şehit eden teröristlerle aynı muamelelere tabi tutuyor.işte burda fetö mücadelesi izlenen yanlış yol yüzünden garibanları,ak partili aileleri yakıyor.oğlum akademideyken arkadaşları namaz kılmazken o amirleriyle beraber cumalara gidiyordu.yüce RAB bimden en kısa zamanda mağduriyetlerin giderileceği günler için dualar ediyor dua bekliyoruz.
 • SalihSalih24 gün önce
  Hocam yazdığınız kitabı bulamıyoruz, nasıl temin edeceğiz?
 • Asımın NesliAsımın Nesli24 gün önce
  Askeri okuldanamaz kılan asla FETÖ elemanı olmaz. Vehbi kara askeri hayatında namazını hiç terketmeyen müstakim bir askerdir. FETÖ cüler işte FETÖcü diyerek kendilerini gizleyip Vehbi Kara yı hedef yaparlar. İçki içenlerin arasında , sol görünenlerin arasında FETÖ mensupları vardır. Vehbi Kara, FETÖ nün hedefidir. Dün de öyleydi bugün de. Sn Kara da korku yoktur. Tedbir de yoktur. Entrikayla makam ele geçirme yoktur.Şükürler olsun Mevla-yı Kerime "Fitne Hareketi" ifşa oldu. Reis -i Cumhurundan sade vatandaş a kadar herkesten Allah razı olsun
 • ayşe gülayşe gül24 gün önce
  namazaher şart altın da bu derece ehemmiyet veriyor olmanızdan dolayı tebrik ediyorum sizi. ALLAHın kanunlarını eğip bükenleri de bildiği gibi yapsın.
 • VatanımVatanım24 gün önce
  Hocam birde şu pragmatizm denilen illetle ilgili yazsanız!Bir seyi Allah buyurmussa iyidir!Ben yaptım öyleyse o yol iyidir melun yolu islama en büyük darbeyi vuran fesat yoldur!Ne yazıkkı müslüman kardeslerimizde aman benim yavrum okusun dunyası kurtulsun diye esaretin kucağına attılar çocuklarını!Allahım bunlardan koru vatanımızı dinimizi ve milletimizi. Amin
 • SalihSalih24 gün önce
  Basindan sonuna kadar okudum. Dogruya ve zora talip olanlardansiniz Allah razı olsun. Dünya için islamın rukunlarına büyük darbe vurdular!Bence Fuller denilen zındık ın Türkiyede projesi bu!Ilımlı yaparak ölümlü kımıldamayan korkak bir müslüman tipi yaptılar!Ruz-ş mahşerde benimde ellerim iki yakalarında olacak!Biz dogruları yasarken pragmatik bir sekilde ben yaptım oldu islamı olamaz!Cok büyük zarar verdiler islama, dinimize, şimdide her yerde yalan söylüyorlar!
 • VatandaşVatandaş24 gün önce
  vehbi bey sizi anlıyoruz iyi niyetli birisiniz.Fetö deyyusunu kim semirtti diye soruyorsunuz?Fetönüniçine kimlerin girip çıktığını neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz.Bu namussuzlardan çooook da çektiğimizi söyleme lüzumunu hissetmiyorum bile.12 sene boyunca "Ne istediniz dede vermedik" sözlerini söyleyenler için söyleyecek bir sözün yok mu?Fetö kadar bu gün memleketi diktatörce idare edenler deislama ve müslümana zarar veriyor.Sizin beraber yazı yazdığınız akit ailesinin yayın politikasına bakınızİslamla hiç bir alakası var mı?Bırak kafiri,kefereleri onları anlatmıyorum zira İslam düşmanı oldukları ayan beyan ortada,ya müslüman görünüp İslamın bağrına hançer saplayanlar?Geçmiştefetö namussuzunu %10 büyütenler olduysa da akepenin sorumluları %90 semirtip başımıza bela ettiler.Bu gün müslümanların bizi idare ettiğini mi sanıyorsunuz?Eğer öyleyse yanılıyorsunuz.Yeryüzünde bir tek dostumuz kalmadı.
 • nnYnnY24 gün önce
  fetö,çok kişiye iblis yöntemlerini öğretti ve ezberletti.ima ile namaz sadece 1i.günlük hayatta kullandıkları metod lar,dehşet ! amerikan horor gibi. Gülerek Katliam yapan çok kibar insanlar. çok iki yüzlü kafa.
 • hayatî..hayatî..24 gün önce
  Sürekli Ak Parti hükümetlerinin fetöyü semirttiğini dillendiren çevreler, keşke şu yazdıklarınız ve yaşadıklarınız üzerine biraz akıl yürütebilseler. O zaman asıl müsebbibin yasakçı zihniyetin, yani kendilerinin olduklarını göreceklerdir. Siz o yaştaki çocuklara o baskıyı yaparsanız, onlarında ne idüğü belli olmayan mecralara kaymaları ihtimal dahilindedir. Bu konuda dili yanmış birisi, yani bir khk'lı olarak belirteyim ki, ilk taşı en günahsız olan atsın.. Vesselam
 • hayatî..hayatî..24 gün önce
  Allah razı olsun Hocam. Elinize yüreğinize sağlık. Yazdıklarınıza noktasına virgülüne kadar katılıyorum. Şükür ki her şeyi gören ve bilen bir sahibimiz var, ne gam.. Benzer sıkıntıları yaşamış bir hemşehriniz olarak daha önce sizle dertleşmiştim. Hürmetlerimi sunuyor sizlere dua ediyorum. Selametle..

Günün Özeti