İnsan sosyal bir varlık ise…

07 Temmuz 2019 Pazar

“Misafir olduğumuz evin bir köşesinden gelen sese kulak kabarttık. Henüz 13-14 yaşlarında genç bir kız çocuğunun sesi. Ev sahibinin müsaadesiyle, gelen sese doğru yöneldiğimizde gördüğümüz manzara alışılmışlığın dışındaydı. Demir parmaklıklarla koruma altına alınan pencere ve kapılar. Davranış bozukluğuna bağlı olarak bir canlı varlık yani genç bir kızımız, dışardan gelen tehlikelere karşı korunma adına değil, hem kendine hem de çevresine zarar vermemesi için ‘sözde’ korkuluklar ardına, adeta hapsedilmiş. Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık, acıma hissi, suçluluk duygusu. Kısacası alışılmışlığın dışında ki bir manzara karşısında, ne söyleyeceğimi, nasıl hareket edeceğini, o anda şaşkınlığını yaşıyor insan. Yaşanan her olayda olduğu gibi ders çıkarılması gerektiğini, o derslerde en önemli ‘payın’ kendimizde var olması gerektiği anladım. Çünkü sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimiz, akıl ve vicdanımız bunu gerektiriyor. Madem insan sosyal bir varlık ve toplumun ayrılmaz bir parçası, kendi elinde olmayan davranış bozukluğundan dolayı istem dışı hareketler de bulunuyor,  o insanlara karşı vazife bilinciyle, birlikte yaşadığımız ve kabullenmeye mecbur olduğumuz o insanların olması gereken yer demir parmaklıklar arkası değil, yaşamın merkezi olması gerek…”

Tüm bu bunları düşünürken, düşüncenin de bir yere kadar tutarlı bir tavır olduğu, asıl yapılması gereken ise eyleme/uygulamaya geçmenin gerekliliği. Bireyler için önem taşıyan kendini tanıma, sosyal yapıya/çevreye uyum sağlama gibi etkenlerde, fiziksel ve sportif etkinliklerinin ne manaya geldiğini, yapılan araştırmalar ortaya koymakta. Yukarıda belirtilen ve gerçek hayattan esinlenen kısa hayat hikâyesi için, örnek teşkil edecek, diğer bir ifadeyle zihinsel engelli bireylerin sportif faaliyetlere katılımlarıyla nelerin değişebileceği konusuna önemli bir örnek, bilimsel çalışmalarda görmek mümkün. İmkânsız gözükenin, nasıl başarı serüvenine dönüştüğüyle ilgili çalışmanın adı ‘Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Beden Eğitimi ve Sporun Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi’. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesinden Sayın Levent İlhan, çalışmasının amacını, düzenli olarak yapılan beden eğitimi ve spor etkinliklerinin eğitilebilir zihinsel çocukların sosyalleşme düzeylerinde etkili olup olmadığını belirlemek olduğunu açıklıyor. 

8-11 yaşları arasında özel eğitim alan engelli çocukların katıldıkları araştırma içeriğinde önemli tespitler yer almakta. Spor yapan zihinsel engelli çocuklar, fiziksel, duyusal ve sosyal alanlarda etkileşim göstermektedir. Çocuklar kas gelişimi açısında sağlıklı bir etkileşim gösterirken, çevresine uyum konusunda sosyal bir uyum içerisinde olmaktadırlar. Çevreyle kaynaşma ve toplumla uyum ise, gerek çocuk gerekse aile açısında başarmanın berberinde getirdiği hazzın yaşanmasına neden olmaktadır. Makalenin içeriğinde en dikkat çeken hususlardan birisi de engellilerin toplumsal uyumu konusunda uygulanan/uygulanmayan mevzuatlar. Bu hizmetlerin yürütülmesinde ayrı bir öneme sahip spor federasyonları, sivil toplum örgütleri ve engelli spor kulüpleri…

Kişilerin davranış bozukluğu gösteren zihinsel engelli çocuklara bakış açılarındaki olumsuzluğun, ne denli yersiz/faydasız ve cehaletin sonucu olduğunu olduğunu, yukarıdaki bilimsel araştırmalar ve bizzat bizim şahit olduğumuz olay ve çalışmalardan anlıyoruz. Sosyal uyum (bu duruma bakış açısı ve davranış problemleri dahil) konusunda herkesin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun nasıl olacak sorusunun cevabı, herkese göre farklılık gösterir gibi gözükse de, en önemli ve değişmez kural, ortak değerlerimizle hareket etmek (tabii kaldığı kadar). Böylelikle vicdanlarımızı daha fazla nasırlaşmamasın da önüne geçmiş oluruz... 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Gurbetçi...Gurbetçi...1 ay önce
  Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere,YURTDIŞINDAN BORÇLANARAKEMEKLİolanlarahiç değilse"MİNİJOB"yani"yarı zamanlı" ÇALIŞMAMÜSÂDESİninbirânönce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
 • Gurbetçi...Gurbetçi...1 ay önce
  Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere,YURTDIŞINDAN BORÇLANARAKEMEKLİolanlarahiç değilse"MİNİJOB"yani"yarı zamanlı" ÇALIŞMAMÜSÂDESİninbirânönce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
 • Yusuf beyYusuf bey1 ay önce
  Ahmet Bey bu yanınıza canı gönülden katılıyorum allah razI olsun bende 1 engellı velişeyim ne Ankara Büyük şehir Belediyesinden ne Altındağ Belediyesinden hiç bir yardımlarınI göremiyoruz.
 • IlgazIlgaz1 ay önce
  İnsan sosyal bir varlıktır
 • İnsan sosyal bir valık mı?İnsan sosyal bir valık mı?1 ay önce
  Hep öyle derler; ama hayır! İnsan kimyasal bir varlıktır! O gece karavanada kuru, sovan ve turp yemiş bir asker birliğinin sabah 4' e karşı uyuduğu koğuşa bir girmeyi deneyin! Askerde nöbetçi subayı iken başıma gelmedi mi sanıyorsunuz!

Günün Özeti