Belediyeler engelsiz sporun neresinde?

26 Mayıs 2019 Pazar

İnsan mutluluğu toplumun huzuru demek. Mutluluğa giden yol ise, hayatta oluş gayemiz (manevi) ve yaşam şartlarını (maddi) yerine getirmekle mümkün. Spor da bu sürecin bir parçasını oluşturmaktadır. Performans dediğimiz, rekabete dayalı spor faaliyetlerinin dışında kalan hareket ve egzersizin insan sağlığı için önemi, günlük hayata baktığımızda sayısız örnekle dolu. İnsan için bu etkileşim, uzuvlarını fonksiyonel olarak kullanamayan toplumda engelli olarak adlandırılan özel/ayrıcalıklı bireyler için daha büyük önem taşımakta. ‘Vatandaşın bu hizmete nasıl ulaşacağı?’ sorusunun cevabı, kanunlar ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. Kanunların işlevsel, sporun bireysel ve toplumsal uygulanması gereken kurumlar arasında en önemlisini merkezi ve yerel yönetimler oluşturmaktadır…

Spor, birey ve toplumlar için öneme sahipse, bu sürecin sağlıklı işlemesinde, vatandaşa en yakın kurum ve kuruluşlar bir o kadar önem taşımaktır. Bir bireyin spor yapma isteğini yerine getirecek yerel yönetim olarak adlandırılan kurum belediyelerdir. Merkezi idarenin taşra uzantısı olarak adlandırılan bu kurumlar, bir nevi devletin taşradaki temsilcisi konumundadır. Görev tanımları içerisinde, halkın eğitim, kültür, sanat, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik gibi görevleri arasında sporla ilgili beklentileri, görev sorumluğu içerisinde yer almaktadır. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimden bağımsız tüzel kişiliğe sahip olduğu için, bütçeleriyle projelerini yapma ve uygulama yetkisine sahip. Bu demek oluyor ki, seçmeninin yetki vermesiyle göreve gelen idarelerin, yasalarca belirtilen yetkileri kullanmada önlerinde hiçbir engel bulunmamaktır… 

Spor, anayasal bir hak olarak 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde yerini alana spor, yerel belediye yönetime kentsel altyapı, coğrafi ve bilgi sistemi, acil yardım gibi hizmetlerin içerisinde önemli bir yapıya sahip olacaktır. Aynı kanun ve maddenin bir başka (b) bendinde spor malzeme dağıtımı, spor organizasyonu, başarılı sporcuyu ödüllendirme gibi spora teşvik söz konusu. Halkın sporla ilgili beklenti, istek ve hizmetlerini kişisel keyfiyete bırakılmadan, uygulaması kanunlara dayandırılan temel haktır. Bu hizmetler yerine getiren belediyeleri görüp takdir ederken, uygulamaya katılmayan belediye yönetimlerinin ‘kişisel tercih’ olarak görebiliyor. Olması gereken, devletin kendisine spor yaptırma yetkisi belediyelerin sportif etkinliklerin içerisinde yer alarak, halkın sağlığını korumak ve günlük hayatlarını zinde ve kaliteli şekilde sürdürebilmeleri. Böylelikle, kitle sporu diye tanımlanan daha çok vatandaşın katılım sağladığı faaliyetlerle, toplumun fiziksel, zihinsel ve sosyal yarar sağlanmış olacak…

Ülkemizdeki gelişim seyrini önemli ölçüde etkileyen kurum olan Belediyelerde, halkın istek ve ihtiyaçların karşılanmasının ‘merkezinde’ spor yer alıyor ise, gerçekleştirilecek her türlü spor etkinliklerinden önem payı, özel bireyler (engelli vatandaşlarımız) oluşturacaktır. Genel tanımlama olarak sporun içerisinde olan hareket ve egzersizler, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sıkıntılarını giderme hususunda önemli yansımaları olacaktır. Engelli veya engelsiz, vatandaşın toplumsal sorumluluk ve uyum sürecinde önemli rol unsuru oluşturan yerel yönetimlerde sporda tesisleşme, malzeme yardımı, eğitmen gibi unsurları değerlendirme aşamasında sağlam/uygulanabilirliği keyfi değil, seçmenin oyu/desteğini alan başkan/idareci/yönetici (her kim ise) hayata geçirilmesi sorumluluktur. Aksi durum, beceriksizlik veya keyfiyetsizlik olur. Mevcut spor tesislerinden özel/ayrıcalıklı (engelli) bireylerin yararlanması, Engelsiz Yaşam, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin yapılması ve yaygınlaştırılması, engelli engelsiz ayırt etmeksizin her vatandaşın memnuniyetini artıracaktır. Çıkarılan kanunlara baktığımızda, bu projelerin mahalli idarelerde hayat bulması, keyfi değil onların asli (uygulanır) görevlerindendir… 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Deli ÇavuşDeli Çavuş21 gün önce
    Bu ne güzel bir tesbit ve ne güzel bir tanım. "........seçmenin oyu/desteğini alan başkan/idareci/yönetici (her kim ise) hayata geçirilmesi sorumluluktur. Aksi durum, beceriksizlik veya keyfiyetsizlik olur." Şimdi Regreasyon ve Spor müdürlükleri olmayan yerel yöneticiler düşünsün... Daha ne denilebilir ki... Not: Şimdi md diye atanacaklara bakın ... liyakat belgelerine.. Atanmasa da olurdu cinsinden.. Delirdi yine Deli Çavuş.
  • Başarını edresesi TerimBaşarını edresesi Terim24 gün önce
    Şampiyon GS kıytırık Sivasspora yenilerek çok önemli bir başarıyla finallemiştir. Şampiyon dediğin böyle olur. Önümüzdeki sene maçlara çıkmadan şampiyon olmayı hak kazanmadı mı şimdi? (Yüzünün kızarmasına gerek yok, zaten forması kırmızının tüm tonları)

Günün Özeti