Bazı şeylerin şuyuu vukuundan beterdir

09 Ocak 2019 Çarşamba

AK Parti’nin ve adaylarının dikkat etmesi gereken birkaç konu var.

Yolsuzluk ve ahlaki zaaf üzerinden adayları vurmaya çalışacaklar. Torpil, rüşvet gibi konular hep gündemde olacak.

İş aleminin, esnaf ve vatandaşın ekonomik açıdan sıkıntıları halk arasında en çok konuşulan konular arasında.

Ve tabii gençlik ve aile hayati öneme sahip bir konu. Her iki alanda ciddi bir zafiyet söz konusu. Özellikle de aile ile ilgili konuşulanlar, yaşananlar ciddi bir sıkıntı sebebi.

Aile ile ilgili TBMM’de komisyonda konuşulan konulardan tutun da, Aile bakanlığı ve MEB’deki uygulamalar, (Neyse ki MEB yıllar sonra yanlış bir uygulamaya son verdiğini açıkladı), Aile mahkemelerinde yaşanan rezaletler ve yasalardaki çarpıklıklar ciddi bir problem. 6284’nolu yasa, adeta toplumda felaketin kod numarası gibi anılmaya başladı. Unutmayalım ki, hukuka ve maslahata uygun olmayan yasa suç aletidir!

Bir de başımızın belası “İstanbul Sözleşmesi” var. 11.5.2011’de İstanbul’da imzalanmış. Meclis 14.3.2012’de kabul etmiş aslında. 1 Ağustos 2014’de yürürlüğe girmiş. Şimdi bu sözleşme hükümleri iç hukuka yansıtılmaya çalışılıyor. Bugünkü tartışma aslında geç kalmış, ertelenmiş bir tartışma. Öte yandan da son kavşaktayız. 

Tabii şu “Toplumsal cinsiyet eşitliği” tartışması da, bu tartışmanın bir parçası olarak gündemde. Proje MEB’de ETCEP olarak birkaç yıldan beri uygulanıyordu ve zaten sona gelinmişti. Bizim “Yeşil Laikler” işi bitirmişlerdi. Bu bizim Yeşil Kemalistler, laikler, artık ADD ve ÇYDD’ye gerek bırakmadılar. FETÖ’ye de BÇG’ye de gerek kalmayacak bu gidişle. “Bizimkiler”(!) bu işi daha iyi yapacaklar sanki!

Toplumu dönüştürmek için yola çıkanlar, sanki farkında olmadan dönüştürüldüler. Ava gidenler avlandılar! Aslında devleti ele geçirip toplumu dönüştürmek fikri “Jakoben Kemalistler”in fikri idi. Bizimkiler de aynı tuzağa düştüler sanki, farkında olmadan. Onlar da bir bakıma “Metodik Kemalist” oldular. Bunların başlarında hâlâ başörtülüleri var ama, artık o sadece bir aksesuvar ve de o başörtüsünün altındaki beyinleri ve kalpleri sanki bir dönüşüm sisteminde dönüştürülmüş ve yeniden yapılandırılmış gibi.

Adalet, FETÖ davaları ile ilgili yaşanan sorunlar, bazı kripto FETÖ’cüler itibar görürken, suç oluşturmaması gereken eski ve dolaylı ilişkiler bahane edilerek görevden uzaklaştırılan ya da sanık sandalyesine oturtulanlarla ilgili yaşananlar toplumun önemli bir kesiminde ciddi bir rahatsızlık sebebi.

Bir de Yeşil Kemalistlerimiz, Yeşil Kapitalistlerimiz, Yeşil Feministlerimiz var. O kesimlerden oy devşirme uğruna yapılanların götürüsü getirisinden daha fazla. “Bu şekilde dostlarınızı kaçırırsınız, ama aynı zamanda size diş bileyenler de dost olmazlar”. Unutmayın “eldeki bir kuş, daldaki üç kuştan çok daha değerlidir.”

“Şuyuu vukuundan beter söylentiler” dolaşıyor ortalıkta. Söylenti, eğer tatmin edici bir açıklık, şeffaflık ve güven verici bir açıklama ile zamanında önlenemez ise, bazan en tehlikeli “gerçek”ten bile daha tahripkar olabilir.

Şehir bizim evimizdir. Gelenekten gelen kural şu: “Evinizin anahtarını kendine emanet edemeyeceğiniz kişiler”e şehrin anahtarını emanet edemezsiniz! Hangi partinin adayı olursa olsun, adayınız böyle biri ise, dünya ve ahiret açısından sonuç size fayda vermeyecek. Ya siz de öylesiniz, onun gibi birisiniz, ya da cahillik ediyorsunuz. Unutmayın, “Allah cahil ve zalim bir topluluğa, müfsitler topluluğuna yardım etmez.” Onların “üzerine pislik ve bela yağdırır”, “işlerini sarp dağlara sardırır”. Zalimlere herhangi bir şekilde yardım edenler, “zalimleri yakacak ateşin kendilerine de dokunacağını” bilmeleri gerekir..

Spor maskesi altında, artık bir kumara dönüşen futbola, futbolculara, futbol takımlarına verilen destek, aktarılan kaynak ve kitlelerin uyutulması için adeta beşik görevi gören stadyumlara harcanan para da artık sinir bozucu bir boyuta ulaştı. “Ne sağcı, ne solcu, futbolcu” bir nesil geliyor, bu şekilde özendirilince devlet ve Media tarafından. Yazık bu gençlere. Futbol bir spor da değil. Zaten spor ne ki, bu işin güzellemesini bir kenara bırakıp tarihine bakın, etimolojisine bakın, felsefesine bakın, psikolojisine bakın, pratik uygulamasına ve arkasındaki güçlerin kim olduklarına bakın. Geçen gün “Herkül” filmini izledim de, filmin orta yerinde, diyor ki “Her spor bir savaştır, her savaş bir spor!”. Barışmış, gençlerin ıslahı imiş. Geç efendim! Bu konuyu tekrar, ayrıca yazmam gerekecek! Ezberlerin bozulması için konunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerek!

Şimdi de batmak üzere olan sanayiciyi kurtarmayıp, batık futbol şirketlerinin borçlarını bir kamu bankası üzerinden yapılandırmaya kalkarsanız, bundan ne Allah razı olur ne de yurdum insanı, kanaatime göre. Bu “süper akıl”(!)lar kimin aklı ise.

Bakın, Varlık fonu ile ilgili abuk - subuk iddialar dolaşıyor ortalıkta. Mesela Etibank’ın özelleştirilmesinden ve boraksın işletme imtiyazının yabancılara satılacağından söz ediliyor, hem de komik bir fiyata! Aman ha! Bu işlerin şakası bile olmaz. İçimizden birileri böyle manyakça hayaller kurup, birilerinin haberi olmadan iş kotarmaya çalışıyorsa da, bu “Dahlan akıllı”lara meydanı boş bırakmayın. Sonra bunlar her haltı yer. Bunlardan içimizde yok değil! 

Birçok siyasi ve idari kadrodaki atamalar toplum vicdanından rahatsızlık uyandırıyorsa, bu konuda daha dikkatli olmak gerek.

Adapazarı Arifiye’de kurulu tank palet fabrikasının özel bir şirkete satılacağına dair sosyal mediada çıkan haberlerin anında cevaplandırılması gerek. Bakın geç gelen hakikat hükmünü icradan aciz kalır. Meydan müfsitlere kalır.

Yönetim hem bu haberlerin kaynağını bulmak ve ortaya çıkarmak, hem de eğer bu yönde birtakım girişimlerde bulunanlar varsa, onların kim oldukları, hangi ilişkilerle bu tür tezgahlarda rol aldıklarının ortaya çıkarılması gerek.

Öte yandan; Sağlık ve Gıda Tarımda hâlâ devam eden, çözülemeyen bir sürü şikayet konusu var.

Ben yaptım oldu” olmaz. Politikacıların ne söyledikleri kadar, toplumda o sözlerin ve işlerin nasıl anlaşıldığının da hesaba katılması ve istismara sebeb olacak söz ve eylemlerden kaçınılması gerek.

Diğer bakanlıklar ile ilgili konular da gündemde, adaylarla ilgili söylentiler ve yerel yönetimlerde hâlâ devam etmekte olan işler de.. Damlaya damlaya göl oluyor, haberiniz olsun. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • macitmacit5 ay önce
  çok güzel yazmışınız beyfendi de peki 16 yıldır ne ...
 • B. Akkuç B. Akkuç 5 ay önce
  Sahitliginiçin allahrazıolsun.Kalemkılıçtankesinyeri deldimi.
 • AdemAdem5 ay önce
  Adalet yoksa kul hakkı vardır, zulüm vardır. Zulüm varsa azap vardır, cehennem vardır. Adalet varsa, liyakat vardır. Sevgi, saygı, barış, huzur, güven ve demokrasi vardır. Adalet, gerçek, tarafsız ve bağımsız. Bu kadar mı zor?
 • H. Tahsin feyizli mealindenH. Tahsin feyizli mealinden5 ay önce
  Mâide Sûresi / 38.Ayet38. Hırsızlık eden erkek ve kadının, kazandıkları (günahları)na karşılık, Allah’tan (insanlara) ibret verici/caydırıcı bir ceza olarak (önce sağ) ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.İslâm’ın hırsızlık suçuna karşı koyduğu ceza, yüzeysel ve tek taraflı ele alınmış, ağır ve ilkel olduğu iddia edilegelmiştir. Halbuki İslâm dışı sistemlerdeki cezalar hırsızlık olaylarını azaltmamış, aksine hapishanede bu kötü fiilin inceliklerini de öğrenerek çıkanların çoğu aynı işe devam etmiş ve bu kervana katılan yenileriyle daha da artmıştır. İslâm, yalnız ceza veren bir nizam değildir. İslâm dini müslüman topluma, servetin dağılımında adaleti, terbiyeyi, sağlıklı yaşama ve yeterliliği garanti eder. Her ferdin yemesi, içmesi, giyinmesi ve evlenip bir yuva kurması devlet üzerindeki hakkıdır. Fertlere çalışma imkânı sağlar, fert de ihtiyaçlarını temin eder. Eğer işsizlik veya araçsızlık sebebiyle çalışamıyor, yahut geçici veya dâimî olarak çalışma kudretini kaybetmiş ya da kazancı kâfî gelmiyorsa devlet onun ihtiyacını çeşitli fonlardan (zekât vs.) karşılar, kimseye muhtaç etmez. Ayrıca İslâm (devlet olarak da) insanın hem ahlâkını ve vicdanını eğitip terbiye eder hem de hırsızlık içgüdüsünü yok eder, helal kazanca yöneltir, hırsızlığa giden yolları kapatır. Bütün bunlardan sonra aklı başında, ergin bir kişi özel düşüncesini gerçekleştirmek için hakkı olmayan ve korunan bir malı çalmışsa artık ona bir mazeret yoktur. Bundan dolayı cemiyeti kurtarmak ve ferdî mülkiyeti korumak için ibret olması bakımından sağ el bilekten kesilir. Yoksa zalimlere acımak, mevki ve şöhretinden dolayı cezayı hafifletmek; hem mazlumlara hem çalışanlara ihanet ve hakaret olur. Belirlenmiş bir miktardan aşağı veya bekleyince bozulacak cinsten şeyleri çalanın ve bu gibi şeyleri çalmaktan başka çaresi olmayan muhtacın eli kesilmez. Yakalanıp mahkemeye intikal etmeden malı sahibine iade edip tevbe edenin de eli kesilmez. Bütün bunlar bir tarafa, İslâm tarihinde el kesme cezasının vukuu da çok azdır. Böylece Allah, kısasla canları, hırsızlık diyeti ile de malları korumuştur. Ancak bu âyet, hırsızlığa alışmışları ve büyük vurguncuları rahatsız etmiştir.1
 • ALİALİ5 ay önce
  Mâide Sûresi / 33.Ayet33. Allah ve Resûlü’(nün hükümleri)ne karşı savaş açan ve (bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak)1 yeryüzünde anarşi/fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak (verilecek hükme göre ya) öldürülmeleri, ya asılmaları, ya (sağ) elleriyle (sol) ayaklarının çapraz kesilmesi ya da (bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. Âhirette ise onlara büyük bir azap vardır.Allah ve Resûlü’ne karşı savaş açma iki türlü olur. Biri, Allah’ın emirlerini/hükümlerini hiçe sayarak onları toplumun yaşamından kaldırmak, emirlerini yasaklamak, haram kıldıklarını da serbest bırakmak ve onlara imkânlar tanımakla; diğeri de fertlerin toplum düzenini bozucu/anarşist hareketleriyle olur. İslâm, bir insanın başkasını kasten öldürmesini bir insanlık suçu sayar ve bütün insanları öldürmüş gibi kabul eder. Yol kesme, soygun ve öldürme olayları toplumun huzurunu bozduğu için devlete karşı işlenmiş bir suç kabul edilmiş ve cezalar konulmuştur. Aşağıda görüleceği şekilde bu cezaları İslâm, suç işleyecek olanın kendi âkıbetini düşünmesi ve ondan ibret alıp vazgeçmesi için koymuştur. Şöyle ki:1. Silahlanıp dağa çıkan ve orada yol kesip adam öldürenin cezası ölümdür. 2. Hem öldürmüş hem de soygun yapmışsa hem öldürülür hem de ibret için asılır. 3. Yol kesmiş, kimseyi öldürmemiş de sadece malları alıp kaçmışsa normal hırsıza göre2 cezası, iki misli olarak sağ el ve sol ayağı çaprazlama kesilir. 4. Yol kesip öldürmeden ve malları da almadan yalnız terör havası yaratıp insanları korkutmuşsa sürgüne gönderilir. Cumhûrun kavli budur. H. Tahsin feyizli mealinden
 • ALİALİ5 ay önce
  İnandım diyen herkes yerini belirlesin .Bakara suresi, 159. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder.Maide suresi, 33. Allah ve Resûlüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.
 • RabiaRabia5 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim 28İnsanlar yollarını kendisiyle bulsunlar diye, Kur'ân'ı Arap diliyle ve her türlü pürüz ve eğriliklerden uzak olarak vahyettik.29Bu amaçla Allah size bir olay anlatmaktadır: Birbiriyle geçinemeyen bir kaç ortak kişinin kölesi olan adamla yani müşrik biriyle, yalnız bir kişiye bağlı olan köle yani bir mü'min içinde bulundukları şartlar açısından bu iki adam eşit olabilir mi? Hayır, tek Allah'a inananla, pek çok putlara tapan bir olmaz. Tüm eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler.zumer süresi 28-29.ayetler.elhamdulillah.sayin Dilipak Tüm eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur.bundan ötesi yok.elhamdulillah.cok şükür estağfirullah deriz.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
 • RabiaRabia5 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Balık sahibi (Zünnun yani Yunus'u da) ; hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki, kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar için de: «Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten de ben zulmedenlerden oldum» diye çağrıda bulunmuştu.enbiya süresi 87.ayet.elhamdulillah.sayin Dilipak inşaallah Rabbim serleri hayreyler ve çok güzel bir topluluk oluruz.amin.herkes bir amacın peşinde koşuyor nereye koşuyor bazıları farkında değil. bu durum parayı sevenlerin işine yarıyor fakat ertesi gün veya daha kısa bir süre sonra öyle bir hezimet ki yaşadıkları ancak Kur'an'ı Kerim'i anlatıyor.Allah hidayet versin inşallah ne diyelim.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
 • MuhammedMuhammed5 ay önce
  Sayı Dilipak bir şeylerin son derece yanlış gittiği herkesin malumu, çok daha açık ve muşahhas uyarılara ihtiyaç var. Sizin bu uyarıları yapabilecek kişilerden olduğunuzu düşünüyoruz.
 • memur eskisimemur eskisi5 ay önce
  ak parti bürokrasisi ne nerden buldun araştırması yapılsın Reis, gemi su alıyor
 • Mesut SarpMesut Sarp5 ay önce
  Gariban milletin hakkını yiyen, yiyene göz yuman, hırsıza hırsız değil yolsuz deyip onun haram olmadığına fetva verenler ve yalan söyleyenler hala müslümanım diyorlarsa cevabım onlar paraya tapan münafıklardır.
 • nostaljinostalji5 ay önce
  Yazar iyi niyetle,öneri ve uyarılarının dikkate alınacağı umuduyla oturup yazmış....Oysa o da biliyor Recep Beyin hiç kimsenin uyarılarına kulak asmayacağını ve kendi sözlerini ve düşündüklerini hep doğru olduğuna inandığına (Tek adamların doğasında olan genetik bir olgu bu!) , "dediğim dedik"ve" ben yaptım oldu"olduğuna....Boşuna kalem oynatmış yazar. Üzülüyoruz.
 • Akit okuruAkit okuru5 ay önce
  Yolsuzluk ve rüşvetin olmadığı bir iktidarı henüz göremedim. Şimdi oluğu gibi yarın da chp, ip,mhp,vs gelse bireyin değişeceğini zannetmiyorum. Herkes kendine çalışıyor. Hakkaniyet, liyakat muamma!! Dinimiz işi ehline veriniz diyor. Kendi nefsin için istemediğini başkası için isteyin demiyor. Bu hususta avrupadan çok çok uzaktayız. Neden? Onlardan neyimiz eksik?
 • HiraHira5 ay önce
  Erhan adlı kardeş Abdurrahman hoca doğruları söylüyor. Akp'ye asıl böyle hocalar lazım. Zaten çevrelerinde sürüyle şak şakçı var. Eski yönetimde zalimdi evet ama onların zaten islamla bir alakaları yoktu. Asıl sorum Müslümanız diyen ve ahirete inanan insanların dünya lüksü içinde boğulması. Ve inanın siz böyle her şeyi onaylayarak bu insanların bozulmasına yardım ettiniz.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 5 ay önce
  Fatihin İstanbulu fethinden beri siyaset yapan CEMİL ÇİÇEKdiyorki (RÜŞVET24saatliğne dursa , TÜRKİYE 20yılilerigider )diyor.....Yolsuzluklar sorusuna cevabenemekliMÜFTÜolan kayınbabam(. ÖNCEKİLER YAPMADIMI)diyor....Yine mendil elinden düşmeyen AĞLAKBÜLOŞ (Ankaranın PARSELPARSElsatıldığı ) nı ilan etmişti...YALNIZ ANKARA'mı, bahsi diğer.... Peki sondan başlayalım AĞLAK BÜLOŞ'a soralım,SATIŞ ESNASINDA sen RUMELİ FENER bekçisimiydin...Hiç bişeygörmedin , duymadın....Sümüklü casusfetoş ,İ.MELİHGÖKÇEK , SEN beraber yürümedinizmi bu yollarda ... Yine soruyorumfesli deli kadir meftunu diyanet başkanında tık cevap yok...HARAMve RÜŞVETYEMEK,ORUCUBOZARMIBOZMAZMI.....Rüşvet yiyincede bişey YEMİYORMUmüminler!!!!.....?????
 • dilipak hocamdilipak hocam5 ay önce
  Kavakçı ailesinin üyelerinin devletin üst kadrolarına atanmasına tabandan tepki geliyor...
 • HiraHira5 ay önce
  Dünün mazlum başörtülülerinin haline bak. O zaman zulüm vardı evet ama samimiydi müslümanları. Biz gelsin her şey değişecek diyenler sistemin içine girince öncekileri geçtiler. 60000 TL danışmanlık altta Mercedes yazık helal mi o para. Çok mu üzüldünüz. Çok mu alnınızın teri aktı. Ben burda dünyanın fani nimetleri karşısında ahiretini satan insanlar görüyorum. Eğer samimi dindar olsalardı bu kadar değişmezlerdi. Allah'tan korkarlardı. Demek ki her şey bu makamlara gelebilmek içinmiş.
 • MamanMaman5 ay önce
  78 tlden hortumlama
 • Ahmet KabasakalAhmet Kabasakal5 ay önce
  Üstadım derc ettığiniz fikirlere can ı gönülden katılıyor ve sizi zevkle okuyorum,Kaleminize sağlık .Bir de şu Osmangazi köprüsü için yönetimin neden tenkitleri kulak ardı ettiğini yoksa yönetimden birilerinin o hatta çalışan feribotl işletkelerinde ortaklığı mı bulunduğukonusunu içeren yazınızı sabırsızlık la bekliyorum ALLAHINSELAMI hepimizin üzerine olsun.
 • İlbeyhanİlbeyhan5 ay önce
  Özür dileyip ,Düzeltiyorum DIŞ BORÇ=500.000.000değil500.000.000.000yani yazı ileBEŞYÜZ MİLYAR DOLAR ....
 • erhanerhan5 ay önce
  Eğer varsa, hoş görülsün anlamında söylemiyorum. Ama sanki eskidenher şey çok düzgündü deAkp her şeyi berbat etti gibi anlatılıyor Oysa bu anlatılanlar önceleri de fazlasıyla vardı ama iletişim bu kadar yaygın ve etkin olmadığı için pek yayılmıyordu. Çoğu kişi Dilipak ın AKP nin iyiliği için önerilerde bulunduğunu sanıyor.Oysa bu yöntemleitham ve isnatlarda bulunuyor .Dost zannettikleriniz,eğer sadece sizin hatalarınızı söyleyip iyi yönlerinizi ve diğerlerinin de kusurlarını göz ardı ediyorsa o dost falan olamaz ve değildir
 • Ali babaAli baba5 ay önce
  Miriam,mi,maryam,mi, maria,mi, arkadaslar, bu YENI danisman, EVLIMI BEKARMI ????, bunu ögrenmeden yorum Yok benden, sadece ümmettin YENI imaji
 • HalidHalid5 ay önce
  Ailemi... kaldımı ki doguda fahiş başlık parası ve dügün masrafları.batıda feminist kulturden etkilenen gencler evlenmek istemiyor.sahi siz evlenmek istermisiniz hayatınız bir kisinin iki dudagı arasında yalanmı dogrumu belli degil.en dindarı bile bak fazla konusma bir telefon yeter...peki biz boylemiydik bu yasaların 28 subat dayatmalarından beter oldugunu hatta mumla aranıldıgı belli..tasavvufmu dediniz hangisi modernist fikirler kalbe içirilmis elde tesbih hayatta ateistgibi yasam erkeklermi dediniz.köle daha dogrusu durust baba sokaga zina eden adam iceri.sey pardon herhalde yine topu birileri chp ye atacak ama bosuna .birilerinin gunah kecisimi at tutabilirsen
 • mahoagamahoaga5 ay önce
  'Sen salla başını, ben bilirim işimi' devam etmez umarız. Gereksiz masraflar(israflar), liyakatsız işe alınmalar,şakşakçılar, istişaresiz işler vs. vs.
 • MertürkMertürk5 ay önce
  Yolsuzluk ve ahlaki zaaf,torpil ve kayırmacılık üzerinden vuracaklar diyorsunuz sn Dilipak. Yanlış olan bunların olması mı ,yoksa bunlar üzerinden partiye yüklenilmesi mi? Doğru olan ,tüm şaibeleden uzak kişilerindesteklenmesi mi ,yoksa bunlardan bizi vuracaklar dediklerinizin üstünü örtmeyeçalışmak mı. Sizin bu konudaki fikrinizi tam anlayamadım. Bu dediklerimiz başlı başına siyasetteki çürümeyi göstermiyor mu?
 • VatandaşVatandaş5 ay önce
  Sahi bu mariam kavakçı ne öyle, pozlarında makyaj para düşkünü aklı bir karış havada ergen görüntüsü var, ne danışacak reis ona? Mağdur merve kavakçıgiller ne hale gelmişler?
 • SANCARSANCAR5 ay önce
  ELEKTRİK., SU ,DOĞALGAZ ,TRT , VATANDAŞIN KURUMUŞ KANINI EMİYORLAR.....Hemde yüce yargının karar desteğiyle....900 liralık SAYAÇ BEDELİdayatmasınıuygun bulduDANIŞTAYIMIZ .....Toplam 30 tane dağıtım şirketi vardır haa birde sufaturasısoyguncusu belediyeler.....Açma kapama ,kayıp kaçak , okuma bedeli ,TRT nin dış YAPIM adı altındamilyon dolarlar akıtması , onuda 81 milyona yıkması.....30 bin kişimi, yoksaTÜRKİYEMİ ....hele bide kış zorlumu zorlu ,millet burnundan soluyor ...İYİ DEĞİL milletin haleti ruhiyesi...Değerli BAHÇELİNİNDE müşahedesi gibi(oynatmaya azkaldı ,doktorum nerde )diye bi şarkı vardı biz gençken ....Artık OYNATTIK ,yasa çıksa ne olacak ...OYNATMAYIyasaklayacaklarmı bundan böyle.....
 • ali dal ali dal 5 ay önce
  son zamanlarda hocanın yorumcularına bakıyorumdaallah yardımcımız olsun .tıpkı sokak acaba diyorum bunar nasıl anliyorlar hocayı .demek basiret azalınca böyle olur.
 • Mehmetali Kara Mehmetali Kara 5 ay önce
  Çok iyimser ve ikridar bakış açılı bir makale olmuş. Benim kaneatim uyarılar işe yaramaz olmuş ne de olsa gene kazanırız kâneati herkesde hakim. Ben şöyle bir çözüm buldum. Ak parti bu seçimde kaybetsin ama chp de kazanmasın bu nasıl mı olacak. Ak parti izmiri alır ama ankara 'yı kaybeder istanbulu kıl payı kazanır. Gene önemli bir kalesini kaybeder. Ve kimse biz kazandık diye ortaya çıkamaz.
 • İLBEYHANİLBEYHAN5 ay önce
  Hocam lütfen sende kalan az bi zekamızla alayetme .....Büyüklerimizyeterinceediyor zaten.....AĞAMBİZLE EĞLENİY....diyor ya....ŞUYUU mefhumu aslı olmayanşeyler için söylenir genellikle...ŞAİYA, Dedikodu gibi çoğunlukla zandan ibarettir....Bu günherşey ortada VUKUUBULMUŞ, hemde sınırları bileaşmışhakikatler.....Herkes bulunduğu mevkii ve makamında gücünün yettiğince ,kabiliyetince , gelen tekliflerideğerlendirmiş ve üstüne düşeni cansiperane yapmış....DOLAR ve EURO aşkı en büyük etken olmuş ,daa sonrada YENİ TE LE ...YTL ... Bulan VUKUU nedir ? Tamı tamına sadece DIŞ BORÇ= 500.000.000 $ , hemde dünyanın en yüksek faiziyle her gün katlanıyor....Demekki neymiş hocam , OKU BAKİİYM derdi MANÇO rahmetli....lütfen Sureti Haktan saysınlar deyipkıvırma payı bırakma....Delikanlı gibi gördüğünü ,bildiğini dosdoğru söyle ....Allah size şah damarınızdan yakındır.... Fransızların bi sözü var .BİZKEDİYEKEDİDERİZ derler.... Şuyuu ,muyuuuyokVUKUU var,hemde KALLAVİ....Ama ben umutluyum , MARİAM hanım bişeyler yapar , bizi düze çıkarır....En azından kendisi şimdidenBİR HAYLİDÜZEÇIKTI, darısı işsizlerin ,esnafın ,köylünün , çocuk okutan ailelerin başına...Bana güven veriyor duruşuyla ...AdetaTESETTÜRMODADERGİSİNİNSAYFALARINDANFIRLAMIŞGİBİ...
 • GürselGürsel5 ay önce
  Bunca olup biten olaylardan sonra hala akp yi desdeklemen ve onlara yol göstermen senin ne aymaz biri olduğunu gösterir.
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Minareyi çalan kılıfını hazırlar değil . KILIF CEPTE DOLAŞANLAR HIRSIZLAR ÇOĞALDI
 • İzmir 35İzmir 355 ay önce
  Abdurrahman beyYazmış olduğun hususlar önemli ve dikkat edilmesi töplum için hayati konulardır.Bu samimi görüş ve düşüncelerinizi aramızda kardeşlikhukuku bulunan yönetici kardeşlerimize iletmeyi gazete köşelerinden önce; onların yanınıgidip güzel ve net bir lisan ile anlatabilmek için gayret göstermediysen?Yazınızın başlığında kasdetmiş olduğunuz fiilin faili sizsiniz
 • ErtanErtan5 ay önce
  Bizim olan birşey elden çıkıyor,yakında herşeyimizi kaybettiğimizde gözümüz açılacak,ama atı alan üsküdarı gemiş olacak
 • engineerengineer5 ay önce
  “eldeki bir kuş, daldaki üç kuştan çok daha değerlidir.” sanki mörfi'nin kanunlarından birini hatırlattı bu söz, ben de birkaç mörfi(şeytan) kanunu yazayım ki şeytanlara karşı ayık olsınız: Dünyadaki nüfus sürekli artar ama toplam zeka sabit kalır.Herhangi birşeyin olma olasılığı, arzu edilirliğiyle ters orantılıdır./ kendinizi iyi hissediyorsanız merak etmeyin geçer/Çok hızlı yükseliyorsanız bir yerde bir şeyler yanlış demektir.
 • Kemal KamKemal Kam5 ay önce
  Yönetime talip olanların vebali, haramı, hakkı, adaleti düşündüğünü sanmıyorum. Yoksa bunca lafboşa gitmezdi.
 • noahnoah5 ay önce
  RTE ne diyor? benim meşrebim belli.Peki adı yabancı isim olan Mariam ı nasıl danışman yaptı?meryem değil mi bunun türkçesi.Amerika vatandaşı mı ki adı Mariam? ne danışacak buna branşı ile ilgil.Kendi şirketin olsa zorla emwkle kurmuş olsan şireketine böyel bir danışmanı bilmem kaç bin tl maaşla alırmısın?Peki RTE neden bunu aldı? ne danışcak?
 • Kazık yiyen adamKazık yiyen adam5 ay önce
  Yıldırım Demirören Beşiktaşın başına geçti başkan oldu Beşikataşı batırdı sonra bu adamı nasıl olduysa Futbol Federasyonunun başına geçirdiler tabi arkasında AK Parti Lideri olduğu için sonra Futbolu Komple batırdı bütün kulüpler batan Federasyon bilançolarını bilmiyormu biliyor ama kısıtlama getirmedi resmen borçlanın siz zamanı gelnce halka ödetiririz denildi kısaca borçları silinme umudu ile borçlandılar haklılar adamlar zaten hiç vergi ödemeyen kurumlar cami dernekleri gibi aynı biliyorsunuz cami vakıflar falan vergi vermez muaftır müslüman oldukları için galiba sanki halk başka dine mensup onlardan kat kat fazlasıyla alıyor devlet neyse sonra bu Yıldırım Demirören ne yaptı AK Parti için Aydın Doğana kazıklandı TV ve tüm medyasını aldı çok sevindi AK Parti Lideri memnun edecekti daha çok kazanacaktı Petrol işleride bunlara veriliyordu tabi neyse hepsini geçtimde Aydın Doğan iyi kazıkladı bu Yıldırım Demiröreni yahu zaten TV kanalları bitik izlenmiyor herkes sosyal medyada youtube da herkes kendisi film çekiyor dizi yapıyor istediğini yüklüyor haber yapıyor bilgi paylaşıyor yani YOUTUBR bildiğiniz herkese açık TV kanalı ve herkesede izin veriyor kanal açıyorsun TV sektörü bitti ama bu arkadaş kazıklanmaya doyamaz allah başımızdan eksik etsin inşallah
 • adıdeğmezadıdeğmez5 ay önce
  Nerede rekabet yoksa orada kokuşma kaçınılmaz sanki... Ak Partiye anladığı lisan ile uyarı yapmanın bedelini ingiliz müstemleke valilerine teslim olmakla ödüyoruz... Keşke milletvekili veya belediye başkanı olmak için de %50+1 oy şartı olsaydı... Ülkenin sıkıntısı alternatifsizlik... Uzağa gitmeye gerek yok.... Utanmazlar bu sütun altındaki yorum alanını bile çirkefliklerini sergilemek için kullanıyor.
 • nebliyemnebliyem5 ay önce
  Abdurahman abi, iyi yazıyorsun doğru yazıyorsun da esas okuması gerekenlerin okduğunu sanmıyorum; okusa bile kaale aldığını sanmıyorum. Çünkü onlar tam da dediğin gibi, çeşme akarken güğümlerini doldurmakla meşgul... sonunda iktidar el değiştirirse onların kaybedeceği birşeyleri yok; gelen ağam giden paşam... Aynı hissiyatı paylaşıyorum amma ümitsizim. Öyle ümitsizim ki artık başın da organlardan şikayetçi olmadığını düşünüyorum; hatta sanki balık baştan kokar demenin vakti geldi... Ne yazık ki gidecek yerimiz yok...
 • samisami5 ay önce
  artik tuz kokmustur, ne idügü bilinmeyen abd vatandasi ve orda dogup büyümüs adi bile türkce olmayan ergeni 60 bin tl vererek danisman yapmakta nedir? bu millet cokmu zengindir? gariban gurabanin parasini güya ekonomik paketler aciklayip masraftan kaciyoruz diyerek saga sola savurmanin amaci nedir. mileltin efendisi degiliz kölesiyiz deyip saraylar yapip, ejder smotileri icip, akraba hisimi devletin yagli kadrolarina atamanin neresi hizmetin hizmetkarligi oluyor? chp nin muhalefet etmedigi yani bir nevi köpeksiz köyde degneksiz dolasmanin rehaveti ne kadar daha sürecek? kahrolsun böyle düzen
 • melih53melih535 ay önce
  sayın hocam akp milletvekili çıkıp demedimi mecliste dün nedir bu özel şirket düşmanlığınız diye**?itiraf bu.....köprü olayları bile feciat .söylenti değil yaşanmışlık köprü zamları kazanan kim...*?*işçi emekli maaşlarının asgari yaşam geçiminin altına düşürülmesi ilk kez yaşanabir gerçek...asgari altı yaşa diyen bir akp partisi hükümeti...mhp partisinin desteyiğle...şimdi daha önemlisi hocam işletmelere sağlanan mücdee anonslu destekler.doğru yaşatılmalı onlar.özellikle küçük işletmeler...kesin desteklenmeli..doğru...yalnız sorun çözülmüş değil daha sorun tespiti yapamayan bir ekonomi yönetimi var bol twit atıp dengelendik çözdük çözüyoruz mücdeee diyen bir ekonomi yönetimi..sorun öncelikli iş alamıyor bu işletmeler.dayandılar.kendi çaplarıyla .ama bir çoğu son atımlık enerjilerini harcıyor..iş alamazlarsa mücdeee ler bi fayda etmez zaten..sorun piyasa durdu***?_?piyasalara acil güven...devlet öncülük yapmalı...özal ve derviş dönemi işbaşı yaptıklarında kriz bir gecede bitti..normale kendi kendine dönüldü mücdeee anosnlarına gerek kalmadı sebeb güven***sayın hocam işletmelerin iş piyasasının açılması lazım .piyasanın iş yapması lazım.iş yapıp sipariş veren işletmeler yok..sorun bu büyük sorun ve sebebide güven**özal ve derviş gibi bir güvenilir ekonomisyene ihtiyaç acil.oldu..sayın babacan**acil göreve çağrılmalı..ekonomi sayın babacana teslim edilmeli ..bir çok işletme iş alamıyor***büyük sorun ....iş siparişleri yok
 • Ali babaAli baba5 ay önce
  Burasi Türkiye ,hersey olabilir, kimin Eli kimin cebinde bilinmez, bugün müslüman olan, yarin dinini degistirir, bugün fakir olan yarin milyarder OLUR, bugün Isikötü giden YARIN milletvekili,danisman,genel müdür olabilir, kisaca bu ülkede her sey olabilirsin, ver parayi bul Kareyi,TOPLUMU HASTA, ETTILER,hasta toplumlardan her sey beklenir, lider, siyasetcilerde bu toplumun birer breyleridir, ONLARDA HASTA, hergun insanlar birbirini vuruyor, kiriyor mafya vari yöntemlerle, E,HAK,, HUKUKU ayaklar ALTINA alirsan, hukukun olmadigi BUTIK DEVLETLERDE, hirsizlik, dolandiricilik,gasp, talan,baskasinin malina, mülküne el koyma, normallesir, saygi sevgi diye bir sey Kalmaz,, TOPLUM sitresli, HASTA, afrikada ormande YASAYANkabileler dahi,kural, kaideli yasiyorlar, BIZ TÜRKLERDE HIC BIRSEY YOK,HAK, HUKUKU, ADALET,SEVGI,SAYGI,DILIMIZDE Düsürmeyiz bu kelimeleri,, ama her pislikBIZDE, dunyada sevilmeyen bir millet varsa oda biz türkleriz, neyimizi sevsinler, .E, yemekler, deniz, kum, Baska ?? ECDAT NE YAPTIYSATORUNLARDA AYNISI,
 • kutalmışkutalmış5 ay önce
  Ay ay ayyy!..ne kadar masum, ne kadar mazlum, ne kadar mütevazi rahatsızlıklar bunlar di mi. Gene de seni tebrik ederim. Bu kadarı bile büyük bişey itiraf için. Tabi ki sen minicik, mini minnacık hatalar, kusurlar bunlar diyorsun da sayıştay rapğorlarına yansıyanlar. Kurum ve kuruluşlarda olup biten i.nelikleri kim yaza kim söyleye.Kimin yüreği cesareti yeter bunlara. Şöyle söyleyelim; senin yazdıklarını 10.000 ile çarpalım.durum bu dur...haaa birde şu gözlemimi yazayım; doğru söyle korku dağları sarmış değil mi hacım!
 • MarufMaruf5 ay önce
  Sayın Dilipak, ...Bu dedikleriniz yıllardır oluyor. Farketmiyor olamazsınız. Yıllarca Erbakan'a haksızlık yapmışız. Sadece yerli ve milli dedi. İktidara geldiğinin ilk günü bütün devlet kasalarını birleştirdi. Böylece birinin borç almasının öbürünün borçlanmasının önüne geçti ve ödenen faizleri engelledi. Bir tane fabrikayı satmadı. Şimdi Özal baştacı ediliyor, Erbakan Özal'dan nefret ederdi. Tank fabrikası'na gelince güya satılmamış kiraya verilmiş. 25 yıl işletme hakkını vermek demek o mal artık senin değil demek. Makinanın ömrü bile o kadar değil, kimi kandırıyorlar. Gariban milletin hakkını yiyen, yiyene göz yuman BÜYÜK VEBAL ALTINDADIR. Yazık onlara, nasıl taşıyacaklar bu yükü.
 • melih53melih535 ay önce
  sayın hocam ekonomi bakanı ne zaman mücde verse zaten batık olan piyasalar darmadağın oluyor..öncülüğüde kamular borsada**çekiyor.ne tesadüf....sizce mesela işçi emekli maaşlarını akp partisinin kendi hükümetinin açıkladığı asgari geçim yaşam ücretinin altına yine akp partisinin eknomi bakanının öncülüğünde düşürülmesi ne anlama geliyor mesela hocam buna yandaş basın mücdeeeee manşetinden veriyor.kafada buluyo yandaş basın artık..yalnız bu mücdeleri piyasa para yön vericileri yemiyor..borsaya bakın büyük tarihi çöküş kamu bankaları öncülüğünde hızlanarak devam ediyor..sayın ekonomi bakanıda twit atıyor dengelendik diyor..dengelenme moda terim oldu....da piyasa güveni borsada yansıyor..çöküş durmuyor...
 • Ali KaramanoğluAli Karamanoğlu5 ay önce
  Merhaba, 2018 yılında Taşerondan Kamuya geçen yaklaşık 900.000 işçi 2019 ve 2020 yıllarında sadece %8 zam alacak. 2018 enflasyonu ise %20 çıktı ve bu işçilere 2021 yılına kadar Enflasyon Farkı yok. Bu konuyu dile getirir misiniz acaba.
 • YaziyorumYaziyorum5 ay önce
  Bana gore Akp hak ve adaletde ornek tarti sanki Allah ,turk milleti icin ozel yaratdi.
 • fethullahvari işlerfethullahvari işler5 ay önce
  haber e bakın:...Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a, geçen Pazartesi günü uzun namlulu silahlarla bir operasyon yapıldığı belirtildi.Prof. Dr. Haydar Baş’ın Avukatı Lütfullah Önder konuyla ilgili olarak, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu."EMRİ BEN VERDİM""Prof. Dr. Haydar Baş Bey'e, Susurlukta çirkin bir saldırı ile kumpas kurulmuştur" diyen Avukat Önder, şunları söyledi:"Damadını asker ocağına teslim eden BTP lideri Prof. Dr. Haydar Baş dönüş yolunda (Balıkesir- Susurluk) skandal bir saldırıya maruz kalmıştır.Terörle mücadele ekipleri ve çok sayıda polis tarafından uzun namlulu silahlarla yolu kesilen Haydar Baş’ın aracı kendisini takip eden 8 arabalı konvoydan ayrılarak Emniyet Amirliği binası içindeki büyük bir demir kapıdan içeri alınmaya çalışılmıştır.
 • akitnakittirakitnakittir5 ay önce
  futbol işini artık ülke olarak beceremiyoruz ve tamamiyle milletimize yük bu kesinlik statlardan tutun federasyonuna kadar futbol ile alakalı herşeyin ülkemizden kaldırılması lazım yazık harcanan paralara yazık onlar için milletten toplanan paralara...
 • İsrail mi çok yoksa Türkiye miİsrail mi çok yoksa Türkiye mi5 ay önce
  Son 16 seneye dönün ve bakın kim ne kadar müslüman çocuk öldürdü ? Mendakka dukka!
 • Adnan FethiyeAdnan Fethiye5 ay önce
  Doğruları daha yüksek perdeden ifade edecek insanlara cok ihtiyacımız var. Yüreğine sağlık değerli yazarımız.Yolunuz ve ufkunuz açık olsun.
 • kenan beyazkenan beyaz5 ay önce
  kürt asıllı sol gelenekten gelen biri olarak ve 78 kuşağı olarak sayın Dilipak hocayı 30 yıldır takip ediyorum ilgiylede izliyorum.Fikirlerinin bir kısmına muhalif olmama rağmen DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ YAŞAYANbiri olarak DİLİPAK hocayahep sevgi ve saygı içinde oldum.Bu günkü yazısı da bunun bir kanıtı.Teşekkür ediyorum kaleminize ve yüreğnize sağlık.düşündüğü gibi yaşayanlara selam olsun olsun.YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YADA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL.İÇİ DIŞI BİR OLMA BUDUR SANIRIM.selamlar saygılar
 • YaziyorumYaziyorum5 ay önce
  Yorumcu kendi adini deyilde yaziyorumu kullanmis bes saat evel yorumda,ellerinizle desteklefilerinizin,zulumlerini elestirir gibi yaparken bir tarafda onlar giderse bende giderim yazmis bu yorumu kim yazmis,sa gercej adini kullansin bu yorum yaziyoruma ayit deyil ,tam kustah.
 • Mehmet senkardesler Mehmet senkardesler 5 ay önce
  Dost acı söyler halktan kopukluk var sağa sola kredi yardım derken emeklisine bir kira para si kadar maaş bile verirmiyor yinede reis diyoruz her şeyin farkındayız birde işi ehline vermek bu çok önemli
 • Mesut SarpMesut Sarp5 ay önce
  Maneviyat, ahlak, ekonomi, iç ve dış siyaset maalesef AK Parti döneminde çöktü. Neyi neden savunuyoruz ki?!
 • AlperAlper5 ay önce
  Temiz toplum için en varlıklıdan başlanarak,nerden buldun?ödediğin vergi,servetinle orantılımı?diye sormak lazım.Ama nerde o günler,yasa varken bile kime hesap soruldu?Üstelik bu yasayı kaldıranları da biliyoruz.Yolsuzluklara,banka hortumcularına,faili meçhullere ,damardan girilmişti?Tek örnek varmı?Böyle toplumlar önlem alınmazsa ya yok olur,ya da onun bunun müstemlekesi olur.Allahın evrene koyduğu yasalar değişmez.
 • hasanhasan5 ay önce
  6284 ak partiyi batıracak. Nice aileler dağılıyor
 • hasanhasan5 ay önce
  Abdurrahman abi Allah senden razı olsun. Milyonların tercümanı olmuşsun.Bunlar hala kendilerini garibanların, başörtüsü mağdurlarının temsilcisi zannediyorlar. Hala samimi insanlar var ama dikkat etmezlerse Kemalistlerden bir farkları kalmayacak. Bu millet önce imana ahlaka islamiyete muhtaç. Metrolar duble yollar bizi kabirde kurtarmayacak.
 • Nazif Nazif 5 ay önce
  Hay ALLAH cc sizden razı olsun,toplumun sinir uçlarına dokunucak ve rahatsız olacak o kadar çok olaylar var ki,ve bunları anında cvplayacak yönetici cikmiyor.bu seçim ak partiye oy kaybettirecek...
 • Mehmet Mehmet 5 ay önce
  Unutmuşum dilipak Sayın De bakanı ve milli duruşunu ozledik
 • akitokuruakitokuru5 ay önce
  Film izlerken duyduğunuz sporla ilgili o sözden rahatsız olmanızı anlıyorum. Bence siz, sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını seviyorsunuz, hatta politikacının da böyle olmasını istiyorsunuz yazıdan çıkan kıssadan hisseyi böyle anladım ve katılıyorum. Ancak ben Yeşil, Jakoben, Metodik Kemalist kalıplarını kırdım, onun için Kaçan Balık Büyük Olur derdinde değilim
 • MehmetMehmet5 ay önce
  Adalet ve liyakat olmayınca saydiklarinizin hepsi mubah olur sayin dilipak.Her cemaate.bir köşe.verirseniz fetö yü arartirlar.Devlet mi parti mi,koltuk mu devlet mi çizgisinde ben iktidarda kalayım da derseniz biteriz.Kurumlarimiz çalışmıyor, Milli ne varsa satılıyor, seçim için para dağıtılıyor ve tembellik destekleniyor. Biz halk olarak bilinçli değiliz
 • Saim KarabeySaim Karabey5 ay önce
  çok güzel yazıyorsunuz Allah razı olsun.Millet Ensar Vakfına sahip çıkan aile bakanını, milletin a.koyacağız diyen ve450 milyon boru silinen müteahhit mehmet cengize arka çıkan akp yi hukuksuz şeriatsız görevden alınan 130.000 kişiyi ve ona suskun kalan müslümanları milli piyangoda bile akp li vatandaşa çıkan yolsuzluğu millet unutmayacak .ahmak değil kimse
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Ayda bir yeni bir yasa önerisinde veya bir yanlışı düzeltmek için çalışma yapmayanın milletvekilliği ne zaman düşer? İşini yapmayan/yapamayan yada devlet aleyhine işlerle meşgul olan ve devletten maaş alan memurlar için bir yasa çıkacakmı? yoksa hem parasını ödeyip hem kendimize sövdürmeye (vatandaş olarak) devam mı edeceğiz.? aile yıkma kanunu kim ısrarla devam ettiriyor. Yazacak 2000 çeşit sorun var ancak poşet parası ile meşgul devlet..
 • liyakat adaletliyakat adalet5 ay önce
  Alaaddin Keykubat Üniversitesi Y Lisans sınavında 48 kişi arasında sondan ikinci olan Bakan M.Çavuşoğlu'nun yeğenin eşi Şeyda çavuşoğlu, mülakatla ilk 5'e girerek kazanmış..., Merve Çavdar atanamadığı için intihar edeli ise 8 ay olmuş...doğru mu bu okuduğum?
 • Yasin YASAYasin YASA5 ay önce
  Ben aslinda kosenizi fazla okumam ama bugunku kosenizde yazmis oldugunuz yaziniz icin cok tesekkur ediyorum.O kadar guzel noktalara deginmissiniz ki ustune soylenecek soz yok emin olun sayin dilipak kosenizi bundan sonra her zaman okuyacagim....siyasette insallah bu yazdiklarinizi gormemezlikten gelmez...
 • bekir caybekir cay5 ay önce
  sadece doğruları yazarak görevini yaptığı için dilipakı kutluyor tebrik ediyorum
 • Bilal B.Bilal B.5 ay önce
  Önceleri vergilerin çok abartılı olduğunu düşünürdüm şimdi artık hem abartılı hem de toplanan vergilerin yanlış yerlerde kullanildiğini göruyorum. Vergi manyağı olmuş Türk gencine spor adi altinda bir de kumara aliştiriliyor. Bizde ki futbol dünyanin obur ucunda ki isimleri süslü olan yakişikli oyunculari Turkiyeye getirip gençlerimize daha kolay bilet satabilmek üzerinde dönüyor, bilet alan genç zaten idda midda envai çeşit kumarada ANİNDA bulaşiyor. Spor ile zerre ilgisi yok millilik ve yerlilik ilede, futbolcularin çogu yabanci. Bir de şu var maçlarda ki kavgalari medya hiç gostermiyor:) kerhane meyhane içki kumar faiz ile ülke yöneten münafik yöneticilerimiz ise TAM DESTEK verek bu sektör zarar etse bile zorla ayaga kaldiriyor. Neden? Çünkü saraylarda yaşamak ve tüm sulalesini zengin etmek için Turkiyeyi ABDnin multeci deposu yapti. Muslumanlarida yavaş yavaş gavurlaştirma sözü vermiş batiya.
 • Biz Biz 5 ay önce
  S.s.aleykum. hocam.Elhamdùlillah muslumaniz amma velakin tarihimizde akp kadar israf partisi gelmedi.zam para daitma israf.MARIAM Kavakci nedir ya 60000 tl maas lafi almis yayilmis. Artik tadini kaciriyorlar.2000 lira asgari ucret hehafta yeni danisman vekillere zam haberi.ben bu ikdidarin sahsen gunahina ortak olamam anap gibi gitmeli YENIDEN REFAH PARTİSİ gelmeli..millet artik yalana doydu.nerede ÌDAM sozu bu konudada milleti gazini bir secim oncesi yine alirlar.s.aleykum. saygilarimla...
 • hakanhakan5 ay önce
  kunta kürde, senin derdin binlerce mehmetçik falan değil oradaki terörü korumak, tek yapılması gereken fırat'ın doğusunu menbiç.i ve rakkayı pkk.dan pyd'den kurtarmak ve en önemlisi bana göre kuzey ırak politikamızı değiştirip peşmergenin lav edilip ırak ordusunun oraya girmesi asıl tehlike kuzey ırak'taki peşmerge kesinlikle lav edilmeli kuzey ırak diye birşey olmamalı ırak'ın kuzeyi olmalı orada ırak devletine bağlı olmalı eğer bu olmazsa musul kerkük bizim olmalı, burada mehmetçik niyeti altında fitne sokma Sn. Erdoğan en iyisini yapıyor Allah size fırsat vermesin
 • KemalKemal5 ay önce
  Huzur-u mahşer de söylediklerinden de söylemedklerinden de sorumlusunuz..''Bu fakire''Verdiğiniz oyların ceremesni bu fakirler ödüyor..Ben hepinizi Allah'a havale ediyorum....
 • Murathan BoyuuzunMurathan Boyuuzun5 ay önce
  ... komünistiniz yok mu?
 • bir ülke nasıl işgal edilirbir ülke nasıl işgal edilir5 ay önce
  suriye ye girecekti şam da namaz kılacaktı:tersi oldu. 5 milyon suriyeli türkiye ye girdi...BOP devam ediyor...
 • Biz Biz 5 ay önce
  S.s.aleykum. sayin hocam. ALLAH cc.rizasi adina Cinsiyetsizlik projesini 17 yildir ikdidarda olan laik kemalistlermi yapti?Nebi AVCI chp nin meb.bakanimiydi.?. Bu iktidar hz.Őmer in adaletini birakti.kendi cep adalaletini uygulamaya basladi.gece yarilari millet vekillerini arttiran akp deilmi? Bugun vekil maasi-Emekli vekil maasi bidedanismanla maasi nekadar (60.000tl
 • adaletadalet5 ay önce
  Hukuk ne hale getirildi:17 yaşındaki ehliyeti bile olmayan çocuk yola çıkıyor. 150 kilometre hızla kaza yapıp 20 yaşındaki bir kızı öldürüyor. Sonuç 5 yıl hapis. Yatacağı 2 yıl mı olur?. Kendinizi o ailenin yerine koyun.
 • Timur Timur 5 ay önce
  Filistini yedirtmeyecegiz, Kudüse uzanan elleri kirarir dünyayi dar ederiz, sak sak... Sonuc?
 • TimurTimur5 ay önce
  ...Biz dindar genclik yetistirecegiz....sak sak...
 • Timur Timur 5 ay önce
  Devlet yönetimi coluk cocuk isi degildir, yanlis yoldasiniz, gec olmadan dönün bu yoldan, demisti Erbakan bu AKP nin kurucu takimina ve RTE. Dün gibi hatirliyorum, onlar pismis kelle gibi siritmislardin bu laflar karsisinda. AKP destekcileride Erbakana kiskanc, bunak demislerdi. 16 yil sonunda gelinen nokta tamda Rahmetlinin dedigi gibi oldu: ekonomi, manaviyat, ahlak, ic ve dis politika, adalet cöktü.
 • Kunta KürdeKunta Kürde5 ay önce
  Ülkede kan var , şehitler var ! Niye bu pyd ypg pkk Peşmerge 2014 de Habur sınırını geçti Urfa üzeri Suriye sınırına yerleştirildi ? Şimdi binlerce Mehmetçik batağa sürükleniyor ? Birileri Müslüman katl ediyor ! Mendakk dukka eyyy Esed diyor o tarafın bebeklerini perişan ediyor ! Birgece ansızın gelebiliriz diyor bu tarafın fidanlarına zarar veriyor !
 • Süleyman yaşarSüleyman yaşar5 ay önce
  Vatandaşa ekonomik kriz var kemerlerinizi sıkın diyenler rahmetli ÖZAL ın Marmaris'te kullandığı 230 metrekare 4+1 cumhurbaşkanlığı konutunu yıkarak ve 50bin ağaç kesilerek 300 odalı "YAZLİK SARAY" yapıyollar. Google dan Yazlık saray yazın görüntüleri görün şok olacaksınız. Bu haberi yapanlar neden sol medya neden bizim medya yazmıyor yahut hükümet sözcüleri neden kamuoyuna bilgi vermiyor. Sakın Reis kendine yapmıyor ülke için yapıyor safsatalarını artık duymak istemiyoruz. 16 yıldır bizi uyuttunuz bundan sonra vatandaşsahnede Rabbim inşallah bize doğru yolu gösterecektir. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
 • Masum fatsalıMasum fatsalı5 ay önce
  Muhterem hocam yerinde tesbitler. Artık şunu mazeret olarak gösteremezsiniz halkın istemediği bir sdayı dikte edip illa bunu seçin diyemezsiniz. Geldiğimiz noktada örnek sizinde benim de yaşadığım şehirdir. 16 yıllık sevgi şölene dönüşeceği yerde bunlarda diğerlerine benzedi ve hüsran kaçınılmaz oldu. Listeler onaylanmadan tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Selam ederi.
 • EfrasiyapEfrasiyap5 ay önce
  Uyarılarınızın hükümet nezdinde karşılık bulmasını temenni ederim; ancak, benim gözlemlediğim kadarıyla Ak Parti kurucu ruhunu kaybetti. Çıkar amaçlı maske takmış isimlerin istilasına uğradı. Ülkenin geleceği için hayırlı olmayacak belki ama insanın Erdoğan’a evet Ak partiye hayır diyesi geliyor. Tek meziyeti Ak partiçilik olan mütedeyyin geçinen kesimin, sırf bu sebeple kendisine her türlü menfaati mübah gören zihniyetten kurtulması başka türlü mümkün görünmüyor.
 • ÜmmetÜmmet5 ay önce
  Yolsuzluk ve ahlaki zaaf üzerinden adayları vurmaya çalışacaklar. Torpil, rüşvet gibi konular hep gündemde olacak. İşte İslam toplumlarında ahlaki bozulmanın en temel örneğiSüleymancilarda ayrılan bir avukatınitiraflarındayer alıyor istanbuldan sohbete gelen hocanın fetvası: {Ayet ve hadis bir şeyi emretse, emirül-mümnin aksini söylese, emirül mü'mininin dediği dinlenir} .İslam ülkelerindeki tüm cemaatlerin yapısında bu var. Dolayısıyla ahlaki bozulma bu şekilde olduğu müddetçe devam edecektir.
 • CobraCobra5 ay önce
  Hocam siz bunları bize değil direk Tayyip Erdoğan'a söyle yin ...
 • Osman ÖzkanOsman Özkan5 ay önce
  Dilipak hocam yazdıklarınızı ve endişelerinizi Müğmin ve Müğmineler,den başka hiç kimsenin anlayacağını vede anlamak isteyecğini hiç zannetmiyorum. bu ülkede laik kemalist,lerin,Müslüman,lara kan kusturdukları dönemlerde fetullah gülen denen iblis 40 yıl suren çalışmalarında kursülerden salya sumük islamı anlatıp Anadolunun saf ve masum insanların hem servetlerini hemde evlatlarını çaldı.sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN,beyin bizzat kendisinin çok iyi bildiği ve Tesbit ettiği bu yapının tabanını ne acıdır,ki sahipsız bıraktı Birakıldı,bu tabanın kahir ekseriyeti sadece ALLAH RIZASI İÇİN BU YAPILANMAYA DESTEK VERDİĞİNİ EN İYİ YİNE RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİLİYOR olmasına rağmen çok acı bir gerçektir,ki bu taban şimdi laik kemalist çakallar sofralarına yem oldular vede omaya devam ediyorlar bu konuda hiç bir çalışma ne acıdır,ki yok,vede askeri bir darbe önlenirken gelinen noktada askeri darbenin sonuçlarından daha ağır bir fatura Müğmin ve Muttakilerin Önlerine konulacak 25 yıl içerisinde ne acıdır,ki yirmı yırmi,beş yıl sonra maddı sahada dünya devi bir devlet manevi olarak yeni bir Endülus ortaya çıkacak gidiş yeni bir Endülüs,e doğru siyonist yahudiler bunları çok iyi bilip gördüklerinden onlar hiç telaş etmeden şu sahte dünyanın saltanatını sürmeye devam ediyorlar çünkü armut pişecek siyonistin ağzına düşecek 20 25 yıl sonra eğer uyanmaz ve tedbirler almazsak TARİH TEKERRÜR EDECEK.
 • Hasan ÜNALHasan ÜNAL5 ay önce
  Sayın Deniz DEPBOYLU'nun 2 Mart 2018 tarihinde TBMM'ne sunduğu raporu okumanızı tavsiye ederim. (Bir Devletin bekasının olmazsa olmaz şartları, Adalet, Liyakat, Geçim Standardının Sağlanması)
 • CevdettCevdett5 ay önce
  KELLİM KELLİM LÂ YENFA:SÖYLE SÖYLE BOŞUNA. KİMSENİN DİNLEDİĞİ YOK!!!
 • yıldırımyıldırım5 ay önce
  bürokraside bir şey değişmiyor. Liyakati arayan bulabiliyorsa helal olsun. siz yazıyorsunuz biz okuyoruz. Allah sonumuzu hayır getirsin.
 • MaraşlıMaraşlı5 ay önce
  Öncelikle neye layıksan öyle yönetilirsin sözü ile başlayalım. Yıllardır reise toz kondurmadık liderimiz dedik ama ak partinin aile gençlik gibi toplumun dinamiklerini sarsan icraatleri artık kabak gibi ortaya çıktı. üstüne futbol mafyasına verilen destek tüy dikti. Artık ne ak partiden nede diğerlerinden ümidimiz kalmadı. Allah cc sonumuzu hayreylesin Maddi anlamda zenginleştik ama ahlaken dibi gördük sonunda işin acı tarafı bu tür batı ve medeniyet kııflı kepazelikler hep sağ iktidarlar tarafından topluma benimsetildi. Ciddi bir ahlak erazyonu var. İşin ilginci önceki yazılarımda hep eleştirdiğimiz Allahın belası fetöcüler gibi , ne zaman ak partiyi eleştirsen seni fetöcü diye yaftalıyorlar. Artık 15 temmuzun gerçekten bir tiyatromu olduğuna ciddi ciddi inanmaya başladım. İtiraf ediyorum KANDIRILDIK. Vebali günahı reisin boynuna
 • KADİM MEDENİYETKADİM MEDENİYET5 ay önce
  Bizim ora da bir ay önceden ölmüştü ama sahibinin gözü kördü. Derler....Hanımı Fetö nün kasası deniyordu.Kendisi gözaltına alınmış müdahale ile kurtarılmış şimdi ise;?Kendisi Bir şehrin belediye başkanı adayı...Ya gerçekten REİS e bu bilgiler verilmiyormu..?.Bir valinin eşi 28 şubatta Başı örtülü olan bir Kaymakam eşine Köşkteki yemekli toplantıdan kovmuş(ya başını açacaksın yada defol git demiş) ve hanıefendi arabaya yönelmiş.Vali eşi o araç devletin aracı başörtülü binemezsin demiş.Hanımefendi ağlayarak yürüyerek ayrılmış.O VALİ YİNE VALİ ve eşi başörtülü büyük hanımefendilerin koluna girerek yürüyor hala...Ve o kaymakam hala KAYMAKAM....KÜHEYLANLAR GİBİ ÇALIŞMAKTAN HEPİMİZ ÇATLAYACAĞIZ...Oturanlar da oturmaktan fıtık olurlar herhelde dua ve selamla......
 • AhmetAhmet5 ay önce
  Adalet, FETÖ davaları ile ilgili yaşanan sorunlar, bazı kripto FETÖ’cüler itibar görürken, suç oluşturmaması gereken eski ve dolaylı ilişkiler bahane edilerek görevden uzaklaştırılan ya da sanık sandalyesine oturtulanlarla ilgili yaşananlar toplumun önemli bir kesiminde ciddi bir rahatsızlık sebebi.Adalet, FETÖ davaları ile ilgili yaşanan sorunlar, bazı kripto FETÖ’cüler itibar görürken, suç oluşturmaması gereken eski ve dolaylı ilişkiler bahane edilerek görevden uzaklaştırılan ya da sanık sandalyesine oturtulanlarla ilgili yaşananlar toplumun önemli bir kesiminde ciddi bir rahatsızlık sebebi.Evettttttttttt toplumun şu an büyük sıkıntısı ve milyonları ilgilendiren konusu suç olmamasına rağmen cezalandırılmış olmak hani akp nin adelet likesi ,nerdeyse toplumun büyük kesimini potansiyel suçlu ilan etmesive kendi FETÖ cülerine sahip çıkmasıdır .inşallah sorumlular bunların bedelini bu dünyada olmazsa ahirette ödeyecekler.
 • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman5 ay önce
  Syn dilipak dünkü cesur yazının ardından bu yazı ne şiş yansın ne kebap şeklinde 'bende sizin seçilmenizi istiyorum ama bakın halk tedirgin' manasında bir yazı olmuş.Mevcut olanı desteklemek biz sizden memnunuz devam edin demektir ve kimse hatasından ders çıkarmaz kusura bakmayın.
 • ERDALERDAL5 ay önce
  Abdurrahman beybu eleştirilerin kime yapıldığını bizler anladıksen bir türlü eleştirdiğinismi zikredemiyorsun korkuyormusun anlamış değilim gerçi siz korkmazsınız!
 • Musa YeniMusa Yeni5 ay önce
  Lütfen Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara değinin. Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm ve haksızlıkları gündemde tutmaya çalışalım. Rabbim yardım etsin İnşaallah.
 • DerinDerin5 ay önce
  Hırsızlık,edepsizlik,arsizlik baştan sona genlerine işlemiş bir şirret yuvası olan akp adaylarida partileri gibi hırsız olacaktır. Allah öbür alemde akp ve şürekasını cehennemde ağırlayacak inşallah
 • Yunus16Yunus165 ay önce
  YÜZLERCE FETÖ DAVALARI DURUŞMALARI; BİNLERCE DELİL TOPLANDI, BUNLARIN UCU HİÇ Mİ SİYASİ FETÖ CÜLERE GİTMİYOR??? KİM DURDURUYOR BUNU?? KİMİN DURDURDUĞUNU HERKES BİLİYOR DA?? HAYIRLISI DİYELİM, LAKİN HİÇTE İYİYE GİTMİYOR!! SENİN ACIDIĞIN BU ESKİ MESAİ ARKADAŞLARIN İLERİDE ELLERİNE FIRSAT GEÇERSE SANA BANA ACIMAZLAR!!! SÜRÜNDÜRÜRLER HEPİMİZİ
 • Ömer Genç Ömer Genç 5 ay önce
  Ne yazarsak ne dersek bunlar bizi dinlemeyecek.Benim bir OY hakkım var...
 • Ömer gençÖmer genç5 ay önce
  Devletin ilahiyat Fakültesinde âyet inkar eden Prof lar boy boy.Namaz vakti geçiyor diyen genç vatandaşa aşırıya kaçmayalim diyen akepeli susluman takımı.Sayın Üstadım son 6 aydır yaptığınız eleştirilerden bir tanesini dahi dikkate alan yok.Bunlar bizi Demirelin seçmeni sanıyor.
 • ali ali 5 ay önce
  Dün AKP ye bindirdi bugün kazanması için akıl veriyor. Ama bir şeyi iyi anlamış. kadınların başını örtmekle arık beyinleri satın alınamıyor Kadınlarımız eğitimli. Her birini elinin altında kılı telefon var. İnterneti var. Tıklıyıp gerçekleri öğreniyor hurafelere yalanlara kanmıyor. Anlayacağınız çağ geri döndürülemiyor. Çağ aydınlanma çağı, İlim çağı bilim çağı. Ortaçağ zihniyeti kaybetti ne yaparsanız yapın bu akın ters çevrilemez.

Günün Özeti