• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

İcra ihale satılık ilanları

İcra ilanları son dakika Basın İlan Kurumu tarafından yayınlandı. Türkiyedeki tüm icra ihaleleri ve icradan gayrimenkul, taşınır mal ve araç satış ilanları yayınlanıyor. İcra ihale satılık ilanlarında neler var? Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu satış taşınmazı ve Ümraniye Yukarı Dudullu'da icradan satılık büro (çoklu satış) açık artırma ilanı yayınladı.

2019-03-14 16:28:00 - 2019-03-14 16:35:38
İcra ihale satılık ilanları

İcra ilanları son dakika Basın İlan Kurumu tarafından yayınlandı. İcra ihale satılık ilanlarında neler var? Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu satış taşınmazı ve Ümraniye Yukarı Dudullu'da icradan satılık büro (çoklu satış) açık artırma ilanı yayınladı.

Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu satış taşınmazın açık artırma ilanı: Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Armutlu Mah. 6668 parsel ile ilgili Kemalpaşa Belediyesi tarafından verilen ve İmar Planında konut alanı kapsamında kaldığı, kadastral parsel niteliğinde olduğu ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili madde hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Buradan taşınmazın kadastral (imar uygulaması yapılmamış) parsel olduğu ve taşınmaz üzerinde imar uygulaması yapılmadan yeni inşaat yapılamayacağı ve inşaat ruhsatı alınamayacağı anlaşılmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede, satışa konu Armutlu Mahallesi 6668 parsel üzerinde hali hazırda 3 adet tek katlı mesken niteliğinde yapı ve müştemilatları ile, 1 adet yıkık ve harabe halde yapı bulunmaktadır. Taşınmaz Mahalle yerleşimin güney-batı sınırına yakın bir konumda olup, komşu ve yakın parsellerde geneli 1-2 katlı eski yapılaşmaların olduğu bir bölgededir. Taşınmaz yol, su, elektrik, telefon, toplu ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapıların değerlendirilmesinde bürüt alan, yani inşaat alanları dikkate alınmış olup, yapıların duvar payları ve müştemilatlar düşüldükten sonra, taşınmaz üzerindeki yapıların toplam net alanı, 150 m2 den düşük bir alana sahiptir.

Adresi : Kemalpaşa İlçesi, Armutlu Mahallesi, Mustafa Altınel Caddesi No:16

Yüzölçümü : 320 m2

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 212.195,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 30/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Kemalpaşa Eski Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Eski Askerlik Şubesi) Belediye Cad No:4 Alt Kat Mezat Salonu Kemalpaşa

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/03/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Ümraniye Yukarı Dudullu'da icradan satılık büro (çoklu satış)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Ümraniye Belediyesi resmi internet sitesinden alınan imar durumuna istinaden;Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 27 pafta, 13863 parsel sayılı ana taşınmazın; “1/1000 ölçekli 20.11.2009 - 25.03.2011 - 17.04.2012 - 12.07.2013 - 15.01.2016 - 18.03.2016- 17.03.2017 - 21.04.2017 T.T.’li Ümraniye Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin havza içinde kalan kısmına aitUygulama İmar Planında, E:1.40, h:Avan proje ve AYRIK nizam olmak üzere T1 lejantlı TİCARET ALANInda kaldığı, ayrıca bu alanlarda sadece ticaret yapıları yapılabileceği, bodrum katlarda, ön bahçe mesafesi hariç olmak üzere yan ve arka bahçe mesafelerinde kapalı otopark yapılabileceği, bu durumda otopark her alanda tabi zeminin altında kalacağı, bu alanlarda bahçe çekme mesafelerine bağlı kalmak şartıyla bitişik, ikiz veya ayrık nizam uygulama yapılabileceği, bu alanlarda maksimum yükseklik ve blok ebatlarının ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre belirleneceği, on katın üzerindeki binalarda ise maksimum yükseklik ve blok ebatları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre belirleneceği, yüksekliği 60.50m.'yi aşan yapıların ve İstanbul İmar Yönetmeliği madde 3.05'te belirtilen şartlara haiz yapıların avan proje onayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı” anlaşılmıştır.

Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 13863 parsel sayılı taşınmazın; “Ümraniye İlçesi, Necip Fazıl (Yukarı Dudullu) Mahallesi, Alemdağ cad., Asyapark alışveriş merkezi, No:838adresinde olan ve üzerindeki 1 adet betonarme bina bulunan ana taşınmaz olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu parsel köşe parsel olup kuzey cephesinden Alemdağ caddesi ve batı cephesinden Necip Fazıl Bulvarı geçmektedir. Binanın ana girişinin yapıldığı Alemdağ caddesinden yaklaşık 1500m. doğu istikametine gidildiğinde Şile otoyolu Kemerdere köprülü kavşağına ve yine binadan yaklaşık 8400m. Batı istikametine gidildiğinde Üsküdar-Ümraniye-TEM bağlantı yoluna ve bu yoldan yaklaşık 2000m. batı istikametine gidildiğinde O-1 yolu Altunizade köprülü kavşağına ulaşım rahattır.

Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların, iş merkezlerinin, dükkanların ve konut sitelerinin bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Bölge sosyal açıdan orta sınıf gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.

Taşınmazın yakın çevresinde; Yukarı ve Aşağı Dudullu mezarlıkları, İnanç Türkeş ortaokulu, Dudullu İmam hatip ortaokulu, Şehit İsmail Akkoyun polis karakolu, Recepoğlu kereste deposu, Sinpaş Aqua Manors konut sitesi, İdealist kent sitesi, Barbaros sitesi, Dudulu Metro inşaatı ve Dudullu Merkez cami ile Yavuz Selim cami bulunmaktadır.

ilanını detayları için tıklayınız

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı