Eskiden nasıl insanlardık? (5)

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Dilerseniz bugün de ondokuzuncu yüzyılda İstanbul’da yaşamış Fransız gezgin A. Brayer’in bu konudaki tespitlerine kısaca bir göz atalım:

“Erkeklerde ve kadınlarda evlat sevgisi çok derindir. Türklerin hafta tatiline tesadüf eden Cuma günü ve bilhassa Ramazan ve Bayram günleri sokaklarda Müslüman Türk’ün göğsünü kabartan oğlunun elinden tutup ağır ağır gezdirdiği, çocuk yorulunca kucağına aldığı, daima devam ettiği kahvede yanına oturtup şefkatle hitap ettiği, evladına tam bir ana özeniyle baktığı, ihtiyarlarından gençlerine kadar bütün diğer Müslüman Türklerin de çubuklarını bırakıp çocuğa alakayla baktıkları ve ilerde (İnşallah) ihtiyarlık desteği olacak bir oğul sahibi olduğu için babayı tebrik ettikleri görülür... 

Bu şefkat tezahürlerine başka memleketlerde de tesadüf edilir; fakat arada dağlar kadar fark vardır! Birtakım boş menfaat kaygıları, eğlence düşkünlükleri, çok defa kadınların da iştirak ettikleri ticari muamele gaileleri, kısacası başka memleketlerin her şeyleri çocuklara karşı şefkatlerini azalttığı halde, harem hayatı bilakis bütün bu hislerin bir merkezde toplanıp artmasını temin etmektedir. 

İşte bundan dolayı Türkiye’de çocuklar yetişip adam oldukları zaman analarıyla babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördükleri şefkate mukabele etmekle bahtiyar oldukları halde, başka memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk çağına girer girmez analarıyla babalarından ayrılmakta, mali menfaatleri hususunda onlarla çekişe çekişe münakaşa etmekte ve hatta bazen kendileri refah içinde yaşadıkları halde onları sefalete yakın bir hayat içinde bırakmakta ve zavallılara karşı adeta yabancılaşmaktadırlar.” 

Ailede nelerin değiştiğini, geleneksel yapının hangi istikamete kaydığını ve bu yüzden toplumumuzun neler kaybettiğini sanırım bu ifadelerde görebiliyoruz.

Geçmişle geleceği buluşturabilirsek yeniden “Osmanlı İnsanı” karakterli insan yetiştirebileceğimizi düşünüyorum.

Rahatça söyleyebiliriz ki, 600 seneye bu kadar abideyi ve bu sa­yıda insanı sığdıran başka bir tarih mevcut değildir. Çıkarın abide şahsiyetlerimizi, 50’şer yıllık kesitlere otur­tun; bakalım her 50 yıla kaç abide şahsiyet, kaç cihangir, kısacası dünya örneği kaç insan isabet edecektir? 

Bir de son yüzyılımıza, devletin izmihlâl dönemine bakın; kimi görebiliyorsunuz? Ve kafalarınızı çatlatırcasına düşünün: Redd-i miras, bu milletin nelerine mâl olmuştur? Yavuz Sultan Selim’i unutturmak için, meşhur “Goben” zırhlısının “Yavuz Sultan Selim” olan adını, Cumhuriyet Türkiye’si sadece “Yavuz” şekline getirmekle yeni nesillere ne kazan­dırmış, Meclis kürsüsünden hanedana yapılan saldırılar hangi problemlerimizi çözmüştür?

Kendimizi tutamıyor ve Fransız yazar Claude Farrere’­den konuyla ilgili hayret uyandıran ifadelerinden kısa bir bölüm alıyoruz:

“Size tuhaf bir şey söyleyeceğim: Günümüzün cumhuri­yetçi Türkleri, kendilerini Bayezid’in torunları değil de Timur’un torunları sayıyorlar. Cumhuriyet donanma­sında bir zırhlı var: Almanların eski ‘Goben’ Zırhlısı... Bu gemi­nin adını değiştirmek ve millî bir isim vermek gerekti. Çok haklı olarak ‘Yavuz Selim’ adı teklif edildi. Ama Çankaya Hükûmeti buna razı olmadı. Kısaca ‘Yavuz’ denmesini uygun buldu. Osman’ın (Osman Gazinin) adı, Ankara’­daki adamlar için tarihten silinmesi gereken, nefret edile­cek bir şey hâline geldi. Tahripkâr ve zalim Cengiz’le Ti­mur; sayısız saraylar yaptıran, mabetler inşa ettiren, yol­lar açan, bunca eyaleti Türk topraklarına katan hü­küm­darlara (padişahlara) tercih edilmektedir... Cumhuriyet Türkleri, cetlerinin mirasını hor görmeye baş­ladılar.” (Claude Ferrere, Türklerin Manevî Gücü, s. 1987 v.d.)…

Yabancıları bile dehşete düşüren bu redd-i miras, sa­dece şahsiyetlere münhasır kalsaydı, belki tahribat bu seviyede olmayacaktı. Hazin ki, aşiretten beylik, beylikten devlet çıkaran ve devleti en az 400 sene cihanın üçte birine hâkim kılan temeller de tahrip edildi. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Doğan GÜLSÜREN Doğan GÜLSÜREN 22 gün önce
  Dilinize sağlık.İki konu bizizi biz yapan şimdi yabancı ama özümüz olduğunu hatırladık.
 • Ahmedâ Ahmedâ 25 gün önce
  "Erkeklerde ve kadınlarda evlat sevgisi çok derindir." Çok doğru! Saltanat sahiplerinde evlat sevgisi o masum bebeleri boğdurmak şeklinde tezahür ediyordu, değil mi?
 • engineerengineer25 gün önce
  ete kemiğe bürünmüş insan suretinde görünmüş, ikiyüz elli ayaklı insanlardık.
 • ORHAN İNANORHAN İNAN25 gün önce
  CEDDİMİZ TAMAMINA ALLAH(CC) RAHMET EYLESİN İNŞALLAH..ONLARI YANLIŞ TANITAN YENİDEN YALAN TARİH YAZIP İNSANIMIZI ATASINA DÜŞMAN EDENLERE DE YAZIKLAR OLSUN..SADECE İMANİ VE İNSANİ DURUŞLARINDAN DOLAYI ONLARDAN NEFRET EDENLERE YUH OLSUN..
 • TaşkınTaşkın25 gün önce
  Şimdi roller değişmiş. Batı ülkelerinin çoğunda insanlar birbirine saygılı, huzur içinde yaşıyorlar. Yere çöp atmazlar. Belediye başkanı bisiklet veya otobüsle işine gider gelir. Anne Grosse Rilke Türkleri çok seven bir Alman bayan.1888'de geldiği Türkiye'de 30 yıl kalır ve savaş dolayısıyla üzülerek ayrılır. İlk geldiğinde İstanbul'un pisliğinden dehşete düşer. Demek o zamanlar da şehircilik notumuz iyi değilmiş. İlginç bir kitaptı. Evde nereye koydum bulamıyorum.
 • Ali sarıAli sarı25 gün önce
  Bir alman gemisine yavuz selim desek osmanlı olacağız demesek olmayacağız... Elin gavur gemisine yavuz demek bile koca padişaha hakaret sayılmalı

Günün Özeti