Yiyiniz İçiniz Lakin İsraf Etmeyiniz

12 Ekim 2018 Cuma

Ekonomik sıkıntıların başında israf vardır. Tüketim ekonomisinin temelinde de israf bulunmaktadır ve bu sayede milyarlarca insan acımasızca sömürülmektedir.

Hırs ve kanaatsizlik duygusu yüzünden hem şahıslar hem de aile perişan olmaktadır. Ailedeki yangın bu duyguların suiistimal edilmesi ile birlikte bütün ülkeye yayılma istidadı gösterir. Eğer israf gibi kötü alışkanlıklardan kurtulunmaz ise ekonomik krizler her an patlayıp başımızı ağrıtacaktır.

İktisatsızdık ve israf yüzünden tüketiciler çoğalır,üreticiler azalır. Herkes gözünü hükûmet kapısına diker. O vakit toplum hayatının en önemli yönleri olan san’at, ticaret, ziraat gerileyip fakirlik ve zillet ortaya çıkar. O millet de gücünü kaybederek tedenni edip sukut eder, fakir düşer.

Gündelik hayatımızda ihtiyaçlarımızı karşılarken, Allah’a karşı yapacağımız şükrün edası, "Nimete karşı hürmet göstermektir" Bunun adına iktisat denir. İktisada riayet etmeyen insan israfta bulunmuş olur. İsraf; şükrün zıddı olup, nimete karşı hafife almaktır ve her daim insanı hüsrana uğratır.

Şu halde para verip, satın alarak soframıza getirdiğimiz ekmeği yerken, bu nimetin, toprağa tohumun ekilmesi safhasından başlayarak, biçilip buğday haline gelmesi, öğütülüp un yapılması, fırında pişirilip ekmek olduktan sonra evlere nakline kadar, birçok insanın işbirliği ve işbölümü ile gerçekleştiğini düşünmeliyiz.

Eğer bu şuur içinde onu yiyerek Allah'ın lütfettiği bu nimete karşı hürmet gösterir isek israftan ve ekonomik krizlerden kurtulabiliriz. Yani nimetleri ve gıdaları horlayarak, yarısını tabağımızda bırakarak, çöpe dökerek israf etmememiz icap ediyor.

Bunu bilen ecdadımız, yere düşen ekmeği öpüp başına koyar, sofradaki ekmek kırıntılarından bir tekinin yere düşmemesine dahi dikkat ederdi. İşte Bediüzzaman’ın ifadesiyle bu davranışın adına iktisat denir. İktisat ilminin mânâsı bu temele dayanmaktadır. Bu sebeple, iktisadın, iktisat kitaplarında, sınırlı kaynakların, insanların sınırsız ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasının yollarını arayan bir ilim olarak tarif edildiğini hatırlamaya çalışmak gerekiyor.

Bediüzzaman Said Nursi’nin İktisadRisalesi'nde yer alan: Allah'ın lütfettiği nimetlere karşı ticaretli bir ihtiram olarak isimlendirdiği iktisadın, şuyedi önemli vasfı ihtiva ettiğini görebiliriz:

 1. "İktisat bir şükr-ü mânevîdir."
 2. "İktisad, nimetteki rahmet-i İlâhiyeye karşı hürmet ifade eder."
 3. "İktisat bir sebeb-i berekettir."
 4. Gıda ihtiyacının karşılanmasında iktisada riayet etmek, mânevî ve ticarî faydaları yanında tıbbî ve tedavi bakımından da sağlığa kavuşturucu bir tesir yapar. 
 5. "İktisada riayet, insanı mânevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzettir."
 6. "İktisat eden maişetçe aile belâsını çekmez"
 7. İktisada riayet nimetteki lezzeti hissettiren bir sebeptir.

Bir ülkenin kalkınması; üreticilerin çoğalması ve tüketicilerin az olmasına bağlıdır. Eğer ülkede üreticiler azalır, tüketiciler çoğalırsa o halk fakir düşer.

Memur ve idareciler aslında tüketici sınıfının bir parçasıdır. Ne kadar çok memur bulunursa israfta o surette artmaktadır. Toplum hayatının devamı ve ihtiyaçlarının giderilmesi ancak sanat, ticaret ve ziraat alanındaki üretime bağlıdır.

Şayet ihtiyaçtan fazla üretim olursa o zaman ülke halkı fazlasını dış ülkelere ihraç ederek ülke kalkınmasına ve zenginliğine hizmet etmiş olurlar. İsrafa alışan idareci ve memurların çok olduğu, tüketimin arttığı, üretimin azaldığı, herkesin gözünü devlet kapısına diktiği bir ülke daima fakir düşer.

Günümüzde üretim gücü yükselen başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri yavaş yavaş dahi olsa dünyanın ekonomik ekseninin doğuya kaymasına sebep olmaktadır. Batı dünyası tüketim yüzünden eski gücünü yitirmeye başlamıştır. İskandinav ülkeleri gibi Batıdaki bazı refah toplumlarında çalışanların tasarrufa yönelmek ve israfın önlenmesi konusunda göstermiş oldukları tepkiler manidardır. Bu durum dahi Batının masallardaki “pembe yüzyılının” sona erdiğini göstermektedir. 

ABD’nin aşırı tüketim yüzünden içine düştüğü zorlu ekonomik değişim karşılıksız para basmak sureti ile önlenmeye çalışmaktadır. Rezerv para olan Amerikan Doları, Çin ve Rusya başta olmak üzere büyük ülkelerin ortak hareket etmesi sonucunda tahtından indirilirse yakın bir gelecekte daha ciddi ekonomik krizlerin içine düşmesi ABD için sürpriz sayılmamalıdır.

Çünkü neredeyse bütün sektörlerde üretim azalmış son derece güçlü bir tüketim ABD toplumunu içten içe ele geçirmiştir. Dünyanın en büyük borçlu devleti olan ABD, her yıl bir trilyon dolara yakın cari açık vermektedir. Bu miktarı azaltmak bir yana her geçen yıl daha da fazla artışla karşılaşılmaktadır.

Ülkemize dönecek olursak üretim gücü her ne kadar artmakta olsa bile tüketim miktarımız oldukça fazladır. Ülkemiz her yıl milyarlarca dolar cari açık vermektedir. Bunu önlemenin en önemli yolu ise yukarıda belirttiğimiz üzere israfı önlemek ve tasarrufa yönelmekle mümkün olacaktır. Aileler devlet gibi yönetilmeli israftan elden geldiğince kaçınmalıdır.Geçenlerded Ekonomiden sorumlu bakanın kamudaki makam araçlarına dair israfı önleme kampanyası pek yerinde bir gayret ve çabayı göstermektedir.

Evet, bir yerde örneğin evde cari açık var ise yani gelirler giderlerden eksik çıkıyor ve devamlı surette borçlanılarak devam ediliyorsa iflas kaçınılmazdır. Ayağını yorganına göre uzatmalı diyen atalarımız gibi israftan ve aşırı tüketimden kaçınmak zorundayız.

Eğer gelir seviyemizi arttırma imkânı bulabilir isek işte o zaman cari açığa düşmeden ihtiyaç duyduğumuz yatırımları yapabiliriz. Aksi takdirde ekonomik kriz;hepimizi ezip geçecektir, vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • pratik hırsızlık dersleripratik hırsızlık dersleri5 ay önce
  Ben bolkeseden harcayan İŞ bankası patronu CHP' ye de bakıyorum tabii, yetmedi hint müslümanlarının paralarını da götürdüler..
 • Kocasolak Kocasolak 5 ay önce
  Makam araçları alımına 2017 yılında 4 milyar tl ödendi. Bunca aracın yıllık gideri ne kadar? İşin garibi bu araçları kullananlar en yüksek maaş alan makam ve mevki sahipleridir. Allah’dan revsmıdır? Aşkları ücret belirlenirken ülke gerçekleri en çok duyulan cümledir. Ancak bu devlet maaş ve giderleri GİZLİCE halloluveriyor.
 • AdnanAltiparmakAdnanAltiparmak5 ay önce
  Halk israfetmiyor,Tepedekilerdesizihicdinlemiyor.Itibardantasarrufolmazdiyor ..Sonucboylegelmisbiylegidecekdemektir .
 • OsmanOsman5 ay önce
  Son günlerin popüler deyimi "Üretimi arttırmak lazım"... Yazarımızı tebrik ediyorum. Sorunun aslı üretim değil, tüketim... Tüketim azalınca (israf azalınca), bireyde, ailede, şirkette, devlette refaha erer. Herkes biribirini suçlayacağına, bahane uyduracağına, israfı bıraksın yeter...
 • MardinliMardinli5 ay önce
  Sayın vehbi hocam dilinize yüreğinize sağlık Allah cc razı olsun.Biliyorsunuz Allah cc buyuyurur kulu vesrabu vele tusrifu yiyin için israf etmeyin burda durmamız gerekir.Yemek içmek zaruri olan bir şey olmasına rağmen.İsraf etmeyin böyle olunca zaruri olmayan daha dikkatli olmamız gerekir.Çünkü devlet hepimizindir bu konuda devleti yönetenler vatandaştan daha fazla dikkat etmeleri lazım.Herkes kendi çapından bu konuda duyarlı olmamız gerekir.Muhakkak omerAbdulazizin hayatını okumalar gerekir iki bucuk senededevleti kalkindirdigini bilecekler ilk adım israfı kaldırdı o çakallar etrafında temizledi sonra ve kalkındı bu meselede kendi ailesinde ilk önce ailesin ziyneti olan bugünün fiyatiyle belki trilyonluk kıymetinde idi eşine dediki cennette eşim olmak istiyorsin evet dedi o bu altınlar 
 • mertmert5 ay önce
  Devlet masa başı istihdamı arttırmak zorundanedenmi iki ilçe belediye başkanından tv de izledim marangozluk demirci kaynakçı gibi kurslarımıza katılan elemanyok diyordu. Ama yeni atanan bir memurun ilk aldığı şeyler 3-4 bin tl lik yassı telefonlar veya yırtık kotlar. Birde ekmegin içini çıkarıp dışını yiyenler var kilo almamak için
 • abdulabdul5 ay önce
  Savur ana adlı yorumcu, sen yüz yıl önceyi bırak da, bugün sarayın israfının katmerlisine bir bakıver.
 • engineerengineer5 ay önce
  16 yıldız demek onaltı Türk devletini temsil ediyor, yani biz kurduğumuz devletleri bile israf etmişiz, bozuk para gibi harcamışız, bence çok hovarda ve müsrif bir milletiz,
 • ahmetahmet5 ay önce
  eskiden mecliste her bakanlığa ait komisyonlar vardı. şimdi 76 kişilik kurul oluşturuldu. mecliste maaş alan 600 milletvekilinden bu kurul oluşabilirdi.ya bu 76 kişilik kurul israf ya da600 milletvekili israf..
 • ŞaşkınŞaşkın5 ay önce
  Öyle ortaya konuşmakla olmaz. İsrafın kaynağı belledir; korkmadan muhatabınızı belirterek yazın. Aman "büyüklerimiz alınmasın" alınmasın dercesine korkak açıklamalar yapmayın. Hele "üretimimiz artıyor..." gibi ülkenin durumu ile tam tezat bir cümleniz var ki... Bırakın bu yıkama yağlamayı! Açık yazın ki "büyüklerimiz" de hatalarını görebilsinler...
 • BurhanBurhan5 ay önce
  Hocam bizim ülkede israfı devlet yapar ama tasarrufu halka yaptırır!..
 • maraşlımaraşlı5 ay önce
  Ele verir talkını kendi yutar salkımı hesabı , devleti yönetenler vatandaşa akıl vereceğine önce kendi çevresinden başlasınlar , alışmış kudurmuştan beterdir derler , israfa lükse ve şatafata alışmış bu haramzadeleri nasıl vazgeçirecekler bakalım. kolay değil bu maymunları king konga dönüştürüp sonra maymun olmalarını beklemek , tüm siyasi partiler bu yüzden kaybederler , kıyakçılığın sonu ayakçılıktır.
 • muhjaiddinmuhjaiddin5 ay önce
  ......
 • HakanHakan5 ay önce
  Kendi ağzınızla itiraf etmişsiniz cümleleriniz birbiriyle çelişiyor aile devletimiz gibi israf yapmamalı diyip ekonomi bakanı makam araçlarındaki israfı durdurması demişsiniz demek ki sıkıntı halkta değil devletin israfında günlük olarak beştepede ki külliyenin 1.7 milyon gideri olursa ekonomik krizde olur bu ülkede halkana inene kadar devletin yapmış olduğu israfları dile getirin...
 • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU5 ay önce
  Sadakte !/Bu yevm-i mübarek-i cumada, meşağil-i dünyeviyemizbesmele ilesuhuletli ve bereketliolsun.Cenab-ı Hakmemkeketimizveâlem-i İslàmda hayırların celbine , şerlerin def''ine vesileeylesin İnşaallah.
 • savur anaaa!savur anaaa!5 ay önce
  Açlık ve zaruretin had safalarda olduğu, insanların açlıktan nefeslerinini koktuğu savaş sonrası yıllarda; yatlar, rakı masaları, işretli karılı kızlı eğlence toplantıları gırla gitmiştir; israfın katmerlisi icra edilmiştir.

Günün Özeti