Tarikatlara Kimsenin Dil Uzatma Hakkı Yoktur

15 Mart 2019 Cuma

Yunus Suresi 62.  Ayette Allah’ın dostları yani evliyalar için “Bilin ki; Allah’ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar” buyrulmaktadır. İşte saygı duyulması gerekirken devamlı surette aşağılanan ve hakaret edilen evliyalar ve tarikat erbabına bu haksızlık neden yapılıyor bunun üzerinde durmak istiyorum.

Tarikat ve tasavvuf; insanlığın erişebildiği ulvi ve yüksek bir makamlara verilen isimdir. Tarikatların gayesi, iman hakikatlerinin inkişaf etmesi ile Hazreti Muhammed Aleysisalatü Vesselamın (a.s.m.) Miraç’ta gittiği yolun gölgesinde kalb ayağıyla bir yükseliştir.

Tekke ve zaviyelerin kapatılması ve uydurma nedenlerle birçok tarikat şeyhinin idam edilmesi yüzünden tarikatlar görünmez olmaktan çıkmış kendilerini gizlemek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle meydanı boş bulan bir çok sahte şeyh ortaya çıkmış tarikatın zikir ve tefekkür gibi çok güzel usullerini suistimal ederek bambaşka bir yapıya dönüştürmüşlerdir.

Burada kusur tarikatlarda değil onu yasaklayıp yer altına itenlerdedir. Bu ayıp öylesine büyüktür ki ülkemiz dışında her yerde serbestçe tarikatlara  ve tekkelere gidip gelme serbest iken; bu aziz vatanda yasaktır. Bir de utanmadan bu din ve vicdan özgürlüğüne aykırı durumu savunup “bu ülke şeyhler tarikatlar ülkesi değildir” diyerek nasıl bir yasakçı zihniyete sahip olduğunu gösterirler.

Tarikatlar ve tekkeler yasaklanmakla kalmamış çok nadide sanat eserleri ile dolu bu mekanlar adeta yağmalanmıştır. Balkanlara gittiğinizde Hıristiyanlar, tekkelere dokunmazken ülkemizde  hoyratça ve acımasızca tekkeler yıkılıp ahırlara dönüştürülmüştür.Necip Fazıl’ın dediği gibi “öz yurdunda garipsin,öz vatanında parya”

500 yıllık Ayasofya Camisini kapatıp puthaneye çeviren insanlar, tekkeleri kapatmış çok mu? Elbette kendilerine layık olanı yapacaklar. Cennet ucuz olmadığı gibi cehennem de lüzumsuz değildir.

Peki, vatanımızda bu kadar hoyrat ve vahşi şekilde uygulanan din ve vicdan özgürlüğüne aykırı uygulamalar orta yerde dururken; ne diye durup dururken tarikatlara saldırırlar? Kendi akıllarına sığıştıramadıkları bazı adet ve uygulamaları suç gibi gösterip tarikat ehline ağza alınmayacak derecede kaba sözlerle hakaret edenlerde hiç utanma, ar ve edep yok mudur?

Cevabını vereyim. Bu din düşmanları Batılı ülkelere köle oldukları için kendimize ait ne varsa düşman kesilmişlerdir. Çoğunluğu Sabetaycı ve mason olan bu Batı uşakları; kendileri gizlice Yahudi ayini yapıp Müslüman görüntüsü ile dolaşırken Müslümanlara asla nefes aldırmama gayreti içindedirler.

Tarikatlar, iman hakikatlerini zikir ve tefekkürle  ders verdikleri ve İslam’ın hakkaniyetine bir delil oldukları halde, neden din dışı gösteriliyor?  Bunun da sebepleri vardır.

Bazı doğru yoldan sapmış ehli sünnetin dışında kalmış insanlar, kendileri mahrum kaldıkları o güzel nurlardan istifade edemediği gibi başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar tarikatları inkar yoluna gitmişlerdir.

Bir kısım siyasetçiler ve kendilerine destek bulamadıkları zaman tarikat ehli içinde gördükleri  bazı suistimalleri ve hataları bahane ederek, o büyük hazineyi kapatmaya çalışmışlardır.  Tekkeleri kapattıkları ve tahrip ettikleri yetmiyormuş gibi kendi evinde bahçesinde yaptığı zikir ve tesbihe dahi engel olmaya çalışan kaba ve hoyrat inkılap yobazları vardır.

Dünyada kusursuz ve her ciheti hayırlı olan meslek ve meşrep çokaz bulunur.İllaki bazı kusurlar ve kötüye kullanmalar olacaktır. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler, elbette suiistimal ederler. Fakat Cenâb-ı Hak, âhirette yapılan fiillerin muhasebesinde adalet-i Rabbâniyesini, iyilik ve kötülüklerin muvazenesiyle gösteriyor. Hasenat yani iyilikler ağır gelse mükâfatlandırır, kabul eder; seyyiat yani kötülükler çok gelse râcih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiâtın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, bir tek iyilik bin kötülüğe üstün gelir. affettirir.

Madem İlâhi adalet böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür o halde tarikatların iyiliklerine bakmalıdır. Eğer suistimallerine göre iyilikleri fazla ise aleyhinde olmak yanlıştır. Örnek olarak ülkemizde namaz kılan insanlara bir bakalım. Dinin direği olan ve her beş vakitte kılınması lazım olan namazı en çok kılıp dikkat edenler tarikata mensup insanlardır.

Tarikat, yani Sünnet-i Seniyye dairesinde tarikatin iyilikleri,kötülüklerine üstün gelmesinin en büyük delili; din düşmanlarının ağır hücumu esnasında dahi dinini ve imanını terk etmemeleridir. Dam edilirken dahi kelime-i şehadetle sonsuz aleme uçup gitmişlerdir.

 Tarikata mensup olan bir zat; bilim ve fenlerle meşgul olmuş insanlardan daha çok imanını muhafaza etmektedir. Büyük günahlara girse dahi dinden çıkmaz günahkar bir Müslüman olarak kalır. Kolaylıkla zındıkaya sokulmaz. Halbuki tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen, bir âlim zat da olsa, şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi zordur.

Önemli bir hususu da yeri gelmişken ifade etmek gerekir. İslâm dairesinden haricine çıkmış bir kısım meşreplerin haksız olarak tarikat namını almış olmaları gerçek terikat ehlini suçlamada delil olamaz. Yakın zamanda fuhşiyatı teşvik eden bir ahlaksız kişi televizyonda ve medyada şeyh veya tarikat yöneticisi gibi görünmesi yüzünden tarikatlara çamur atmak vicdansızlıktır.

Tarikatın dinî,uhrevî ve ruhanî çok mühim ve ulvî neticelerinden sarf-ı nazar etsek dahi sadece İslâm alemi içindeki kudsî bir rabıta olan uhuvvet ve kardeşliğin gelişmesinde büyük rolü olmuştur. Anadoluya göçlerle gelen milyonlarca insan tarikatlar sayesinde İslam’a ısınmış ve Müslüman olmuşlardır. Beyazıd- Bestami, Mevlana Celalettin-iRumi ve Yunus Emre gibi tarikat büyükleri binlerce Rum’un Müslüman olmasına vesile olmuştur.

Hıristiyanların İslam’ı ortadan kaldırmak üzere tertip ettikleri haçlı seferlerine karşı en önemli kalelerden bir tanesi tarikatlar ve tekkeler olmuştur.

Eğer halifeliğin merkezi olan İstanbul,  beş yüz elli sene bütün Hıristiyan aleminin saldırısı karşısında muhafaza olmuş ise İstanbul’da belki beş yüz yerde fışkıran tevhid nuru olan o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvvet-i imaniyeleri ve marifet-i İlâhiyeden gelen bir muhabbet-i ruhaniye ile cûş u huruşlarıdır. Bundan şüpheniz olmasın, vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • nedimnedim6 ay önce
  size gönderdiğim ve gereğini yapardım (terbiyem musaade etmiyor diye yumusattim)dediginiz maili gonderdim.yorumda
 • nedimnedim6 ay önce
  Başta yazar ve bazi yorumcular bilmedende olsa ne yazikki yunan felsefesine,yahudi kabalasina dayanan tasavvufun birakin siyonist, batıyı onlarin cedlerine,atalarina uyduklari gorulmektedir.tasavvuf islamin takva,abidliginin arkasina sığınıp ehlikitap sapkinligini,filozoflarin sapkinliiklarini disiplinlerini bir truva atı gibi islam dünyasına sokuyorlar.mutavatir hadiste peygamber ve ashabinin yolundan farklı yollara girenlerin ebedi cehennemde olduklari bildirilmektedir.bu sapkinlardan olan şia nin imamlarini, şeyhlerinin masum yani günahsız ve alemde tasarruf sahibi olduklari inanci vahiy,ilham aldiklari inancina sahiplerdir.mesela yazarinda muntesibi oldugu yapilanmada seyhlerinin hocaefendilerinin de ilham aldiklarini,gunahtan ari olduklarini,ilham hatta bana yazdirildi diyenlerin olduğunu şefaat edeceklerini sirattan gecireceklerini filan diyenlerin dini muesselelerin peygamber ve ashabinin ve onlarin yolunda olan dort mezhep imamlarinin dini anlayışıyla alakasiz olduğu halde boylece savunmayi gerektirecek enerjiyi nerden bulduklarını sormak isteriz.peygamberde sahabede dort mezhep alimlerinde rabıta,tevessul vb tasavvuf disiplinleri varmiydi? mesela mevlevilik samah varmiydi? varsa kutubussitte de yazar bizahmet gosterse bizlere..ha hz ebu bekrin sevr magarasinda tadavvufun temelini attigina dair safsatalarin kutubissetede isnadini da isteriz.hz Ali'ye ra dayandirilanlari da..cok zor bir seymi istedik.kurana sahih sünnete icmaya mutabakatini da isteriz,tasavvufun......
 • nedimnedim6 ay önce
  tarikatcilik,tasavvufun hint,yahudi kabala ve hristiyan mistisizm den geldigini etkilendigini ornek olarak panteizmin(sipinoza) vahdeti vucud(ibn arabi) benzerliginden de görüldüğünü soyler ehlusunne alimleri...hatta tasavvufun laikligin bir türü...islamda hem dunya hemde ahiret dengesi vardır
 • nedimnedim6 ay önce
  Hocam dikkat ederseniz başlık 'a ehlusunnet itikadına uymayanlar ifadesini koydum.Cunku mesele tarikat veya baska İslam adına çıkmış kurumlar,cemaatler meşrebler değil....mutevatir hadis olan 73 fırka hadisinde islam adina çıkan gruplardan,firkalardan cemaatlerden inanç,itikad başta olmak üzere vahyle irtibat usulü metodu menheci de peygamber ve ashabı gibi olmalı olduğu usuluddin,akaid alimlerince de ortaya konmuştur.ehlisunnet vel cemaat savunması ve sözcülüğünü yapan milel vennihal kitaplari ,el Bağdadi in (diyanet ce mezhepler arasında farklar adinda basılmıştır) el fark beynel firak kitabinda da yeterince bilgi verilmiştir.İmam Gazali in Nizamulmulk gibi ulul emr sahiplerince verilen ve batinilik gibi sapkin ve ehlusunne olmayan yapılarla savaşı üzerine verilen vazifeyi yaparak sair yapilanmalarin la ilahe illallah dedikleri halde, namaz kıldıkları halde(bu guzellikler onemlidir ama itikad, inanç noktasında sapkınlık yoksa) üç noktadan küfre girdiklerini on yedi noktadan ise küfür olmayan bid'atler icinde (peygamber ve ashabinin yapmadiklari) olduklarini ortaya koymustur.Ummetce de sahiplenilmistir.Tabiki sapkin olanlar kabul etmemustir.onlarin kabul edip etmemesi degil peygamber ve ashabinin (ve onlar gibi olan alimler, başta dort mezhep imamimiz...) inancina, itikadına uyup uymamasidir.yazinizi ilmi hakikatlerle degil hissi mulahazalarla yazmissiniz.Resulullah sav bir çok yerde (sebebi vurudlari farklı farklıdır) Kur'an ve sunnetine sarildikca sapitilmayacagini ümmetine bildirmistir.cunku ehlikitap tecrübesini bilmektedir.onlar gonderilmis kitaplarını arkalarına attiklarindan ona uymayan dini tutumlar içinde olmalari ve bu dinin sahih yaşantısını ortaya koyan kutsal kitabin nasil anlaşılması ve yasanilmasini ortaya koyan peygamberlerinin sunnetine aykiri davranislarindan dolayi saptigini bilmektedir ayni durumun kendi ummetinin başına gelecegini bilmektedir.daha sonraki alimler Kur'an ve sahih sunnetin anlaşılması noktasında icmayi ve ameli noktada da kiyasi fukaha yi(fakih değil dikkat cumhura işaret var disiplin adina) da eklemislerdir.ilim bir noktayken cahillerce umman olmasının bir sebebi olarak.fakat yapılan ictihadler,tefsirler Kur'an'a sahih sunnete ve icmaya uymak zorunda olmak üzere,tabiki
 • nedimnedim6 ay önce
  bir kısmı bekliyorum.bu kibrinizi de not edilir.ahirette bulusmak üzere.hakaret yok.ehlusunne den gelen reddiye geleneğine bu kadar mı uzaksinuz
 • NedimNedim6 ay önce
  maili [email protected] gonderdimehlibidatin itikadleri,inanclari dini tutumlari(din psikolojisi,sosyolijisi ve ilahiyati)'ni alimler tasnif ederek eserler yazmislardir( milel ve nihal,el fark beynel...vb) sapkın olanlardan mesela Şia nin birçok kolu olduğunu en hafifi bile on iki imam inanci taşıdığını ve imamlarin masum olduklarını tabiatta tasarruf sahibi olduklari inanışın i sahiplendikleri anlatılır.daha aşırı(ğulat) olanlarinin haşa hz Ali'nin ilah olduğu, Cebrail as yanlışlıkla nubuvveti hz Muhammed sav verdigi vb bircok sapkinliklar taşıdıklarıni ortaya koymuslardir (Şia kanaklarinda bol bol vardir.kuleyni vb 'de)haricilerin en hafifi sahaberi kufur olmayan hakem olayindan Kuran'da ki hukum ayetlerini yanlış tevillerle tekfire ve büyük günah isleyen muslumanlarin da tekfirine vardirmislardir.ğulatlarindan hattabiyye kolu mesela torunlarla evlenmeyi caiz gormesi kur'anin tarihsel olduğu vb sapkinliklar.....Bunlara tepkisel ortaya cikan murcie itikadi ise gunahlardan dolayi muslumanlarin tekfir edilemeyecegi( mutakaddumun)ni başta söylerken bir cok ehlusunne aliminede muvafakat içindeyken işi küfür, şirk olsa bile itikadinda fakat inkar etmedikçe la ilahe illallah dedikçe kişinin musluman olduguna vardirmalari ( hem kuranı hemde Resulullah i n getirdiklerini iptal etmeleri, karşıt olmalari) onlari da ğulata vardirmistir.mutezile,cehmiyye vb aklı vahyin önüne koyanlar ehlikitabin çelişkilerini islama taşıyanlar mesela tahrif edilmiş kitaplarin çelişkileri den yola cikan ehlikitap bilginleriyle oturup kalktiklari ve eserlerini okuduklari için haşa Kur'an'ın da mahluk oldugu gibi hezeyanlar ortaya koymalari, günümüze kadar bu sapkinliklardan aklı putlastiranlarin sunneti inkar edenlerin olduğunu da gormekteyiz.işi daha fazla uzatmadan günümüzde ki dini doktirinler oluşumların Kur'an a sahih sunnete icmaya mutabık olması gerektiği ni soylemekteyiz.peygamber ve ashabinnin yolu bunu getektirir.bu şartlardan hicbir dini cemaat azade degildir.adalet, tutarlılık bunu gerektirir
 • Vehbi KaraVehbi Kara6 ay önce
  E mail olarak tarafıma reddiye vs. gelmemiştir. Geldiği zaman boyunun ölçüsünü veririm. Tarikatlere düşmanlık özünde İslam düşmanlığını barındırmaktadır. Bunların kökenine indiğinizde mezhpsizler ve rafiziler olduğu görülecektir. Ehli sünnet üzere tarikatlara dil uzatan Sabetaist zorbalardan destek almaktadır. Bunu unutmayınız.
 • nedimnedim6 ay önce
  yazara maille bir reddiye yazdim, cevabını daha vermedi.mutavatir 73 fırka hadisinde ebedi cehennemlik olmayan kurtulan fırkanın yolu, itikadı peygamber ve ashabi gibi(iman konuları şirk, küfür meseleleri mota mot olmalı) olanların olduğunu buyurmaktadir.Haricilik cok çarpıtılan konulardan olup gercegi küfür şirk olmayan meselelerden günahlardan tekfir edenler olduğu bilinmektedir.Buna tepkisel olarak dogan murcie itikadi ise küfür,şirk bile olsa kişi la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikce, namaz kildikca ona zarar olmadığını söylemişlerdir.şia ise hz ALİ ra tarafı olmak diye bilinirken on iki imamin masum olduğu günahtan ari olduklarını vahiy aldıklarını ve bir çok sapkınlıklar olduğu bilinmektedir.mesala günümüzde liderlerini,seyhlerini hocalarınin veli oldugunu,gunahsiz oldugunu sirattan geçireceğini vahiy,ilham aldigini(sahabelerde olmayan dört mezhep imami bu nitelikte değil...) cennetlik oldugunu soyleyenler hangi fırkaya yakınlar..ehlisunnet olarak kendilerini görmeleri onları kurtarır mı?cehmiyye mutezile gibi aklı vahyin önüne alan kuran mahluktur sapkınlığı kader e imanin olmadigini söylemeleri de günümüzde temsilcileri yokmudur.inanclarinda on dört yaşanmış islama göre şirk, küfür olduğu halde yinede İslam dairesinde görmek İslam'ın tahrifine hizmet etmezmi? yazar ve yorumcularin bazısı tasavvufun Hz Ebubekir ra dayandığıni batini ilimler olduğunu söylemesi ve inanmasini bu bilgilerin rivayetlerin ehlisunnesahih hangi hadis kitabinda geçer.resulullah sav sözleri fiilleri bile isnad a tabiyken boyle inananlarin islamdan bu kadar mi uzaklar.hasan basri ra tarikatci olduğu nerde gecer.bunu iddia eden ler bir hadis rivayeti,bir kesin bilgi verebilirler mi?takva ehli olmak ile tasavvufun yani islam oncesi hinduizm, Yahudi kabalaizm, hristiyamliktaki mistisizm felsefede ki panteizm vahdeti vucud gibi disiplin sahibi ile ne alaka?
 • Çok mu acıttı MohaçÇok mu acıttı Mohaç6 ay önce
  Yazar canınızı yakmış besbelli. Mohoç denilen din düşmanı zat. Çok acıttı ise söyleyelim biraz daha zarif şekilde yapsın. Belli ki
 • ErzurumluErzurumlu6 ay önce
  Bu ülkede tarikatlere düşmanlık devlet eli ile yapıldı ve devam ediyor. Feto yüzünden tarikatlere dil uzatılırmı? Allah tan kokmaz kuldan utanmazlar. İslam a düşmanlığınızı tarikatlere hücum ederek gösteriyorsunuz. Kitapsızlar sizi. Sabetay Yahudilerinin sözcüleri. Bre nadanlar. İdam edilen şeyler rüyalarınıza girecek unutmayın. Mahşerde de keşke toprak olaydım diyeceksiniz. Soysuzlar dönme din düşmanları...
 • HaRuNHaRuN6 ay önce
  Ellah razı olsun sayın yazar. Çok güzel bir yazı olmuş. Yorumlara göz attım sahabelerle yaşamış Hasan basriye laf atıyor beyazıtı bestamiye cuneydi bağdadiye mevlanaya dil uzatmak hangi müslümanın haddine. En alttaki tasavvuf ehli dahi fetonun hoca efendi olduğu zamanlarda onun bir sahtekar olduğunu biliyordu. Malesef son yüzyılda medyanında marifetiyle çıkarılan sahte şeyhler sayesinden insanlar tarikata bu şekilde bakıyor
 • En hakiki tarikat bilimdirEn hakiki tarikat bilimdir6 ay önce
  Vehbi kardeş biz Kırım Türk'üyüz.Müslümanız.Dinde zorlama yoktur.Senin dinin sana benim dinim bana...
 • MOHAÇMOHAÇ6 ay önce
  Yani diyorsun ki Fettullah Hoca efendimiz eline yüzüne bulaştırdı ama durmak yok yola devam.Türkiye Cumhuriyetinin kanserli hücreleri! Bitmediniz be ! Tükenmediniz!!! Nerden geldiniz? Hangi okullarda okudunuz? Ne okudunuz da devletinize , Türk Milletine , Türk Ordusuna böyle düşman oldunuz? Beka sorunu diyorlar ya. Bundan daha büyük ve korkunç beka sorunu var mı ? Şu kafaya bakar mısın?
 • KadirKadir6 ay önce
  Tatikatleri yok etmek isteyen perinçekgillerle beraberiz ve hepsinin boynuna taşmasını geçirdik .İsteselerde istediklerini yapamazlar
 • RamazanRamazan6 ay önce
  Abdurrahman Dilipak ve şevki yılmaz hocalara tavsiyem tasavvufu peşin hüküm vermeden ön yargısız objektif niyetiyle bir araştırmalar derim
 • Selim karakucukSelim karakucuk6 ay önce
  Zamaninizda kac tarikat var. Bunlara desen bir araya gelin deyin , birbirleriniöldürürler.
 • Ubeyde Ubeyde 6 ay önce
  Sen ilk önce Mecusi sünneti bıyığını kes hiç bir bilgin Yok cahil yazar müslümanların ne derece sefih oldukları ortada
 • UbeydeUbeyde6 ay önce
  Niye eleştirilmez tarikat sadece peygamberler masumdur bidatlar küfür şirk sapkınlık her zaman eleştirilir velevki değil tarikatte nerde olursa olsungerçekler acıdır koyun mezhebinden değiliZ
 • İbrahimİbrahim6 ay önce
  Tasavvuf ulularının Hasan'ı Basri,İbrahim b.Edhem,Beyazidi Bistam,Hallacı Mansur,Muhyiddin İbnul Arabi,Celaleddin Rumi,Hacı Bektaşı Veli vd. esas maksadının İslam'ı ifsad olduğu, Hermetizm'in ve Gnostizmin tasavvufun bünyesinde korunarak batınıliğin silsile ile inisiyelere aktarıldığı er yahut geç meydana çıkacaktır.
 • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu6 ay önce
  Sayın yazar size bir konuyu hatırlatmak isterim"önceleri medet ya ALLAH sözü daha sonra medet ya RASULULLAHA döndü ve daha sonra medet ya şeyhime ,işte o zaman herşey birbirine karıştı ve ne tasavvuf nede tarıkat kaldı bu gün bak bakalım hangi tarıkatın ne kadar mal varlığı var.Hanı bir lokma ,bir hırka felsefesi ne oldu ha.
 • Mustafa Mustafa 6 ay önce
  Bakara suresi 48VekefabillahivekilaHabinallahuvenigmelvekil HasbiyallahuvenigmelmevlaZümer suresi 3
 • Zeynep.Zeynep.6 ay önce
  Yarım kalan sözümü tamamlayayım inşallah. Hz mevlana gül mevsimi (rasulullah öldüğünde) bittiğinde gülün kokusunu gül suyundan alıriz diyerek silsilelerden aktarılarak gunumuze kadar getirilen rasulullahın feyzinden bahseder. Rabbim bizleri rasulullah ile haşretsin. Amin
 • Zeynep.Zeynep.6 ay önce
  Hocam Allah razı olsun. Ehli sünnet vel cemaat tarikatlar efendimiz aleyhissalatu vesselamın ebubekir hzretlerine öğrettigi batıni ilmi silsile yoluyla bugünlere kadar getirmişlerdir Allahın izniyle. Ehli sünnet tarikatlarda sünnetin bir gram dışına çıkılmaz. Fetöye tarikat diyenler bilmelidirki silsilesi olmayan ve sünnete uymayan tarikat olmaz. Bu şekilde sahih olanla olmayanı ayırdedebilirsiniz. Rabıta şirk değil kalb ile sevdiğini tefekkür işidir.bir misal vermek istiyorum. Nakşi mürşidlerinden yanılmıyorsam seyid abdullah hzretlerinin yanına gelini gelir. Oğlunuz beni mescide göndermiyor der. Hazret oğlunu yanına çağırır evladım rasulullah eşlerinizi mescide gönderin dedi der. Oğul ama baba diye söze başlar. Hazret ben sana rasulullah böyle dedi diyorum sen ama mı diyorsun yıkıl karşımdan diyerek oğlunu kovar ve ölene kadar onunla konuşmaz. Bu küçük büyük demeden sünneti terk etmekten ne derece uzak olduklarına güzel bir misaldir. Ve seydaların hayatları böyle misallerle doludur. Ancak şuna inanıyoruz ki Rabbim sevdiğini herkese sevdirmez. En küçük bir şeyi dahi birine sormadan yapamayan insan sonsuz hayatı bir yol gösteren olmadan tek başına katedeceğini sanıyor. Bilmediği şeyler hakkında hüküm veriyor. Örneğin ağzı dolu dolu şirkten bahsediyor. Ancak "şu ilacı içtim beni iyileştirdi" dediğinde bu şifayı verenin Allah değilde o ilaç olduğunu düşünerek söylediğindede şirke düşebileceğini idrak edemiyor. Hz mevlananın dediği gibi gül mevsimi bittiğinde (rasulullah öldüğunde) gül kokusunu gül suyundan alıcaz
 • şskşsk6 ay önce
  de ja vu? enteresan...
 • bay recepbay recep6 ay önce
  hadi oradan gerici şeriatcı yobaz tarikat neymiş hepsini yok etmeliyiz bunlar devletin başına bela olur
 • Bestami ERSÖZBestami ERSÖZ6 ay önce
  Tarikatlar bizim ruhumuzdur. Büyüklerimizi çıkarıp yerine kimin büyüklerini koyacaksınız ? İran, Vahhabiler, Haçlıların mi?Ehli Sünnet , Mezhep , Tariktat ,Selçuklu ve Osmanlıbir bütündür. Bunların düşmanlığı sadece siyonizmin ve emperyalizmin işini kolaylaştırır. Biz Taassup ehli olmayalım . Müslümanları kardeş bilelim. Kendi kimliğimizi de kaybetmiyelim.
 • Ayhan SarıcaAyhan Sarıca6 ay önce
  Tarikaktları savunma ihtiyacı duyulması , başlı başına garip bir durum. Gerçek velilerin, alimlerin senin benim savunmama ihtiyaçları yoktur. Günümüz Türkiyesindeki Tarikatlara ise, zaten negatif bir şey yapmaya gerek yoktur. Tarikatlar zaten kendi kendilerine yapacaklarını yapıyorlar. Birbirlerini rezil etmeye çalışıyorlar, Siyasetin merkezinde cirit atıyorlar, Ticaretin en kapitalist haliyle uygulanmasında mahirler, Üç kuruşluk dünya menfaati için her türlü egilip bükülüyorlar, esniyorlar. Aralarında birlik, beraberlik yok. Allah rızası için bir mevzuu'da bile aynı noktada buluşamıyorlar. Çıkıp yanlışa yanlış, doğruya doğru demeye yürekleri yetmiyor. İstiyorlarki hiç bir şey net olmasın, bulanık kalsın, ortam hep puslu olsun, zihinlerse karışık. Onlarda kurtarıcı din ramboları...Bir çoğunun hedefi, daha fazla güç, daha fazla büyümek, daha fazla itibar görmek, daha fazla mürit. ... Tarikatlar'ın hedefi neydi sahi.... bir kaç gerçek ehil haricinde, nelerle uğraşıyorlar. Allahını seven söylesin. Ayrıca her Allah dostu, Tarikat ehli yada üyesi olacak diye bir şey de yoktur. Ne Sevgili kullar var, saklıdır. Bazıları varki, onlar kendilerini bile bilmezler. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu pis dünya nimetleri için eğmesin, bükmesin İnşaallah.
 • bozerenbozeren6 ay önce
  şeytan, şirk insana bazen öyle bir yerden gelir ki.. onlar da böyle işte.
 • MOHAÇMOHAÇ6 ay önce
  İngiliz Muhipler Cemiyeti:( İngiliz dostları derneği )Damat Ferit ve Sait Molla , İngiliz ve Yunan işgal yıllarında Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi ,İskilipli Atıf Hocagibi üyeleri bünyesinde bulundurmuş ve hararetli bir şekilde İngiliz Mandasını savunan Türk milli varlığına düşman örgüt. Bu çerçevede kendi görüşleri ile bağdaşmayan Milli Hareketi felce uğratmak için faaliyetlerde bulunmuş, işgalcilere tam bir sadakat göstererek Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile işbirliği yapmıştır.İstanbul`un işgalinden sonra özellikle kentin zenginleri ve ileri gelenleri, mevcut durumlarını muhafaza etmek ve işgalden menfaat sağlamak maksadıyla bu derneğe üye olmuşlardır. Derneğin resmi olmayan amaçları; Anadoluda başlayan milli mücadeleyi başlatan ve zaferle sonuçlandıran Kuvayı Milliye aleyhinde propaganda yapmak, islamı küçültücü faaliyette bulunarak hıristiyanlığı yaymak, toplumdaki Türk kimliğini aşağılayarak ingiliz kimliğini özendirmek ve ülkeyi bölerek ingiliz-fransız-italyan-amerikan mandası yapmaktır.Bu arkadaş ne diyor;Cevabını vereyim. Bu din düşmanları Batılı ülkelere köle oldukları için kendimize ait ne varsa düşman kesilmişlerdir. Çoğunluğu Sabetaycı ve mason olan bu Batı uşakları; kendileri gizlice Yahudi ayini yapıp Müslüman görüntüsü ile dolaşırken Müslümanlara asla nefes aldırmama gayreti içindedirler.Aslanım benim !:)))))))))))))
 • ZeynebZeyneb6 ay önce
  Sayın Hocam ben Tarikatlerde çoğunlukta şirk görüyorum Aslında hiç bulaşılmasa daha iyi derim.Şu mürşid rabıta meselesi resmen şirke götürüyor.Her Tarikat ayetleri kendilerine göre yorumluyor sonrada birbirlerini reddiyelerle çürütüyor.Kanaatim herkes dinini okusun öğrensinŞirk belasından kurtulsun.Tarikatın ileri gelenleri Haşa kendilerini eşdeğer görüyor bu kadarda olmaz Tarikatleri şart olarakta görmüyorum.Onlar kendilerine dil uzatıyorlar birbirlerine hasım olup reddiyeler döşüyorlar.Tarikatler şart değil Kitap aynı yorumlar farklıbun nasıl iştir?Hangi Tarikat?İnanan müminler Allahın dostudur.Bende inanıyorum bende Allahın dostuyum.Kim vermiş evliya yetkisini onlara?evliya dost demektir bende Allahın dostuyum tüm inananlar Salih amel işleyenler İnsanlık için hayırlar yapanlar Evliyadır.
 • erolerol6 ay önce
  evet evetkapatılmasıngördük 15 temmuzdatarikatı
 • hakanhakan6 ay önce
  "Allah'ın dostları" denilince birkaç tarikât patronunu anlamak da câhilliğin ilerlemiş hâlidir.Akyusuf rumuzlu arkadaş,bu ayete yapılan operasyon, ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Tebrik ederim.
 • Taxi ci vatandasTaxi ci vatandas6 ay önce
  Sayin yazar hakiki islamin ALLAH in kitab i KUR AN in onunde en buyuk engel ve tuzak tarikat ve tasavvuf semsiyesi altinda ISLAM a dahilmis gibi gosterilen SIRK vari olusumlardir.ALLAH in affetmedigi sirki meslek edinmis olusumlardan ne insanliga nede muslumanlara fayda degil aksine zarar gelir.ilimle irfanla insanin tabiatiyla Kur an la alakasi olmayan olusumlar insani gercek hak olan dinden islamdan da uzaklastirir dinsiz eder.dinin temeli Islama gore namaz degil adalet tir.tarikatcilara gore namazdir.miracin da uydur ma oldugu baska bir hakikattir.ALLAH bizi KUR AN i yasayanlardan razi oldugu muslumanlardan eylesin.
 • METİN P.METİN P.6 ay önce
  AYET YAZIYORSUNUZ AMA DEVAMINDAKİ BİR SONRAKİ AYETİ YAZMIYORSUNUZ.63. AYETTE İSE O ALLAH DOSTLARININ İMAN EDENLER VE TAKVA SAHİBİ OLANLAR OLDUĞU BEYAN EDİLİYOR.DEMEK Kİ TARİKATLIVEYA TARİKATSIZ BÜTÜN MÜMİNLER OLANLAR KASTEDİLİYOR.VELİLİK O VELİ DEDİĞİNİZ KİMSELERE HAS DEĞİLDİR.AYET AÇIKÇA İMAN EDENLERDEN BAHSEDİYOR.HEM O ADAMIN VELİ OLDUĞU BENİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR Kİ.VELİYİM DİYE ALLAHIN AYETLERİNİ İPTAL EDENLERE İTAAT AÇIKÇA ŞİRK DEĞİL Mİ?ONUN VELİ OLDUĞUNUN ALAMETİ NEDİR Kİ BENİ TAHAKKÜM ALTINA ALAMAYA ÇALIŞIYOR.
 • akyusufakyusuf6 ay önce
  Yaklaşık hicrî 3. yıldan sonra ortaya çıkan "tarikat" sistemi içinde yalnız Allah rızasını gözeten, edep ve güzel ahlâkı yaşayıp yayma derdinde olanlar olduğu gibi bunu menfaati için kullananların da olduğu vâkîdir. Zamanımızdan misâl; yanmaz kefen, sırattan geçiren nâlin, hırsızdan, yangından, depremden koruyan kitap vs. pazarlayan uzun sakallı/cübbeliler. Bir de Kur'an ve sünnetle taban tabana zıt söylemler, helâli haram,haramı helâl yapan fetvalar da cabası. Tarikata tepkilerin sebebi budur ve haklıdır. Ayrıca "Allah'ın dostları" denilince birkaç tarikât patronunu anlamak da câhilliğin ilerlemiş hâlidir. Kuran ve sünnet üzere yaşamaya gayret eden(günahları da olabilir), Allah'ı seven ve dost bilen her mümin Allah dostu olabilir.
 • sadece vatansadece vatan6 ay önce
  hey allahım.siz o ayeti böyle mi anlıyorsunuz?kur-an"ın evliya tanımını tarikatlara eşitlemeniz hata olur.allah"a karşı haram ve helallerini hakkıyla ve samimiyetle yerine getiren herkes,ibadetlerini tam olarak uygulayan herkes evliyadır.yani allah"a dost olur.burdan tarikat tipi evliya çıkaracamsak,hz.peygamberin neden bir tarikati yoktu.diye sorarlar adama.

Günün Özeti