Hadislerin Münakaşa Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

13 Mart 2019 Çarşamba

Bir Rafizi, hadise yanlış mana verdi diye hadis inkâr edilmez. Rafizi; Şia yüzünden İslam’ın dışına çıkmış kişilere denir. İşte üzerinde çok konuşulduğu için ve hadislere karşı şüphe uyandırmak isteyen kişilere karşı şu hususları söylemek icap ediyor:

Öncelikle Ali İmran Suresi 7. Ayet üzerinde duralım. Çünkü zihinlerdeki bir çok soruya cevap vermektedir. Bu ayetin manasından şu hususlar anlaşılmaktadır:

Ayette Kuran’ı indirenin Allah olduğu ve Kuran’ın ayetlerinden bir kısmının manasının apaçık muhkem ayetler olduğu ifade edilmektedir. Bütün hükümler bu ayetlere göre verilir.  Diğer bir kısım Ayetler ise müteşabih ayetlerdir. Benzetme (teşbih) ile insanların idrak etmesi mümkün olan bu Ayetler, insan aklının zorlandığı ve anlayamadığı kavramları izah içindir.

Müteşabih Ayetlerin manasını herkes kolayca anlayamaz. İşte Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın hadisleri bu ayetleri doğru anlamamız için en önemli kaynağımızdır. Daha sonra icmayı ümmet yani Müslüman âlimlerin birleşerek kabul ettiği hükümler gelir. Bundan başka bir de kıyas-ı fukaha vardır ki; Ayet ve hadisleri kıyas ederek hüküm çıkaran İslam alimlerinin sözleridir.

Fakat kalplerinde sapıklığa meyil bulunan kimseler, muhkem ayetleri bırakıp fitne aramaya çalışırlar. Müteşabih Ayetleri yanlış yorumlayıp insanları şüpheye düşürmek için desiseler üretirler.

Müteşabih Ayetlerin manasını Allah, Resulüne (asm) bildirmiştir. İlimde Rasih olanlar yani derinlik ve istikamet sahipleri ise “Biz Kuran’a inandık, muhkem ayetler de müteşabih ayetlerde hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir derler.

Müslümanlar işte Kuran’ın derinliğine nüfuz edebilmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için hadislere ve İslam alimlerinin tefsirlerine yönelirler. Kendi küçücük akıllarına güvenip haddi aşacak sözler söylemekten sakınırlar.

Hadis kitaplarından özellikle sahih olduğundan ehlisünnet âlimlerinin şüphe etmediği Kütüb-ü Sitte başta olmak üzere bir çok eser yazılmış Müslümanların istifadesine sunulmuştur. Fakat özellikle Batı felsefesi yetişmiş ve İslam’ın öz kaynakları yerine Batı kaynaklı eserleri baş tacı etmiş olan bazı bedbaht kimseler, Müslümanların zihnini karıştırmak ve şüpheye düşürmek için çok fazla gayret göstermektedirler.

Bir kısmının amacı küçük aklına sığmayan ayet ve hadisleri, Hıristiyan ve Yahudi kaynaklarına uygun bir şekilde izah etmek ve Batılılara şirin görünmeye çalışmaktır. Bu sayede “Modern Müslüman” olup güya ilim adamı görüntüsüne bürüneceklerdir.

Bu uğurda akla gelmeyecek kadar edepsizlik ve fenalık yapıyorlar. Özellikle ehlisünnet mezhebini muhafazaya çalışan Müslümanlarla çok uğraşıyorlar. İsmailağa Cemaati ve Cübbeli Ahmet Hoca hakkında söyledikleri sözler ve hakaretler saymakla bitmemektedir.

Sabetaycıların hükmettiği medya kurumlarında bunları sık sık görüp gıybet ve iftiralarını işitiyoruz. Kendi kitaplarının satılması ve programlarının izlenmesi için demedik söz bırakmazken; sıra hadis kitaplarına gelince birden bire inkarcı bir tutum sergiliyorlar. Ayrıca kullandıkları küstah üslup ve İslam nezaketine aykırı söz ve davranışlar, son derece üzücü bir hal almıştır. İslam düşmanları, bu halden pek büyük keyif almaktadır. Her fırsatta bu zavallı hadis inkârcılarını kendi medya organlarına çıkarıp İslam’a dil uzatmaya devam ediyorlar.

Devletin; üniversitelerini ve resmi medya araçlarını, bu ehlisünnet düşmanı hadis inkârcılarına açması çok tehlikeli ve üzücüdür. Devleti idare edenlerin farkında olmadan Müslümanları aşağılayıp Batılılara yağcılık yapan bu zavallılara hizmet etmesi, kendilerini büyük sorumluluk altına sokmaktadır. İşlenen günahlardan, gıybet ve hakaretlerden doğan günahların bu yöneticilerin sırtına yükleneceğini unutmaması gerekir.

Durumun ne kadar nazik ve ciddi olduğunu belirttikten sonra bir de çözüm olarak yapılması gerekenlere bakalım. Bütün Müslümanların öncelikle dikkat etmesi gereken ölçüler vardır. Bu ölçülere elden geldiğince riayet etmek ve İslam alimlerinin arkasından gıybet etmemek gerekmektedir.

Özellikle gıybet dedim. Çünkü gıybet genelde doğru olan olaylar içindir. Yani gıybet edilen kişi duyduğu zaman üzülüyor ise işte bu durum Kuran’da Ayetle belirtilen “Müslüman kardeşinin etini yemek” gibi dehşetli bir durumdur. İftira ise bunun derecesi çok daha yüksek olup kişiyi Cehenneme kadar götürecek dehşetli bir durumdur.

İslam ahlakı sadece Müslümanlara değil; başka dinden olanlara hatta Allah’a ortak koşan müşriklere dahi hakaret etmeyi yasaklar. Kaldı ki bir Müslümanın arkasından konuşup alaya alan, ona hakaret eden kişilerin durumunun ne feci olduğu açıktır.

Diğer önemli bir konu ise özellikle Müteşabih Ayet ve hadislerin uzmanı olmayan kişilerin bulunduğu yerlerde tartışılmaması gerekir. Çünkü halk arasında bazı söz ve davranışlar yanlış anlaşılmalara sebep olabilmektedir. Allah korusun zaten materyalizm kıskacına düşmüş zamane insanının imanını kaybetme riski doğabilmektedir.

Dini ve imani konularda münakaşa etmenin en önemli şartı; insafla ve hakkı bulma gayreti ile konuşmaktır. Konunun uzmanları arasında, inat duygusundan uzak bir şekilde sırf meseleyi anlamak için tartışmak caiz olabilir. Yoksa avukat gibi kendi sözünün kabulü için veya sırf kibir ve enaniyetini tatmin için yapılacak tartışmalar yarardan çok zarar getirir.

Eğer bir tartışma sonucunda kişi mağlup olur ise bundan memnuniyet duymalıdır. Çünkü bilmediği veya yanlış bildiği bir şeyi öğrenmiştir. Tartışmayı kazanan kişinin durumu ise daha zordur. Çünkü benlik ve kibir hastalığına yakalanma ihtimali vardır. Zaten yeni bir şey de öğrenmemiştir.

O halde dini konularda ve özellikle hadisler üzerinde konuşurken; hadisin mertebelerini, Hazreti Muhammed’in (asm) sözlerinin özelliklerini bilmek gerekir. Avam içinde bazı müteşabih hadislerin manasını tartışmak işte günümüzdeki örneklerde olduğu gibi çok zarar vermektedir.

Çünkü; zavallı halk, bu tartışmaları işittiğinde hadisi inkar etmekte ve dinimizin esaslarını da öğrendiğimiz önemli hadislere karşı da şüpheye düşmektedir. Hadisler olmadan dinimizi öğrenemeyiz. Örneğin namazın nasıl kılınacağı Kuran’da yazmaz. Neyin sünnet neyin farz ve haram olduğunu ancak hadisler sayesinde öğrenip uygulayabiliyoruz. Daha bunun gibi bir Müslümanın yaşantısının çok büyük bir bölümü hadisler üzerine kurulmuştur. Yiyip içme adabından, hatta uyumaya kadar hayatımızın her safhasında bize İslam’a uygun bir hayatı gösteren hadis-i şeriflerdir.

Bu yazılar sayesinde hadisleri inkar edenler nasıl tehlikeli bir yolda ilerlediklerini inşallah fark etmişlerdir. Gereksiz yere münakaşaya girmek sureti ile halkımızın zarar görmesine yol açan kişilerinde ne derece dikkatli olması gerektiğini elimden geldiğince damarlara basmadan kavli leyyinle anlatıyorum.  İnşallah anlaşılmıştır, vesselam…

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • nedimnedim2 ay önce
  ehli kible tekfiri ve ibn Abbas ra küfrün ma düne küfrün meselesine cevaben Hayrettin Karaman hoca ya gönderdiğim cevap karışmış, özür dilerim.mailimden kopyalarken olmuş
 • NedimNedim2 ay önce
  [24/3 14:22] nezrart: Hocam yazınıza musaadinizle itiraz ettigim yerler var.ilkin ehlikible kavraminin ebu hanife başta olmak üzere küfür olmayan meselelerden(Kur'an ve sahih sunnete,icmaya göre)ve büyük gunahlardan dolayı kendilerinden olmayan muslumanlari tekfir eden haricilere karşı söylendiği bilinir.(fikhul ekber,beş eser)yani hayatlarinda küfür , şirk (ebedi cehenneme sürükleyen çeşitlerinden) olmayan muslumanlarin adidir,ehlikible kavrami...yoksa kible ye donen namaz kilan v b ibadetler yaptigi halde mesala tevbe 66 da mucahit olduklari halde tekfir edilmeleri izah edilemez..zekatin hukmunu tevbe 103 le te'vil ederek ortadan kaldiranlarin murted ilan edilmeleri izah edilemez ( bu konuda farkli düşünen ki yoktur olamaz şaz bile olamaz cunku hz ebubekir ve ashaba karşı durulamaz,gereken muhalefeti ümmet adina Hz Ömer ra yapmıştır ve yanlış anladığıni kendisi zaten ortaya koymustur.sahih rivayetlerle amel edilmeli, uydurma olanlarla olmaz,sizin gibi hocalardan ogrendik bunu)imam Gazali nin namaz kilan, birçok İslâm n gereklerini yerine getiren la ilahe illallah diyen filozoflarin uc konuda kufre 17 konuda bid'at icinde olduklarını ortaya koymasi(ki Kur'an'a sunnete ve icmaya uygundu)ni izah edemeyiz.yok ibn Rüşd gibiler itiraz etmişler dediginizi tahmin ederek kendiside filizof olması ve kadi olmasi hasabiyle kendini kurtaracak te'villerle fakat ummet imam gazaliyi kabul etmistir.ululemr de...(nisa 59)islam tarihi boyunca ehlisunne savunmasi ve sözcülüğünü yapan el milel ven nihan kitaplar i el fark beynel firak kitablari sizin soylediginizden farklı fakat Kur'an'a sunnete icmaya uygun görüşler ortaya koymuslardir.elfazi küfür,efali küfür risalelerle ehlikitabin dinlerini tahrif etmelerine benzer bir durum olmamasi ve en onemlisi de mutavatir olan (kettani) 73 firka hadisinde itikadleri,yollari peygamber ve ashabi gibi olmayanlarin cehennemde olduklarini buyrulmasina da aykırıdır,yazdiklariniz .bu hadiste sizin gibi hocalarin ogrettigine göre metinde mesela cehennemdedir ifadesinin ebedi degil gecici oldugunu söyleyenler ya başka bir nassla veya bir karine ile buna hakları olduğu bilinmektedir.aksi bir durum nassa itirazdir ki cok tehlikelidir.Allah ve resulunun küfür,kafir dediklerine itiraz etmek cok daha tehlkelidir.Heycanlanmaya gerek yok vahiyde ne varsa ona tabi olmaliyiz[24/3 14:24] nezrart: havaricin tekfir ettigi ehlikibleBir yazinizda hüküm ayetleriyle ilgili imam kurtubi den yaptığınız alıntıda büyük resimin bir bölümünü olusturmustur.hukum ayetleri tefsirleriselefi salihin ve onlara tabi olan ehlisunne mufessirlerce ortayakonmustur.butun muslumanlarca da kabul görmüştür.taki son yuzyillarda hemfiziki hemde dinsel, kültürel olarak işgale kadar...bilerek veya bilmeyerek(bana göre ise Batı'nın bir projesi,sunnet inkarciligi vb gibi) katkiverenler olmustur,ne yazık ki .ibn Abbas ra hz Ali ra tarafindan hükümayetlerini yanlış yorumlayip sahabeler muslumanlar tekfir edilince vazifeliolarak onlara teblig,irşad için gidip onlara deliller sunması çok meşhurdurhatta eserlere konu olmuştur.kayit altindadir.haricilerin te' villerininyanlış oldugunu cok etlileyici sekilde ortaya koyarken (cok kimsedönmüştür) en uç bir örnek olarak bir kadi,hakimi ornek vererek Allah'ınhükmüne göre bir had uygulamasi gerekirken haddi düşüren şartları istismarederek torpille zulümle o haddi uygulamayip yine şeriatın hafifi bir başkahukum konusudur demesinin de küfür ama bilinen kufur olmadığınısoylemistir(kufrun me düne küfrün).olay bundan ibaret ken Allah'ın haddinihatta yine şeriatta ki uygulamaya aykırı ve nasslarda olmayan başka cezalarvermekle alakası yokken israrla bazilarinca bu konunun istismarı da dikkatedeğerdir.fskat bu dinin sahibi tarafindan büyük cezalara maruzbirakabilecegini hatirlatiyoruz.( bu temkinlilik bu sapkın istismardanvazgeçme ihtimalindendir)[24/3 14:24] nezrart: >> hocam haricilere karşı hakli olarak itiraz eden murcie mutakaddimunun>> daha sonra sapitip ta küfür şirk olsa bile la ilahe illallah denmesi>> yeterlidir,demesi hem onlari hemde onlara uyanlari resulullah ve ashabinin>> itikadindan ayırmıştır.yusuf el kadavi nin hakli olarak bir demecinde islam>> dünyasının en büyük düşmanı bu murcie itikadidir, demesini de hatirlatmak>> istedim.Saygisizlik yapmissam hakkınızı helal edin.
 • nedimnedim2 ay önce
  cezvi degil cevzi başlığıyla mail atmıştım.anladim tavrinizin niçin oldugumail atmıştım:Sunneti mudafaniz guzel fakat sanki islamin ikinci kaynağı (onun için vahiydir ve korunmustur kiyamete kadar fakat Kuran'dan farklı olarak g.metluv)sunnet uzerinden meşru olmayan ehlisunnete ve usulüne uymayan meşrebinize kapı aciyorsunuz gibime geldi.mutavatir hadis olan 73 firka hadisinde yolu,itikadi(fikih degil yalniz) Resulullah sav ve ashab r.anhm gibi olmayan islam iddiasinda olunlarin cehenneme( kendileri de meşreblerinin itikadi alanda nasslara uymadigi icin olsa gerek ebedi cehennem olmadigini savunup dururlar.halbuki metinde bir karine yok baska bir nassta buna sevkedecek bilgi yok)girecegi buyrulmaktadir.milel ve nihal kitaplari,el fark beynel firak gibi ehlusunne mudaafasi yapan eserlerde bu konular anlatilmistir ve bu eserlere ehlusunnetten bir itiraz gelmemiştir.aksi tezler sunanlar ise yolu dalalet firkalarina bir şekilde uyanlar hariç tabiki....mesala gunumuzde mutezile cehmiyye vb gibi aklini vahyin önüne alanlar naslari inkar edenler yok mu? Şia gibi imamlarini rehberlerini şeyhlerinin günahsız masum ve cennnetlik görenler yok mu? ehli bidat firkalari gibi nasslari hiçbir meşru karine yokken ummetin icmaisina muhalif teviller yapanlar yok mu?peygamberin ashabin ve onlarin yolunu,itikadina bire bir tabi olan başta dört mezhep imami gibi bütün ümmetin kabul ettiği ve rabbul aleminin ummete sevdirdigi alimler rabıta, tevessül ,vahdeti vucud(islam oncesi dinlerde pantaizm kabala mustisizm hinduizm dsiplinleri) v.b tarikat,tasavvuf ve vahiy,ilham aldığını söyleyen ler çıkmış mi? sorular,sorular...mesela Osmanlı gibi kuran sunnet merkezli devletlerdeki mulhidler,sapkinlari ortaya koyan eserlere bakildiginda gereken cevabı cezalandirmaya tabi olanlar sapkin itikadlerini takiyye ile munafikca dile getirirken(kendi ifadeleriyle bu cezalardan kurtulmak icin magaralarda ifade ettikletini insanlara aciklamamalari gerektiği mesrebletindekilerine ogutledikleri sabittir) osmanli gibi devletlerin yıkılışiyla din emniyeti kalmadigindan yuzyildirResulullah ve ashabına n itikadina muhalif sapkın dinlerini mesreblerini savunurlar
 • Haberci K Haberci K 2 ay önce
  Vehbi bey. Benim kafama takilan soru, Allahl bir, Kuran,i bir, Peygamberi bir, Dini bir, toplumun ,tarikatlara ne ihtiyaci var.??..? Yoksa birilerinin ekmek kapisimi.???hic birsey üretmeden.selamlar,
 • alo, yunus16;alo, yunus16;2 ay önce
  Way kardeşim, çok üzmüşüm seni be; bir ara istatistik yapayım dedim, % kaçımız müslüman diye de vaktim yok be âbi! Türk halkının kahir ekserisi; "mürcie mezheb" ndendir. Bu mezhebin ana teması: "bi kere müslüman oldun mu artık hiç bir günah seni dinden çıkarmaz". Mürcie-i bid' a da diyorlar buna. Namazsız, abdestsiz, oruçsuz; içkili, fuhuşlu, pillî miyangolu; her an osurularak ortalıkda dolaşılan bir inanış tarzıdır bu..
 • bozerenbozeren2 ay önce
  "Mevzu" sözünün Arapçadaki anlamlarından hadislerde uydurma olanları tarif etmek için kullanılan ıstılahi anlamını bizler çok iyi idrâk edemediğimizden dolayı, "mevzû hadisler"e bir önem atfediyoruz. Halbuki, açıkça "uydurma"diye nitelenseler, ayıklanması kolay olur.
 • MüslimMüslim2 ay önce
  Ayetlerle hadisler arasında uyum vardır. Mesela Nisa suresi 136. ayette imanın şartları beş tanedir. Hadis kitabı Sahih-i Buhari'de de imanın şartları beş tanedir.Buhari, Sahih-i Müslimdeki, imanın şartını 6 tane sayan hadisi kitabına almayarak hadis inkarcısı olmuş mudur ne dersiniz hocam?
 • EmekliEmekli2 ay önce
  Müteşabih ayetler üzerine Allah Kuran’da alimler dahi yorum yapmazlar demiştirki bu ayetleride yine yüce yaratanın açıklayacağını yazmaktadır müteşabih ayetlerin hangi ayetler olduğunuda belirtmiş olsaydınız bu ayetler üzerine yorumdan kaçınılırdı bir çoğumuz müteşabih ayetlerin hangileri olduğunu dahi bilmemekteyiz
 • METİN P.METİN P.2 ay önce
  İBRAHİM ÖLMESEYDİ PEYGAMBER OLURDU;GÜYA PEYGAMBER S.A.V. OĞLU İBRAHİM ÖLDÜĞÜNDE BU SÖZÜ SÖYLEMİŞ.VALLAHİ DE BİLLAHİ DE BU PEYGAMBERE İFTİRADIR.KENDİSİNE NÜBÜVET GELMİŞ BİR ZATI EKREM ÖZELLİKLE SON PEYGAMBER OLDUĞUNU (AHZAP SURESİ)ÖĞRENDİKTEN YILLAR SONRA BU SÖZÜ SARFEDEMEZ.BÜTÜN GÖREVİ ALLAHIN MESAJLARINI İNSANLARA ULAŞTIRMAK VE BU UĞURDA EZA ÇEKMEK OLAN BİR NEBİ ASLA KURANA AYKIRI BİR LAF EDEMEZ.AHZAP SURESİ HİCRİ 5. YILDA NAZİLOLDU.İBRAHİMİN VEFATI İSE HİCRETİN 9. VEYA ONUNCU YILDA İDİ.AHZAP SURESİNDEKİ PEYGAMERLERİN SONUNCUSU AÇIK İBARESİNE RAĞMEN PEYGAMBERE BU SÖZÜ YAKIŞTIRANLAR ACABA ZIMNEN PEYGAMBERİMİZİN KURANA TERS DÜŞTÜĞÜNÜ MÜ SÖYLÜYORLAR.BUNUN GİBİ DAHA BİRÇOK HADİS DİYE PEYGAMBERİMİZE ATFEDİLEN SÖZLER VARDIR Kİ TAMAMİYLE KURAN HAKİKATLERİNE TERS DÜŞMEKTİDİR.BUNUN ÇARESİ BU HADİSLERİ KURAN DERECESİNE ÇIKARMAMAK VE KURANA TERS DÜŞEN HADİSLERİ AYIKLAMAKTIR.
 • bir bilenbir bilen2 ay önce
  hadisleri din diye kabul edenler musriklerdir. Sadece Allahtir din koyucu emreden buyuran. siz bu kitaptan hesaba cekileceksiniz diyende Kurani kerimdir. musriklerde haktan tiksinirler diyor yuce Kurani kerim. milletin malini yiyen musluman olamaz. iftira atan bozgunculuk yapan bunlar buyuk gunahlardir cezasi cehennemdir.
 • METİN P.METİN P.2 ay önce
  VEHBİ BEY ...KÜTBİ SİTTE ELBETTE Kİ GENEL OLARAK SAHİH HADİSLER İÇERİR.VE HADİS İNKARCILIĞI BİR SAPIKLIKTIR.ANCAK HADİS ALİMLERİ DE DAHİL BİRÇOK ALİMİMİZ KÜTÜBİ SİTTEDE DE ZAYIF HATTA MEVZU HADİSLER OLDUĞUNU BEYAN ETMEKTEDİR.O CEMAATE GELİNCE ONLARIN BİR ŞİRK BATAKLIĞI İÇİNDE OLDUĞUNU SÖYLEMEME BİLE GEREK YOKTUR.ALLAH ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ MAHMUT OLARAK GÖRÜNDÜ CÜMLESİ HRİSTİYANLARIN HÜLUL İNANCINI İFADE ETMİYOR MU?BİZZAT GÖZLERİMLE OKUDUM VE KULAKLARIMLA İŞİTTİM YOUTUBE VİDEOSUNDA CÜBBELİ ELLERİNİ KALDIRMIŞ EVLİYALARI FALAN ÇAĞIRIYOR VE ONLARDAN MEDET DİLİYORDU.SİZ DE BİLİRSİNİZ Kİ BİR ÇOK AYETTE DUA VE YAKARIŞIN VE DAHİ MEDET UMMANIN YALNIZCA ALLAHTAN İSTENECEĞİ ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE BUYURULUR.KURANI KERİM BAŞTAN SONA KADAR TEVHİD İNANCINI VURGULAR PEYGAMBER KISSALARI DA TEVHİD MÜCADELESİ ETRAFINDA DÖNMEKTEDİR.AYRICA BURADA İLERİBİR ZAMANDA DARBE İÇİN HAZIRLANAN THE CEMAATİN İSMAİLAĞA CEMAATİ OLDUĞUNU ŞİMDİDEN İHBAR EDİYOR,BÜTÜN MÜSLÜMANLARI UYARIYORUM.BU DARBE SONUNDA TÜRKİYEDE CEMAAT DİYE BİR ŞEY BIRAKMAYACAKLARI DA KESİN.İSLAM DÜŞMANLARI HEM İÇERİDEN HEM DE DIŞARIDAN BİZİ BİTİRMEYE AZMETMİŞLER.AKLI SELİM SAHİPLERİNE DUYURULUR.
 • HAKİKATHAKİKAT2 ay önce
  ALLAH RAZI OLSUN HOCAM. RİSALE-İ NUR OKUYANIN, BASİRETİ NASIL DA İSTİKAMET ÜZEREHADİSELERE BAKIŞ KAZANDIRIYOR. RİSALE-İ NUR İFRAT VE TEFRİTTEN KURTARIYOR.
 • Yunus16Yunus162 ay önce
  İyi de...; ADLI YORUMCU, HİÇ CAMİİ YE GİDİYORMUSUN? VAKİT NAMAZINA GELMEYE ÇALIŞANLARIN İÇİNDE BİLE NELER TARTIŞIP GÜNAHA GİRİYORLAR !!! GİT GÖR. BİRDE HİÇ CAMİİ YE GELMEYİP ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ DEYİP İSLAM KONUSUNDA AHKAM KESENLERİ BİLİYORMUSUN? OKUMUYORUZ OKUMUYORUZ, ÇOK CAHİL KALDIK ÇOK. MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN KUR'AN I KERİM VE HADİS İ ŞERİFLERE GÖRE YAŞAR. % KAÇIMIZ MÜSLÜMAN GİBİ YAŞIYOR ACABA???
 • Yunus16Yunus162 ay önce
  ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUYU ÇOK GÜZEL YAZMIŞSINIZ, ALLAH RAZI OLSUN. 50 DEN FAZLA KARDEŞİM İLE PAYLAŞTIM
 • iyi de...iyi de...2 ay önce
  Müslümanlar hadisleri tartışmıyorlar; mürtedler yapıyorlar bu işi.
 • At izi,it iziAt izi,it izi2 ay önce
  Fuat Sezgin sizin için ne ifade ediyor?Hocaların hocası mi? 2019 yılı kimin kararıyla kendisine atfedildi? Fuat Sezginin en kallavitakipçisi kim? Bu takipçi hadis-i şeriflerle ilgili takriben bir sene önce milletin karsisina çıkıp ne dedi?Bir başka soru. Bu takipciyi can siparene destekleyen bir gazete yazıyor olmak nasıl bir çelişki? Muhtemelen editör bu yorumu yayımlamayacak ama ben yine de yazayım.

Günün Özeti