“İslam Hukuku” diye bir kavramdan söz edilemez mi?

04 Mayıs 2019 Cumartesi

Bu söz ve iddianın sahibi, ceza yasalarının hazırlanması emanet edilen, ceza kanunlarının mimarı olarak anılan Prof. Dr. İzzet Özgenç’e aittir. Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle’ye dil uzatarak, “O bir askerdi, hukuk bilgisi sathi idi, Mecelle sorunludur. 100 kavaid-i külliye …” sözlerinin de sahibidir. Yazılarımda akademisyenin bu konulardaki bilgisinin sathi olduğunu ortaya koymuştuk. Ahmet Cevdet Paşa’nın asker olmadığını, Mecelle’nin tabii hukuk ilkeleri olan kavaid-i külliyenin 99 umde olduğundan bîhaber bu akademisyenin (aileleri perişan eden 6284 Sayılı Kanunun da mimarıdır)  ahkâm kesmeye devam ettiğini müşahede etmekteyiz.

 İzzet Özgenç İslam Hukuku kavramı hakkında yaptığı değerlendirmede; “İslam Hukuku” diye bir kavramdan söz edilemez. Bu kavram uydurma bir kavramdır.” İslam Hukuku“ diye bir kavramın kabulü de lege lata ( ..yürürlükte bulunan hukuk, pozitif hukuk ) hukukun değişmezliğinin kabulü anlamına gelir. Bu ise, gerçeklikle bağdaşmaz… Bu itibarla, de laga lata “ancak örneğin “Roma (Bizans) hukuku’ndan veya buna karşılık , “Osmanlı hukuku’ndan söz edilebilir” şeklinde iddialarda bulunmaktadır. Bu konuda İslam Hukuku uzmanlarını bu konu ile ilgili düşüncelerini yazmaya davet ediyorum. 

Bu konuda üstad Mehmet Şevket Eygi’nin kaleme aldığı makalesini alıntı yapmakla yetinmek istiyorum:

“Bir Osmanlı hukuku varsa, İslam hukuku da vardır. Osmanlı hukukunun temeli Kur’an, Sünnet ve Şeriat’tır. Dalı ikrar edip de ağacın gövdesini inkar etmek mantığa aykırı olmaz mı?

Evet, nasıl bir Roma hukuku varsa, bir İslam hukuku da vardır. Şu anda dünyada Roma hukukunu orijinal şekliyle uygulayan bir ülke var mı, bilmiyorum ama İslam hukuku fiilen uygulanmaktadır.

Kazuistikmiş, şöyleymiş böyleymiş, bunun önemi yoktur.

Önemli olan kanunların toplumun kimliğine, kültürüne, kişiliğine uygun ve âdil olması, adaleti sağlamasıdır.

Nice eski, eskimiş kanunlar, modern kanunlardan üstündür.

Hukukta eskilik bir kusur değil, bil’akis bir fazilet ve üstünlüktür.

İslam hukukunun iki ana kaynağı Allah’ın Kitabı Kur’an’dır. Sonra Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) Sünnetidir. Kitap ve Sünnetteki hükümler fıtrata, insan yapısına uygundur ve değiştirilmeleri düşünülemez. Onlar evrenseldir. Tarihsel değildirler.

İslam hukuku adaletin ta kendisidir.

Türkiye için, tercüme veya iktibas kanunlar, hiçbir zaman İslam hukukundan üstün olamaz.

İslam dünyası geri kalmış, sömürgecilerin hâkimiyeti altına girmiş... Bu realite inkâr edilemez ama bu realiteden yola çıkarak İslam hukuku diye bir şey yoktur diyenlerin iddiaları da kabul edilemez.

Fert olsun, toplum olsun, Müslüman’ın hukuku İslam hukukudur, Şeriattır, fıkıhtır.

İslam hukuku bir realitedir, inkâr etmekle var olmaktan çıkmaz.

Roma hukukunu kabul edip de İslam hukukunu reddetmek aklıselime, mantığa uygun değildir.

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Kur’an’dan, Sünnetten, Şeriattan, fıkıhtan çıkartılmış bir hukuk şaheseridir. Dünyanın hiçbir kanununda, onun başında yer alan 99 kavaid-i külliye gibi bir hikmet (bilgelik) hazinesi yoktur.

İslam hukukunda ailenin reisi erkektir.

İslam ceza hukuku, dünyanın en âdil sistemidir. Suçları önlemek konusunda ondan daha tesirli ve nafiz hukuk yoktur.

1926’da İsviçre Medenî Kanunu’nun aynen tercüme edilmesi ve başına İslam’ı tahkir eden pespaye bir önsöz yazılması hukuk tarihimizin kara bir lekesidir.

En son uygulamaya konulan Medenî Kanun ve Ceza Kanunu, bizim sosyal ve kültürel yapımıza uygun âdil kanunlar değildir, iktibas kanunlardır.

Sosyal ve kültürel yapıya uygun olmayan ceza kanunları adaleti sağlayamaz. Nitekim bizde dehşet verici bir suç patlaması olmuştur. İtalya’dan alınmış eski ceza kanunu bugünkünden daha az kötü idi.

Türkiye’nin sosyal, kültürel, tarihî yapısına uygun âdil millî kanunlara, millî bir hukuk sistemine zarurî ihtiyacı bulunmaktadır. İnşallah bu konuda çok geç kalınmaz.”

PROF. DR. AHMED AKGÜNDÜZ 

HOCAMIZDAN “MECELLE-İ 

AHKÂM-I ADLİYE”

Son haftalarda Mecelle hakkında yazınca Osmanlı Araştırmaları Vakfı, değerli hocamız Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün hazırladığı “Karşılaştırmalı MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYE (MECELLE TA’DİLLERİ ve GEREKÇELERİYLE BİRLİKTE)” adlı harika inceleme ve araştırma eserini yollamış. Ciltli, büyük boy 500 sayfadan fazla bu kitap için değerli hocamıza teşekkür ediyor, Mecelle’ye dil uzatan akademisyenin tetkik etmesini diliyoruz.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • KalemKalem5 ay önce
  İzzet ozgencin bu ifadelerinin geçtiği kaynakları da belirtirseniz yazınız daha sağlıklı hale gelir hocam
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 ay önce
  Kaleminize..sağlık..95..yıllıksüreçte.Ülkemizde..boy..gösteren.."Aydın..tipi"..iflas..etmiştir..Batı...batı..diyerek..ne..bir..şey..üretebilildiler..ne..batılı..olabilidiler..Sıfıra..sıfır..Özenti..Taklit..yardakçılık..isimleri..Günümüz..Aydın..tipinin..baş..özellikleri..pespayelik..diz..boyu..
 • FerhatFerhat5 ay önce
  Tevhid nizami kadının ,erkeğin ve yoganın fıtratını ifsad etmeyen, adaleti yaradılış gayesi doğrultusunda tecelli eden bir nizamdir. Tevhid nizami Allah'ın belirlediği sınırların dışına çıkmayan insanları ıslah amacı güden bir nizamdan ibarettir. Günümüzdeki Medeni nizamlar ise seytanlasmis ideolojilerin ve masonik oluşumlarınmeta fizik odakli bilimsel araştırmalarına dayanan gayri ahlaki ve gayri adil nizamlardan ibarettir. Medeni nizam Allah'ın belirlediği nizamın dışına çıkarak haddini aşan azgınlığı ve bozgunculuğu tesvikleyen nizamlardan ibarettir. Batıda ve batı endexli yurdumuzdaki uygulamaya konulan nizamlar toplumları ifsafd edme gayesini taşımaktadır.ABD yi, AB yi ve yurdumuzu vesayeti altında tutan masonik derin güçler YENİ DÜNYA DÜZENİNİ kurabilmek için önce toplumu ifsad edici yasaları uygulaması gerekmekte. Hedefte tabiki hak ve batıl savaşı ve neticede Allah'ın yeryüzündeki nizamının yerine kendi paganist ve masonik inançlarını güçlendirmek ve insanların Allah cc yüz çevirmesini sağlamak. AB kriterlerine dayalı aile politikalarinda tutun eğitim alanlarındaki politikaların hepsi masonik güçlerin birer projesi. Onların bir planları var ise şüphesiz Allah cc bir planı vardır, şüphesiz Allah cc onların planlarını onların başına saracaktır.
 • Mesut SarpMesut Sarp5 ay önce
  Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un 'Yolsuzluk' suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilmesi İslam Cumhuriyetinde hakkın tecellisidir. Peki bizde böyle bir kararı hakimlerimiz verebilirler mi?!
 • REİSREİS5 ay önce
  İSLAM "KUR'AN" Kanun"dur Hüküm"dür Yasa'dırNizamdır Had"tir Hudud'tur Sınır"dırErkan"dır Edep"tir Ahlak"tır dost arkadaş Aile akraba toplum ve DEVLET'tir. İMAN nedir bilmeyen KAFİR' kafa bunu ANA"sının KIZLIK soyadı GİBİ bilir ama bildiğini gizleyip yalanlamakta gayesi AHİRET"i YALANLADIĞI için DÜNYA"daki kendi makam ve mevkisini kaybetme korkusu vardır BU KAFA"yahesap günü ATEŞİN BAŞ köşesinde en güzel MAKAM verilecektir O"gün uzak değildir DEGİLMİ?
 • Hadis-i ŞerifHadis-i Şerif5 ay önce
  Sonra yaparım diyenler helak oldu ( Ahmed b. Hanbel müsned)
 • hasan...hasan...5 ay önce
  Bunu belki şöyle sormak lâzım:"İslâm Hukûku'ndan söz etmeden olur mu.?!"Vesselâm...
 • mustafamustafa5 ay önce
  İslam Hukuku Kelime-i Şehadetle başlar.Amma ve lakin Allah'ın zatına,sıfatlarına bir şeyi benzetmeyi veya benzemeyi şirk kabul ederken,Allah'ın koyduğu Hükümlerin yok sayıldığı,karşılığına konulan anayasa maddesi-kanun-kararname-avrupa birliği normlarını kabul etmek nedense ''hüküm vaaz etmede ''şirk kabul edilmiyor.Türkiye de ki laiklik olayı AKAİDİ'dir ameli değil.Herkes otursun adam gibi dersine çalışsın.
 • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu5 ay önce
  Ben bir Vatandaş olarak ne Siyasetçiyim ne yazarım ne hukukçuyum,,Bu memlekette hiç kafası çalışan gördümümü , binlerce Akademisyen ve Proflarımız var kime hizmet ettiğini bile bilmiyor Avrupa ve batı hayranı ,hukukçularımız doktorlarımız , Mühendis odalarımız hepsi bir Terör ve hainlik yuvası , 600 sene Osmanlı Ümmetin sancağını taşıyan bir Devletin tarih kurumu hala çıkarmış olduğu kitabın üzerinde ULU HAKAN ABDULHAMİDE DİKTATÖR yazan yanlız Çok değerli hocamız Prof Ebubekir Sofuoğlu dile getiren tek şerefli Vatan evladı ve her zaman kendisini takip ediyorum eleştirilerini bu gibi konuları dele getiren tek Tarihçi,,SAYIN HOCAM BU MİLLET 200 SENEDİR BU ÜLKE AVRUPALILAR TARAFINDA VE HALADA BEYİN YIKAMAVE BASKISI ALTINDA,,,ŞİMDİ TÜRKİYEDE GÖRDÜĞÜN TÜM İNSANLARIN BEYNİ KODLANMIŞ ,,ŞİNDİ KALKIP ,,İSLAM HUKUKU ROMA HUKUKUNDAN KONUŞMAYIN ,,ÖNCE SİZLER BU ÜLKEDE BİZLERİ UNUTUN UENİ NESİL İSLAM HUKUKU KODLARINI TEMELİNİ ATMANIZ GEREK,,YENİ NESİL YENİ MESİL,,GERİSİME BOŞ VERİN,,,,,,,,Vesselam..AVRUPALILAR TARAFINDAN VE HALA
 • AdilAdil5 ay önce
  Sayın sefa hocam Mecelle baş tacı da uygulamadıktan sonra hangi ahkamı getirirsen getir ne anlamı var.Ne zaman suya sabuna dokunacaksınız sefa hocam , sizin aydın olarak göreviniz nedir?
 • AV.BÜLENT DEMİRAV.BÜLENT DEMİR5 ay önce
  "İSLAM HUKUKU,ADALETİN TA KENDİSİDİR"SEFA HOCAM,YAZINIZI TİTİZLİKLE OKUDUM.TEBRİK VE TEŞEKKÜR EDERİM.ADEMOĞLU İÇİN TEK VE EN İDEAL ADALET ; İSLAM HUKUKUNDA MÜNDEMİÇTİR.ADEMOĞLUNUN KENDİ KAFASI VE FELSEFÎ AKLINAGÖRE TÜRETTİĞİ KURALLAR DERDİNE DEVA DEĞİL,BAŞINA BELADIR.
 • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent5 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; malumunuz, Profesör olmak için Doçent olarak 5 yıl beklemek gerekmektedir. 25-30 yıl boyunca Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmış; 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanarak EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMİŞ Yaşlı Doçentleri, yaşlılıkta beklenmesi bir ömür kadar uzun olan söz konusu bu 5 yıllık bekleme süresi belasından (profesörlük kadrosuna başvurmak için hazırlanması gereken yayınlar dosyasını hazırlayıp sunmak önkoşuluyla) kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.

Günün Özeti