Yazıgen Yayınlarından Kitaplar

13 Mayıs 2019 Pazartesi

Bu haftaki eserlerimiz Yazıgen Yayınları’ndan.

Tarih başta olmak üzere yerli ve milli değerlere dair kitaplar çıkaran Yazıgen Yayınları’ndan ilk eser, Doç. Dr. Ali Satan hocanın kaleme aldığı “100 Soruda 1. Dünya Savaşı” adını taşıyor.

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan ana sebep, bu topraklardan Hilal’in kaldırılıp yerine Haç dikme mücadelesinden başka bir amaç taşımamaktaydı.

Yazarın da çok önemli tespitlerle anlattığı gibi yeryüzündeki son büyük İslam devletini; Osmanlı Devleti’ni yıkmaya dönük kasıtlı bir kumpastan başka bir şey değildi.

Gerisini kitabın sayfalarından takip edelim:

“Türklerin 1911-1913’te dövüştüğü İtalyan (Trablusgarp) ve Balkan Savaşları, sonuçta büyük devletlerin zaten Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak için dövüşen daha küçük devletlere katıldığı 1914’teki dünya savaşının bir tür peşrevi değil de neydi?

Küresel çatışmayı İtalyanların 1911’de Osmanlı Libya’sını istilası ile Türk bağımsızlığını nihayet tanıyan 1923 Lozan Antlaşması arasındaki bir paranteze alan bir bakış açısıyla, I. Dünya Savaşı çok rahatlıkla ‘Osmanlı Veraset Savaşı’ olarak adlandırılabilir”.

………………..

İkinci eser, yine Ali Satan hocaya ait. “Türk ve İngiliz Belgelerinde” üst başlığıyla, “Halifeliğin Kaldırılması” ismini taşıyor.

Malum Halifeliğin manevi varlığı hâlâ TBMM’nin üzerindedir. Yine yazarın ifadesiyle Halifelik kaldırılmış olsa da “Hilafet” konusu önemini koruyor, dünyada ve Türkiye’de Müslümanları hâlâ heyecanlandırıyor.

Batılıların, içimizdeki taşeronlarıyla ülkemiz üzerine oynamak istedikleri her türden hainliğin temelinde, Halifeliğin manevi varlığının sürmesi ve İslam âleminde bir umut kapısı olarak durmasındandır.

Halifeliğin kaldırılışı, Türkiye’deki ve İngilizlerdeki belgelerle ortaya konulmuş. Başlangıcından sonuna halifeliğin tarih içerisinde nasıl bir seyir izlediğini, I. Dünya Savaşı’nın ardından Milli Mücadele’de nasıl rol oynadığı ele alınmış.

Halifeliğin kaldırılma sürecinde İngiltere’nin etkisinin ne olduğuna, Lozan Antlaşması ve hilafet ilişkisine, ulema ve meşayihin ilgaya bakışına, Türkiye, İslam âlemi ve Batı ülkelerinde ilganın yankılarına yer verilmiş.

Ayrıca yakın zamana kadar kapalı olan Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde de Halifelikle ilgili belgeler ilk defa kitapta yer almış.

………………..

Üçüncü kitap, “Milli Tarih İnşası” adını taşıyor. Ahmet Şimşek ve Ali Satan tarafından hazırlanan eser, yazıldıkları tarihte pek çok tarihçiyi etkilemiş ancak zamanla dergilerin tozlu sayfaları arasında kalarak unutulmuş “milli tezli” makalelerden ibaret.

Yerli ve Milli bir düşünce ekseninde ortaya çıkan bu makalelerin yazarları, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e gelinen süreçte, milli tarihin oluşum serüvenini anlatmış, milli tarih anlayışının Türkiye’de yerleşmesine katkı sağlamış fikir ve düşünce adamlarımızdır.

…………….

Ezcümle

Milli tarih inşasına çok ihtiyacımız var. Sanki tarih yoksulu bir devlet ve millet gibiyiz. Umarız ki, bu ve benzeri çalışmalar yeniden tarih inşamızı sağlar.

Kitaplar hakkında: Yazıgen Yayınları; 

0212-534 33 15

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti